Kaikki ylistykset ja kiitokset olkoot Yhdelle, jolle kuuluu kaikki arvokkuus, kunnia ja suuruus; Ainutlaatuiselle, jolle kuuluu täydelliset ominaisuudet, joka ei siitä eikä ole syntynyt. Hänellä ei ole vertaista, vaan Hän on Kaikkivaltias, Kaikkivoipa.

Vaihdoimme kotisivumme entisen nimen "äl-Äthärijjä" nimeksi "Viattomuus", koska ajattelimme sen kuvaavan paremmin viestiä, jota pyrimme välittämään ihmisille. Viattomuus viittaa siihen tilaan, jossa kaikki Jumalan orjat on luotu; vapaana epäuskosta ja omaten luonnollisen taipumuksen ainoastaan Allahin palvontaan. Lisäksi tätä asiaa voidaan tähdentää tunnetulla sanonnalla, jonka mukaan joku on "viaton kuin vastasyntynyt lapsi"!

Olemme selvillä siitä, että maailmassa on hyviä ihmisiä, joilla on avoin mieli, jotka ovat rauhanomaisia, rehellisiä sekä myötätuntoisia, ja jotka haluavat palvella Jumalaa totuudessa. Valitettavasti eri uskonnot, jotka eroavat käsitteissään koskien Jumalaa, Hänen enkeleitään, Hänen Kirjoituksiaan, Hänen profeettojaan ja muissa uskonkappaleissa, ovat saaneet suurimman osan ihmisistä hämmennyksiin, niin etteivät he tiedä mitä seurata! Täten me haluaisimme esittää lukijoillemme tiivistetyn katsauksen joidenkin uskontojen historiallisiin taustoihin, joitakin niiden opetuksista ja osoittaa, kutsuvatko ne profeettojen kansoilleen tuomaan viestiin vai keksittyihin asioihin, jotka perustuvat mielijohteisiin. Pyrimme esittämään tämän helpottaaksemme totuuden etsijöitä löytämään tien pelastukseen. Tarkoituksemme on myös esittöö lukijoillemme tämänhetkisten tapahtumien todellisuus ja alkuperä, varsinkin kun suurin osa ihmisistä on hämmentynyt ja pitää epäuskoa uskona, sortoa oikeutena, irstautta sivilisaationa, valehtelua totuudellisuutena, imperialismia vapautena ja demokratiana sekä pahan- ja vääryyden tekijöitä rauhan ja suvaitsevaisuuden ihmisinä!

Koska uskonto on vilpittömyyttä ja se on väline, joka johtaa ihmisen ikuiseen elämään joko Paratiisissa tai Helvetin tulessa, meidän velvollisuutemme on antaa neuvoja niille, joilla on ymmärrystä; paljastaa valheellisuus ja näyttää totuus. Vaatimaton pyrkimyksemme on määrätä hyvään ja kieltää pahasta omien rajoitustemme puitteissa. Imaami an-Nawawi rahimähullaah piti kiinni siitä, että on luvallista kertoa epärehellisistä ja syntisistä ihmisistä, niin ettei heidän ulkomuotonsa petkuttaisi ketään. Emme kuitenkaan halua muodostaa väärää kuvaa mistään uskosta, emmekä loukata ketään, vaan olla yhteistyössä ihmisten kanssa totuudessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

Jumala on tyytyväinen palvelijoihin, jotka palvovat Häntä tiedolla (tehden palvonnan teot Hänen määräystensä mukaisesti), eivätkä omien turhien mielitekojensa mukaan. Täten me kutsumme Kaikkivaltiaan Jumalan Ykseyteen varmalla tiedolla, ja kutsumme ihmisiä todistamaan, ettei ole mitään palvonnan arvoista totuudessa paitsi Allah, Ylhäinen on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä epäuskovat ja monijumalaiset liittävät kumppaneiksi Hänelle. Samalla tavoin emme käytä tunneperäisiä tai huonosti järkeiltyjä perusteita todisteina kutsullemme. Pikemminkin tuomitsemme kaikenlaiset harhautumiset ja pyrimme olemaan oikeudenmukaisia kaikille, olipa se sitten suosiollista meille tai meitä vastaan, koska tämä on yksi uskontomme perusperiaatteista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Pysykää horjumattomina oikeudenmukaisuudessa, todistajina Allahille, vaikka se olisi teitä itseänne tai teidän vanhempianne tai teidän sukulaisianne vastaan, olipa hän rikas tai köyhä, Allah on Parempi Suojelija teille molemmille (kuin te). Joten älkää seuratko (sydämienne) haluja ettette välttäisi oikeudenmukaisuutta, ja jos te vääristelette todistustanne tai kieltäydytte antamasta sitä, totisesti Allah on aina hyvin tietoinen siitä, mitä te teette." (Koraani 4:135)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Pysykää horjumattomina oikeudenmukaisina todistajina Allahille; älkääkä antako muiden vihamielisyyden ja vihan saada teitä välttämään oikeudenmukaisuutta. Olkaa oikeudenmukaisia: se on lähempänä hurskautta; ja pelätkää Allahia. Totisesti Allah tietää hyvin, mitä te teette. Allah on luvannut niille, jotka uskovat (Allahin Ykseyteen – islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä tekoja, että heille on anteeksiantamus ja suuri palkinto (Paratiisi). Ne, jotka eivät usko ja kieltävät Meidän ääjäätimme (todisteet, merkit, jakeille, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen), ovat niitä, jotka tulevat olemaan Helvetin tulen asukkaita." (Koraani 5:8–10)

Lopuksi pyydämme Allahilta (SWT) tietoa, joka hyödyttää, ja pyydämme Häntä johdattamaan meitä tekoihin, jotka ovat hyväksyttäviä. Lisäksi pyydämme Allahia (SWT) laittamaan meidät niiden joukkoon, joista Hän, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka välttävät ät-taaghooteja (vääriä jumalolentoja) palvomatta niitä ja kääntyvät Allahin puoleen (katumuksella), heille on hyvä uutinen; joten ilmoita hyvä uutinen Minun palvelijoilleni – niille, jotka kuuntelevat Sanaa [hyvää neuvoa lää iläähä illä Allah – (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla) ja islamilaista yksijumalaisuutta] ja seuraavat sen parasta (eli palvovat Allahia Yksin, katuvat Hänelle ja välttävät ät-taaghooteja), he ovat (niitä), joita Allah on johdattanut, ja ne ovat ymmärryksen miehiä." (Koraani 39:17–18)