Arabiankielisten sanojen lausuminen

Joidenkin arabiankielisten termien selityksiä

 

 

Satanismi Shiialaisuus Sufilaisuus Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä
Juutalaisuus Äl-khawäärig Äl-ähbääsh Äs-säläfijjä
Nasaretilaisuus Är-rawääfid Ät-tigäänijjä ...
Kristinusko Zaidilaisuus Ät-täbliighijjä ...
Katolilaisuus Äl-mu'täzilä Äl-ikhwäänijjä ...
Protestanttisuus Äl-murgi‘ä ... ...
Jehovan todistajat Äl-bähää‘ijjä ... ...
Mormonilaisuus Äl-qadijjäänijjä ... ...