Download your won copy
Note!

Viattomuus homepage (www.viattomuus.com) selects links that present Islam according to the Koran and the Sunnah of the Prophet (SAAS) upon the understanding of the Righteous Predecessors.

These links are included for a number of reasons, including:

  for background information

  for further relevant information or other source material

  for useful practical information

We do not link to sites in return for cash, services or any other consideration in kind. Nor do we link to sites which are not free to access.

The links are selected when the homepage is published. However, Viattomuus is not responsible for the content of external websites. This is because:

  we do not produce them or maintain/update them

  we cannot change them

  they can be changed without our knowledge

  the agreement of the owner of the webpage can expire and the webhotel can replace the page with whatever indecent material.

The inclusion of a link should not be understood to be an endorsement of the site's owners or their products/services.

Finally, the contents of external websites that we linked to do not necessarily reflect the views of Viattomuus.


 


Huomio!

Viattomuus kotisivu (www.viattomuus.com) valitsee sivulleen linkkejä, jotka esittävät islamin Koraanin ja Profeetan (SAAS) Sunnan mukaan oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla.

Nämä linkit on laitettu kotisivulle useista eri syistä, mukaan lukien:

  taustatiedon saamiseksi

  merkityksellisen lisätiedon tai muun lähdemateriaalin saamiseksi

  hyödyllisen käytännöllisen tiedon saamiseksi

Me emme laita sivullemme linkkejä rahan, palvelujen tai minkään muun laadun korvauksen vastineeksi. Emmekä laita linkkejä sivustoille, joihin ei ole vapaata pääsyä.

Linkit on valittu kotisivun julkaisuvaiheessa. Viattomuus ei kuitenkaan ole vastuussa ulkopuolisten websivujen sisällöstä. Tämä johtuu siitä, että:

  me emme tuota, ylläpidä emmekä päivitä niitä

  me emme pysty muuttamaan niitä

  websivua voidaan muuttaa meidän tietämättämme

  websivun omistajan sopimus voi päättyä ja webhotelli voi laittaa sen tilalle mitä tahansa siveetöntä materiaalia.

Linkin sisällyttämistä kotisivullemme ei tulisi tulkita kyseisen websivun omistajien tai heidän tuotteidensa tai palvelujensa tukemiseksi.

Lopuksi, ulkopuolisten websivujen, joihin meillä on linkki, sisältö ei välttämättä kuvasta Viattomuus kotisivun näkökantoja.