Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Islam ei vahvista 11.9. tapahtumia

 Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Saudi Arabian mufti, sheikki 'Abd al-'Azeez Aal ash-Shaikh antoi seuraavan virallisen lausunnon koskien tuoreita tapahtumia New Yorkissa, Yhdysvalloissa:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat maailmojen Herralle, menestyksekäs loppu on hurskaille, ja rukoukset ja rauha olkoon profeetoista ja lähettiläistä jaloimman päällä, ja hänen perheensä ja hänen kumppaneittensa päällä.

Jatkoksi: Koska meille on tuotu lukuisia kysymyksiä ja kyselyitä koskien sitä, mitä tapahtui Yhdysvalloissa muutama päivä sitten, ja mikä on shärii'än asema sitä koskien, ja vahvistaako islamin uskonto tällaisten tekojen kaltaiset teot vai ei, sanon etsien apua ja tukea Allahilta, Ainutlaatuiselta, Ylivoimaiselta, että Allah, vapaa on Hän kaikesta epätäydellisyydestä, on antanut meille tämän islamin uskon suosion ja on tehnyt siitä perinpohjaisen lainsäädännön, täydellisen ja kaikensisältävän lainsäädännön, joka on hyödyllinen kaikkina aikakausina, kaikissa paikoissa ja tilanteissa, kaikille yksilöille ja yksilöiden ryhmille. Se kutsuu rehellisyyteen, oikeamielisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja hyvyyteen, sekä myös shirkin (pakanuuden, Allahille kumppaneiden liittämisen), pahan, sorron, epäoikeudenmukaisuuden ja petoksen poistamiseen.

Allahin suurimmista suosioista meille muslimeille on, että Hän on johdattanut meitä tähän uskontoon ja on tehnyt meistä sen seuraajia ja auttajia. Tästä syystä muslimi, joka on sitoutunut Allahin lainsäädäntöön, seuraa Allahin lähettilään (SAAS) Sunnaa (tapaa), sekä pysyy oikeamielisenä ja järkähtämättömänä tässä uskonnossa, on se, joka tulee olemaan pelastettu tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa.

Mitä tulee niihin erittäin vaarallisiin tapahtumiin, jotka tapahtuivat Yhdysvalloissa, minkä vuoksi tuhannet sielut kuolivat; koskien tekoja, joita islamilainen shärii'ä (lainsäädäntö) ei vahvista ja jotka eivät ole tästä uskonnosta, nämä teot eivät ole sopusoinnussa lainsäädännön hengen eivätkä perustan kanssa useiden näkökulmien kautta.

Ensimmäiseksi: Totisesti Allah, joka on vapaa kaikesta epätäydellisyydestä, on määrännyt oikeudenmukaisuutta, ja perustuen oikeudenmukaisuuteen taivaat ja maa pysyvät pystyssä (eli toimivat, ovat olemassa), ja tämän oikeudenmukaisuuden vuoksi lähettiläitä lähetettiin ja kirjoja ilmoitettiin. Allah, joka on vapaa kaikesta epätäydellisyydestä, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Allah määrää äl-'ädliin (oikeudenmukaisuuteen, eikä tule palvoa ketään paitsi Allahia Yksin – islamilainen yksijumalaisuus), äl-ihsääniin [tulisi olla kärsivällinen tehdessään velvollisuuksiaan Allahille, täysin Allahin vuoksi ja Profeetan (SAAS) Sunnan (laillisten tapojen) mukaisesti täydellisellä tavalla] ja antamaan (apua) sukulaisille (kaikille, joille Allah on määrännyt teitä antamaan esimerkiksi vaurautta, vierailuja, huolenpitoa tai muunlaista apua), ja kieltää äl-fähshää‘n (kaikki pahat teot esimerkiksi laittomat seksuaaliset teot, vanhemmille tottelemattomuuden, monijumalaisuuden, valheiden kertomisen, väärän todistuksen antamisen, elämän tappamisen ilman oikeutusta), äl-munkärin (kaiken, minkä islamilainen laki on kieltänyt: kaikenlainen monijumalaisuus, epäusko ja kaikenlaiset pahat teot) ja äl-bäghjin (kaikenlaisen sorron). Hän kehottaa teitä, että te saattaisitte ottaa vaarin." (Koraani 16:90)

Hän sanoo myös (merkityksen selitys): "Todellakin Me olemme lähettäneet Meidän lähettiläämme selkeiden todisteiden kanssa, ja ilmoittaneet heille Kirjoituksen ja Vaa'an (oikeudenmukaisuuden), että ihmiskunta saattaisi pitää yllä oikeudenmukaisuutta…" (Koraani 57:25)

Allah on tuominnut ja päättänyt myös, ettei yksikään sielu voi kantaa toisen sielun taakkaa, tämä on Allahin, vapaa on Hän kaikesta epätäydellisyydestä, oikeudenmukaisuuden täydellisyyden vuoksi. Hän sanoo (merkityksen selitys): "…Eikä yksikään taakan kantaja tule kantamaan toisen taakkaa…" (Koraani 6:164)

Todellakin Allah, joka on vapaa kaikesta epätäydellisyydestä, on kieltänyt itseltään sorron ja Hän on myös julistanut sen kielletyksi orjilleen, kuten Hän on sanonut hädiith qodsiissa. Abu Dharr al-Ghifari (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) kertoneen Herraltaan (olkoon Hän ylistetty): "Oi palvelijani, olen kieltänyt sorron itseltäni ja tehnyt sen kielletyksi teidän keskuudessanne, joten älkää sortako toinen toistanne…" (Muslim)

Tämä on yleisluontoinen (määräys) kaikille Allahin orjille, niin muslimeille heidän joukostaan kuin ei-muslimeillekin, eikä kenelläkään heistä ole oikeutta olla epäoikeudenmukainen toiselle, eikä sortaa toistaan edes vihan ja inhon vuoksi. Allah, joka on vapaa kaikesta epätäydellisyydestä, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Pysykää horjumattomina oikeudenmukaisina todistajina Allahille; älkääkä antako muiden vihamielisyyden ja vihan saada teitä välttämään oikeudenmukaisuutta. Olkaa oikeudenmukaisia: se on lähempänä hurskautta; ja pelätkää Allahia. Totisesti Allah tietää hyvin, mitä te teette." (Koraani 5:8). Tästä syystä edes viha ja inho eivät anna lupaa epäoikeudenmukaisuudelle eivätkä sorrolle lainsäädännöllisestä näkökulmasta.

Pohjautuen tätä edeltäneeseen, meille kaikille – niin valtioille ja yhteisöille, kuin muslimeille ja ei-muslimeillekin – on välttämätöntä tietää joukko tärkeitä asioita:

  1. Nämä Yhdysvalloissa tapahtuneet asiat, ja mikä tahansa niiden luonne on, olipa se lentokoneiden kaappaus ja ihmisten ottaminen panttivangiksi tai viattomien ihmisten tappaminen ilman oikeutusta, ei ole muuta paitsi epäoikeudenmukaisuuden, sorron ja tyrannian osoitus, mihin islamilainen shärii'ä ei anna lupaa eikä hyväksyntää, pikemminkin se on nimenomaan kielletty ja on suurimpien syntien joukossa.

  2. Muslimi, joka oppii uskontonsa yksityiskohdat ja joka käyttäytyy Allahin Kirjan ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan mukaan, ei anna itsensä antautua tällaisten tekojen kaltaisiin, sen vuoksi että ne saattavat henkilön Allahin vihan alaiseksi, ja koska ne aiheuttavat vahinkoa ja turmeltumista (maassa).

  3. Muslimien ummän oppineiden velvollisuus on selittää totuus koskien tämänkaltaisia asioita (terroritekoja) ja tehdä selväksi maailmalle kokonaisuudessaan, etteivät Allahin shärii'ä eikä islamin uskonto anna lupaa tämäntyyppisille teoille koskaan.

  4. Tiedotusvälineiden jakelun ja niiden takana olevien henkilöiden, jotka tekevät syytöksiä muslimeja vastaan, pyrkivät solvaamaan tätä jaloa ja oikeamielistä uskontoa, ja kuvaamaan sitä asioilla, joista se on vapaa, kaikki tämä koettelemuksen sytyttämiseksi, islamin ja muslimien maineen vahingoittamiseksi, sekä sydänten erottamiseksi ja rintojen kiristämiseksi – on pakollista pidättäytyä tästä väärästä johdatuksesta ja ymmärtää, että jokainen järjissään oleva ja oikeudenmukainen henkilö tietää islamin yksityiskohdat, ja tietää, ettei hänen ole mahdollista kuvata sitä näillä kuvauksilla, ja ettei hän voi tehdä tämäntyyppisiä syytöksiä sitä vastaan. Tämä johtuu menneestä historiasta; kansat eivät ole tunteneet tämän uskonnon seuraajia ja siihen kuuluvia ihmisiä paitsi henkilöinä, jotka täyttävät heidän oikeutensa (toisia kohtaan), ja joilta puuttuu epäoikeudenmukaisuus ja sorto.

Edeltävä on totuuden selittämiseksi ja kaikenlaisen sekaannuksen poistamiseksi, ja pyydän Allahilta, että Hän innoittaa meitä sillä, missä on johdatusta meille, että Hän johdattaa meitä islamin tapoihin, ja että Hän vahvistaa Hänen uskontoaan ja tekee Sanastaan korkean. Todellakin Hän on Ystävällisin, Kaikkein Anteliain, ja rukoukset ja rauha olkoon meidän profeettamme Muhammadin päällä, ja hänen perheensä ja kaikkien hänen kumppaniensa päällä.


Julkaistu tiistaina 29. dhul-qi'dä -kuukautta 1422/12. helmikuuta 2002Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille