Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Johdanto säläfien dä'wään

 Artikkeli on otettu internetsivustolta www.qss.org
 Muokannut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

Säläfien kutsu islamiin (dä'wä) on se, mikä on Koraanissa ja Sunnassa. Se on islamin uskonto – puhdas ja vapaa minkäänlaisista lisäyksistä, poistoista tai muutoksista. Se on Lähettilään (SAAS) ja todellisten uskovien (äs-säläf-us-saalih) tien noudattamista. Äs-säläf on yhteisnimitys, joka viittaa islamin Hurskaisiin Uranuurtajiin ja kaikkiin niihin, jotka seuraavat heidän jalanjälkiään uskossa, teoissa ja moraalissa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah kommentoi tätä jaetta: "Kaikki, jotka kieltävät ja vastustavat Lähettilästä (SAAS), sen jälkeen kun oikea tie on selkeästi näytetty heille, ovat seuranneet muuta tietä kuin Uskovien tie. Kaikki, jotka seuraavat muuta tietä kuin Uskovien tie, ovat kieltäneet ja vastustaneet Lähettilästä (SAAS) sen jälkeen kun Oikea tie on näytetty heille. Jos joku ajattelee, että hän on erehtynyt seuratessaan Uskovien tietä, hän on samassa asemassa kuin henkilö, joka ajattelee, että hän on erehtynyt seuratessaan Lähettilästä (SAAS)."


Ketä säläf ovat?

Äs-säläf-us-saalih (tai lyhyesti säläf) viittaa ensimmäisiin ja parhaisiin kolmeen muslimien sukupolveen. He ovat Profeetan (SAAS) kumppanit (äs-sahääbä), heidän välittömät seuraajansa (ät-tääbi'uun), ja seuraajien seuraajat. Profeetta (SAAS) ylisti näitä kolmea sukupolvea: "Minun sukupolveni on paras ihmiskunnasta, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Termi säläf soveltuu myös ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än oppineisiin, jotka seurasivat edellä mainittujen kolmen siunatun sukupolven uskon tapaa ja käytäntöjä heidän jälkeensä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ensimmäisiin, jotka ottivat islamin vastaan äl-muhäägirooneistä (ne, jotka muuttivat Mekasta Medinaan) ja äl-änsaareista (Medinan asukkaat, jotka auttoivat ja antoivat apua äl-muhäägirooneille), ja myös niihin, jotka seurasivat heitä täsmällisesti (Uskossa), Allah on hyvin tyytyväinen, ja he ovat hyvin tyytyväisiä Häneen. Hän on valmistanut heille Puutarhoja, joiden alla joet virtaavat (Paratiisi), ja joissa he tulevat asumaan ikuisesti. Se on ylin menestys." (Koraani 9:100)

Näiden oppineiden joukossa ovat esimerkiksi: Abu Hanifa (k. 150 AH), al-Awza'i (k. 157 AH), ath-Thawree (k. 161 AH), al-Layth ibn Sa'd (k. 175 AH), Malik ibn Anas (k. 179 AH), 'Abdullah ibn al-Mubaarak (k. 181 AH), Sufyan ibn 'Uyayna (k. 198 AH), ash-Shafi'i (k. 204 AH), Ishaq (k. 238 AH), Ahmad ibn Hanbal (k. 241 AH), al-Bukhari (k. 256 AH), Muslim (k. 261 AH), Abu Dawud (k. 275 AH), ibn Taymiya (k. 728 AH), adh-Dhahabi (k. 748 AH), ibn al-Qayyim (k. 751 AH), ibn Kathiir (k. 774 AH), Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab (k. 1206 AH) sekä hänen monet oppilaansa ja näinä päivinä esimerkiksi: Muhammad Nasir ad-Din al-Albaani (k. 1420 AH), 'Abd al-'Azeez ibn 'Abdullah ibn Baaz (k. 1420 AH), Muhammed ibn Saaleh al-'Utheimeen (k. 1421 AH) ja muut. Olkoon Allah armollinen heille kaikille.

Säläfi-nimitys soveltuu henkilöön, joka aidosti liittää itsensä säläfeihin. Tämä liittyminen ei ole liittymistä sattumanvaraiseen yhteen henkilöön tai ryhmään ihmisiä. Se on liittyminen sellaiseen, joka ei tule koskaan erehtymään - liittyminen Muhammadin (SAAS), hänen kumppaneittensa (RAA) ja heidän todellisten seuraajiensa johdatukseen. Samoin säläfijjä (säläfien dä'wä) ei ole kenenkään tietyn sheikin tai imaamin sokeaa seuraamista. Se on Koraanin ja Sunnan noudattamista, kuten oikeamieliset edeltäjät ymmärtävät sen ja harjoittavat sitä. Todellinen säläfi arvostaa ykseyttä (täuhiid), hän pitää Allahin yksin kaikissa palvonnan teoissa: pyyntörukouksessa, avun pyynnössä, turvautumisessa helppojen ja vaikeiden aikojen aikana, valojen vannomisessa, pelkäämisessä ja toivossa ja täydellisessä luottamuksessa ja niin edelleen. Todellinen säläfi pyrkii aktiivisesti poistamaan shirkin kaikella kyvyllään. Hän tietää, ettei ole mahdollista saavuttaa voittoa ilman todellista ykseyttä, eikä shirkiä vastaan voi taistella sen kaltaisilla asioilla (muilla shirkin muodoilla). Todellinen säläfi pitää kiinni Profeetan (SAAS) ja hänen jälkeensä hänen kumppaneittensa (RAA) Sunnasta.

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikeaoppisten kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Mielipide-erojen ilmetessä todellinen säläfi kääntyy Allahin ja Hänen profeettansa (SAAS) puoleen toimien seuraavan jakeen mukaisesti (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), ja niitä teistä (muslimit), jotka ovat vallassa. Jos olette eri mieltä mistä tahansa asiasta keskenänne, kääntykää Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) puoleen, jos uskotte Allahiin ja Viimeiseen Päivään. Tämä on parempi ja soveliaampi lopulliseen ratkaisuun." (Koraani 4:59). Hän antaa etusijan Allahin Sanalle ja Hänen profeettansa (SAAS) sanalle ennen kaikkien muiden mielipiteitä seuraavan jakeen mukaisesti (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Älkää tehkö (päätöstä) etukäteen ennen Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), ja pelätkää Allahia. Totisesti, Allah on Kuuleva, Tietävä." (Koraani 49:1)

Todellinen säläfi ottaa Profeetan (SAAS) Sunnan käyttöön palvonnassaan ja käytöksessään. Tämä tekee hänestä muukalaisen muiden ihmisten joukossa, kuten Profeetta (SAAS) on kuvaillut: "Islam alkoi muukalaisena ja se tulee palaamaan takaisin muukalaiseksi, kuten se oli alussa. Joten kertokaa hyvä uutinen muukalaisille." (Muslim)

Toisessa kertomuksessa hän (SAAS) sanoi: "Joten kertokaa hyvä uutinen niille muutamille, jotka puhdistavat ja korjaavat sen, minkä ihmiset ovat väärentäneet minun Sunnastani." (Luotettava, al-Albaanin äs-Silsilät-us-Sahiihä, numero 1273)

Todellinen säläfi käskee tekemään hyvää ja kieltää pahasta. Hän varoittaa ihmisiä shirkistä, uudistuksista, harhaanjohtavista teistä, ja poikenneista, tuhoisista ryhmistä, koska hän tuntee syvää huolta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Antaa teidän joukostanne nousta ihmisten ryhmä, jotka kutsuvat kaikkeen, joka on hyvää (islam), velvoittaen äl-mä'roofiin (islamilainen yksijumalaisuus ja kaikki, mitä islam käskee henkilön tekemään) ja kieltäen äl-munkärin (monijumalaisuus ja epäusko ja kaikki, minkä islam on kieltänyt). Se on he, jotka ovat menestyksekkäitä." (Koraani 3:104)

Todellinen säläfi etsii jatkuvasti Allahin anteeksiantamusta, katuu vilpittömästi, ja kiirehtii tekemään oikeamielisiä tekoja, jotta hän voisi puhdistaa sielunsa. Täten hän pyrkii seuraamaan seuraavaa jaetta (merkityksen selitys): "Todellakin hän, joka puhdistaa itsensä (tottelee Allahia ja tekee kaiken sen, mitä Hän on määrännyt seuraamalla todellista islamilaisen yksijumalaisuuden uskoa ja tekemällä oikeamielisiä tekoja), menestyy." (Koraani 91:9)

Todellinen säläfi palvoo Allahia rakkaudella, toivolla ja pelolla. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älkää tehkö vahinkoa maassa, sen jälkeen kun se on asetettu järjestykseen, ja kutsukaa Häntä pelolla ja toivolla. Varmastikin, Allahin Armo on (aina) hyväntekijöitä lähellä." (Koraani 7:56)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ihmiskunnassa on muutamia, jotka ottavat (palvontaan) muita Allahin rinnalle kilpailijoiksi. He rakastavat heitä kuten he rakastavat Allahia. Mutta ne, jotka uskovat, rakastavat Allahia enemmän (kuin mitään muuta). Jos vain vääryydentekijät voisivat nähdä, kun he tulevat näkemään kärsimyksen, että kaikki voima kuuluu Allahille ja että Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 2:165)

Todellinen säläfi ei kuulu khawäärigeihin, jotka pitävät suurinta osaa muslimeista epäuskovina, koska nämä tekevät syntiä. Hän ei kuulu šiialaisiin, jotka solvaavat kumppaneita, väittävät että Koraania on muutettu, ja hylkäävät luotettavan Sunnan sekä palvovat Profeetan (SAAS) perhettä. Hän ei kuulu qadärijjään, jotka kieltävät Sallimuksen. Hän ei kuulu murgi‘ään, jotka väittävät uskon olevan vain sanoja ilman tekoja. Hän ei kuulu mu'ättelään, jotka kieltävät Allahin ominaisuudet. Hän ei kuulu suufeihin, jotka palvovat hautoja. Hän ei kuulu muqalliduuneihin, jotka vaativat, että jokaisen muslimin tulisi kuulua tietyn imaamin tai sheikin koulukuntaan (mädhhäb), myös silloin kun tuo koulukunta on ristiriidassa selkeiden Koraanin jakeiden tai luotettavan Sunnan kanssa.

Joten todelliset säläf ovat ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä (muslimeja, jotka pitävät kiinni Sunnasta ja yhdistyvät sen seuraamisessa). He ovat ät-taa‘ifät-ul-mänsoora (Autettu, Voittoisa Ryhmä) ja äl-firqat-un-näägijjä (Pelastettu Lahko), joita on kuvattu useissa ähäädiitheissä. 'Umayr ibn Ummu Haani (RAA) sanoi: Kuulin Mu'awiyan sanovan (hänen pitäessään saarnaa puhujakorokkeella), että hän kuuli Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Yksi ihmisryhmä minun ummästäni tulee jatkamaan Allahin käskyn tottelemista, ja ne, jotka hylkäävät heidät tai vastustavat heitä, eivät kykene vahingoittamaan heitä. He tulevat kohoamaan ihmisten yli, kunnes Allahin käsky pannaan toimeen (eli Yläsnousemus pannaan toimeen)." (Muslim)

'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ummälleni tulee tapahtumaan täsmälleen (kaikki ne) pahat asiat, jotka tapahtuivat Israelin lapsille, jopa siinä määrin että jos heidän joukossaan oli joku, joka avoimesti teki huorin äitinsä kanssa, minun ummäni keskuudessa tulee olemaan joku, joka tulee tekemään sen. Jos Israelin lapset jakautuivat 72 lahkoon, minun ummäni tulee jakautumaan 73 lahkoon. Kaikki niistä tulevat olemaan Helvetin tulessa, paitsi yksi lahko." He [kumppanit (RAA)] sanoivat: "Allahin lähettiläs, mikä se (pelastettu lahko) on?" Jonka johdosta hän (SAAS) sanoi: "Se on se, mihin minä ja kumppanini kuulumme." (At-Tirmidhi, Mishkäät-ul-Mäsaabiih)

'Awf ibn Malik (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Juutalaiset jakaantuivat 71 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 70 tulee menemään Helvettiin. Nasaretilaiset jakaantuivat 72 lahkoon: 71 tulee menemään Helvettiin ja yksi tulee menemään Paratiisiin. Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, minun ummäni (yhteisöni) tulee jakautumaan 73 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 72 tulee menemään Helvettiin." Sanottiin: "Oi Allahin lähettiläs, keitä he (Paratiisin ihmiset) tulevat olemaan?" Hän vastasi: "Äl-gämää'ä." (Sunän ibn Maaja, sheikki Nasir ad-Din al-Albaani rahimähullaah luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Sahiih äl-Gäämi' äs-Saghiir.)

Toisessa hädiithissä Profeetta (SAAS) selitti, mitä gämää'ällä tarkoitetaan: "…Se on se, joka tulee seuraamaan sitä tietä, jota minä ja kumppanini (äs-sahääbä) seuraamme nyt." (Luotettava, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut)

Tämän ymmärrettyään muslimilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla säläfi. Tekemällä niin hän liittää itsensä siihen ryhmään, jolle on taattu menestys, voitto, pelastus ja suoja Helvetiltä.


Säläfien dä'wän periaatteet

Säläfien dä'wä perustuu kahdelle periaatteelle, jotka ovat: täuhiid (Allahin ykseys) ja täzkijjä (puhdistautuminen).

Täuhiid

Täuhiid tarkoittaa Allahin ykseyden hyväksymistä ja siihen uskomista sekä uskomista Hänen viestinsä ainutlaatuisuuteen. Se tarkoittaa Allahin (TWT) palvomista yksin Hänen lainsäädäntönsä mukaisesti. Täuhiid sisältää seuraavat periaatteet:

 1. Usko Allahin olemassaoloon ja luotujen omistamiseen, josta käytetään joskus nimeä täuhiid-ur-robuubijjä (Allahin herruuden ykseys). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle." (Koraani 1:2)

  Allah, Kaikkein Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "Taivaiden ja maan Luoja. Hän on tehnyt teille puolisoita omasta keskuudestanne, ja karjalle (myös) puolisoita. Tällä tavoin Hän luo teidät (kohduissa). Ei ole mitään Hänen kaltaistaan; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

 2. Usko siihen, että Allah omaa täydelliset ominaisuudet ja kaikkein erinomaisimmat nimet, kuten Koraanissa ja luotettavassa Sunnassa on mainittu. Niihin tulee uskoa niiden kirjaimellisten arabiankielisten merkitysten mukaisesti, ilman näiden ominaisuuksien kieltämistä tai samankaltaistamista Hänen luotujensa ominaisuuksiin. Tästä käytetään joskus nimeä täuhiid-ul-äsmää‘ wäs-sefäät (Allahin nimien ja ominaisuuksien ykseys). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on yksi. Allah-us-Samäd [Allah - Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat, (Hän ei syö eikä juo)]. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." (Koraani 112)

  Allah, Kaikkein Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "…Ei ole mitään Hänen kaltaistaan; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

  Allah, Ylistetty, sanoo (merkityksen selitys): "(Kaikki) kauneimmat nimet kuuluvat Allahille, joten kutsukaa Häntä niillä ja jättäkää niiden seura, jotka antavat väärän kuvan tai kieltävät (tai lausuvat epäkunnioittavaa puhetta Hänen nimiään vastaan) Hänen nimensä. Heidät palkitaan sen mukaan, mitä heillä oli tapana tehdä." (Koraani 7:180)

 3. Usko siihen, että Allah on ainoa, joka on palvonnan ja täyden kuuliaisuuden arvoinen. Tästä käytetään joskus nimeä täuhiid-ul-uluuhijjä tai iläähijjä, tai täuhiid-ul-'ubuudijjä tai 'ibäädä (Allahin palvomisen ykseys). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Olen vain ihminen niin kuin tekin. Minulle on ilmoitettu, että teidän Jumalanne on yksi Jumala (Allah). Joten joka toivoo tapaamista Herransa kanssa, antakoon hänen työskennellä oikeamielisyyttä, eikä liittää ketään kumppaniksi Herransa palvomisessa.'" (Koraani 18:110)

On myös välttämätöntä uskoa siihen, että profeetta Muhammadin (SAAS) viesti oli ainutlaatuinen ja siihen, että on pakollista seurata ainoastaan häntä. Tästä käytetään joskus nimeä täuhiid-ul-ittibää' (noudattamisen ykseys). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS) ihmiskunnalle): 'Jos (todella) rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua (ottakaa vastaan islamilainen yksijumalaisuus, seuratkaa Koraania ja Sunnaa), Allah tulee rakastamaan teitä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Allah on Anteeksiantava, Armelias.'" (Koraani 3:31)

Säläfien mänhäg (metodologia) pitää kiinni siitä, että nämä Allahin ykseyden muodot ovat erottamattomia toisistaan. Ne ovat uskontunnustuksen "lää iläähä illä Allah, Muhammadun rasuulu Allah" (ei ole ketään, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, ja Muhammad on Allahin lähettiläs) ydin. Säläfien metodologia painottaa erityisesti noudattamisen ykseyttä, koska useiden muslimien keskuudessa on suuntaus sen laiminlyömiseen. Täten se painottaa seuraavia kohtia:

  Usko siihen, että Profeetan (SAAS) ilmoitus oli viimeinen ilmoitus, ja että se koostuu kahdesta täydentävästä ja erottamattomasta osasta, jotka ovat Koraani ja Sunna. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minulle on annettu Koraani ja sen mukana jotain sen kaltaista." (Luotettava, Abu Dawud ja ad-Daarimee)

  Toisessa kertomuksessa Profeetta (SAAS) sanoi: "Niin kauan kuin te pidätte kiinni niistä kahdesta asiasta, jotka olen jättänyt teidän keskuuteenne, ette koskaan tule menemään harhaan: Allahin Kirja ja minun Sunnani." (Luotettava, al-Haakim)

  Usko siihen, että tottelevaisuuden tulee olla ehdotonta Profeetalle (SAAS), ja että tämä asema on saavuttamaton kaikille muille koko ihmiskunnassa. Profeettaa (SAAS) tulee totella ja seurata. Kaikki uskomukset, lausumat, teot ja moraali, jotka ovat ristiriidassa hänen opetuksiensa kanssa, tulee hylätä ja niitä tulee välttää. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), älkääkä kääntykö pois hänestä (lähettiläs Muhammadista (SAAS)) samalla kun kuuntelette." (Koraani 8:20)

  Profeetta Muhammadia (SAAS) tulisi rakastaa täydellisesti, mikä tulee näkyviin siinä, että noudattaa hänen käskyjään, tottelee häntä empimättä, asettaa hänen lausumansa ennen ja yli kaikkien muiden lausumien, opiskelee hänen elämänkertaansa (siira), ja opiskelee ja toteuttaa hänen Sunnaansa jokapäiväisessä elämässään. Profeetta (SAAS) on sanonut: "Kukaan teistä ei usko ennen kuin minusta tulee hänelle rakkaampi kuin hänen isänsä, lapsensa ja koko ihmiskunta." (Muslim)

On hyvin valitettavaa, että todellinen Profeetan (SAAS) tien noudattaminen on heikentynyt ummässä ja todellinen rakkaus häntä kohtaan on melkein hävinnyt, koska:

  Hänen Sunnansa on hylätty ja poistettu meidän jokapäiväisestä elämästämme. Sitä väheksytään ja sitä kohtaan tunnetaan ylpeyttä ja ylimielisyyttä.

  Muslimien keskuudessa levitetään useita todistamattomia ja tekaistuja ähäädiithejä.

  Muslimien keskuuteen levitetään lukuisia uudistuksia.

  Seurataan sokeasti (täqliid) tiettyä koulukuntaa.

  Islamilaisia tuomioita annetaan ilman tietoa tai todisteita.

  Islamilaisen lain (shärii'än) toimeenpano on lopetettu islamilaisissa maissa ja se on korvattu epäuskovien (kuffäär) tavoilla ja laeilla.


Täzkijjä

Täzkijjä tarkoittaa olla puhdistettu ja puhdistaa itsensä noudattamalla Allahin käskyjä. Sen parhaassa muodossa se olisi Hänen palvomistaan täydellisellä antautumisella, alistumisella ja omistautumisella. Tämä on suuri suosio, jonka Allah, Kaikkien Korkein, antoi tälle ummälle. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Allah soi suuren suosion uskoville, kun Hän lähetti heidän joukkoonsa Lähettilään (Muhammad (SAAS)) heidän omasta keskuudestaan, lausuen heille Hänen Jakeitaan (Koraania), ja puhdistaen heidät (synneistä hänen seuraamisensa kautta), ja opastaen heitä Kirja(ssa) (Koraani) ja äl-hikmässä [viisaudessa ja Profeetan (SAAS) Sunnassa (hänen lailliset tapansa, lausumansa ja palvonnan tekonsa)], vaikka ennen sitä he olivat olleet ilmeisessä erheessä." (Koraani 3:164)

Seuraavien kohtien tulisi auttaa selvittämään täzkijjän todellinen merkitys:

  Koraani ja Sunna ovat ainoat täzkijjän lähteet.

  Profeetta (SAAS) on puhtain sielustaan koko ihmiskunnasta. Hänen luonteensa kuvasti Koraanin oppeja. Hän on meidän esimerkkimme täzkijjässä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Allahin lähettiläässä (Muhammad (SAAS)) teillä on hyvä esikuva hänelle, joka toivoo (tapaamista) Allahin (kanssa) ja Viimeistä Päivää, sekä muistaa Allahia paljon." (Koraani 33:21)

  Profeetan (SAAS) kumppanit (RAA) ja loput säläfeistä, yhtenä ryhmänä, ovat hieno esimerkki, jota seurataan täzkijjässä.

  Ei ole mitään tapaa, jolla pääsee lähemmäksi Allahia, kuin noudattamalla sitä, minkä Profeetta (SAAS) toi mukanaan. 'Aisha (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Hän, joka tekee jotain uudistuksia tähän meidän asiaamme (islamin uskontoon), joka ei kuulu siihen, tulee saamaan sen hylätyksi." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Täzkijjää ei voi saavuttaa kuin islamin opetusten kautta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Liittykää täydellisesti islamiin (tottelemalla kaikkia islamilaisen uskonnon sääntöjä ja säännöksiä) älkääkä seuratko Shäitaanin (Saatanan) jalanjälkiä. Totisesti, hän on ilmeinen vihollinen teille." (Koraani 2:208). Täten täzkijjää ei voi olla erilaisten ryhmien harhautuneiden lähestymistapojen kautta, kuten suufeilla, jotka ovat vääristelleet muslimien uskot ja tavat.

  Säläfien metodologia on todellinen hurskauden valaiseva esimerkki. Se on uskoa ilman tekopyhyyttä, puhtautta ilman väärentämistä.


Säläfien dä'wän tavoitteet ja päämäärät

Säläfien dä'wä ei ole poliittinen puolue tai uusi koulukunta. Paremminkin säläfien dä'wä on sitä, mitä islam on kokonaisuudessaan, puhutellen koko ihmiskuntaa riippumatta kulttuurista, rodusta tai väristä. Se on islamin ymmärtämisen ja sen opetusten mukaisesti toimimisen kokonainen ja täydellinen metodologia.

Tästä johtuen, säläfien dä'wän tavoitteet eivät eroa millään tavoin islamin dä'wästä. Siten säläf pysyvät erillisinä moninaisista lahkoista ja ryhmistä heidän dä'wänsä metodologiassa. He kutsuvat koko islamiin - sen oikeaan ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. Harhaanjohdetut ryhmät ja harhautuneet lahkot painottavat ja kutsuvat tiettyihin islamin näkökohtiin. He jättävät huomiotta islamin toiset näkökohdat, niin että se sopisi heidän omiin tarpeisiinsa. Samoin he kadottavat luomisensa tarkoituksen ja sen oikeat mittasuhteet, mikä on kuten Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin)." (Koraani 51:56)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eikä heille määrätty kuin että heidän tulisi palvoa Allahia, eikä palvoa ketään muuta kuin Häntä Yksin (pidättäytymällä kumppaneiden liittämisestä Hänelle), ja suorittamaan rukoukset ja antamaan almuveroa, ja tämä on oikea uskonto." (Koraani 98:5)

Tämä on kaikkien profeettojen kutsun olennaisin osa: ihmisten kutsuminen Allahin ykseyteen, shirkin tuhoamiseen, vilpittömyyteen Hänen palvomisessaan, tottelevaisuuteen Hänen lähettiläitään kohtaan, ja heidän tapansa noudattamiseen. Tämä on myös säläfien dä'wän olennaisin osa. Tämä voidaan vielä jakaa seuraaviin käytännön tavoitteisiin:

  Paluu Koraaniin ja Profeetan (SAAS) luotettavaan Sunnaan, ja niiden molempien ymmärtäminen ja harjoittaminen oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, mitä Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

  Allah, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "Joten jos he uskovat sen kaltaiseen, mihin te uskotte, sitten he ovat oikeanlaisesti johdatettuja; mutta jos he kääntyvät pois, silloin he ovat ainoastaan vastakkaisia. Joten Allah tulee riittämään teille heitä vastaan. Hän on Kuuleva, Tietävä." (Koraani 2:137)

  Muslimien varoittaminen ja heidän kehottamisensa, niin että he puhdistaisivat elämänsä kaikenlaisesta shirkistä, uudistuksista ja filosofioista tai muista ajatuksista, jotka ovat vieraita puhtaille, islamin olennaisille periaatteille. Tämä on velvollisuus, johon Allah, Ylhäinen, on velvoittanut meitä (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

  Sunnan puhdistaminen heikoista ja väärennetyistä kertomuksista. Tässä ja edellä mainitut ongelmat ovat turmelleet islamin selkeyden ja ovat estäneet muslimien edistymisen. Tämä asettaa meille velvollisuuden, johon Profeetta (SAAS) on viitannut: "Luotettava ryhmä jokaisesta sukupolvesta tulee kantamaan tätä tietoa karkottaen siitä rajojen yli menevien tekemät muutokset, valehtelijoiden tekemät väärät väitteet ja oppimattomien tekemät väärät tulkinnat." (Luotettava, ibn 'Adiyy ja muut)

  Muslimien kouluttaminen ja heidän kehottamisensa todellisen uskonnon noudattamiseen, sen opetusten mukaisesti käyttäytymiseen, ja itsensä koristelemiseen sen hyveillä ja etiikalla. Tämä tulee takaamaan Allahin hyväksymisen ja tulee tekemään onnellisuudesta ja kunniasta totta heille, kuten seuraavassa ilmaistaan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi ne, jotka uskovat (islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen [määräävät toinen toisiaan tekemään kaikenlaisia hyviä tekoja (äl-mä'roof), jotka Allah on määrännyt, ja pidättäytyvät kaikenlaisista synneistä ja pahoista teoista (äl-munkär), jotka Allah on kieltänyt] ja kärsivällisyyteen (kärsimyksissä, vahingossa ja vammoissa, jotka voivat kohdata henkilöä Allahin asiassa, kun hän saarnaa Hänen islamilaisen yksijumalaisuuden uskontoaan)." (Koraani 103)

  Pyritään palauttamaan islamilainen ajatus voimaan islamin periaatteiden rajojen sisällä, ja pyritään vastustamaan itsepäistä koulukuntien noudattamista ja lojaalisuutta ryhmille. Nämä ongelmat ovat johdattaneet muslimit pois puhtaista alkuperäisistä islamin lähteistä, ja ovat harhauttaneet heidät rehellisestä islamilaisesta veljeydestä, johon Allah, Kaikkein Korkein, kutsuu (merkityksen selitys): "Pitäkää kiinni, kaikki te yhdessä, Allahin Köydestä (tästä Koraanista), älkääkä jakautuko keskenänne, ja muistakaa Allahin Suosio teille, sillä te olitte vihollisia toinen toisillenne, mutta Hän liitti teidän sydämenne yhteen, niin että, Hänen Suopeudestaan, teistä tuli veljeksiä (islamilaisessa uskossa), ja te olitte Helvetin tulen partaalla, ja Hän pelasti teidät siitä. Täten Allah tekee ääjäätinsä (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen) selkeäksi teille, jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 3:103)

  Hänen lähettiläänsä (SAAS) kutsui myös siihen: "Olkaa veljiä Allahin palvojat." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Pyritään esittämään järkeviä islamilaisia ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin, pyritään saamaan todellinen islamilainen elämäntapa takaisin samoin kuin pyritään muodostamaan todellinen islamilainen yhteiskunta, jota Allahin laki hallitsee. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten tuomitse (sinä oi Muhammad (SAAS)) heidän keskuudessaan sillä, minkä Allah on ilmoittanut, äläkä seuraa heidän turhia mielitekojaan, mutta varo heitä etteivät he käännä sinua (oi Muhammad (SAAS)) kauas pois jostain, jonka Allah on lähettänyt alas sinulle. Jos he kääntyvät pois, sitten tiedä, että Allahin Tahto on rangaista heitä joistain heidän synneistään. Todella, useimmat ihmisistä ovat fääsiqooneja (kapinallisia ja tottelemattomia Allahille)." (Koraani 5:49)

Me kutsumme kaikkia muslimeja tukemaan meitä tämän jalon luottamustehtävän toteuttamisessa. Tämä luottamustehtävä tulee varmastikin kohottamaan heitä arvossa ja antamaan heille kunnioitusta sekä auttaa islamin viestin levittämisessä kaikkialle maailmaan. Allah, kaiken menestyksen Antaja, on luvannut tämän, ja Hänen lupauksensa on varmasti tosi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän on se, joka on lähettänyt Hänen lähettiläänsä (Muhammadin (SAAS)) johdatuksen ja totuuden uskonnon (islamilainen yksijumalaisuus) kanssa, tehdäkseen siitä voittoisan yli kaikkien (muiden) uskontojen, vaikka äl-mushrikuun (monijumalaiset, pakanat, epäjumalanpalvojat ja ne, jotka eivät usko Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä Muhammadiin (SAAS)) vihaavat (sitä)." (Koraani 61:9)


Väärinkäsityksiä säläfien dä'wästä

Nämä seuraavat ovat muutamia väärinkäsityksiä säläfien dä'wästä:

  "Liikkeen" tai "liikkeiden" kutsuminen säläfeiksi (säläfijjä). Kaikille tulisi olla täysin selvää, että säläfien dä'wä on islamia (sama kuin islam), ei sen enempää tai vähempää. Se on todellinen islam kaikkine sen opetuksineen ja sisältöineen. Jokainen, joka puhuu siitä ulkopuolisena, voisi yhtä hyvin puhua islamista ulkopuolisena! Se on Koraanin ja luotettavan Sunnan opetukset oikeamielisten edeltäjien tapojen ja ymmärryksen valossa. 'Liikkeellä' tarkoitetaan jotain väliaikaista tai taantumuksellista, kun taas säläfien dä'wä on ainoa oikea ja pysyvä ja siunattu profeettojen dä'wä.

  Ajatus tai väite siitä, että säläf seuraavat viidettä koulukuntaa, jonka sanotaan kuuluvan ibn Taymiyaan rahimähullaah tai ibn Baaziin rahimähullaah tai al-Albaaniin rahimähullaah. Tämä on erittäin vakava väärinkäsitys. Kuten edellä on mainittu, säläfien lähteitä ovat Koraani, Sunna ja oikeamielisten edeltäjien metodologia. Jos nämä oppineet luottavat igtihäädissään (igtihääd = oppineen äärimmäisen kyvyn käyttäminen, jolla hän yrittää saavuttaa tiettyä asiaa koskevan shärii'än tuomion) näihin lähteisiin, me otamme vastaan heidän tuomionsa. Me emme tee sitä siksi, että he sanoivat sen, vaan paremminkin sen vuoksi, että Allah tai Hänen lähettiläänsä (SAAS) sanoivat sen tai kutsuivat siihen suoraan tai epäsuorasti tunnettujen igtihäädin kanavien kautta. Sama pätee kaikkiin oppineisiin kautta aikojen. Me otamme heiltä kaiken sen, mikä on yhdenmukaista Koraanin ja Sunnan kanssa, ja hylkäämme sen, mikä ei ole yhdenmukaista niiden kanssa.

  Säläfien dä'wä vastustaa kaikkia perusteettomia puolue-, ryhmä-, rotu-, kansakuntauskollisuuden ja niin edelleen muotoja. Ainoa luvallinen uskollisuus on Allahille ja Hänen lähettiläälleen (SAAS) ja sille mikä juontaa juurensa siitä. Kaikkien säläfien johtaja on Muhammad (SAAS). Muita kunnioitetaan ja totellaan sen mukaan, miten kyseinen henkilö tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS). Väite, että säläfien dä'wä kutsuu seuraajiaan olemaan hajaantuneita ja kaoottisia käytöksessään, on toinen väärä käsitys. Työn täytyy olla järjestäytynyttä ja säntillistä, kuten Lähettiläs (SAAS) opetti monissa yhteyksissä, mutta sen tulisi välttää edellä mainittua hizbijjän (kiihkeän puolueuskollisuuden) tautia.

  Säläfien dä'wä painottaa voimakkaasti tärbijjää (koulutusta ja sivistystä), ei ainoastaan akateemisesti, vaan pikemminkin sillä tarkoitetaan sitoutuneiden, uskontonsa ymmärtävien ja sitä parhaalla mahdollisella tavalla harjoittavien muslimien nousua.

Me pyydämme Allahia (tä'äälää) johdattamaan meitä totuuteen, tekemään jalkamme vakaiksi ja antamaan meille meidän puutteemme anteeksi.


Julkaistu torstaina 22. muhärram-kuukautta 1421/27. huhtikuuta 2000Imuroi tästä
Uskonnot ja lahkot