Häggin (pyhiinvaelluksen) kirja


Äl-mäsgid-ul-Häraam

 

Häggin ja 'umran hyveet

  Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "...Hägg (pyhiinvaellus Mekkaan) Taloon (Kä'bä) on velvollisuus, jonka ihmiskunta on velkaa Allahille, niille, joilla on varaa kustannuksiin (omaan kuljetukseen, ruokaan ja asuinpaikkaan); ja joka ei usko [(kieltää pyhiinvaelluksen Mekkaan), silloin hän ei usko Allahiin], sitten Allah ei tarvitse ketään 'äälämiineistä (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa)." (Koraani 3:97)

  Profeetta (SAAS) sanoi: "Yhdestä 'umrasta toiseen on hyvitys sille, mikä on niiden välissä, ja hägg mäbroorilla ei ole muuta palkkiota paitsi Paratiisi." (Al-Bukhari ja Muslim)

[Hägg mäbroor on Allahin hyväksymä hägg, joka on tehty täydellisesti Profeetan Sunnan mukaan laillisesti ansaitulla rahalla välttäen syntiä ja pahuuksia häggin aikana.]

  Hän (SAAS) sanoi myös: "Henkilö, joka teki häggin, eikä puhunut säädyttömyyksiä, eikä käyttäytynyt turmeltuneesti, tulee palaamaan ilman syntejä, kuten sinä päivänä, kun hänen äitinsä synnytti hänet." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Hän (SAAS) sanoi myös: "Ottakaa minulta riittinne (häggin rituaalit)." (Muslim)

  Muslimiveljeni, kiiruhtakaa täyttämään häggin velvollisuus, kun teillä on tarpeeksi rahaa edestakaiseen matkaan. Älkää odottako siihen asti, kunnes teillä on riittävästi rahaa ostaa lahjoja, makeisia ja niin edelleen ystäville ja sukulaisille häggin jälkeen, sillä nämä eivät ole päteviä syitä viivytykseen. Ette tiedä, ehkäpä voitte tulla liian sairaiksi matkustaaksenne, tai teistä tulee köyhiä, tai voitte kuolla; ja siinä tapauksessa te tulette kuolemaan tottelemattomuuden tilassa, koske ette tehneet sitä silloin, kun olitte kykeneviä, ja hägg on yksi islamin pilareista.

  Omaisuus, jonka käytätte häggin ja 'umran tekemiseen, tulee olla hälääl (ansaittu laillisesti), niin että Allah saattaa hyväksyä sen.

  Naiselle on kiellettyä matkustaa häggille tai minnekään muualle ilman mähramia, joka saattaa häntä. [Mähram on joko hänen aviomiehensä tai läheiset miespuoliset sukulaiset, joiden ei ole luvallista mennä hänen kanssaan naimisiin, kuten hänen isänsä, veljensä, setänsä, enonsa, poikansa ja niin edelleen. Mähramin tulee olla riittävän vanha, jotta hän kykenee suojelemaan häntä (naista).] Profeetta (SAAS) sanoi: "Naisen ei ole luvallista matkustaa, paitsi jos hänellä on mähram mukanaan." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Tehkää sovinto niiden kanssa, joiden kanssa teillä on kiistoja, maksakaa velkanne ja neuvokaa perhettänne, ettei heidän tulisi olla kohtuuttomia koristuksissaan, autoissa, makeisissa ja teurastetuissa eläimissä ja niin edelleen. Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, mutta älkää tuhlatko kohtuuttomasti…" (Koraani 7:31)

  Hägg on suuri muslimien tapaaminen; se antaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua toisiinsa, rakastaa ja auttaa toisiaan sekä ratkaista toistensa ongelmia, ja todistaa se, mikä on hyödyllinen heille heidän uskonnossaan ja maallisissa asioissa.

  Sinun on erittäin tärkeää turvautua Allahiin yksin etsiessäsi ongelmiesi ratkaisemiseen tarvittua apua, kutsuen du'ää‘llä (pyyntörukouksella) Häntä, eikä ketään muuta. Kuten Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Kutsun avuksi vain Herraani (Allahia yksin), enkä liitä ketään kumppaniksi Hänelle.'" (Koraani 72:20)

  'Umran (pienemmän pyhiinvaelluksen) tekeminen on sallittua milloin tahansa, mutta sen palkkio on suurin ramädaan-kuukautena, kuten Profeetta (SAAS) sanoi: "'Umra ramädaan-kuukautena on samanarvoinen kuin hägg (palkkiossa)." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Yhdellä saläätillä (rukouksella) äl-mäsgid-ul-Häraamissa (pyhä moskeija Mekassa) on enemmän palkkioita kuin 100 000 rukouksella muissa moskeijoissa. Tämä perustuu Profeetan (SAAS) lausuntoon: "Saläät (rukous) minun moskeijassani on parempi kuin 1 000 saläätiä (rukousta) missään muualla, paitsi äl-mäsgid-ul-Häraamissa." (Al-Bukhari ja Muslim)

Ja hänen (SAAS) lausuntoonsa: "Ja saläät äl-mäsgid-ul-Häraamissa on parempi kuin 100 rukousta minun moskeijassani." (Ahmad)

[1 000 × 100 = 100 000 (sata tuhatta rukousta)]

  [Häggin voi tehdä kolmella tavalla: hägg ät-tämättu', hägg äl-qiraan ja hägg äl-‘ifraad. Näistä paras tapa on hägg ät-tämättu', jota tämä artikkeli käsittelee.] Hägg ät-tämättu' tarkoittaa, että ensin tehdään 'umra, sitten poistutaan ihraamin tilasta kunnes hägg alkaa, jolloin ihraam omaksutaan jälleen. Profeetan (SAAS) on kerrottu sanoneen: "Oi Muhammadin perhe! Jokaisen, joka teidän joukostanne tekee häggin, tulisi omaksua ihraamin tila 'umraa varten häggin ohella." (Ibn Hibban)

 

'Umran (pienemmän pyhiinvaelluksen) teot

Äl-ihraam, ät-tawääf, äs-sä'j, pään ajeleminen paljaaksi tai hiusten leikkaaminen, ihraamin tilasta poistuminen


1. Äl-ihraam: Pue päällesi ihraamin vaatteet miiqaatissa* [ompelematon kangas, vastaava kuin pyyhe tai lakana, yksi kappale ylemmän vartalonosan ympäri (ridää‘) ja yksi kappale alemman vartalonosan ympärille (izäär) kiedottuna. Tämä vaatetus on vain miehille. Tee aikomus 'umraa varten yhdessä mäwääqiiteistä (monikko sanasta miiqaat) sen jälkeen kun olet pukenut päällesi ihraamin vaatteet. (Älä lausu aikomusta ääneen. Aikomuksen sanominen ääneen millekään palvonnan teolle ei ollut Profeetan (SAAS) tapa. Täten sen tekeminen on uudistus.)] Sitten lausu: "Läbbäik-Allaahummä bi'umra" [palveluksessasi (kirjaimellisesti: "Vastauksena kutsuusi"), oi Allah, 'umraa varten], sitten voimakkaalla äänellä toistaen ät-tälbijää: "Läbbäik-Allaahummä läbbäik" (palveluksessasi, oi Allah, palveluksessasi). [Jokaisen tulisi lausua sitä erikseen, ei samanaikaisesti, sillä samanaikaisesti lausumiselle ei ole mitään perustetta shärii'ässä.]


*) Äl-mäwääqiit ovat niitä paikkoja, jotka Profeetta (SAAS) on tarkentanut ihmisille ihraamin tilan omaksumiseksi. Paikat eroavat riippuen siitä, mistä pyhiinvaeltajat tulevat. Kun he tulevat Syyriasta, Palestiinasta, [Euroopasta] ja niin edelleen, miiqaat on äl-Guhfä, joka on lähellä Raabighia. Najdista se on Qarn-ul-Mänääzil, Medinasta se on Dhul-Huläifä, Jemenistä se on Jälämläm ja Irakista se on Dhäätu 'Irq.
Paikat, joissa omaksutaan ihraamin tila.2. Ät-tawääf: Kun saavut Mekkaan, mene äl-Häraamiin ja kulje Kä'bän ympäri seitsemän kierrosta vastapäivään aloittaen kulmasta, jossa on äl-hägär äl-äswäd (Musta kivi). Suutele kiveä, jos kykenet siihen ilman työntämistä ja tönimistä. Jos et kykene tekemään sitä, sitten osoita sitä kohti oikea kätesi kohotettuna sanoen: "Bismillääh wä Allaahu äkbär" (Allahin nimeen, Allah on Suurin). (Kun tulet ¾ osaan kierrosta,) kosketa jemeni-kulmaa oikealla kädelläsi jos pystyt, mutta älä suutele sitä; älä myöskään osoita sitä, jos liikut ympäri välimatkan päästä. Sano seuraava pyyntörukous sen (jemeni-kulman) ja kulman välillä, jossa on Musta kivi: "Rabbänää äätinää fid-dunjää häsänä, wäfil-ääkhirati häsänä, wäqinää 'ädhääbän-Näär" (Oi Herramme, suo meille hyvää tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa ja suojele meitä Tulen kärsimykseltä).

Kun tulet Mustan kiven luokse, toista samalla tavalla, kunnes olet kiertänyt seitsemän kierrosta loppuun. [Kolme ensimmäistä kierrosta tulisi kävellä nopeassa tahdissa (tätä kutsutaan ramäliksi ja se koskee vain miehiä) ja neljän kierroksen aikana tulisi kävellä normaalisti. Miehille on sunna paljastaa oikea olkapäänsä (äl-‘idtebää') tawääfin alusta loppuun. Tämä on ainoa aika häggin tai 'umran aikana, jolloin henkilön tulisi jättää oikea olkapäänsä peittämättä. Tawääfin loputtua hänen tulee peittää olkapäänsä. Äl-‘idtebää' ja ramäl koskevat vain tawääf-ul-qoduumia (tawääf, joka tehdään ensimmäiseksi saavuttaessa Mekkaan).]

Sitten rukoile kaksi rak'ää mäqaam Ibrahimin takana [niin, että Ibrahimin paikka on sinun ja Talon välissä, vaikka olisit hieman kauempana siitä. Jos se ei ole mahdollista, voit rukoilla missä tahansa paikassa äl-Häraamissa]. Lausu suurat-ul-Kääfiroon ensimmäisessä rak'äässä ja suurat-ul-Ikhlaas toisessa. (Rukouksen jälkeen on sunna juoda Zämzämin vettä ja pyytää suurempaa tietoa ja sitä, mistä itse pitää. Sitten tulee tehdä äs-sä'j.)

3. Äs-sä'j: Aloita kukkulasta, jotka kutsutaan äs-Safääksi. Kun tulet sitä lähelle, lausu: "Innä äs-Safää wäl-Märwätä min shä'ää‘iri Allah, äbdä‘u bimää bädä‘ä Allaahu bih" [Totisesti, äs-Safää ja äl-Märwä (kaksi vuorta Mekassa) ovat Allahin tunnusmerkeistä… (Koraanin jakeen 2:158 merkityksen selitys). Aloitan sillä, millä Allah aloitti (äs-Safää)].

Kiipeä kukkulalle, [jos kiipeäminen ei ole mahdollista, pidä huoli siitä, ettet lyhennä yhtään määrätystä matkasta vuorten välillä,] käänny qiblään päin ja kohota kätesi taivasta kohti. Sitten sano Allaahu äkbär kolmasti ilman osoittamista ja sano: "Lää iläähä illä Allah, wähdähu lää shäriikä Läh, Läh-ul-mulku wä Läh-ul-hämdu [juhjii wäjumiit], wähuwä 'älää kulli shäj‘in qadiir, lää iläähä illä Allaahu wähdähu [lää shäriikä Läh], ängäzä wä'däh, wänäsara 'äbdäh, wähäzäm-äl-ähzääbä wähdäh" [Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Allahilla, joka on yksin ilman kumppaneita. Valtakunta kuuluu Hänelle, ja kaikki kiitokset ja ylistykset kuuluvat Hänelle yksin, (Hän antaa elämän ja kuoleman). Hänellä on voima kaikkien asioiden yli. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Allahilla yksin, (joka on yksin ilman kumppaneita). Hän pani toimeen lupauksensa, vahvisti palvelijansa totuudellisuuden ja voitti vastustajansa Itse]. Tee myös pyyntörukous mille tahansa, mitä haluat.

Toista kaikki asiat [kolmasti] joka kerta, kun saavut äs-Safään ja äl-Märwään. Kahden kukkulan välillä on tietty vihreillä tolpilla merkitty välimatka, missä miesten on suositeltavaa juosta. Tee seitsemän matkaa kahden kukkulan välillä (jokainen yhdensuuntainen läpikulku lasketaan yhdeksi matkaksi, joten koko äs-sä'j on 3,5 edestakaista matkaa).

4. Ajele koko pääsi paljaaksi tai lyhennä hiuksiasi; naisten tulisi leikata pieni osa [sormenpään pituinen pätkä] hiuksistaan.

5. Sillä olet saattanut loppuun 'umrasi ja sinun tulisi poistua ihraamin tilasta (vaihtaa normaaleihin vaatteisiisi, ja olet vapaa tekemään kaikkea sitä, mikä on kiellettyä ihraamin tilassa).

 

Häggin (pyhiinvaellus Mekkaan) teot

Äl-ihraam, yön viettäminen Minäässä, 'Ärafätillä (tasangolla) pysyminen, yön viettäminen Muzdälifässä, kivien heittäminen, eläimen teurastaminen, pään paljaaksi ajeleminen [tai hiusten leikkaaminen], ät-tawääf, äs-sä'j, ihraamin tilasta poistuminen


1. Pue päälle ihraamin vaatteet 8. dhul-higgä -kuukautta Mekassa [paikassa, jossa asut, ennen keskipäivää]. Sano: "Läbbäik-Allaahummä bi häggä (Palveluksessasi, oi Allah, häggiä varten)".

Mene Minään ja vietä yö siellä. On sunna rukoilla siellä viisi saläätiä alkaen dhohr-rukouksesta 8. päivänä aina fägr-rukoukseen 9. päivänä lyhentäen dhohr, 'äsr ja 'ishää‘-rukoukset kahdeksi rak'äksi, mutta liittämättä mitään rukousta yhteen.


Mäsgid-ul-Khaif Minäässä


2. Auringonnousun jälkeen 9. päivänä mene 'Ärafätille. Rukoile siellä dhohr ja 'äsr-rukoukset yhdessä dhohr-rukouksen aikaan yhdellä ädhäänillä ja kahdella iqaamällä, älä rukoile yhtään sunnarukousta. Varmista, että olet 'Ärafätin rajojen sisäpuolella. Älä paastoa, toista ät-tälbijää ahkerasti ja omistaudu pyyntörukouksille [kääntyen qiblää kohti] kutsuen ainoastaan Allahia. [Armonvuorelle kiipeäminen tai sillä rukoileminen ei ole suositeltavaa.] 'Ärafätillä pysyminen on häggin olennainen osa. (Huomio: Suurin osa mäsgid Nämirasta on 'Ärafätin ulkopuolella.)


Mäsgid Nämira 'Ärafätin tasangon reunalla


3. Poistu 'Ärafätiltä auringonlaskun jälkeen, rauhallisesti; suuntaa Muzdälifää kohti. Saapuessasi sinne rukoile mäghrib ja 'ishää‘-rukoukset yhdessä 'ishää‘-rukouksen aikaan. Nuku siellä rukoillaksesi fägr-rukous siellä ja muista Allahia lähellä äl-Mäsh'är-il-häraamia [vuori Muzdälifässä, joka tunnetaan myös nimellä Qozäh]. Heikoille (naiset, lapset, vanhukset ja niin edelleen sekä ne, joiden täytyy seurata heitä) on luvallista poistua Muzdälifästä keskiyön jälkeen nukkumatta siellä.


Mäsgid-ul-Mäsh'är-il-häraam


4. Fägr-rukouksen jälkeen ja ennen auringonnousua poistu Muzdälifästä jatkaaksesi Minään. Tämä on 10. dhul-higgä -kuukautta, 'iidin päivä. Rukoile 'iid-rukous, jos voit. Heitä seitsemän pientä sileää kiveä äl-gämrat-ul-kubraa kohti (iso pilari Minäässä) sanoen täkbiir [Allaahu äkbär] jokaisen kivenheiton yhteydessä mihin aikaan tahansa auringonnoususta yöhön saakka. [Kun haluaa heittää kiviä äl-gämrat-ul-kubraa kohti, on sunna seisoa niin, että Minää, Muzdälifä ja 'Ärafät ovat oikealla puolellasi, kun taas Mekka on vasemmalla puolellasi.]

5. Teurasta eläin [tai valtuuta joku teurastamaan se puolestasi] ja nylje se joko Minäässä tai Mekassa minä tahansa 'iidin päivistä. Syö siitä ja ruoki köyhiä. Jos sinulla ei ole varaa eläimeen (ja olet tekemässä hägg ät-tämättu'a) sinun tulee paastota kolme päivää häggin aikana [mieluiten ennen 'Ärafätin päivää] ja seitsemän päivää lisää palattuasi perheesi luokse. Tämän säännön suhteen miehet ja naiset ovat täsmälleen samanlaisia, heidän tulee uhrata tai paastota.

6. Ajele pääsi (paljaaksi) tai leikkauta hiuksesi lyhentäen niitä koko pään alueelta; paljaaksi ajeleminen on parempi. [Huomio: On parempi lyhentää hiuksia 'umrassa, niin että häggiä varten on jotain jäljellä lyhennettäväksi tai ajeltavaksi.] Pue normaalit vaatteesi päälle, ja kaikki on sallittua sinulle lukuun ottamatta seksiä ja sitä edeltäviä asioita.

7. Palaa Mekkaan ja tee tawääf-ul-‘ifääda [tunnetaan myös nimellä tawääf-uz-zijäära], seitsemän kierrosta. Sitten tee äs-sä'j, seitsemän matkaa äs-Safään ja äl-Märwän välillä (3,5 edestakaista matkaa). Tawääfiä on luvallista siirtää 'iidin viimeiseksi päiväksi (13. dhul-higgä -kuukautta) [tai jopa dhul-higgä -kuukauden viimeiseen päivään]. Tawääfin ja sä'jin jälkeen vaimosi tulee sinulle jälleen sallituksi, sen jälkeen kun hän on ollut kielletty sinulle ihraamin tilassa ollessasi.

8. Palaa Minään 'iidin päiviksi. 'Iidin öiden viettäminen siellä on pakollista. [Vietä Minäässä yöt, jotka edeltävät 11., 12. ja 13. päivää (Uhraamisen päivän jälkeen tulevia kolmea päivää kutsutaan äjjääm-ut-Täshriiqiksi (ät-Täshriiqin päiviksi)). Mutta jos henkilöllä on kiire ja hän lähtee 12. päivänä (ennen auringonlaskua), siinä ei ole mitään väärää.] Kivitä kaikkia kolmea gämraa (pilaria) sekä 11. että 12. päivänä [halutessasi myös 13. päivänä] aloittaen pienimmästä pilarista. Aika sille alkaa, kun aurinko ylittää keskipäivän lakipisteensä jokaisena päivänä, ja kestää yöhön [auringonlaskuun] asti. [Mutta kivittämistä voidaan viivyttää yöhön asti, mikäli henkilöllä on pätevä syy siihen.] Käytä jokaiselle pilarille seitsemän pientä sileää kiveä sanoen Allaahu äkbär jokaisen kivenheiton yhteydessä. Sinun tulisi olla varma, että kivet osuvat pilariin tai laskeutuvat pienen jokaista pilaria ympäröivän seinän sisäpuolelle. Jos näin ei tapahtunut, toista kunnes se onnistuu. On sunna siirtyä syrjään sekä pienen että keskikokoisen pilarin kivittämisen jälkeen tekemään pyyntörukousta kädet koholla [qiblää kohti kääntyneenä].

On luvallista nimittää joku kivittämään puolestasi, jos olet sairas, liian vanha tai heikko kestääksesi tungeksimista ja tönimistä. [Tämän luvan suhteen on eroavia mielipiteitä tervettä naista koskien. Hänen on parempi kivittää itse yöllä, kun väkijoukko on pienempi.] On myös luvallista viivyttää kivittämistä toiseen ja kolmanteen päivään, mikäli välttämätöntä.

9. Jäähyväis-tawääf (tawääf-ul-wädää') on pakollinen. [Kävele kaikki seitsemän kierrosta normaalia vauhtia.] Henkilön tulisi matkustaa välittömästi sen jälkeen.

 

Joitakin häggin ja 'umran etikettejä

  Tee häggisi puhtaasti Allahin mielihyvän vuoksi sanoen: "Allaahummä häädhihi häggätun lää rijää‘ä fiihää wälää sum'ä" (Oi Allah, tämä on hägg, jossa minulla ei ole mitään halua leveilyyn eikä maineeseen).

  Ole hurskaiden ihmisten seurassa ja palvele heitä. Ole kärsivällinen, jos naapurisi ärsyttää sinua.

  Varo polttamasta savukkeita, varo niiden myymistä ja ostamista. Se on häraam (laitonta); vahingollista elimistöllesi, naapureillesi ja omaisuudellesi; ja se on tottelemattomuutta Allahia 'äzzä wä gäll kohtaan.

  Käytä miswääkiä [hampaiden puhdistamiseen tarkoitettua tietyn puun juurta] puhdistamaan suu jokaista saläätiä varten ja ota muutamia mukaasi lahjoiksi Zämzämin veden ja taateleiden ohella. On monia ähäädiithejä, jotka todistavat näiden hyveistä.

  Varo koskemasta naisia tai heidän katsomistaan, ja suojele naisiasi muilta miehiltä.

  Älä kiipeä rukoukseen odottavien ihmisten ylitse, sillä se on ärsyttävää. Asetu lähimpään vapaana olevaan paikkaan häiritsemättä muita.

  Varo kulkemasta rukoilevien ihmisten edestä, sillä tämä on teko, joka kuuluu Saatanan repertoaariin. [Saläätiä tekevän henkilön tulee laittaa sutra (este) eteensä, niin että ohikulkija huomaa sen ja voi kulkea sen toiselta puolelta.]

  Varaa aikaa rukoilla hartaasti, ja rukoile sutraa kohti (esimerkiksi seinä, miehen selkä tai kirjahylly ja niin edelleen) ja jos seuraat imaamia rukouksessa, hänen sutransa on riittävä niille, jotka seuraavat häntä.

  Ole ystävällinen naapureillesi tehdessäsi tawääfiä ja sä'jiä, kivittäessäsi gämärääteja sekä suudellessasi Mustaa kiveä. Ystävällisyys on suotavaa useimmissa teoissa.

  Varo tekemästä pyyntörukouksia kuolleille Allahin sijaan, sillä tämä on shirkiä, joka tulee tärvelemään häggisi ja kaikki hyvät tekosi. Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "…Jos liität muita Allahin rinnalle palvonnassa, (sitten) varmasti (kaikki) tekosi tulevat olemaan hyödyttömiä, ja tulet varmasti olemaan häviäjien joukossa." (Koraani 39:65)

 

Joitakin Profeetan moskeijaa koskevia etikettejä
Äl-mäsgid-un-Näbäwi  Kun menet sisään moskeijaan, laita oikea jalkasi ensin sisään ja sano: "Bismillääh wässäläämu 'älää Rasuulillääh, Allaahummä-ftäh lii äbwääbä rahmätik" (Allahin nimeen, rauha olkoon Allahin lähettilään päällä. Oi Allah, avaa minulle armosi ovet).

  Rukoile kaksi rak'ää (tähijjät-ul-mäsgid) moskeijan tervehtimiseksi. [Rukoile mieluiten rawdassa, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Minun taloni ja minbärini (puhujakorokkeeni) välissä on puutarha (rawda) Paratiisin puutarhoista." Mutta jos se ei ole mahdollista, voit rukoilla missä tahansa muualla moskeijassa.

Sitten mene Profeetan (SAAS) haudan luokse, seiso sen edessä ja käänny sitä kohti, ja sano kaikella kunnioituksella ja vaimealla äänellä: "Ässäläämu 'äläikä jää Rasuulallaah" (Rauha olkoon päälläsi, oi Allahin lähettiläs).

Sitten siirry hieman oikealle seisoaksesi Abu Bakrin (RAA) haudan edessä. Tervehdi häntä sanoen: "Ässäläämu 'äläikä jää Aba Bakr" (Rauha olkoon päälläsi, oi Abu Bakr). Jälleen siirry hieman oikealle seisoaksesi 'Umarin (RAA) haudan edessä. Tervehdi häntä sanoen: "Ässäläämu 'äläikä jää 'Umar" (Rauha olkoon päälläsi, oi 'Umar).]

Sitten käänny qiblään päin ja tee pyyntörukous pitäen mielessä Profeetan (SAAS) lausunto: "Kun pyydät, pyydä Allahilta, ja kun etsit apua, etsi sitä Allahilta." (Kertonut at-Tirmidhi, joka luokitteli sen häsän sahiihiksi.)

  Lähettilään (SAAS) moskeijassa käyminen on suositeltavaa, mutta häggin pätevyys ei ole siitä kiinni, eikä sille ole määrätty mitään tiettyä aikaa.

  Varo suutelemasta tai koskemasta ristikkoa tai hautaa ympäröiviä seiniä. Tämä on harhaoppi.

  Takaperin käveleminen haudasta poispäin moskeijasta poistuttaessa on myös harhaoppi, eikä sille ole mitään sitä tukevaa todistetta.

  Lähetä tervehdyksiä Lähettiläälle (SAAS) niin paljon kuin mahdollista. Kuten hän (SAAS) sanoi: "Jokainen, joka pyytää Allahia siunaamaan minua kerran, Allah tulee siunaamaan häntä sen vuoksi kymmenen kertaa." (Muslim)

  On suositeltavaa vierailla äl-Bäqii'n hautausmaalla ja Uhudin marttyyrien luona sekä Qobää‘-moskeijassa, mutta ei seitsemässä moskeijassa.

[On sunna vierailla äl-Bäqii'n hautausmaalla, missä on 'Uthmanin (RAA) hauta, ja myös vierailla Uhudin marttyyrien luona, joihin kuuluu Hamza (RAA). Tervehdi heitä ja rukoile Allahin armoa heille. Profeetalla (SAAS) oli tapana käydä näillä hautausmailla rukoilemassa niille, jotka oli haudattu sinne. Hän (SAAS) opetti kumppaneitaan sanomaan seuraavan pyyntörukouksen, kun he kävivät haudoilla: "Ässäläämu 'äläikum ähl-äd-dijääri min-äl-mu‘miniinä wäl-muslimiinä, wä‘innää in shää‘ Allaahu bikum läähiqoon. Näs'älullaahä länää wäläkum-ul-'ääfijjä" (Rauha teille, oi tämän paikan asukkaat uskovista ja muslimeista, ja Allahin tahdosta me tulemme varmasti liittymään teihin. Pyydämme Allahilta 'ääfijjää (turvaa Helvetin tulelta ja kaikista koettelemuksista) itsellemme ja teille).
Äl-Bäqii'n hautausmaaUhudin marttyyrien hautausmaaItsensä puhdistaminen (tahääran tekeminen), Qobää‘-moskeijassa vieraileminen ja siellä rukoileminen on sunna, sillä Profeetta (SAAS) rukoili siellä ja kannusti muita tekemään saman.
Mäsgid Qobää‘Shärii'än opetusten mukaan edellä mainittujen moskeijoiden ja muiden paikkojen lisäksi ei ole mitään muita moskeijoita tai paikkoja Medinassa, joissa tulisi käydä. Täten älkää kuormittako itseänne käymällä paikoissa, joista ei saa mitään palkkiota, tai jonka luona vierailusta saattaisi itse asiassa aiheutua moitetta tai olla vahinkoa. Allah on kaiken johdatuksen lähde.]

  Medinaan tehtävän matkan aikomuksena tulisi olla Profeetan moskeijassa vieraileminen [ja siellä rukoileminen], eikä mikään muu, koska rukous hänen moskeijassaan on parempi kuin 1 000 rukousta missään muussa moskeijassa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Älkää matkustako paitsi kolmeen moskeijaan; äl-mäsgid-ul-Häraamiin, äl-Äqsaa-moskeijaan (Jerusalemissa) ja minun moskeijaani." (Al-Bukhari ja Muslim)

 

Kenelle hägg on pakollinen?

Hägg on islamin pilari, se on pakollinen (wäägib):

 1. muslimille; se ei ole pakollinen epäuskovalle (kääfir) tai islamin uskosta luopuneelle.

 2. hänelle, joka on järjissään; se ei ole pakollinen mielisairaalle.

 3. vapaalle miehelle; se ei ole pakollinen orjalle, joka on omistajansa omaisuutta.

 4. hänelle, joka on saavuttanut murrosiän; se ei ole pakollinen lapselle. Jos lapsi suorittaa häggin, se ei vapauta häntä sen suorittamisen velvollisuudesta murrosiän saavuttamisen jälkeen.

 5. hänelle, joka on terve; se ei ole pakollinen sairaalle henkilölle, ennen kuin hän paranee.

 6. hänelle, jolla on kyky; se ei ole pakollinen hänelle, joka on liian köyhä tehdäkseen matkan.

 7. ainoastaan kerran elämässä; jos henkilö suorittaa sen useammin kuin kerran, hän saa palkkion; naiset ja miehet ovat yhtäläisiä tässä suhteessa.

 8. naiselle; hänellä tulee olla mähram seuranaan, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Naisen ei tulisi matkustaa, paitsi jos mähram on hänen kanssaan." (Al-Bukhari ja Muslim)

 

Häggin pilarit (ärkään)

Häggillä on joitakin pilareita ja jonkun näistä puuttuessa hägg ei tule olemaan pätevä. Pilarit ovat:

 1. Ihraamin tilan omaksuminen häggiä varten. Se on aikomus sekä ompelemattoman vaatteen käyttäminen miehille: yksi kappale ylemmän vartalonosan ympäri kierrettynä ja yksi kappale alemman vartalonosan ympäri kierrettynä. Naiset pysyvät normaalissa vaatetuksessaan.

 2. 'Ärafätin tasangolla pysyminen 9. dhul-higgä -kuukautta siitä hetkestä kun aurinko ylittää lakipisteensä keskipäivällä aina auringonlaskuun saakka. (Huomio niille, jotka tulevat myöhään. Heidän hägginsä on pätevä, kunhan he saapuvat 'Ärafätille ennen saläät-ul-fägriä 10. dhul-higgä -kuukautta.)

 3. Tawääf-ul-‘ifääda: Se voidaan suorittaa milloin tahansa fägr-rukouksen jälkeen 10. päivästä dhul-higgä -kuukauden viimeiseen päivään saakka (islamilaisen kalenterin 12. kuukausi).

 4. Äs-sä'j äs-Safään ja äl-Märwän välillä. Aloita äs-Safäästä ja tee seitsemän matkaa edestakaisin (3,5 edestakaista matkaa).

 

Häggin pakolliset teot (wäägibäät)

Jos henkilö ei suorita jotain pakollisista teoista, hänen tulee teurastaa eläin hyvittääkseen sen pois jättäminen. Nämä pakolliset teot ovat seuraavat:

 1. Ihraamin omaksuminen miiqaatista.

 2. 'Ärafätin tasangolla pysymisen viivyttäminen iltapäivästä osaan yötä [kunnes aurinko on täysin laskenut].

 3. Yön viettäminen Muzdälifässä ja Minäässä.

 4. Gämäraatien (pilarien) kivittäminen.

 5. Jäähyväis-tawääf (paitsi naiselle, jolla on kuukautiset sillä hetkellä, kun hän on matkustamaisillaan).

 

Asiat, jotka ovat kiellettyjä ihraamin tilassa olevalle henkilölle

  Seksi ja kaikki asiat, jotka saattaisivat johtaa siihen, kuten suuteleminen tai kosketteleminen niin, että siihen liittyy seksuaalista halua.

  Pahojen asioiden ja syntien tekeminen, jotka karkottavat henkilön Allahille tottelevaisuudesta.

  On kiellettyä väitellä kumppaneittensa, palvelijoittensa tai kenenkään muun kanssa.

Allahin 'äzzä wä gäll lausunto on perustana näiden kolmen asian kieltämiselle (merkityksen selitys): "…Joten jokainen, joka aikoo tehdä häggin siinä (omaksumalla ihraamin), hänen ei tulisi olla yhdynnässä, eikä syyllistyä syntiin, eikä riidellä häggin aikana…" (Koraani 2:197)

  On kiellettyä käyttää ommeltuja vaatteita, kuten paitoja, hupullisia viittoja, housuja ja peittää pää hatulla, turbaanilla tai huivilla ja niin edelleen. On myös kiellettyä käyttää vaatetusta, joka on värjätty tuoksuvärillä. Lisäksi on kiellettyä käyttää nahkasukkia, mutta on luvallista käyttää sandaaleja. Jos henkilö ei voi löytää sandaaleja, nahkasukat pitäisi leikata niin, etteivät ne nouse nilkkoihin. Kaikki oppineet ovat yksimielisiä siitä, että nämä kiellot koskevat vain miehiä.

  Mitä naisiin tulee, he voivat käyttää kaikkea sitä, mitä he käyttävät normaalisti [sellaisia vaatteita, jotka eivät herätä huomiota], paitsi hajuvettä sisältävää vaatetta, kasvot peittävää niqaabia (huntua) ja käsineitä. Profeetan (SAAS) on kerrottu sanoneen: "Ihraamin tilassa olevan naisen ei tulisi käyttää niqaabia, eikä hänen tulisi käyttää käsineitä." (Al-Bukhari)

Naisen on luvallista peittää kasvonsa miehiltä käyttämällä päivänvarjoa, tai antamalla osan ulkovaatteestaan roikkua kasvojensa päällä. 'Aisha (RAA) sanoi: "Ratsastajat menivät ohitsemme, kun olimme Allahin lähettilään (SAAS) kanssa ollessamme ihraamin tilassa. Kun he tulivat lähelle, meistä jokainen antoi osan ulkovaatteestaan roikkua kasvojensa päällä, ja kun he menivät ohi, me paljastimme kasvomme." (Abu Dawud)

  Jos mies ei kykene löytämään tai hankkimaan kahta lakanaa, joita yleensä käytetään ihraamissa, tai sandaaleja, hänen tulisi käyttää sitä, mitä hänellä on. Profeetta (SAAS) sanoi: "Kun muslimi ei pysty löytämään izääriä ja ridää‘ (kahta lakanaa), hänen tulisi käyttää housuja, ja jos hän ei voi löytää sandaaleja, hänen tulisi käyttää nahkasukkia." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Ihraamin tilassa olevan henkilön (muhrim) on kiellettyä järjestää avioliitto jollekin toiselle, mennä itse naimisiin tai ehdottaa avioliittoa perustuen Profeetan (SAAS) lausuntoon: "Muhrimin ei tulisi mennä naimisiin, järjestää toiselle avioliittoa, eikä ehdottaa (avioliittoa)." (Muslim)

  Muhrimille on kiellettyä lyhentää kynsiään tai poistaa yhtään hiuksia ajelemalla, leikkaamalla tai jollakin muulla tavalla perustuen Allahin lausuntoon (merkityksen selitys): "…Älkääkä ajelko päätänne, ennen kuin hädj (uhrieläin) saavuttaa teuraspaikan…" (Koraani 2:196)

  Muhrimille, miehelle ja naiselle, on kiellettyä käyttää tuoksuja vartalossaan tai vaatteissaan.

  Muhrimille on kiellettyä metsästää maalla olevaa riistaa tai teurastaa sitä; hän ei saa edes osoittaa sitä kohti tai saada sitä karkaamaan, niin että toinen henkilö voisi tappaa sen. Sen sijaan on luvallista kalastaa tai ottaa mikä tahansa vedessä elävä eläin pois vedestä, sen syöminen on myös sallittua. Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "Teille on laillista meren eläinten (saalistaminen) ja sen käyttäminen ruuaksi – itsellenne ja niille, jotka matkustavat, mutta maalla olevan riistan (metsästäminen) on kiellettyä, niin kauan kun olette ihraamin tilassa (häggiä tai 'umraa varten)…" (Koraani 5:96)

 

Määräykset niille, jotka tekevät kiellettyjä asioita ihraamin tilassa

  Jos henkilöllä on selitys ja tarve ihraamin tilassa kielletyn asian tekemiseen, jokin muu kuin yhdyntä, kuten pään ajeleminen tai ommeltujen vaatteiden käyttäminen suojellakseen itseään kuumuudelta tai kylmältä ja niin edelleen, hänen tulee teurastaa lammas; ruokkia kuusi köyhää ihmistä antaen jokaiselle henkilölle ½ sa' *) ruokaa; tai paastota kolme päivää; hän voi valita yhden näistä kolmesta vaihtoehdosta.

*) Määrä, joka vastaa 2,6 kiloa (ruoka voi olla mitä tahansa viljaa; riisiä tai vehnää ja niin edelleen)

Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "…Jokaisen teistä, joka on sairas tai jolla on sairaus päänahassaan (minkä vuoksi ajeleminen on välttämätöntä), tulee maksaa fidjä (lunnas) joko paastoamalla (kolme päivää), antamalla sadäqa (köyhäinapua – ruokkimalla kuusi köyhää ihmistä) tai uhraamalla (yksi lammas)…" (Koraani 2:196)

  Henkilölle, joka käytti jotain (vaatetta) tai laittoi hajustetta unohduksen tai tietämättömyyden vuoksi, ei ole mitään rangaistusta. Ya'la ibn Umaiya (RAA) kertoi: "Mies tuli Allahin lähettilään (SAAS) luokse (paikassa, jota kutsutaan) Gu'raanäksi. Hänellä oli yllään viitta, ja hänen parrassaan ja päässään oli sahramia. Mies sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs, omaksuin ihraamin tilan 'umraa varten tilassa, jossa näet minut.' Hän (SAAS) sanoi hänelle: 'Pese sahrami pois ja ota viitta pois, ja mitä sinulla oli tapana tehdä häggissä, tee (se) 'umrassasi.'" (Al-Bukhari ja Muslim)

Tämä myönnytys ei koske häntä, joka tappaa riistaeläimen unohtaen tai ollen tietämätön kiellosta. Hänen pitää maksaa sakko, koska hän on vastuussa omaisuuden tuhoamisesta, missä tapauksessa ei ole mitään erittelyä tiedon ja tietämättömyyden välillä, eikä unohduksen ja aikomuksen välillä, vastaavasti kuin vastuu ihmisten omaisuuden tuhoamisen tapauksessa.

  Jos muhrim on yhdynnässä vaimonsa kanssa, hänen hägginsä on pätemätön. Hänen tulee jatkaa rituaaleja niiden loppuun asti, mutta hänen pitää myös tulla takaisin jonain tulevana vuotena korvaamaan se, ja hänen pitää teurastaa eläin.

 

Tapa, jolla Profeetta (SAAS) teki häggin

Jabir (RAA) kertoi: Totisesti Allahin lähettiläs (SAAS) pysyi [Medinassa] yhdeksän vuotta tekemättä häggiä, sitten hän teki julkisen ilmoituksen kymmenentenä vuonna, että Allahin lähettiläs (SAAS) aikoo suorittaa häggin. Medinaan tuli suuri joukko ihmisiä, heistä kaikki olivat innokkaita seuraamaan Allahin lähettilästä (SAAS) ja tekemään teot hänen tavallaan. Me lähdimme hänen kanssaan kunnes saavuimme Dhul-Huläifään. Asmaa‘ bint 'Umais synnytti Muhammad ibn Abi Bakrin (RAA). Hän lähetti viestin Allahin lähettiläälle (SAAS) kysyen häneltä: "Mitä minun tulisi tehdä?" Hän (SAAS) sanoi: "Kylve, sido yksityiset osasi ja pue päällesi ihraam." Allahin lähettiläs (SAAS) rukoili sitten moskeijassa ja nousi äl-Qaswää‘n (hänen naaraskamelinsa) selkään ja se seisoi pystyssä hänen ollessa sen selässä äl-Bäidää‘ssä, ja niin pitkälle kun pystyin näkemään edessäni oli ratsastajia ja niitä, jotka kulkivat jalan, ja samoin oikealla ja vasemmalla puolellani sekä takanani. Allahin lähettiläs (SAAS) oli meidän joukossamme ja Ilmoitus [Koraani] laskeutui hänelle ja hän tietää sen (oikean) merkityksen. [Tämä tarkoittaa ihmisten kannustamista Profeetan tekojen seuraamiseen hänen viimeisellä pyhiinvaelluksellaan.] Me teimme kaiken, minkä hän teki. Hän lausui Allahin ykseyden: "Läbbäik-Allaahummä läbbäik, läbbäikä lää shäriikä Läkä läbbäik. Innälhämdä wänni'mätä Läkä wälmulk, lää shäriikä Läk" (Tässä olen palveluksessasi, oi Allah, tässä olen palveluksessasi. Tässä olen palveluksessasi, Sinulla ei ole yhtään kumppania, tässä olen palveluksessasi. Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset sekä suosiot kuuluvat Sinulle, ja samoin ylin valta. Sinulla ei ole yhtään kumppania).

Ihmiset julistivat tälbijän kuten ihmiset tekevät tänään, eikä Allahin lähettiläs (SAAS) hylännyt siitä mitään, pikemminkin Allahin lähettiläs (SAAS) piti kiinni omasta tälbijästään. Jabir (RAA) sanoi: Me emme tehneet aikomusta millekään muulle kuin häggille. Me emme tunnustaneet 'umraa (häggin yhteydessä), mutta tullessamme hänen kanssaan Taloon, hän kosketti kulmaa (jossa Musta kivi on) ja kulki Kä'bän ympäri seitsemän kertaa (teki tawääfin) kävellen nopeassa tahdissa kolmen ensimmäisen kierroksen aikana ja kävellen normaalisti neljän kierroksen aikana ja sitten ollessaan menossa Ibrahimin paikkaan hän lausui (merkityksen selitys): "…Ottakaa (ihmiset) Abrahamin mäqaam (paikka) [tai kivi, jolla Abraham (AS) seisoi rakentaessaan äl-Kä'bää] rukouspaikaksi (joillekin rukouksistanne, esimerkiksi kaksi rak'ää Kä'bän tawääfin jälkeen Mekassa)…" (Koraani 2:125)

Hän seisoi niin, että Ibrahimin paikka oli hänen ja Talon välissä. (Jabir ibn 'Abdullah, joka kertoi tämän hädiithin isältään, sanoi: "Minun isälläni oli tapana sanoa, enkä tiedä keneltäkään muulta Profeetan (SAAS) lisäksi, että) hän lausui kahdessa rak'ässä suurat-ul-Ikhlaasin (112) ja suurat-ul-Kääfiroonin (109). Sitten hän (SAAS) palasi kulmaan (jossa Musta kivi on) ja kosketti sitä. Sitten hän meni äs-Safään portista ulos ja kun hän tuli sitä lähelle, hän lausui: "Innä äs-Safää wäl-Märwätä min shä'ää‘iri Allah ('Totisesti, äs-Safää ja äl-Märwä (kaksi vuorta Mekassa) ovat Allahin tunnusmerkeistä…' (Koraanin jakeen 2:158 merkityksen selitys)." (Lisäten) "Äbdä‘u bimää bädä‘ä Allaahu bih [Aloitan sillä, millä Allah aloitti (äs-Safää)]."

Hän aloitti äs-Safäästä nousten sen päälle, kunnes näki Talon, ja kasvot qiblää kohti hän lausui Allahin ykseyden, julisti Hänen kunniaansa ja [ylisti Häntä] sanomalla [seuraavan dhikrin]: "Lää iläähä illä Allah, wähdähu lää shäriikä Läh, Läh-ul-mulku wä Läh-ul-hämdu [juhjii wäjumiit], wähuwä 'älää kulli shäj‘in qadiir, lää iläähä illä Allaahu wähdähu [lää shäriikä Läh], ängäzä wä'däh, wänäsara 'äbdäh, wähäzäm-äl-ähzääbä wähdäh" [Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Allahilla, joka on yksin ilman kumppaneita. Valtakunta kuuluu Hänelle, ja kaikki kiitokset ja ylistykset kuuluvat Hänelle yksin, (Hän antaa elämän ja kuoleman). Hänellä on voima kaikkien asioiden yli. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Allahilla yksin, (joka on yksin ilman kumppaneita). Hän pani toimeen lupauksensa, vahvisti palvelijansa totuudellisuuden ja voitti vastustajansa Itse].

Sitten hän (SAAS) teki pyyntörukouksen, ja hän toisti saman [dhikrin ja pyyntörukouksen] kolme kertaa. Sitten hän laskeutui ja käveli äl-Märwää kohti, ja kun hänen jalkansa tulivat laakson pohjalle, hän juoksi; ja kun hän alkoi nousta, hän käveli kunnes saavutti äl-Märwän. Siellä hän teki, kuten hän oli tehnyt äs-Safäällä. Kun oli hänen viimeinen matkansa äl-Märwällä, hän sanoi: "Jos olisin tiennyt etukäteen sen, mitä olen tullut tietämään myöhemmin, en olisi tuonut teuraseläimiä ja olisin suorittanut (erillisen) 'umran. Joten hänen teidän joukostanne, jolla ei ole teuraseläimiä mukanaan, tulisi riisua ihraam ja pitää sitä 'umrana."

Suraaqa ibn Malik ibn Ju'shum nousi ylös ja sanoi: "Oi Allahin lähettiläs! Koskeeko se kuluvaa vuotta vai päteekö se ikuisesti?" Sen johdosta Allahin lähettiläs (SAAS) kietoi sormensa yhteen, yhden toiseen, ja sanoi kahdesti: "'Umra on sisällytetty häggiin. (Lisäten:) Ei, mutta iankaikkisesti."

'Ali (RAA) tuli Jemenistä Profeetan (SAAS) (teuras)eläinten kanssa ja huomasi Fatiman (RAA) olevan yksi niistä, jotka olivat riisuneet ihraamin ja laittaneet päälleen värjätyt vaatteet, ja tämä oli laittanut kuhliä (silmiinsä). Hän ilmaisi paheksuntansa tuosta tälle, minkä johdosta tämä sanoi: "Minun isäni on käskenyt minua tekemään tämän." Kertoja sanoi: 'Alillä oli tapana sanoa Irakissa: "Menin Allahin lähettilään luokse ja osoitin ärtymystä Fatimaa kohtaan sen vuoksi, mitä tämä oli tehnyt, ja kysyin Allahin lähettiläältä (SAAS) päätöstä koskien sitä, mitä tämä (Fatima) oli kertonut häneltä, ja kerroin hänelle moittineeni tätä siitä. Hän (SAAS) sanoi: 'Hän kertoi totuuden, hän kertoi totuuden. (Sitten hän kysyi minulta:) Mitä sanoit, kun olit lähdössä häggille?'" 'Ali sanoi: "Minä sanoin: 'Oi Allah, omaksun saman tyypin ihraamin kuin Lähettilääsi on omaksunut.' Hän sanoi: 'Minulla on mukanani teuraseläimiä, joten älä riisu ihraamia.'" Jabir sanoi: 'Alin Jemenistä tuomien ja Profeetan (SAAS) tuomien teuraseläinten kokonaismäärä oli 100. Sitten kaikki ihmiset, paitsi Profeetta (SAAS) ja ne, joilla oli mukanaan teuraseläimiä, riisuivat ihraamin ja lyhennyttivät hiuksiaan. Kun oli Tärwijän päivä (8. dhul-higgä -kuukautta), he menivät Minään (sen jälkeen) kun olivat pukeneet ihraamin häggiä varten. Profeetta (SAAS) ratsasti [Minään] ja johti dhohr, 'äsr, mäghrib, 'ishää‘ ja fägr-rukoukset [siellä]. Sitten hän odotti vähän aikaa kunnes aurinko nousi ja käski, että karvateltta tulisi pystyttää Nämiraan ('Ärafätin tasangon reunalle). Allahin lähettiläs (SAAS) lähti sitten liikkeelle, ja qoraishilaiset olivat varmoja, että hän pysähtyisi äl-Mäsh'är-il-häraamille, sillä qoraishilaisilla oli tapana tehdä se islamia edeltäneenä aikana.

Hän jatkoi kuitenkin kunnes tuli 'Ärafätin tasangolle ja huomasi, että teltta oli pystytetty hänelle Nämiraan. Siellä hän laskeutui alas, [ja pysyi siellä] kunnes aurinko oli ylittänyt huippukohtansa. (Sitten) hän käski, että äl-Qaswää‘ tulisi tuoda ja satuloida hänelle. Sitten hän tuli laakson pohjalle ja puhui ihmisille sanoen: "Totisesti teidän verenne ja omaisuutenne ovat yhtä pyhiä ja loukkaamattomia kuten tämän teidän päivänne pyhyys, tänä teidän kuukautenanne tässä teidän kaupungissanne. Katso! Kaikki, mikä on ominaista pakanuuden ajalle, on jalkojeni alla täysin kumottuna. Kumottuja ovat myös pakanuuden ajan verikostot. Meidän ensimmäinen vaatimuksemme verikostosta, jonka minä kumoan, on verikosto Rabi'a ibn al-Harithin pojan puolesta, jota kasvatettiin Sa'din heimon keskuudessa ja jonka Hudhail tappoi. Pakanuuden ajan koronkiskonta on myös kumottu, ja ensimmäinen meidän koronkiskonnastamme, jonka minä kumoan, on 'Abbaas ibn 'Abdulmuttalibin koronkiskonta, sillä se on kaikki kumottu. Pelätkää Allahia koskien naisia! Totisesti te olette ottaneet heidät Allahin teille antamana luottamuksena (ja Hänen luvallaan), ja yhdyntä heidän kanssaan on tehty lailliseksi teille Allahin Sanojen kautta. Teillä on myös oikeus heidän suhteensa, eikä heidän tulisi antaa kenenkään, josta te ette pidä, istua teidän sängyllänne [tulla sisään taloihinne ja istua siellä, olipa vierailija vieras mies tai nainen tai yksi hänen (naisen) mähäärimeistä (monikko sanasta mähram)]. Mutta jos he tekevät sen, te voitte rangaista heitä, mutta ei ankarasti. Heidän oikeutensa teidän suhteenne on, että teidän tulee antaa heille ruokaa ja vaatteita sopivalla tavalla. Olen jättänyt teidän keskuuteenne Allahin Kirjan, ja jos pidätte siitä kiinni, ette koskaan tule menemään harhaan. Teiltä tullaan kysymään minusta (Ylösnousemuksen päivänä), (nyt kertokaa minulle) mitä te tulisitte sanomaan?" He (yleisö) sanoivat: "Me tulemme todistamaan, että sinä olet välittänyt (Viestin), täyttänyt (profetiuden velvollisuudet) ja antanut viisaita (vilpittömiä) neuvoja." Hän (kertoja) sanoi: Hän [Profeetta (SAAS)] nosti sitten etusormensa taivasta kohti ja [sen jälkeen] osoittamalla sillä ihmisiä (sanoi): "Oi Allah, ole todistaja. Oi Allah, ole todistaja" (ja) sanoi sen kolme kertaa.

(Sitten Bilal) lausui ädhäänin ja myöhemmin iqaamän ja hän [Profeetta (SAAS)] johti keskipäivän rukouksen. Hän (Bilal) lausui sitten iqaamän ja hän [Profeetta (SAAS)] johti iltapäivärukouksen, eikä hän tehnyt mitään rukousta niiden kahden välissä. Sitten Allahin lähettiläs (SAAS) nousi kamelinsa selkään ja tuli levähdyspaikalle saaden naaraskamelinsa äl-Qaswää‘n kääntymään sitä puolta kohti, jossa oli kiviä, mennen sitä reittiä, jota hänen edellään jalan kulkevat olivat menneet, ja kääntyi qiblää kohti. Hän pysyi siellä auringonlaskuun ja siihen saakka, kun keltainen valo oli jotakuinkin hävinnyt ja auringon kiekko oli hävinnyt. Hän laittoi Usaaman istumaan taakseen ja veti äl-Qaswää‘n nenärengasta niin voimakkaasti, että sen pää kosketti satulaa (pitääkseen sen täydellisessä kontrollissa), ja hän osoitti ihmisille oikealla kädellään, että heidän tulisi olla kohtuullisia (nopeudessa), ja aina ohittaessaan kohonneen hiekka-alueen hän hiukan löyhensi sitä (kamelinsa nenärengasta), kunnes se kiipesi ylös ja tällä tavalla hän saapui Muzdälifään. Siellä hän johti mäghrib (auringonlaskun) ja 'ishää‘ (ilta) -rukoukset yhdellä ädhäänillä ja kahdella iqaamällä, eikä ylistänyt (Allahia) niiden välissä [se tarkoittaa, ettei hän rukoillut yhtään nääfilä (vapaaehtoista) rukousta mäghrib ja 'ishää‘-rukousten välissä]. Sitten Allahin lähettiläs (SAAS) kävi makuulle aamunkoittoon asti ja teki fägr (aamunkoiton) rukouksen ädhäänillä ja iqaamällä, kun aamun valo oli selvä. Hän nousi jälleen äl-Qaswää‘n selkään ja tullessaan äl-Mäsh'är-il-häraamin luokse hän kääntyi qiblää kohti, teki pyyntörukouksia Hänelle, julisti Hänen kunniaansa sekä lausui Hänen ainutlaatuisuuttaan (lää iläähä illä Allah) ja ykseyttään, ja pysyi seisomassa, kunnes päivänvalo oli erittäin selvä. Sitten hän meni nopeasti ennen kuin aurinko nousi ja istutti taaksensa al-Fadl ibn 'Abbaasin; ja tämä oli mies, jolla oli kauniit hiukset, vaalea ihonväri ja komeat kasvot. Allahin lähettilään (SAAS) kulkiessa eteenpäin ryhmä naisia oli myös menossa (rinta rinnan heidän kanssaan). Al-Fadl alkoi katsoa heitä. Allahin lähettiläs (SAAS) asetti kätensä al-Fadlin kasvoille, joka käänsi kasvonsa toiselle puolelle ja alkoi nähdä, ja Allahin lähettiläs (SAAS) käänsi kätensä toiselle puolelle ja asetti sen al-Fadlin kasvoille. Hän [al-Fadl] käänsi kasvonsa uudelleen toiselle puolelle [katsoen nyt eteensä], kunnes hän (SAAS) tuli Muhässirin [joen] pohjalle. Hän hoputti sitä (äl-Qaswää‘) hiukan ja seuraten keskitietä, joka johtaa suurimman gämran kohdalle, hän tuli puun lähellä olevan gämran luokse. Tämän luona hän heitti seitsemän pientä sileää kiveä sanoen Allaahu äkbär heittäessään niistä jokaisen tavalla, jolla pieniä kiviä heitetään (sormien avulla), ja hän teki tämän laakson pohjalla. Sitten hän meni teurastuspaikalle ja teurasti 63 (kamelia) omalla kädellään. Sitten hän antoi jäljelle jäävän määrän 'Alille, joka teurasti ne, ja hän jakoi tämän kanssa teuraseläimensä. Sitten hän käski, että pala lihaa jokaisesta teurastetusta eläimestä pitäisi laittaa pataan, ja kun se oli keitetty, molemmat heistä [Profeetta (SAAS) ja 'Ali (RAA)] ottivat jonkin verran lihaa pois siitä ja joivat sen liemen. Allahin lähettiläs (SAAS) ratsasti jälleen ja tuli Talon luokse [ja teki tawääf-ul-‘ifäädan] ja rukoili dhohr-rukouksen Mekassa. Hän tuli 'Abdulmuttalibin heimon luokse, joka antoi vettä Zämzämillä, ja sanoi: "Nosta vettä oi bäni 'Abdulmuttalib. Jos ei olisi, että ihmiset kaappaisivat teiltä tämän oikeuden antaa vettä, olisin nostanut sitä teidän kanssanne." Joten he ojensivat hänelle kiulun ja hän joi siitä. (Muslim)

 

Teuraseläimet, niiden tyypit ja ehdot

Häggin uhrieläimet (äl-hädj) ovat niitä kameleita, nautakarjaa, lampaita tai vuohia, jotka teurastetaan äl-Häraamin läheisyydessä jaettavaksi sen köyhille. Äl-hädj voi olla joko mustähäbb (suositeltava) tai wäägib (pakollinen).

 1. Mustähäbb hädj on se, jonka hägg äl-ifraadia (hägg yksinään ilman että 'umra suoritetaan sen kanssa) tai pelkästään 'umraa suorittava henkilö teurastaa.

 2. Wäägib hädj (pakollinen uhrieläin) on seuraavia tilanteita varten:

  1. henkilölle, joka tekee hägg äl-qiraanin ('umran tekeminen ennen häggiä ja ihraamin tilassa pysyminen, sitten häggin tekeminen samalla ihraamilla) ja henkilölle, joka tekee hägg ät-tämättu'n (mikä tarkoittaa 'umran tekemistä, sitten ihraamin riisumista, sitten ihraamin omaksumista toisen kerran häggiä varten). Näissä tilanteissa henkilö, joka teurastaa uhrieläimen, saa syödä hädjin lihasta.

  2. henkilölle, joka laiminlöi häggin wäägibin (pakollisen) teon tekemisen, kuten gämäraatien kivittäminen; ihraamin pukeminen miiqaatissa; 'Ärafätillä pysyminen osan yöstä, sen jälkeen kun siellä on pysytty iltapäivä; Muzdälifässä ja Minäässä yöpyminen; tai jäähyväis-tawääf.

  3. henkilölle, joka teki [tahallisesti] jotain, joka on kiellettyä ihraamin tilassa olevalle henkilölle, kuten hajusteen käyttäminen tai hiusten ajeleminen.

  4. henkilölle, joka rikkoo häraamin alueen pyhyyden, kuten eläimen metsästäminen tai puun leikkaaminen sen rajojen sisällä.


Hädjin (uhrieläinten) hyväksymisen ehdot:

 1. Eläimen tulee olla riittävän vanha: kamelin tulee olla vähintään viisi vuotta vanha; lehmän tulisi olla kaksi vuotta vanha; vuohen tulisi olla vuoden vanha (12 kuukautta); lammas voi olla kuuden kuukauden ikäinen, jos se on lihava.

 2. Eläimessä ei saa olla vikoja: Allah ei hyväksy sitä, jos se on yksisilmäinen, rampa, syyhyinen tai laiha.


Sopiva aika ja paikka hädjin teurastamiselle:

10. dhul-higgä -kuukautta ja kolme päivää sen jälkeen, joita kutsutaan ät-Täshriiqin päiviksi (mikä tarkoittaa lihan leikkaamista suikaleiksi kuivattamista varten, mikä oli perinteinen tapa sen lihan säilyttämiseen, jota ei voitu syödä välittömästi).

Teurastaminen on luvallista joko Minäässä tai Mekassa.

[Päätämme tämän artikkelin karttakuvaan, joka osoittaa paikat, joiden läpi pyhiinvaeltaja kulkee pyhiinvaelluksensa aikana.

Tietäkää, että Allah on tehnyt joistakin teoista pakollisia (färd) ja toisista teoista suositeltavia (sunna). Allah ei hyväksy sunnaa henkilöltä, joka rikkoo färdin. Jotkut pyhiinvaeltajat jättävät tämän tosiasian huomiotta ja huomaat heidän vahingoittavan uskovia, miehiä ja naisia, tönimällä toisia väkivaltaisesti innossaan suudella Mustaa kiveä, kiertäessään Kä'bää, rukoillessaan mäqaam Ibrahimin takana tai juodessaan Zämzäm-kaivosta ja samanlaisissa teoissa. Nämä tavat ovat sunnatekoja ja uskovien vahingoittaminen on häraam (kiellettyä).

Lopuksi pyydämme Allahilta, että Hän johdattaa meitä kaikkia siihen, mikä Häntä miellyttää.

Kaikki artikkelissa olevat kuvat ja suurin osa hakasulkeissa olevista selityksistä ovat meidän lisäyksiämme, jotka on otettu muista lähteistä, muun muassa Fiqh-us-Sunnä, the Manual of Hajj & Umrah – pilgrimage and visitation, a Guide to Hajj, Umra, and Visiting the Prophet's Mosque, Authentication and explanation of many matters related to Hajj, Umrah and Visit in the light of the Holy Book and the Sunnah.]


Artikkeleita muslimeille Seuraavalle sivulle