Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Islamilainen kalenteri

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

Islamilainen kalenteri (higri kalenteri) perustuu kuunkierron mukaan laskettuihin kuukausiin, jotka alkavat, kun ohut uusi kuunsirppi todella nähdään taivaalla auringonlaskun jälkeen noin päivä uuden kuun jälkeen. Täten kuukaudessa on joko 29 tai 30 päivää. Islamilaisessa vuodessa on 12 kuukautta ja se on joko 354 tai 355 päivää pitkä, kun taas gregoriaaninen kalenterivuosi on 365 tai 366 päivää pitkä. Koska islamilainen kalenteri on puhtaasti kuunkierron mukainen vastakohtana aurinko tai kuu-aurinko kalentereille, muslimien (higri) vuosi on noin 11 päivää lyhyempi kuin gregoriaaninen vuosi, eivätkä islamilaisen (higri) vuoden kuukaudet liity vuodenaikoihin, jotka pääasiallisesti määräytyvät sen mukaan, missä kierron vaiheessa maa on auringon suhteen. Tämä tarkoittaa, että tärkeät muslimien juhlat, jotka tapahtuvat aina saman higri-kuukauden aikana, voivat tapahtua eri vuodenaikoina. Esimerkiksi hägg ja ramädaan voivat olla yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin. Kestää yli 33 vuotta ennen kuin kuunkierron mukaan lasketut kuukaudet tekevät täyden kierroksen ja sattuvat saamaan vuodenaikaan.

Päätös puhtaasti kuunkierron mukaan lasketusta islamilaisesta kalenterista tehtiin Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) viimeisen pyhiinvaelluksen aikana 10 AH (10. vuotena hänen muuttamisestaan Mekasta Medinaan). Profeetan (SAAS) läheinen kumppani ja toinen kalifi 'Umar ibn al-Khattab (RAA) (592-644) otti ensimmäisenä käyttöön islamilaisen kalenterin vuonna 638. Hän teki sen yrittäen järkeistää hänen aikanaan käytettyjä useita, toisinaan ristiriitaisia, päiväysjärjestelmiä. Kuitenkaan ajanjaksona 1-10 AH ei käytetty islamilaista kalenteria, sen sijaan Arabiassa käytettiin tuohon aikaan olemassa olevia käytäntöjä erilaisista (ajanlaskun) sovituksista. Eri heimot käyttivät erilaisia sovituksia, joten mitään yhdenmukaista kalenteria ei ollut. 'Umar (RAA) neuvotteli neuvonantajiensa kanssa uuden muslimien ajanlaskun alkupäivämäärästä. Lopulta sovittiin, että sopivin viittausajankohta islamilaiselle kalenterille olisi higra. Se merkitsee profeetta Muhammadin (SAAS) muuttoa Mekasta Medinaan syyskuussa 622, ja on aikaisen islamin keskeinen historiallinen tapahtuma. Se johti ensimmäisen muslimien kaupunkivaltion perustamiseen, mikä on käännekohta islamilaisessa ja maailmanhistoriassa. Kalenterin varsinaiseksi alkamispäiväksi valittiin (perustuen puhtaasti kuunkierron mukaan laskettuihin vuosiin laskemalla taaksepäin) higran vuoden ensimmäisen kuukauden ensimmäinen päivä (muhärram-kuukauden 1. päivä). 1. muhärram-kuukautta vuonna 1 AH vastaa heinäkuun 16. 622. Aikaisin islamilaisen kalenterin päivämäärä, jonka juliaaninen päivämäärä tiedetään tarkasti, on 9. dhul-higgä -kuukautta vuonna 10 AH, joka vastaa maaliskuun 6. 632 (perjantai), jolloin lähettiläs Muhammad (SAAS) teki viimeisen ja jäähyväispyhiinvaelluksensa Mekkaan.

Läntisissä kielissä higri kalenterista käytetään yleensä lyhennystä AH latinalaisen ilmaisun "Anno Hegirae" mukaan ja se sanotaan "higran jälkeen". Islamilaisen kalenterin 12 kuukautta ovat:

 1. muhärram
 2. safär
 3. rabii' äl-äwwäl
 4. rabii' äl-ääkhir
 5. gumäädää äl-uulää
 6. gumäädää äl-ääkhira
 7. ragäb
 8. shä'bään
 9. ramädaan
 10. shäwwääl
 11. dhul-qi'dä
 12. dhul-higgä

Näiden kahdentoista kuukauden joukossa on neljä, jotka ovat pyhiä. Luotettavien kertomusten mukaan nämä neljä ovat dhul-qi'dä, dhul-higgä, muhärram ja ragäb. Muhärram-kuukautta tai "pyhää kuukautta" on siunattu tietyillä hyveillä ja tämän pyhän kuukauden kymmenes päivä tunnetaan nimellä 'Ääshuuraa‘ ja se on yksi tärkeimmistä ja siunatuimmista Allahin päivistä islamilaisessa kalenterissa. Jotkut oppineet ovat sitä mieltä, että ennen kuin ramädaan-kuukauden paastosta tuli pakollinen, 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen oli pakollista muslimeille. Tämä lausutaan 'Aishan (RAA) kertomassa hädiithissä. Hän (RAA) sanoi: "Ihmisillä oli tapana paastota 'Ääshuuraa‘n päivänä (muhärram-kuukauden kymmenentenä päivänä) ennen kuin ramädaan-kuukauden paastoamisesta tuli pakollinen. Tuona päivänä myös Kä'bä peitettiin peitteellä. Kun Allah teki ramädaan-kuukauden paastoamisesta pakollisen, Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Jokainen, joka haluaa paastota ('Ääshuuraa‘n päivänä), voi tehdä sen; ja jokainen, joka haluaa jättää sen, voi tehdä sen.'" (Al-Bukhari). Siitä huolimatta Profeetta (SAAS) jatkoi tänä päivänä paastoamista ja rohkaisi kumppaneitaan tekemään saman.

Kuitenkin 'Ääshuuraa‘n päivään on liitetty monia vääriin uskomuksiin, fanaattisuuteen ja tietämättömyyteen perustuvia uudistuksia ja pakanuuden päivien tekoja (esi-islamilaisia tapoja). Jotkut uudistajat (shiialaiset) pitävät tätä päivää suremisen, vaatteittensa repimisen, poskien lyömisen ja itsensä viiltelemisen aikana al-Hussain ibn 'Alin (RAA) [Profeetan (SAAS) tyttärenpojan] kuoleman muistoksi. Osoittaakseen kantaansa toiset (än-näwääseb) ovat väärentäneet kertomuksia, joiden mukaan 'Ääshuuraa‘n päivä on juhlapäivä. Joidenkin tietämättömien ihmisten teot, kuten ghoslin tekeminen (kylvyssä käyminen), kuhlin laittaminen silmiin, uusien vaatteiden käyttäminen, anteliaisuus perheelleen ja niin edelleen tänä päivänä, ovat myös uudistuksia.

Tässä artikkelissa käsitellään näitä näkökotia, koska 'Ääshuuraa‘n päivä on käsillä.


Joitakin säännöksiä koskien higri kalenteria

Sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeenilta rahimähullaah kysyttiin: Mikä on säännös koskien ihmisten onnittelemista higri uutena vuotena, ja kuinka tulisi vastata hänelle, joka onnittelee sinua?

Hän vastasi: Jos joku onnittelee sinua, vastaa hänelle, mutta älä aloita sellaisia toivotuksia. Tämä on oikea mielipide tätä asiaa koskien. Joten jos henkilö sanoo sinulle esimerkiksi: "Hyvää uutta vuotta", voit vastata: "Tehköön Allah siitä hyvän ja siunatun sinulle." Mutta sinun ei tulisi aloittaa sellaista toivotusta, koska en tiedä mitään kertomusta, jonka mukaan säläf (islamin aikaiset sukupolvet) olisivat onnitelleet toisiaan uutena vuotena. Pikemminkin säläf eivät edes pitäneet muhärram-kuukauden ensimmäistä päivää vuoden ensimmäisenä päivänä ennen kuin 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) kalifaatin aikana. (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #21290)


Kysymys #21314:

Pidetäänkö kristittyjen kalenterin käyttämistä epäuskoville ystävällisyyden osoittamisena?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Sitä ei pidetä heille ystävällisyyden osoittamisena, mutta sitä pidetään heidän jäljittelemisenään. Kristitty kalenteri oli olemassa äs-sahääbän (Profeetan (SAAS) kumppaneitten) aikana, mutta he eivät käyttäneet sitä. Pikemminkin he jättivät sen huomiotta ja käyttivät higri kalenteria. He muodostivat higri kalenterin, eivätkä käyttäneet kristittyjen kalenteria, vaikka se oli olemassa heidän aikanaan. Tämä osoittaa, että muslimien tulisi olla riippumattomia epäuskovien tavoista ja perinteistä, varsinkin kun kristittyjen kalenteri on heidän uskontonsa tunnusmerkki, koska se perustuu Messiaan syntymän kunnioittamiseen ja sen juhlimiseen vuoden vaihtuessa. Tämä on kristittyjen alullepanema keksintö, johon me emme ota osaa ja jota emme seuraa. Joten heidän kalenterinsa käyttäminen tarkoittaa heidän jäljittelemistään.

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, meillä on higri kalenteri, jonka kalifi 'Umar ibn al-Khattab (RAA) on muodostanut meille muhäägiroonien ja änsaarien läsnä ollessa, ja tämä riittää meille. (Sheikki Saaleh al-Fawzaan, Kitääb äl-Muntäqaa, 1/257) (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com)


Kysymys #1552:

Jotkut äl-Muntädää äl-Isläämiin toimistot ovat maissa, joissa käytetään gregoriaanista kalenteria. Me käytämme higri kalenteria, mutta tämä aiheuttaa meille ongelmia, kun olemme tekemisissä hallituksen osastojen kanssa, jotka eivät käytä higri kalenteria, tai kun laadimme budjetteja, maksamme palkkoja ja valmistamme taloudellisia raportteja noissa maissa oleville osastoille.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Molempien päivämäärien käyttämisessä ei ole mitään väärää, kunhan higri päivämäärä kirjoitetaan ensin ja sitä seuraa vastaava gregoriaaninen päivämäärä. Higri päivämäärä perustuu kuunkierron mukaan laskettuihin kuukausiin, jotka selkeitä ja jotka kuka tahansa, jolla on silmät, voi vaivatta havaita. Sen sijaan gregoriaanisilla kuukausilla ei ole mitään selviä näkyviä tunnusmerkkejä ja ne voidaan tietää vain laskujen perusteella. Täten islamilainen shärii'ä käyttää arabialaisia kuukausia paastoamisen, häggin, i'tikääfin ja niin edelleen päivämääriin. Higri päivämäärän laittaminen ensin on myös islamin tunnusmerkkien ja ominaisuuksien osoitus niiden keskuudessa, jotka eivät tunne niitä. Ja Allah tietää parhaiten. (Äl-Lu‘lu‘ äl-Mäkiin min Fätääwää sheikki ibn Jibreen, s. 53) (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com)


Muhärram-kuukauden hyveet

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, Maailmojen Herralle, ja olkoot rauha ja siunaukset profeettamme Muhammadin, profeettojen sinetin ja lähettiläiden päällikön päällä sekä hänen perheensä ja kumppaneittensa päällä.

Allahin pyhä muhärram-kuukausi on siunattu ja tärkeä kuukausi. Se on higri kalenterin ensimmäinen kuukausi ja yksi neljästä pyhästä kuukaudesta, joista Allah sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Allahille kuukausien lukumäärä on kaksitoista (vuodessa). Niin Allah määräsi Päivänä, jolloin Hän loi taivaat ja maan. Niistä neljä ovat pyhiä (islamilaisen kalenterin 1., 7., 11. ja 12. kuukausi). Se on oikea uskonto, joten älkää tehkö itsellenne vääryyttä siinä…" (Koraani 9:36)

Abu Bakra (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Vuosi on kaksitoista kuukautta, joista neljä ovat pyhiä, kolme peräkkäistä kuukautta: dhul-qi'dä, dhul-higgä ja muhärram sekä ragäb mudar, joka tulee gumäädään ja shä'bäänin välissä." (Al-Bukhari)

Muhärramia kutsutaan sillä nimellä, koska se on pyhä kuukausi (muhärram tarkoittaa 'pyhää' arabian kielessä), ja sen pyhyyden vahvistamiseksi.

Allahin sanat (merkityksen selitys): "Joten älkää tehkö itsellenne vääryyttä siinä" tarkoittavat, ettei henkilön tule tehdä itselleen vääryyttä näinä pyhinä kuukausina, koska näinä kuukausina tehty synti on pahempi kuin muina kuukausina tehty synti.

Ibn 'Abbaasin (RAA) kerrotaan sanoneen, että tämä lause (joten älkää tehkö itsellenne vääryyttä siinä) viittasi kaikkiin kuukausiin, sitten nämä neljä valittiin ja tehtiin pyhiksi, niin että näinä kuukausina tehty synti on vakavampi (kuin muina kuukausina) ja hyvät teot tuovat suuremman palkkion.

Qataada sanoi tätä lausetta koskien (joten älkää tehkö itsellenne vääryyttä siinä), että vääryyden tekeminen pyhien kuukausien aikana on vakavampaa ja synnillisempää kuin vääryyden tekeminen muina aikoina. Vääryyden tekeminen kaikkina aikoina on vakava asia, mutta Allah antaa enemmän arvoa mille tahansa käskyilleen, joille Hän haluaa. Allah on valinnut tiettyjä luotujaan: Hän on valinnut enkeleitten joukosta lähettiläitä ja ihmiskunnasta lähettiläitä. Hän valitsi puheiden joukosta Hänen muistamisensa (ädh-dhikrin). Hän valitsi maasta moskeijat, kuukausista ramädäänin ja pyhät kuukaudet, päivistä perjantain ja öistä läilät äl-qadrin, joten kunnioittakaa sitä, mitä Allah on käskenyt meitä kunnioittamaan. Ihmiset, joilla on ymmärrystä ja viisautta, kunnioittavat asioita, joita Allah on käskenyt meitä kunnioittamaan. [Yhteenveto suurat-ut-Täubän jakeen 36 täfsiiristä (selityksestä), Täfsiir ibn Kathiir.]


Ylimääräisen paastoamisen hyve muhärram-kuukauden aikana

Abu Huraira (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Paras paastoaminen ramädaanin jälkeen on paastoaminen Allahin muhärram-kuukautena." (Muslim)

Lause "Allahin kuukausi" liittäen kuukauden nimen Allahin nimeen genetiivissä, ilmaisee kuukauden tärkeyttä. Al-Qaari sanoi: "Ilmeinen merkitys on koko muhärram-kuukausi." Mutta on todistettu, ettei Profeetta (SAAS) koskaan paastonnut mitään kokonaista kuukautta ramädaania lukuun ottamatta. Joten tämä hädiith on todennäköisesti tarkoitettu kannustamaan henkilöä lisäämään paastoamistaan muhärram-kuukauden aikana, tarkoittamatta, että henkilön tulisi paastota koko kuukausi.

On kerrottu, että Profeetalla (SAAS) oli tapana paastota enemmän shä'bään-kuukautena. On todennäköistä, että muhärram-kuukauden hyvettä ei ilmoitettu hänelle ennen kuin hänen elämänsä lopussa, ennen kuin hänellä oli mahdollista paastota tänä kuukautena. (Shärh an-Nawawi 'älää Sahiih Muslim)


Allah valitsee haluamansa ajat ja paikat

Al-'Izz ibn 'Abd as-Salaam rahimähullaah sanoi: "Ajoille ja paikoille voidaan antaa suosituimmuusasema kahdella tavalla, joko maallinen tai uskonnollinen/henkinen. Mitä tulee jälkimmäiseen, tämä johtuu siitä, että Allah suo anteliaisuutensa palvelijoilleen noihin aikoihin tai noissa paikoissa antamalla tehdyille teoille suuremman palkkion, esimerkiksi antamalla suuremman palkkion paastoamisesta ramädaan-kuukautena kuin paastoamisesta kaikkina muina aikoina, ja lisäksi 'Ääshuuraa‘n päivänä, jonka hyve johtuu Allahin anteliaisuudesta ja ystävällisyydestä Hänen palvelijoilleen tuona päivänä…" (Qawää'id äl-Ähkääm, 1/38)


'Ääshuuraa‘ historiassa

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Profeetta (SAAS) tuli Medinaan ja näki juutalaisten paastoavan 'Ääshuuraa‘n päivänä. Hän sanoi: 'Mikä tämä on?' He sanoivat: 'Tämä on oikeamielinen päivä, se on päivä, jona Allah pelasti Israelin lapset heidän vihollisiltaan, joten Mooses paastosi tänä päivänä.' Hän (SAAS) sanoi: 'Meillä on suurempi oikeus Moosekseen kuin teillä', joten hän paastosi tuona päivänä ja käski (muslimeja) paastoamaan tuona päivänä." (Al-Bukhari)

"Tämä on oikeamielinen päivä" - Muslimin kertomassa kertomuksessa (juutalaiset sanoivat): "Tämä on suuri päivä, jona Allah pelasti Mooseksen ja hänen kansansa, sekä hukutti faaraon ja hänen kansansa."

"Mooses paastosi tänä päivänä" - Muslimin kertoma kertomus lisää: "…Kiitoksena Allahille, joten me paastoamme tänä päivänä."

Al-Bukharin kertomassa kertomuksessa: "…Joten me paastoamme tänä päivänä kunnioittaaksemme sitä."

Imaami Ahmadin kertoma versio lisää: "Tämä on se päivä, jona (Nooan) arkki asettui äl-Guudiin vuorelle, joten Nooa paastosi tämän päivän kiitoksena."

"Ja käski (muslimeja) paastoamaan tuona päivänä" - myös al-Bukharin kertoman toisen kertomuksen mukaan: "Hän sanoi kumppaneilleen: 'Teillä on suurempi oikeus Moosekseen kuin heillä, joten paastotkaa tuona päivänä.'"

'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisen tapa tunnettiin jopa gäähilijjän (pakanuuden) päivinä, ennen Profeetan kutsumusta. 'Aishan (RAA) on kerrottu sanoneen: "Gäähilijjän ihmisillä oli tapana paastota tuona päivänä…"

Al-Qurtobi sanoi: "Ehkäpä qoraishilla oli tapana paastota tuona päivänä perustuen johonkin vanhaan lakiin, kuten Abrahamin (AS) lakiin."

…Paastoaminen 'Ääshuuraa‘n päivänä oli asteittainen vaihe paastoamisen määräämisessä pakolliseksi islamissa. Paastoaminen esiintyi kolmessa muodossa. Kun Allahin lähettiläs (SAAS) tuli Medinaan, hän käski muslimeja paastoamaan kolme päivää jokaisena kuukautena sekä 'Ääshuuraa‘n päivänä. Sitten Allah teki paastoamisesta pakollisen, kun Hän sanoi (merkityksen selitys): "…Paastoaminen on määrätty teille…" (Koraani 2:183) [Al-Jassaasin Ähkääm äl-Qur‘aan, osa 1]

Pakollisuus siirrettiin 'Ääshuuraa‘n päivän paastoamisesta ramädaan-kuukauden paastoamiseen, ja tämä on yksi usool äl-fiqhin alueen todisteista, että kevyempi velvollisuus on mahdollista korvata raskaammalla velvollisuudella.

Ennen kuin 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisen velvollisuus kumottiin, tänä päivänä paastoaminen oli pakollista, kuten voidaan huomata selvästä käskystä koskien tämän paastoamisen noudattamista. Sitten se vahvistettiin myöhemmin, sen jälkeen se vahvistettiin uudelleen tehden siitä kaikkia koskeva yleinen käsky, ja jälleen kerran määräämällä äitejä, ettei heidän tulisi rintaruokkia imeväisikäisiä lapsiaan tämän paaston aikana. Ibn Mas'udilta (RAA) on kerrottu, että kun ramädaanina paastoamisesta tehtiin pakollinen, 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisen pakollisuus poistettiin, eli tänä päivänä ei ollut enää pakollista paastota, mutta se on silti suotavaa (mustähäbb).


'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisen hyveet

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "En koskaan nähnyt Allahin lähettilään (SAAS) olevan niin innokas paastoamaan minään päivänä ja antaen sille etusijan muiden päivien suhteen, kuin tänä päivänä, 'Ääshuuraa‘n päivänä, ja tänä kuukautena tarkoittaen ramädaania." (Al-Bukhari)

Hänen innokkuudellaan tarkoitetaan, että hänellä oli aikomus paastota tuona päivänä toivoen ansaitsevansa palkkion sen tekemisestä.

Profeetta (SAAS) sanoi: "Toivon, että Allah tulee hyväksymään 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisen hyvitykseksi menneestä vuodesta." (Muslim). Tämä on Allahin anteliaisuutta meitä kohtaan: yhtenä päivänä paastoamisesta Hän antaa meille hyvityksen kokonaisen vuoden synneistä. Allah on suuren anteliaisuuden omistaja.


Mikä päivä on 'Ääshuuraa‘?

An-Nawawi rahimähullaah sanoi: "'Ääshuuraa‘ ja Tääsuu'ää‘ ovat kaksi pidennettyä nimeä (niiden vokaalit ovat pidennettyjä) kuten arabian kielen kirjoissa mainitaan. Meidän kumppanimme sanoivat: 'Ääshuuraa‘ on muhärram-kuukauden kymmenennes päivä ja Tääsuu'ää‘ on yhdeksäs päivä. Tämä on meidän mielipiteemme ja useimpien oppineiden mielipide. Tämä on ähäädiithien ilmeinen merkitys ja se, mitä ymmärrämme yleisestä sanamuodosta. Se on myös se, mitä kielen oppineet yleensä ymmärtävät." (Äl-Mägmuu')

'Ääshuuraa‘on islamilainen nimi, jota ei tunnettu äl-gäähilijjän aikana. (Käshshääf äl-Qinää', osa 2, Saum Muhärram)

Ibn Qudaama rahimähullaah sanoi: "'Ääshuuraa‘ on muhärram-kuukauden kymmenes päivä. Tämä on Sa'id ibn al-Musayyibin ja al-Hasanin mielipide. Ibn 'Abbaasin (RAA) kerrotaan sanoneen: 'Allahin lähettiläs (SAAS) käski meitä paastoamaan 'Ääshuuraa‘na, muhärram-kuukauden kymmenentenä päivänä.' (Kertonut at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan sahiih häsän hädiith.) … 'Ataa‘ kertoi hänen (SAAS) sanoneen: 'Paastotkaa yhdeksäs ja kymmenes päivä, älkääkä olko kuten juutalaiset.' Jos tämä ymmärretään, voimme tämän perusteella sanoa, että on mustähäbb (suosittua) paastota yhdeksäntenä ja kymmenentenä päivänä tuosta syystä. Tämä on se, mitä Ahmad sanoi, ja se on Ishaaqin mielipide."


Tääsuu'ää‘n päivän paastoaminen 'Ääshuuraa‘n päivän kanssa on pidettyä (mustähäbb)

'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Kun Allahin lähettiläs (SAAS) paastosi 'Ääshuuraa‘n päivänä ja käski myös muslimeja paastoamaan, he sanoivat: 'Oi Allahin lähettiläs, se on päivä, jota juutalaiset ja nasaretilaiset kunnioittavat.' Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Jos elän seuraavaan vuoteen, in shää‘ Allah, tulemme paastoamaan myös yhdeksännen päivän.' Mutta niin kävi, että Allahin lähettiläs (SAAS) kuoli ennen kuin seuraava vuosi tuli." (Muslim)

Ash-Shafi'i, hänen kumppaninsa, Ahmad, Ishaaq ja muut sanoivat: "On pidettyä paastota sekä yhdeksäntenä että kymmenentenä päivänä, koska Profeetta (SAAS) paastosi kymmenentenä ja hänellä oli aikomus paastota yhdeksäntenä päivänä."

Tämän perusteella voidaan sanoa, että 'Ääshuuraa‘n päivän paastoamisessa on erilaisia tasoja, joista vähäisin on paastota vain kymmenes päivä ja paras on paastota myös yhdeksäntenä. Mitä enemmän henkilö paastoaa muhärram-kuukauden aikana, sitä parempi.


Syy, miksi Tääsuu'ää‘n päivän paastoaminen on pidettyä (mustähäbb)

An-Nawawi rahimähullaah sanoi: "Oppineet - meidän kumppanimme ja muut - mainitsivat useita syitä, miksi Tääsuu'ää‘n päivänä paastoaminen on pidettyä (mustähäbb):

  Aikomus olla erilainen kuin juutalaiset, jotka kunnioittavat vain kymmenettä päivää. Tämä mielipide on kerrottu ibn 'Abbaasilta (RAA)…

  Aikomus lisätä toinen päivä 'Ääshuuraa‘n päivän paastoon. Tämä on samankaltainen kuin kielto perjantain paastoamisesta yksinään, kuten al-Khattaabi ja muut ovat maininneet.

  Se tulisi paastota kaiken varalta varmistaen, että paastoaa kymmenennen päivän mikäli kuunsirpin näkemisessä oli jokin virhe muhärram-kuukauden alussa ja niinpä yhdeksäs päivä onkin tosiasiassa kymmenes."

Vahvin näistä syistä on, että on erilainen Kirjan ihmisten kanssa. Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi: "Profeetta (SAAS) kielsi Kirjan ihmisten jäljittelemisen useissa ähäädiitheissä, esimerkiksi sanoissaan 'Ääshuuraa‘ koskien: 'Jos elän seuraavaan vuoteen, tulen varmasti paastoamaan yhdeksäntenä päivänä.'" (Äl-Fätääwää äl-Kubraa, osa 6, Sädd ädh-Dhäraa‘i' äl-Mufdijä ilä-äl-Mähäärim)

Ibn Hajar rahimähullaah sanoi kommentaarissaan tästä hädiithistä "Jos elän seuraavaan vuoteen, tulen varmasti paastoamaan yhdeksäntenä päivänä": "Mitä hän tarkoitti yhdeksäntenä päivänä paastoamisella, ei todennäköisesti ollut, että hän olisi rajoittanut itsensä tuohon päivään, vaan että hän olisi lisännyt sen kymmenenteen päivään, joko kaiken varalta tai ollakseen erilainen kuin juutalaiset ja nasaretilaiset, mikä on todennäköisempää. Tämä on myös se, mitä voimme ymmärtää joistakin Muslimin kertomista kertomuksista." (Fäth)


Säännös vain 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisesta

Sheikh-ul-islam rahimähullaah sanoi: 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen on hyvitys yhden vuoden synneille, eikä ole vihattua (mäkrooh) paastota vain tuona päivänä… (Äl-Fätääwää äl-Kubraa, osa 5). Ibn Hajar al-Haytamin Tuhfät äl-Muhtäägissä sanotaan: "Vain 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoamisessa ei ole mitään väärää." (Osa 3, Bääb Saum ät-Tätawwu')


'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen vaikka se olisi lauantai tai perjantai

At-Tahaawi rahimähullaah sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) antoi meille luvan paastota 'Ääshuuraa‘n päivänä ja kehotti meitä tekemään sen. Hän ei sanonut, että sen sattuessa lauantaille, meidän ei tulisi paastota. Tämä on todiste siitä, että kaikki viikon päivät luetaan mukaan tähän. Meidän mielipiteemme on - ja Allah tietää parhaiten - jos olisi niin (ettei ole luvallista paastota lauantaisin), se on siitä syystä, ettei tätä päivää kunnioiteta pidättäytymällä ruuasta, juomasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä, kuten juutalaiset tekevät. Mitä tulee häneen, joka paastoaa lauantaina aikomatta kunnioittaa sitä, eikä siksi, että juutalaiset pitävät sitä pyhänä, silloin se ei ole vihattua (mäkrooh)…" (Mushkil äl-Ääthäär, osa 2, Bääb Saum Jäum äs-Säbt)

Äl-Minhääg-kirjan kirjoittaja sanoi: "'Paastoaminen vain perjantaina on jotain vihattua (mäkrooh)…' Mutta jos siihen liittää toisen päivän, se ei ole enää vihattua, kuten mainitaan sitä koskevassa sahiih kertomuksessa. Henkilö voi paastota perjantaina, jos se sattuu yhteen hänelle tavanomaisen paastoamisen kanssa, jos hän paastoaa täyttääkseen valansa tai jos hän hyvittää tekemättä jätettyä pakollista paastoa, kuten sahiih kertomuksessa on mainittu."

Ash-Shaarih sanoi kirjassa Tuhfät äl-Muhtääg: "'Jos se sattuu yhteen hänelle tavanomaisen paaston kanssa' - eli esimerkiksi hän, joka paastoaa joka toisen päivän, ja päivä, jona hän paastoaa, sattuu olemaan perjantai. 'Jos hän paastoaa täyttääkseen valansa ja niin edelleen' - tämä pätee myös shärii'ässä määrättyjen päivien paastoamiseen, kuten 'Ääshuuraa‘n tai 'Ärafätin päiviin." (Tuhfät äl-Muhtääg, osa 3, Bääb Saum ät-Tätawwu')

Al-Bahooti rahimähullaah sanoi: "Lauantain tarkoituksellisesti erikseen poimiminen paastoamiselle on jotain vihattua (mäkrooh). Syy tähän on hädiith 'Abdullah ibn Bishrilta, joka kertoi siskoltaan: 'Älä paastoa lauantaisin, paitsi pakollisten paastojen tapauksessa.' (Ahmad kertoi tämän gäjjidillä kertojien ketjulla ja al-Haakim sanoi: al-Bukharin ehtojen mukaisesti). Toinen syy on, että se on juutalaisten kunnioittama päivä, joten sen erikseen poimiminen paastoamista varten tarkoittaa, että on heidän kaltaisensa … paitsi kun perjantai tai lauantai sattuu samalle päivälle, jona muslimit tavallisesti paastoavat, kuten jos se sattuu samalle päivälle 'Ärafätin päivän tai 'Ääshuuraa‘n päivän kanssa, ja henkilöllä on tapana paastota näinä päivinä, tässä tapauksessa se ei ole vihattua (mäkrooh), koska henkilön tavoilla on jonkin verran painoarvoa." (Käshshääf äl-Qinää', osa 2, Bääb Saum ät-Tätawwu')


Mitä tulisi tehdä, jos kuukauden alkamisesta on epäselvyyttä?

Imaami Ahmad rahimähullaah sanoi: "Jos kuukauden alkamisesta on epäselvyyttä, henkilön tulisi paastota kolme päivää ollakseen varma, että hän paastoaa yhdeksännen ja kymmenennen päivän." (Ibn Qudaaman äl-Mughni, osa 3 - äs-Sejääm - Sejääm 'Ääshuuraa‘)

Jos henkilö ei tiedä milloin muhärram-kuukausi alkoi, ja hän haluaa olla varma, että hän paastoaa kymmenennen päivän, hänen tulisi olettaa, että dhul-higgä -kuukausi kesti 30 päivää - kuten yleinen sääntö on - ja hänen tulisi paastota yhdeksäs ja kymmenes päivä. Jokaisen, joka haluaa olla varma myös yhdeksännen päivän paastoamisesta, tulisi paastota kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes päivä (silloin jos dhul-higgä -kuukausi oli 29 päivää, hän voi olla varma, että hän paastosi Tääsuu'ää‘n ja 'Ääshuuraa‘n päivät).

Mutta ottaen huomioon sen, että 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen on pikemminkin pidettyä (mustähäbb) kuin pakollista (wäägib), ihmisiä ei ole käsketty katsomaan muhärram-kuukauden uuden kuun sirppiä, kuten he tekevät ramädaan- ja shäwwääl-kuukausien tapauksissa.


Paastoaminen 'Ääshuuraa‘n päivänä - mille se antaa hyvityksen?

Imaami an-Nawawi rahimähullaah sanoi: "Se hyvittää kaikki pienet synnit, eli se tuo anteeksiantamuksen kaikille synneille, paitsi isoille synneille."

Sitten hän rahimähullaah sanoi: "'Ärafätin päivänä paastoaminen hyvittää kahden vuoden synnit ja 'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen hyvittää yhden vuoden synnit. Kun henkilön tä‘miin ("äämiin" sanominen rukouksessa ääneen imaamin kanssa, mutta ei hänen edellään, koska yhdessä kertomuksessa sanotaan: kun imaami sanoo "äämiin", sanokaa "äämiin") sattuu samaan aikaan enkeleiden tä‘miinin kanssa, kaikki hänen edelliset syntinsä tulevat anteeksiannetuiksi … Jokainen näistä mainitsemistamme asioista tulee tuomaan hyvityksen. Jos henkilöllä on pieniä syntejä, joihin tarvitaan hyvitystä, niiden hyvitys hyväksytään. Jos henkilöllä ei ole pieniä eikä isoja syntejä, hänen tililleen lisätään hyviä tekoja ja häntä nostetaan asemassa … Jos hän oli tehnyt isoja syntejä, mutta ei pieniä syntejä, me toivomme, että hänen isojen syntiensä määrää tullaan vähentämään." (Äl-Mägmuu' Shärh äl-Muhädhdhäb, osa 6, Saum Jäum 'Ärafät)

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi: "Tahäära, saläät sekä paastoaminen ramädaan-kuukautena, 'Ärafätin päivänä ja 'Ääshuuraa‘n päivänä hyvittävät ainoastaan pieniä syntejä." (Äl-Fätääwää äl-Kubraa, osa 5)


Ei tulisi turvata liikaa paastoamisesta saatavaan palkkioon

Jotkut petkutetut ihmiset luottavat liikaa asioihin, kuten 'Ääshuuraa‘n tai 'Ärafätin päivinä paastoamiseen. Heidän luottamuksensa saavuttaa sen pisteen, että jotkut heistä sanovat: "'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen tulee hyvittämään koko vuoden synnit ja 'Ärafätin päivänä paastoaminen tulee tuomaan ylimääräistä palkkiota." Ibn al-Qayyim rahimähullaah sanoi: "Tämä harhaan johdettu henkilö ei tiedä, että paastoaminen ramädaanina ja rukoileminen viisi kertaa päivässä ovat paljon tärkeämpiä kuin paastoaminen 'Ärafätin ja 'Ääshuuraa‘n päivinä, ja todellakin nämä hyvittävät (syntejä), jotka ovat niiden välillä, niin kauan kuin henkilö välttää isojen syntien tekemistä. Lisäksi yhdestä ramädaanista seuraavaan ja yhdestä perjantaista seuraavaan (on hyvitys niiden välissä tehdyille synneille, mutta ne) eivät voi hyvittää pieniä syntejä, ellei henkilö vältä myös isojen syntien tekemistä, mutta kun nämä kaksi asiaa laitetaan yhteen, niillä on voimaa hyvittää pieniä syntejä. Noiden petkutettujen ihmisten joukossa voi olla hän, joka ajattelee hänen hyvien tekojensa olevan lukuisampia kuin hänen syntinsä, koska hän ei kiinnitä huomiota pahoihin tekoihinsa tai tarkista syntejään, mutta jos hän tekee hyvän teon, hän muistaa sen ja luottaa siihen. Tämä on kuin hän, joka etsii Allahin anteeksiantamusta kielellään (eli vain sanoilla) ja ylistää Allahia sanomalla "subhäänällaah" sata kertaa päivässä, mutta panettelee muslimeja, herjaa heidän kunniaansa ja puhuu koko päivän asioista, jotka eivät miellytä Allahia. Tämä henkilö ajattelee aina täsbiihäätinsä (subhäänällaah sanominen) ja tähliiläätinsä (lää iläähä illä Allah sanominen) hyveitä, mutta ei kiinnitä lainkaan huomiota siihen, mitä on kerrottu koskien niitä, jotka panettelevat, kertovat valheita, herjaavat muita tai syyllistyvät muihin kielen synteihin. He ovat täysin petettyjä." (Äl-Mäwsuu'ä äl-Fiqhijjä, osa 31, Ghoroor)


'Ääshuuraa‘n päivänä paastoaminen, kun henkilöllä on vielä hyvitettäviä päiviä jäljellä ramädaanin paastosta

Äl-fuqahää‘ (oikeustieteen oppineet) ovat erimielisiä koskien sääntöä vapaaehtoisesta paastosta ennen kuin henkilö on hyvittänyt päivät, joita hän ei paastonnut ramädaanina. Fuqahää‘ äl-mädhhäb äl-Hänäfi sanoivat, että on luvallista paastota ylimääräisiä paastoja ennen kuin on hyvittänyt päivät, joita ei paastonnut ramädaanina, eikä sen tekeminen ole vihattua (mäkrooh), koska paastoamatta jätettyjä päiviä ei tarvitse hyvittää saman tien. Fuqahää‘ äl-mädhhäb äl-Määliki ja äsh-Shääfi'i sanoivat sen olevan sallittua, mutta vihattua (mäkrooh), koska se tarkoittaa, että henkilö viivyttää jotain pakollista. Ad-Dusooqi sanoi: "Kaikkein oikeimman mielipiteen mukaan on vihattua (mäkrooh) paastota ylimääräinen päivä, kun henkilöllä on vielä pakollinen paasto tekemättä, kuten valan täyttämisen paasto, paastoamatta jätetty pakollinen paasto tai paasto, joka tehdään hyvitykseksi (käffäära), olipa vapaaehtoinen paasto, jolle annetaan etusija pakolliseen paastoon nähden, jotain shärii'ässä vahvistettua tai ei, kuten 'Ääshuuraa‘n päivän tai dhul-higgä -kuukauden yhdeksännen ('Ärafätin päivän) paastoaminen." Fuqahää‘ äl-mädhhäb äl-Hänbäli sanoivat, että on kiellettyä paastota ylimääräinen paasto ennen kuin on hyvittänyt ramädaanina paastoamatta jätetyt päivät, ja ettei vapaaehtoista paastoa lasketa siinä tapauksessa, vaikka pakollisen paaston hyvittämiseen olisi runsaasti aikaa. Joten henkilön tulee antaa etusija pakollisille paastoille, siihen asti kun hän on hyvittänyt ne." (Äl-Mäwsuu'ä äl-Fiqhijjä, osa 28, Saum ät-Tätawwu')

Muslimien tulee kiirehtiä hyvittämään paastoamatta jääneet päivät ramädaanista, niin että he ovat kykeneviä paastoamaan 'Ärafätin ja 'Ääshuuraa‘n päivinä ongelmitta.

Jos henkilö paastoaa 'Ärafätin ja 'Ääshuuraa‘n päivinä tehden aikomuksen edellisenä yönä paastoamatta jätetyn paaston hyvittämisestä, tämä tulee olemaan riittävä hyvittämään sen, mitä häneltä on jäänyt tekemättä, sillä Allahin anteliaisuus on suurta.


Bidä' (uudistukset), jotka ovat yleisiä 'Ääshuuraa‘n päivänä

Sheikh-ul-islam ibn Taymiyalta rahimähullaah kysyttiin asioista, joita ihmiset tekevät 'Ääshuuraa‘n päivänä, kuten kuhlin laittaminen, ghoslin tekeminen (käyminen kylvyssä), hennan laittaminen, toinen toisensa kätteleminen, jyvien (hubuub) laittaminen ruuaksi, onnellisuuden osoittaminen ja niin edelleen. Onko mitään näistä kerrottu Profeetalta (SAAS) sahiih hädiithissä vai ei? Jos mitään niitä koskevaa ei ole kerrottu sahiih hädiithissä, onko näiden tekeminen uudistus vai ei? Onko toisen ryhmän tekemille asioille mitään perustetta, kuten suremiselle, juomatta olemiselle, ylistämiselle ja valittamiselle, hulluun tapaan lausumiselle sekä vaatteiden repimiselle?

Hänen vastauksensa oli: "Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, Maailmojen Herralle. Mitään näistä asioista ei ole kerrottu missään sahiih hädiithissä Profeetalta (SAAS) tai hänen kumppaneiltaan. Yksikään muslimien imaameista ei rohkaissut tai suositellut sellaisia asioita, eivät neljä imaamia eivätkä muut. Yksikään luotettava oppinut ei ole kertonut mitään tämänkaltaista, ei Profeetalta (SAAS), ei kumppaneilta eikä tääbi'uuneiltä (kumppaneitten seuraajilta); ei sahiih kertomuksessa tai da'iif (heikossa) kertomuksessa; ei äs-Sahiih kokoelmissa, ei äs-Sunän kokoelmissa eikä äl-Musnäd kokoelmissa. Yhtään tämänkaltaista hädiithiä ei tunnettu parhaitten vuosisatojen aikana, mutta jotkut myöhemmistä kertojista kertoivat samankaltaisia ähäädiithejä kuin tämä, jossa sanotaan: "Jokainen, joka laittaa kuhliä silmiinsä 'Ääshuuraa‘n päivänä, ei tule kärsimään silmäsairaudesta tuona vuonna, ja jokainen, joka käy kylvyssä (tekee ghoslin) 'Ääshuuraa‘n päivänä, ei tule sairastumaan tuona vuonna" ja niin edelleen. He kertoivat myös keksityn hädiithin, joka on valheellisesti liitetty Profeettaan (SAAS) ja jossa sanotaan: "Jokaiselle, joka on antelias perheelleen 'Ääshuuraa‘n päivänä, Allah tulee olemaan antelias hänelle lopun vuotta." Kaiken tämän kertominen Profeetalta (SAAS) on käytännössä samaa kuin valehteleminen."

Sitten hän (ibn Taymiya rahimähullaah) puhui lyhyesti koettelemuksista, jotka tapahtuivat tämän ummän aikaisina päivinä ja al-Hussainin (RAA) tappamisesta sekä siitä, mitä eri lahkot olivat tehneet tämän vuoksi. Sitten hän sanoi: "Tietämätön, epäoikeudenmukainen ryhmä - jonka jäsenet olivat joko uskosta luopuneita ja tekopyhiä tai harhaan johdettuja - vannoivat näön vuoksi uskollisuutta hänelle ja hänen perheenjäsenilleen, joten he pitivät 'Ääshuuraa‘n päivää suremisen ja valittamisen päivänä, jona he avoimesti näyttivät pakanuuden rituaaleja, kuten poskiensa lyöminen ja vaatteidensa repiminen, surren pakanuuden ajan tapaan … Saatana teki tästä houkuttelevaa niille, jotka ovat harhaan johdettuja, joten he ottivat 'Ääshuuraa‘n päivän suremisen tilaisuudeksi, jolloin he surevat ja valittavat, lausuvat surun runoja ja kertovat valheiden täyttämiä tarinoita. Näissä tarinoissa olevalla mahdollisella totuudella ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin heidän surunsa ja ahdasmielisyytensä uudistaminen sekä vihan ja vihamielisyyden nostattaminen muslimien keskuudessa, mitä he tekevät kiroamalla heitä ennen tulleita … Riippumatta siitä kuinka kaunopuheinen hän olisi, kukaan ei voi laskea heidän tekemäänsä pahaa ja vahinkoa muslimeille. Jotkut muut - joko än-näwääseb, jotka ovat al-Hussainia (RAA) ja hänen perheettään vastaan ja ovat vihamielisiä heitä kohtaan, tai tietämättömät ihmiset, jotka yrittävät taistella pahaa vastaan pahalla, mädäntyneisyyttä vastaan mädäntyneisyydellä, valheita vastaan valheilla ja uudistuksia vastaan uudistuksilla - vastustivat heitä sepittämällä kertomuksia, joiden mukaan 'Ääshuuraa‘n päivästä tulisi tehdä juhlapäivä käyttämällä kuhliä ja hennaa, kuluttamalla rahaa lapsiinsa, valmistamalla erityisiä ruokia ja tekemällä muita juhlina ja erityisinä tilaisuuksina tehtäviä asioita. Nämä ihmiset tekivät 'Ääshuuraa‘n päivästä 'iidin kaltaisen juhlan, kun taas toiset tekivät siitä suremisen päivän. Molemmat ovat väärässä ja molemmat toimivat Sunnan vastaisesti, vaikka toinen ryhmä (ne, jotka pitävät sitä suremisen päivänä) ovat pahempia aikomuksessaan, tietämättömämpiä ja selvemmin väärässä … Sen enempää Profeetta (SAAS) kuin hänen seuraajansakaan (äl-kholäfää‘ är-raashiduun) eivät tehneet mitään näistä asioista 'Ääshuuraa‘n päivänä; he eivät tehneet siitä suremisen päivää eivätkä juhlapäivää…

Mitä tulee toisiin asioihin, kuten erityisten aterioiden valmistamiseen joko jyvien kanssa tai ilman, uusien vaatteiden käyttämiseen, rahan kuluttamiseen perheeseensä, vuoden tarvikkeiden ostamiseen tuona päivänä, tiettyjen palvonnan tekojen tekemiseen, kuten erityisten rukousten rukoileminen tai tarkoituksella eläimen teurastaminen tuona päivänä, osan uhrieläimen lihasta säästämiseen valmistettavaksi jyvien kanssa, kuhlin tai hennan käyttämiseen, kylvyssä käymiseen (ghosl), toinen toistensa kättelemiseen, toistensa luona käymiseen, moskeijoissa tai pyhätöissä käymiseen ja niin edelleen … kaikki nämä ovat tuomittavia uudistuksia ja ovat väärin. Millään niistä ei ole mitään tekemistä Allahin lähettilään (SAAS) Sunnan kanssa tai äl-kholäfää‘ är-raashiduunien tavan kanssa. Yksikään muslimien imaameista ei hyväksynyt sitä, ei Malik, ath-Thawree, al-Layt ibn Sa'd, Abu Hanifa, al-Awza'i, ash-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ishaaq ibn Raahwayh; ei yksikään muslimien imaameista eikä oppineista. (Ibn Taymiyan äl-Fätääwää äl-Kubraa)

Ibn al-Haaj rahimähullaah mainitsi, että yksi 'Ääshuuraa‘n päivän uudistuksista on zäkäätin maksaminen tarkoituksellisesti tänä päivänä, myöhään tai aikaisin, tai kanan uhraaminen juuri tätä tilaisuutta varten, tai - naisten tapauksessa - hennan käyttäminen. (Äl-Mädkhal, osa 1, Jäum 'Ääshuuraa‘)

Pyydämme Allahilta, että Hän tekee meistä Hänen jalon profeettansa Sunnan seuraajia, saa meidät elämään islamin mukaan ja kuolemaan uskon tilassa. Auttakoon Hän meitä tekemään sitä, mitä Hän rakastaa ja mikä Häntä miellyttää. Pyydämme Häneltä, että Hän auttaa meitä muistamaan Häntä, olemaan kiitollisia Hänelle, palvomaan Häntä kunnolla ja että Hän hyväksyy hyvät tekomme. Tehköön Hän meistä niitä, jotka ovat hurskaita ja pelkäävät Häntä. Siunatkoon Allah profeettaamme Muhammadia (SAAS) ja koko hänen perhettään sekä kumppaneitaan (RAA). [The Virtues of Allah's sacred month of Muharram and Fasting on 'Aashuuraa‘. (Allahin pyhän muhärram-kuukauden hyveet ja paastoaminen 'Ääshuuraa‘n päivänä.) Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com]


'Ääshuuraa‘n päivän pyhyys ja al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema

'Ääshuuraa‘n päivän merkitys on tunnettu Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) ajoista lähtien, kun taas al-Hussain (RAA) kuoli marttyyrikuoleman 50 vuotta Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) kuoleman jälkeen. Täten 'Ääshuuraa‘n päivän merkityksen liittäminen al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolemaan on täysin perusteetonta, eikä tämän päivän pyhyyttä johdeta tästä tapahtumasta!

Vaikka al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema oli suuri tragedia, islam ei ole jatkuvan suremisen, vaikeroinnin ja surun näyttämisen uskonto. Al-Hussainin (RAA) rakastaminen ei tarkoita, että hänen nimeensä tulisi vaikeroida, varsinkin kun hän saavutti shähiidin (marttyyrin) tason! Eikä marttyyrius ole vierasta tai epätavallista muslimeille. Itsensä alttiiksi laittaminen uskonnon vuoksi on ylivoimaisesti paras uhraus, minkä vuoksi sillä luonnollisesti on myös korkein kunnia. Allah (SWT) kuvaa marttyyreitä "eläviksi" (merkityksen selitys): "Älkää pitäkö kuolleina niitä, jotka ovat kuolleet Allahin tiellä. Ei, he ovat eläviä Herransa luona, ja heillä on elatus. He riemuitsevat siitä, minkä Allah on antanut heille anteliaisuudestaan, ja riemuitsevat niiden puolesta, jotka eivät ole vielä liittyneet heidän seuraansa, mutta ovat jääneet jälkeen (eivät ole vielä kuolleet marttyyreinä), ettei heillä tule olemaan mitään pelkoa, eivätkä he tule suremaan. He riemuitsevat Allahin suosiosta ja anteliaisuudesta ja siitä, ettei Allah tule hukkaamaan uskovien palkkioita." (Koraani 3:169-171)

Lisäksi islam opettaa, että aina onnettomuuden sattuessa tai kuullessaan jonkun muslimin kuolemasta, uskovan tulee muistuttaa itseään siitä, että kaikki hyvä ja paha tulee Allahilta, ja hänen tulisi kestää kärsimys kärsivällisyydellä ja mielenlujuudella. Tämä johtuu Allahin, Ylhäisen, sanoista (merkityksen selitys): "Varmasti Me tulemme koettelemaan teitä jollakin pelosta, nälästä, omaisuuden, elämän ja hedelmien menetyksestä, mutta anna ilouutinen äs-saabirooneille (kärsivällisille), jotka onnettomuuden kohdatessa heidät sanovat: 'Todella me kuulumme Allahille ja todella Hänen luokseen me tulemme palaamaan.' He ovat niitä, joiden päällä on saläwäät (jotka ovat siunattuja ja joille tullaan antamaan anteeksi) heidän Herraltaan, ja (he ovat niitä, jotka) vastaanottavat Hänen armonsa, ja he ovat niitä, jotka ovat johdatettuja." (Koraani 2:155-157)

Todellakin me suremme, kun meitä muistutetaan al-Hussainin (RAA) tappamisesta, mutta hän ei ole ainoa muslimi, joka on tapettu, minkä mielikuvan jotkut rikolliset haluaisivat antaa vääristääkseen islamia! Ennen kuin al-Hussainista (RAA) tuli marttyyri, hänen isänsä 'Ali (RAA), muslimien neljäs kalifi, tapettiin marttyyrinä. Eikä meidän tule olla tietämättömiä useiden muiden islamin huomattavien henkilöiden marttyyrikuolemista. Muslimien toinen kalifi tapettiin myös marttyyrinä. Tulenpalvoja puukotti 'Umaria (RAA) hänen johtaessaan fägr-rukousta. Hänen haavansa osoittautuivat kuolettaviksi ja hän kuoli muhärram-kuukauden ensimmäisenä päivänä. Muslimit olivat järkyttyneitä 'Umarin (RAA) kuolemasta.

Samoin muslimien kolmas kalifi, Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) vävy, 'Uthman (RAA) murhattiin raa'asti. Vihollinen piiritti hänen taloaan ja perjantaina dhul-higgä -kuukauden 18. päivänä vihollinen lopulta murtautui hänen taloonsa ja tappoi hänet, kun hän (RAA) oli lausumassa Koraania.

Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) myös todisti joitakin marttyyrikuolemia. Hänen rakastettu setänsä Hamza (RAA) kuoli marttyyrinä Uhudin taistelussa. Kun hänet oli tapettu, hänen ruumiinsa häpäistiin ja silvottiin pahasti. Tämä järkytti vahvasti ja suretti Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS). Hänen surunsa oli niin suuri, että Hamzan (RAA) tappajan ottaessa islamin vastaan, Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) pyysi, ettei tämä tulisi hänen eteensä, koska se muistuttaisi häntä hänen sedästään ja toisi surun takaisin. Siitä huolimatta Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) ei viettänyt mitään päivää Hamzan (RAA) marttyyrikuoleman muistoksi.

Bir Mä'uunän tapaus on jälleen toinen tragedia, jolloin huomattavat kumppanit (RAA) laittoivat elämänsä alttiiksi uskonnon vuoksi. Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS) pyydettiin lähettämään joitakin kumppaneitaan opettamaan Najdin ihmisiä. Tämän pyynnön johdosta hän (SAAS) lähetti 70 miestä äl-änsaareista, joita kutsuttiin qurraa‘ksi (oppineiksi). Heidän ollessaan matkalla heitä vastaan hyökättiin ja heidät tapettiin marttyyreinä. Tämä suretti suuresti Allahin lähettilästä (SAAS) ja kuukauden ajan saläät-ul-fägrissä hän kirosi näitä ihmisiä, jotka olivat pettäneet ja tappaneet hänen rakastetut kumppaninsa niin armottomasti. Myöskään tämän tapauksen johdosta Profeetta Muhammad (SAAS) ei viettänyt mitään päivää heidän marttyyrikuolemiensa muistoksi.

Mekin tunnemme surua lukiessamme tai kuullessamme menneessä ja nykypäivinä tapahtuneista muslimien marttyyrikuolemista eri taisteluissa ja muissa tapahtumissa. Kuitenkin surustamme huolimatta tulemme pidättäytymään kaikista asioista, jotka ovat shärii'än vastaisia.

Shiialaiset ylittävät rajat ähl-ul-bäitin ja imaamiensa ylentämisessä, kuten aikaiset epäuskovat tekivät jumaliensa ja pyhimystensä suhteen. Me uskomme, etteivät 'Ali (RAA) ja Profeetan (SAAS) perheenjäsenet panneet alulle sellaista ylentämistä, eivätkä he yhtyisi siihen, jos he näkivät sen, koska heidän uskonsa on islam. Tosiasiassa ihmiset, jotka väittävät olevansa ähl-ul-bäitin seuraajia, eivät tiedä mitään ähl-ul-bäitin uskonnosta!

'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Älkää ylittäkö rajoja minun ylistämisessäni, kuten nasaretilaiset ylistivät Marian poikaa, sillä minä olen ainoastaan Allahin palvelija. Joten kutsukaa minua Allahin palvelijaksi ja Hänen lähettilääkseen." (Al-Bukhari)

Jos Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) opasti ummäänsä, ettei näiden tule ylittää rajoja hänen ylentämisessään, kuten nasaretilaiset ja kristityt tekivät Jeesukselle, huolimatta Allahin hänelle antamista luonteenpiirteistä ja oivallisista ominaisuuksista, mitä voidaan sanoa muista luoduista!

Anas (RAA) kertoi: "Henkilö sanoi Profeetalle (SAAS): 'Sinä olet päällikkömme ja päällikkömme poika!' Profeetta (SAAS) vastasi: 'Voitte sanoa niin, mutta teidän tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, ettei Saatana tee kepposia teille ja yllytä teitä liioitteluun minun suhteeni. Minä olen Muhammad, 'Abdullahin poika, ja vannon Allahin kautta, etten pidä siitä, että ylennätte minua siitä asemasta, jonka Allah on määrännyt minulle (ylistämällä minua taivaisiin liioitteluilla).'" (Musnäd Ahmad)

At-Tabaraanin kertomus sisältää nämä sanat. Al-Hussain ibn 'Ali (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Älkää korottako minua asemaani ylemmäksi, koska Allah on luonut minut Hänen orjakseen ennen kuin Hän nimitti minut lähettilääkseen."

Seuraavana on säännös koskien vastenmielisiä tapoja (hussainijäät är-raafidä), joita shiialaiset tekevät "ähl-ul-bäitin muistoksi".

"Tämä on suuri paha ja tuomittava uudistus, jota tulee välttää. Ei ole luvallista osallistua siihen eikä syödä ruokaa, jota tarjotaan näissä tilaisuuksissa, koska Allahin lähettiläs (SAAS) ja hänen kumppaninsa (RAA) ähl-ul-bäitistä ja muista eivät tehneet tätä. Profeetta (SAAS) sanoi: "Hän, joka tekee jotain uudistuksia tähän meidän asiaamme (islamiin), joka ei kuulu siihen, tulee saamaan sen hylätyksi." (Sahiih, al-Bukhari ja Muslim). Hän (SAAS) sanoi myös: "Jokainen, joka tekee teon, joka ei ole osa tätä meidän asiaamme (islamia), tulee saamaan sen hylätyksi." (Muslim Sahiihissaan ja al-Bukhari Sahiihissaan, mu'älläq mägzuum). On olemassa useita ähäädiithejä, joilla on samanlainen merkitys.

Kuolleilta ja ähl-ul-bäitiltä avun pyytäminen on suuren shirkin muoto oppineiden konsensuksen mukaan, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "Joka kutsuu (tai palvoo) Allahin ohella jotain muuta jumalaa, josta hänellä ei ole todistetta, sitten hänen tilintekonsa on vain hänen Herransa luona. Varmasti, äl-kääfiroon (ihmiset, jotka eivät usko Allahiin ja Hänen ykseyteensä, monijumalaiset, pakanat, epäjumalanpalvojat) eivät tule olemaan menestyksekkäitä." (Koraani 23:117)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kuka on enemmän harhautunut kuin hän, joka huutaa (kutsuu avuksi) Allahin lisäksi niitä, jotka eivät tule vastaamaan hänelle Ylösnousemuksen päivään saakka, ja jotka ovat (jopa) tietämättömiä hänen huudoistaan (avuksi kutsumisestaan) heille? Kun ihmiskunta kootaan (Ylösnousemuksen päivänä), he (väärät jumalolennot) muuttuvat heidän vihollisikseen ja tulevat kieltämään palvomisensa." (Koraani 46:5-6)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän liittää yön päivään (yön tuntien väheneminen lisätään päivän tunteihin), ja Hän liittää päivän yöhön (päivän tuntien väheneminen lisätään yön tunteihin). Hän on alistanut auringon ja kuun: kukin kulkee radallaan määrätyn ajan. Sellainen on Allah, teidän Herranne; Hänen on valtakunta. Ne, joita te rukoilette tai kutsutte Hänen sijaansa, eivät omista edes qitmiiriä (taatelinkiven päällä olevaa ohutta kalvoa). Jos te kutsutte (tai huudatte) niitä avuksi, he eivät kuule teidän huutoanne; ja jos (mikäli) he kuulisivat, he eivät voisi suoda teille sitä (teidän pyyntöänne). Ylösnousemuksen päivänä he tulevat kieltämään sen, että te palvoitte heitä. Eikä kukaan voi ilmoittaa sinulle (oi Muhammad (SAAS)) kuten Hän, joka on Kaikkitietävä (kaikesta)." (Koraani 35:13-14)

On olemassa monia jakeita, joilla on samanlainen merkitys.

Profeetta (SAAS) sanoi: "Äd-du'ää‘ (pyyntörukous) on palvonnan muoto." (Neljä Sunän kirjojen kirjoittajaa on kertonut tämän hädiithin sahiih isnäädillä.) Muslim kertoi Sahiih-kirjassaan ämiir äl-mu‘muniiniltä 'Ali ibn Abi Talibilta (RAA), että Profeetta (SAAS) sanoi: "Hän, joka uhraa muille kuin Allahille, on kirottu."

Kaikkien shiialaisten samoin kuin kaikkien muidenkin on pakollista palvoa Allahia yksin vilpittömyydellä, ja varoa pyytämästä apua muilta kuin Allahilta tai rukoilemasta kuolleita tai poissaolevia, olivatpa he Profeetan (SAAS) perheenjäseniä tai muita.

On pakollista välttää rukoilemista tai avun pyytämistä elottomilta kohteilta kuten epäjumalien kuvilta, tähdiltä ja niin edelleen aiemmin mainitun shärii'än todisteen perusteella.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än oppineet äs-sahääbästä ja muista ovat yksimielisiä tästä asiasta.

Toiseksi: Mikä on säännös koskien noissa paikoissa näissä tilaisuuksissa tehdyille uhreille? Mikä on säännös koskien juomia, joita jaetaan kaduilla ja suurelle yleisölle?

Vastaus tähän kysymykseen on sama kuin ensimmäiseen kysymykseen, eli tämä on tuomittava uudistus, eikä siihen ole luvallista osallistua. Ei ole myöskään luvallista syödä näiden uhrien lihaa tai juoda mitään näistä juomista. Jos uhraus on tehty jonkun muun kuin Allahin nimeen, olipa se sitten Profeetan (SAAS) perheenjäsenten tai muitten nimeen, tämä on suuri shirk, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Totisesti, rukoukseni, uhraamiseni, elämäni ja kuolemani kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle. Hänellä ei ole kumppania. Tähän minua on käsketty, ja minä olen ensimmäinen muslimeista." (Koraani 6:162-163)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Me olemme suoneet sinulle (oi Muhammad (SAAS)) äl-Käuthärin (joen Paratiisissa). Täten käänny rukouksessa Herrasi puoleen ja uhraa (vain Hänelle)." (Koraani 108:1-2)

On olemassa useita jakeita ja ähäädiithejä, joilla on samanlainen merkitys.

Pyydämme Allahia auttamaan meitä ja kaikkia muslimeja tekemään kaikkea sitä, mitä Hän rakastaa ja mikä miellyttää Häntä, ja antamaan meille, teille ja kaikille veljillemme turvan harhaanjohtavilta houkutuksilta, sillä Hän on aina lähellä ja valmiina vastaamaan.

(Mägmuu' Fätääwää wä Mäqaaläät Mutänäwwi'ä li Sämäähät, sheikki äl-'älläämä 'Abd al-'Azeez ibn 'Abdullah ibn Baaz rahimähullaah, osa 8, s. 320)" (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #9438)

Shiialaiset julistavat joka vuonna muhärram-kuukauden alun (etenkin 'Ääshuuraa‘n päivän) suremisen ajaksi. He lyövät olkapäitään ketjuilla, kunnes ne vuotavat verta, ja lyövät miekoilla päähänsä saaden veren virtaamaan vuolaasti sanoen samalla "oi Hussain". Tällä vastenmielisellä perinteellä he pyrkivät vääristelemään islamia sillä tekosyyllä, että he ilmaisevat suruaan al-Hussainin (RAA) tappamisesta.

Ennen kuin 'Ääshuuraa‘n päivä loppuu, monia kuvia tuosta ihmisten barbaarisuudesta ja kauhistuttavasta järjettömyydestä näytetään televisioruuduissa niin idässä kuin lännessäkin antamaan voimaa islamin vihollisille samoin kuin niille, jotka toivovat pahaa islamille ja muslimeille.

Paha periköön heidät, typerät ja tietämättömät. Mitä he tekevätkään itselleen! "Heidän tekemänsä pahat teot on kaunistettu heille heidän seuratessaan omia halujaan (pahoja haluja)." (Koraanin jakeen 47:14 merkityksen selitys)

Saatana käyttää outoja tapoja heidän houkuttelemisekseen; hän on turmellut heidät ja saanut heidän pahat tekonsa näyttämään heistä houkuttelevilta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän (Saatana) tekee heille lupauksia, ja herättää heissä vääriä haluja; eivätkä Saatanan lupaukset ole muuta kuin petosta. Sellaisten (ihmisten) asuinpaikka on Helvetissä, eivätkä he tule löytämään mitään keinoa paeta sieltä." (Koraanin jakeiden 4:120-121 merkityksen selitys)

Tämä on Allahista ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) Sunnasta pois kääntyvien tilanne. Saatana hallitsee heitä ja rohkaisee heitä tekemään syntiä ja rikkomuksia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Etkö näe, että Me olemme lähettäneet paholaiset epäuskovien luokse yllyttämään heitä tekemään pahaa. Joten älä kiiruhda heidän rangaistustaan; Me vain laskemme heille (rajoitetun) määrän (elämän päiviä tässä maailmassa ja lykkäämme heidän määräaikaansa, niin että he saattaisivat kartuttaa pahaa ja syntejä). Päivänä Me tulemme keräämään äl-muttäqoon (hurskaat) Armollisen (Allahin) luokse, kuin valtuuskunnan (joka esitellään kuninkaalle kunnian vuoksi), ja äl-mugrimuun (monijumalaiset, syntiset, rikolliset, ne, jotka eivät usko Allahin ykseyteen) Me tulemme ajamaan Helvettiin janoisina (kuin janoinen lauma ajetaan veteen)." (Koraani 19:83-86)

Täten voimme mainita, että shiialaisuus ja islam ovat todellakin eri uskontoja. Shiialaisten uskot ja ajatukset ovat äärimmäisen vastenmielisiä. Useimmat avoimesti julistetut shiialaisten uskot pyörivät imaamijärjestelmän, 'Alin (RAA) ylemmyyden ja niin kutsutun Profeetan perheenjäsenten (ähl-ul-bäit) rakastamisen ympärillä.

Se, että muslimit tuntevat voimakasta rakkautta Profeetan perheenjäseniä kohtaan, on saanut jotkut heistä hyväksymään shiialaiset osaksi muslimiyhteisöä. Kuitenkin kovana totuutena pysyy se, että 'Alin ylemmyyden ja niin kutsutun Profeetan perheenjäsenten rakastamisen varjolla, shiialaiset ovat kirjaimellisesti kehittäneet täysin uuden uskonnon karkeasti vääristäen Koraanin opetukset sekä hylänneet Allahin lähettilään (SAAS) Sunnan. He ovat korottaneet imaamiensa sanat Profeetan sanojen tasolle ja luokitelleet ne kertomuksiksi, joihin he perustavat uskontonsa.

Seuraava kappale tulee valaisemaan jonkin verran shiialaisten syntyhistoriaa.


Shiialaisuus

Jemeniläinen juutalainen 'Abdullah ibn Saba‘ on perustanut shiialaisuuden. Tämä uskonto on saanut alkunsa oikein johdatetun kalifin, 'Uthmanin (RAA), murhasta ja jakautunut useisiin lahkoihin.

Kalifi 'Uthman (RAA) hallitsi kaksitoista vuotta. Ensimmäisille kuudelle vuodelle oli tunnusomaista rauha ja rauhallisuus, mutta hänen hallituskautensa toisella puoliskolla nousi kapina. Juutalaiset ja parsilaiset käyttivät hyväkseen ihmisten keskuudessa olevaa tyytymättömyyttä ja alkoivat vehkeillä kalifi 'Uthmania (RAA) vastaan, ja julkisesti ilmaisten valituksiaan ja valituksen aiheitaan he saavuttivat niin paljon myötätuntoa, että ystävän ja vihollisen erottaminen toisistaan muodostui vaikeaksi.

Saattaa tuntua yllättävältä, että sellaisten valtavien alueiden hallitsija, jonka armeijat olivat vertaansa vailla, ei kyennyt käsittelemään näitä kapinallisia. Jos kalifi 'Uthman (RAA) olisi halunnut, kapina olisi voitu murskata sillä hetkellä kun se alkoi. Mutta hän oli haluton olemaan ensimmäinen, joka olisi vuodattanut muslimien verta, riippumatta siitä kuinka kapinallisia he olisivat. Kukaan ei olisi kyennyt arvaamaan, mitä tapahtui myöhemmin. Hänen mielestään oli parempi puhua heille järkeä, suostutella heitä ystävyydellä ja anteliaisuudella. Hän (RAA) muisti hyvin kuulleensa erään sanonnan profeetta Muhammadilta (SAAS). Thawban (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Kerran kun miekka on vedetty tupesta minun seuraajieni keskuudessa, sitä ei tulla panemaan tuppeen kunnes Viimeisenä päivänä." (At-Tirmidhi)

Kapinalliset vaativat, että hän luopuisi vallasta ja jotkut kumppaneista neuvoivat häntä tekemään niin. Hän olisi mielellään tehnyt tämän, mutta jälleen häntä sitoi yksittäinen vala, jonka hän oli antanut Profeetalle (SAAS). 'Aisha (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ehkäpä Allah pukee sinut paidalla 'Uthman, ja jos ihmiset haluavat, että sinä ottaisit sen pois, älä ota sitä pois heidän vuokseen." (At-Tirmidhi ja ibn Maaja, Mishkäät-ul-Mäsaabiih). Kalifi 'Uthman (RAA) sanoi eräälle onnentoivottajalle päivänä, jolloin kapinalliset piirittivät hänen talonsa, että "Allahin lähettiläs teki sopimuksen minun kanssani ja tulen osoittamaan kärsivällisyyttä sen noudattamisessa".

Pitkän piirityksen jälkeen kapinalliset murtautuivat kalifi 'Uthmanin (RAA) taloon ja murhasivat hänet. Kun ensimmäinen salamurhaajan miekka iski kalifi 'Uthmaniin (RAA), hän oli lausumassa jaetta (merkityksen selitys): "…Joten Allah tulee riittämään sinulle heitä vastaan. Hän on Kaikkikuuleva, Kaikkitietävä." (Koraani 2:137)

'Ali (RAA) otti kalifaatin vastaan hyvin vastahakoisesti. 'Uthmanin (RAA) murha ja sitä ympäröivät tapahtumat olivat oire, ja muuttuivat myös laajamittaisen kansalaisten erimielisyyden syyksi. Kaikki maaherrat antoivat uskollisuuden valan 'Alille (RAA), lukuun ottamatta Mu'awiyaa (RAA), joka oli Shäämin (Suuren Syyrian) maaherra. Mu'awiya (RAA) kieltäytyi tottelemasta siihen asti, kun 'Uthmanin (RAA) veri olisi kostettu. Hänen päätöksensä perustui siihen, ettei häneltä edellytetty kalifin tottelemista ennen kuin hän ('Ali (RAA)) oli kykenevä panemaan Allahin lain toimeen. Mu'awiya (RAA) oli 'Uthmanin (RAA) serkku, joten hän oli vastuussa siitä, että hän pyytäisi 'Alia (RAA) tuomaan murhaajat oikeuden eteen. Profeetan (SAAS) leski 'Aisha (RAA) otti myös kannan, että 'Alin (RAA) tuli ensin tuoda murhaajat oikeuden eteen...

[Kuitenkin 'Uthmanin murhaajien saattaminen vastuuseen oli hyvin vaikeaa, kun he olivat käytännöllisesti katsoen vallassa Medinassa. Tosiaankin jos 'Ali (RAA) olisi yrittänyt laittaa nuo ihmiset vastuuseen, hän olisi saattanut avata oven uusille levottomuuksille. Näin ollen hänen piti ensin antaa tilanteen rauhoittua ja vakiinnuttaa asemansa käskyvallassa, sitten hän olisi huolehtinut asiasta.] (Tämä on meidän lisäyksemme.)

Tekosyy kahden armeijan tapaamiseen Kamelin päivänä ja Seffiinin päivänä oli 'Aishan (RAA) ja Mu'awiyan (RAA) osalta vaatimus saattaa 'Uthmanin (RAA) tappajat vastuuseen, mutta sodan tuulia kiihottivat juutalaisen 'Abdullah ibn Saba‘n kannattajat kaikkien kolmen leirin sisäpuolelta, kunnes tapahtumat karkasivat kumppaneiden käsistä. On kerrottu, että 'Ali (RAA), 'Aisha (RAA) ja Mu'awiya (RAA) usein ilmaisivat hämmästystä heitä ympäröivästä eripuraisuudesta ja vastustuksesta.

Tämän jälkeen jotkut shiialaiset julistivat 'Alin jumalaksi. Hän (RAA) poltti heidät elävältä. 'Abdullah ibn Saba‘n tappamisen jälkeen, shiialaiset jakautuivat moniin uusiin lahkoihin. Jokaisella on oma imaaminsa.

7-shiialaiset tai ismailiitit, kuten kaikki shiialaiset, uskovat, että Muhammadin (SAAS) jälkeläiset hänen tyttärensä Fatiman (RAA) ja hänen miehensä 'Alin (RAA) kautta, joka oli neljäs kalifi, ovat muslimimaailman oikeutettuja hallitsijoita. Täten 'Alin (RAA) jälkeläisiä pidetään erehtymättöminä ja yhtä jumalallisesti johdatettuina kuin Muhammadia (SAAS) itseään. Tämä lahko johtaa nimensä Ismailista, Ja'far as-Saadiqin, kuudennen imaamin, vanhimmasta pojasta. Vuonna 762 Ismail kuoli ennen isäänsä, mikä aiheutti katkeria kiistoja seuraajasta. Shiialaisten vähemmistö piti imaamien vanhaa sukupolvea sukupuuttoon kuolleena ja valitsi Ismailin vanhimman pojan uudeksi imaamiksi. Täten he julistivat seitsemän imaamin sykliä, jossa 'Ali oli ensimmäinen ja Ismail seitsemäs, ja täten seitsemäs imaami hänen sukupolvestaan tulevien imaamien jälkeen olisi Mahdi, tai Messias, tai seitsemäs hänen jälkeensä ja niin edelleen…

Ismailiittien lukumäärä on yleensä ollut pieni, mutta he ovat hyvin järjestäytyneitä ja kurinalaisia. Pian he kehittyivät kultiksi lainaten useita ajatuksia juutalaisesta mystiikasta, kreikkalaisesta filosofiasta, babylonialaisesta tähtitieteestä, kristitystä gnostilaisuudesta ja niin edelleen. Kun abbasidien valtakunnassa käytettiin maallisia tieteitä, ismailiitit kukoistivat ja onnistuivat hankkimaan suuren määrän seuraajia, jotka muodostivat hyvin järjestäytyneen sissiarmeijan. Yhdistämällä tieteelliset taitonsa ja poikkeukselliset maanalaiset vakoilijaverkostonsa ismailiitit muodostivat antikalifaatin Egyptiin 900-luvulla. He nimesivät hallitsijasukunsa Muhammadin tyttären mukaan, ja täten nimi fatimidit ilmaantui. Todellisuudessa he ovat 'Abdullah ibn Qadda-nimisen juutalaisen hallitsijasuku ja siksi heitä kutsuttiin myös äl-'äbiidijjuuneiksi. Egyptin äl-'Äbiidijjä-valtio laajeni nopeasti ja pian ismailiitit hallitsivat läntistä Syyriaa ja suurta osaa Pohjois-Afrikasta tappaen tuhansia muslimeja. He rakensivat myös uuden pääkaupungin, Fustatin muinaisten pyramidien lähelle ja tästä kaupungista kasvoi muutamassa vuosisadassa muslimimaailman suurin kaupunki, jota nimitetään Kairoksi.

Kun abbasidit tuhosivat äl-'Äbiidijjä-dynastian, ismailiitit hajosivat kahteen alalahkoon, ät-tajbijjään ja nizarilaisuuteen, jotka on nimetty kahden 'äbiidii-prinssin mukaan. Edellinen lahko muuttui pian esoteeriseksi kultiksi, joka siirsi toimintansa maan alle ja muuttui näkymättömäksi. Nizarilaisuus muunsi itsensä takaisin äl-'Äbiidijjää edeltäväksi ismaililaisuudeksi kehittäen agenttien ja vakoilijoiden verkoston kaikkialle muslimimaailmaan.

Nizarilaisuuden parhaiten tunnettu järjestö oli todennäköisesti huumeita väärinkäyttävä salamurhaajalahko (assasiinit), joka sai pahan maineen salamurhien tekemisestä kaikkialla muslimimaailmassa. Nykyään kuitenkin nizarilaisuus on muuttunut rauhanomaiseksi ja länsimaalaistunut yhä kasvavassa määrin.

Salamurhaajien tukikohdasta Syyriassa on selvinnyt kaksi toisinajattelevaa alalahkoa, alaviitit ja druusit. Alaviitti-lahko on sotilaallinen ja liittää radikaalit teoriat sekä ismaililaisuudesta että äl-ithnäi 'äshärijjä shiialaisuudesta. Sen sijaan druusit ovat viime aikoihin asti olleet rauhanomaisia odottaen Mahdinsa, psykoottisen 'äbiidii-kalifi al-Hakimin paluuta. Hän "katosi" polttaessaan oman pääkaupunkinsa noin vuonna 1000. 1200-luvulla druusit sulkivat lahkonsa ja tulivat erilliseksi heimoksi tai kansaksi. He taistelevat nykyään Israelin armeijan palveluksessa Palestiinan muslimeja vastaan.

Shiialaisuuden suurin lahko on äl-ithnäi 'äshärijjä tai 12-shiialaisuus, joka seuraa imaamien alkuperäistä sukupolvea. Kun 7-shiialaiset valitsivat Ismailin pojan imaamiksi, suurin osa shiialaisista valitsi Ismailin nuoremman veljen, Muusa al-Kadhemin seitsemänneksi imaamiksi. Äl-ithnäi 'äshärijjä omaksui 12-shiialaisuus nimensä uskosta kahdenteentoista imaamiin, Muhammad ibn al-'Askariin. He väittävät hänen "kadonneen" yhtenä päivänä ja täten hänestä tuli piilotettu Mahdi, joka tulee palaamaan maahan päivien lopussa! 12-shiialaiset palvovat imaamejaan, toisinaan 'Alin tai al-Hussainin inkarnaatioina. He muodostavat shiialaisten enemmistön, ja heihin kuuluvat useimmat iranilaiset ja lähes puolet irakilaisista.

Kolmanneksi suurin ryhmä shiialaisuudessa on zaidilaisuus tai 5-shiialaisuus, joka on vallalla Jemenissä ja joissakin Saudi-Arabian beduiiniheimoissa. Zaidilaisuus on enemmän tai vähemmän 600-luvun arabialaisen kulttuurin jumalointia ja se moittii raivokkaasti imaamien puolijumaluutta, toisin kuin 12-shiialaisuus. Heidän perustajansa oli viides imaami Zaid ibn 'Ali ibn al-Hussain, joka oli järki-ihminen ja täten kielsi hänen väitetyn jumaluutensa. Zaidilaisten imaamit ovat pikemminkin beduiinisheikkien kaltaisia kuin jumalallisia vallanpitäjiä, ja täten he kumoavat sukuun perustuvan johtajuuden ja ovat näkyviä ainoastaan sodankäynnin aikana.

Sanotaan, että ympäri maailman on yli 70 pientä shiialaista lahkoa. Ehkäpä paras esimerkki näistä on baha‘i lahko, jota on vainottu ja osoitettu islamin vastaiseksi. Mutta se kasvaa nopeasti erillisenä uskontona perustaen oppinsa "maailmanrauhaan ja harmoniaan" sekä kaikkien uskontojen yhtenäisyyteen. Baha‘i-lahkon keskus on Israelissa! [The history of the Shia (Shiialaisuuden historia), otettu internetsivustolta: allaahuakbar.net]

Sanottaessa shiialaisuuden olevan ristiriidassa islamin opetusten kanssa, se ei johdu siitä, että muslimit eivät rakastaisi profeetta Muhammadin (SAAS) perheenjäseniä, sillä ähl-ul-bäitin rakastaminen on pakollista islamissa. Sen sijaan me uskomme, että shiialaiset väittävät rakastavansa ja olevansa ähl-ul-bäitin seuraajia, vaikka tämä ei ole totta. Samoin kristityt väittävät rakastavansa Jeesus Kristusta ja sanovat, etteivät muslimit rakasta häntä, vaikka tämä ei ole totta, sillä kaikkien profeettojen rakastaminen on pakollista islamissa.

Allahin profeettojen ja heidän kumppaneittensa rakastamista ei voi ilmaista kantamalla ristejä, paaluja tai ristiinnaulitsemalla itsensä ja naulaamalla naulat käsien läpi ristiin, kuten jotkut fanaattiset kristityt tekevät ristiinnaulitsemisen muistoksi. Eikä sitä voi ilmaista lyömällä ketjuilla olkapäitä, kunnes veri vuotaa, ja lyömällä päähän, kunnes veri virtaa vuolaasti, kuten jotkut barbaariset shiialaiset tekevät al-Hussainin [Profeetan (SAAS) tyttärenpojan] tappamisen muistoksi. Sen sijaan rakkaus profeettoja ja heidän kumppaneitaan kohtaan ilmaistaan tottelemalla heidän käskyjään, pidättäytymällä asioista, jotka he ovat kieltäneet, uskomalla heidän sanoihinsa ja palvomalla Allahia tekemällä vain heidän määräämiään palvonnan tekoja.

Täten ainoa oikea tapa kunnioittaa Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS) sekä rakastaa häntä ja hänen kumppaneitaan, on hänen Sunnansa seuraaminen, islamin uskonnon toimeenpaneminen ja tietämättömien ihmisten häneen liittämien myyttien hylkääminen. Valitettavasti shiialaiset pitävät itsensä kiireisinä väärentämällä ja kierrättämällä useita ähäädiithejä koskien heidän pahantekoaan, ja nämä ähäädiith ovat valheita Profeetasta (SAAS). Heidän päämääränsä on saada aikaan anarkia muslimien keskuudessa sekä levittää harhautumistaan ja valheellista uskontoaan.

Osa shiialaisten tekopyhyyttä on, että he yrittävät muodostaa hyviä suhteita jokaisen kanssa uskotellen olevansa samaa mieltä hänen kanssaan. Kun he huomaavat jossain ihmisessä potentiaalia, he kutsuvat hänet uskontoonsa tai saavat hänet ainakin epäilemään omaa uskontoaan! Suurin vaara on siinä, että he käyttävät islamin viittaa yrittäessään tuhota sitä sisältäpäin. He myös moittivat totuuden ihmisten, jotka eivät ole samaa mieltä heidän valheellisuutensa kanssa, olevan än-näwääsebejä, mutta termillä än-näwääseb he tarkoittavat muslimeja, ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ätä. Shiialaiset tekevät tämän osoittaakseen inhonsa muslimeja kohtaan, koska muslimit vastustavat heidän valheellisuuttaan ja seuraavat totuuden tietä. Ja yksi uudistusten ihmisten ominaisuuksista on ähl-us-Sunnää vastaan hyökkääminen ja heidän kuvaamisensa vastenmielisillä termeillä. Heidän väitteensä perustuvat yleensä heikkoihin ja väärennettyihin kertomuksiin samoin kuin valheisiin ja tekopyhyyteen. Kuitenkin he unohtavat, että Allah (SWT) on taannut suojelevansa uskontoaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ihmiskunnasta on joitain (tekopyhiä), jotka sanovat: 'Me uskomme Allahiin ja Viimeiseen päivään', vaikka he todellisuudessa eivät usko. He (luulevat) pettävänsä Allahia ja niitä, jotka uskovat, vaikka he pettävät vain itseään, eivätkä huomaa (sitä)! Heidän sydämissään on (epäilyksen ja tekopyhyyden) sairaus, ja Allah on lisännyt heidän sairauttaan. Tuskallinen kärsimys on heidän, koska heillä oli tapana kertoa valheita. Kun heille sanotaan: 'Älkää tehkö vahinkoa maassa', he sanovat: 'Me olemme ainoastaan rauhantekijöitä.' Totisesti he ovat niitä, jotka tekevät vahinkoa, mutta he eivät huomaa. Kun heille (tekopyhille) sanotaan: 'Uskokaa kuten ihmiset (Muhammadin (SAAS) seuraajat, äl-änsaar ja äl-muhäägiroon) ovat uskoneet', he sanovat: 'Uskommeko me, kuten typerykset ovat uskoneet?' Totisesti he ovat typeryksiä, mutta he eivät tiedä. Kun he tapaavat niitä, jotka uskovat, he sanovat: 'Me uskomme', mutta kun he ovat yksin shäjääteeniensä (paholaisten – monijumalaisten, tekopyhien) kanssa, he sanovat: 'Todella me olemme teidän kanssanne; totisesti me vain pilailimme.' Allah pilkkaa heitä ja antaa heille lisäyksen heidän vääryyden tekoonsa antaen heidän vaeltaa sokeasti (harhautumisessaan ja epäuskossaan). He ovat niitä, jotka ovat vaihtaneet johdatuksen erheeseen, joten heidän kaupankäyntinsä oli kannattamaton. Eivätkä he olleet johdatettuja." (Koraani 2:8-16)

Shiialaiset johtavat uskontonsa imaameiltaan, joita he pitävät erehtymättöminä. Seuraavana on vain murto-osa shiialaisten valheista, myyteistä ja kamalista uskoista.

  Khomeini väittää kirjassaan äl-Hukuumät-ul-Islämijjä (islamilainen hallitus), että kaksitoista imaamia ovat erehtymättömiä, ja hän nostaa heidät enkeleiden, jotka ovat lähimpänä Allahia (SWT), ja Allahin valtuutettujen profeettojen tason yläpuolelle. Hän painottaa: "Varmasti imaami nauttii jalosta ja korkeasta asemasta; luovasta kalifaatista, jonka hallintaan ja voimaan alistuvat kaikkien luotujen atomitkin[!] Meidän shiialaislahkomme olennainen opinkappale on, että imaameilla on asema, jota sen enempää enkelit (korkeimmassa taivaassa) kuin mitkään Jumalan valtuutetut lähettiläät eivät ole saavuttaneet." (Khomeini, äl-Hukuumät-ul-Islämijjä, s. 52-53)

  "Me (shiialaiset) emme palvo sellaista Jumalaa, joka antaa käskyvallan sellaisille roistoille kuin Yazidille, Mu'awiyalle ja 'Uthmanille." (Käsh-ul-Äsraar - 107 - Khomeini)

  "Koko maa kuuluu imaameille." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 407)

  "Ihmisillä ei ole yhtään totuutta, paitsi se, mikä on lähtöisin imaameilta, ja kaikki, mikä ei ole peräisin heiltä, on valheellisuutta." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 399)

  "Imaameilla on kaikki tieto, joka on suotu enkeleille, profeetoille ja lähettiläille." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 255)

  "Imaamit tietävät, milloin he tulevat kuolemaan, eivätkä he kuole paitsi omasta tahdostaan." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 258)

  "Imaameilla on tieto kaikesta, mitä on tapahtunut menneessä, ja mikä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, eikä mikään ole heiltä salattua." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 260)

Kuinka outoa, että he valheellisesti sanovat näkymättömän tiedon kuuluvan imaameilleen ja pitävät kiinni tuosta valheellisuudesta, vaikka heillä ei ole yhtään todistetta sen todentamiseksi!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi ihmiskunta! Pelätkää Herraanne (pitämällä velvollisuutenne Hänelle ja välttämällä kaikkea pahaa), ja pelätkää Päivää, jolloin yksikään isä ei voi hyödyttää poikaansa millään, eikä poika voi hyödyttää isäänsä millään. Totisesti Allahin lupaus on tosi. Älkää siis antako tämän (maallisen) nykyisen elämän petkuttaa teitä, älkääkä antako pääpetkuttajan (Saatanan) petkuttaa teitä Allahin suhteen. Totisesti Allah, Hänellä (Yksin) on tieto Hetkestä. Hän lähettää sateen ja tietää, mitä kohduissa on. Kukaan ei tiedä, mitä hän tulee ansaitsemaan huomenna, eikä kukaan tiedä, missä maassa hän tulee kuolemaan. Totisesti Allah on Kaikkitietävä, Tietoinen (kaikista asioista)." (Koraani 31:33-34)

Shiialaisten opinkappale ät-täqijjä rohkaisee heitä valehtelemaan! "Yhdeksän kymmenesosaa uskonnosta on ät-täqijjää (teeskentelyä), näin ollen henkilöllä, joka ei teeskentele, ei ole uskontoa." (Äl-Kääfi, osa 9, s. 110). Tämä osoittaa, miksi näihin ihmisiin ei voi luottaa. Ash-Shafi'i rahimähullaah sanoi shiialaisia koskien: "En ole nähnyt harhaoppisten joukossa ihmisiä, jotka ovat tunnetumpia valheellisuudesta kuin rawääfid shiialaiset." (Ibn Taymiya, Minhääg äs-Sunnä än-Näbäwijjä)

'Abdullah (RAA) on kertonut Profeetan (SAAS) sanoneen: "Totuudellisuus johtaa oikeamielisyyteen, ja oikeamielisyys johtaa Paratiisiin. Mies jatkaa totuuden kertomista, kunnes hänestä tulee totuudellinen henkilö. Valheellisuus johtaa äl-fuguuriin (pahuuteen, pahantekoon), ja äl-fuguur (pahuus) johtaa (Helvetin) Tuleen, ja mies saattaa jatkaa valheiden kertomista, kunnes hänet kirjoitetaan Allahin läsnä ollessa valehtelijaksi." (Al-Bukhari)

Ibrahim kertoi, että hänen isänsä Hasan sanoi isänsä Hasanin sanoneen, että hänen isänsä 'Ali ibn Abi Talib (RAA) sanoi: "Allahin lähettiläs sanoi: 'Ajan lopussa tulee ilmaantumaan ihmisiä, joita kutsutaan rawääfidäksi (hylkääjiksi). He tulevat hylkäämään islamin.'" (Musnäd Ahmad)


Islam ei ole suremisen eikä itsensä kiduttamisen uskonto

'Ääshuuraa‘n päivää koskien on joitakin taruja ja väärinkäsityksiä, jotka ovat onnistuneet pääsemään tietämättömien ihmisten mieliin ja joilla ei ole mitään vahvistusta luotettavista islamilaisista lähteistä. Jotkut ihmiset liittävät 'Ääshuuraa‘n päivän pyhyyden al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolemaan. Epäilyksettä al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema on historiamme yksi traagisimmista tapahtumista. Silti 'Ääshuuraa‘n päivän pyhyyttä ei voida liittää tähän tapahtumaan siitä yksinkertaisesta syystä, että 'Ääshuuraa‘n päivän pyhyys oli tunnettu jo Profeetan (SAAS) aikana, paljon ennen al-Hussainin (RAA) syntymää. Päinvastoin se, että al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema tapahtui 'Ääshuuraa‘n päivänä, on yksi hänen ansioistaan.

Toinen väärinkäsitys on, että muhärram-kuukautta pidetään pahana ja epäonnisena kuukautena, sillä al-Hussain (RAA) kuoli siinä kuussa. Tämän väärinkäsityksen vuoksi jotkut ihmiset välttävät häiden pitämistä muhärräm-kuukautena. Tämä on jälleen perusteeton käsite, joka on ristiriidassa nimenomaisten Koraanin ja Sunnan opetusten kanssa. Profeetta (SAAS) on täysin kumonnut tällaiset taikauskot.

Jos korkea-arvoisen henkilön kuolema jonain tiettynä päivänä tekee tuosta päivästä epäonnisen tuleviksi ajoiksi, tuskin koko vuoden 355 päivästä voisi löytää yhtään päivää, joka olisi vapaa tästä "pahasta onnesta", koska jokaisella päivällä on jonkin korkea-arvoisen henkilön kuoleman historia. Koraani ja Profeetan (SAAS) Sunna ovat vapauttaneet meidät tällaisista taikauskoisista uskomuksista, eikä niille tulisi antaa mitään huomiota.

Jälleen toinen tähän kuukauteen liitetty väärä tapa on vaikerointi ja suruseremonioiden pitäminen al-Hussainin (RAA) marttyyrikuoleman muistoksi. Kuten aikaisemmin mainittiin, Kärbälän tapaus on yksi historiamme traagisimmista tapahtumista, mutta Profeetta (SAAS) on kieltänyt meitä pitämästä suruseremonioita kenenkään kuoleman vuoksi. Gäähilijjän (pakanuuden) ihmisillä oli tapana surra kuolleitaan äänekkäillä vaikeroinneilla, repimällä vaatteitaan, lyömällä poskiaan ja rintaansa. Profeetta (SAAS) esti muslimeja tekemästä kaikkea tätä ja ohjasi heitä olemaan kärsivällisiä sanomalla "innää lilläähi wä innää iläihi raagi'uun" (todella me kuulumme Allahille ja todella Hänen luokseen me tulemme palaamaan). Tästä aiheesta on useita luotettavia ähäädiithejä. Siteerataksemme yhtä niistä: "Hän, joka lyö poskiaan, repii vaatteitaan ja huutaa gäähilijjän ihmisten tavalla, ei kuulu meidän ryhmäämme." (Al-Bukhari)

Kaikki luotettavat oppineet ovat yksimielisiä siitä, että tämäntyyppinen sureminen on täysin kiellettyä. Jopa al-Hussain (RAA) vähän ennen kuolemaansa oli neuvonut rakasta sisartaan Zainabia (RAA) olemaan surematta hänen kuolemaansa tällä tavalla. Hän sanoi: "Rakas siskoni, vannotan sinua, jos sattuisin kuolemaan, älä revi vaatteitasi, älä raavi kasvojasi, älä kiroa ketään minun vuokseni äläkä rukoile kuolemaasi." (Äl-Kämil). Tästä al-Hussainin (RAA) neuvosta on ilmeistä, että jopa henkilö, jonka muistoksi näitä suruseremonioita pidetään, tuomitsi tämäntyyppisen suremisen. Jokaisen muslimin tulisi välttää tätä tapaa ja pysytellä Profeetan (SAAS) opetuksissa.

Shiialaiset vaikeroivat ja surevat osoittaakseen suruaan al-Hussainin (RAA) kuoleman vuoksi ja än-näwääseb riemuitsevat ähl-ul-bäitiä kohtaan tuntemansa vihollisuuden vuoksi, ja molemmat heistä ovat väärässä. Kirjassa Nähg-ul-Bäläägha (yksi shiialaisten käyttämistä viitteistä) 'Alin (RAA) on siteerattu sanoneen yhdessä saarnassaan: "Minun suhteeni kahdenlaiset ihmiset tulevat joutumaan perikatoon. Nimittäin hän, joka rakastaa minua liikaa, ja rakkaus poistaa hänet oikeamielisyydestä, ja hän, joka vihaa minua liikaa, ja viha poistaa hänet oikeamielisyydestä. Paras mies minun suhteeni on hän, joka on keskitiellä. Joten olkaa hänen kanssaan ja olkaa (muslimien) enemmistön kanssa, koska Allahin (suojelun) käsi on yhtenäisyyden pitämisessä. Teidän tulisi varoa jakautumista, koska hän, joka on eristäytynyt ryhmästä, on (saalista) Saatanalle, aivan kuin lammaslaumasta erillään oleva yksilö on (saalista) sudelle."

On hyvin tunnettua, että 'Alin (RAA) aikana ihmiset voitiin jakaa kolmeen ryhmään:

 1. Äl-khawäärig (än-näwääseb), jotka sanoivat, että 'Ali (RAA) oli epäuskova, ja he lähettivät ibn Muljimin tappamaan hänet ja tämä tappoi 'Alin (RAA).

 2. Shiialaiset, jotka sanoivat, että 'Ali (RAA) oli erehtymätön imaami, että Allah oli valinnut hänet johtamaan muslimeja ja että hänen jälkeläisistään tulee toiset yksitoista erehtymätöntä imaamia!

 3. Muslimit, jotka olivat enemmistönä ja jotka sanoivat, että 'Ali (RAA) oli Profeetan (SAAS) huomattava kumppani ja suuri muslimien johtaja, jonka muslimit olivat valinneet johtajakseen.

'Ali (RAA) todisti shiialaisten ja äl-khawäärigien joutumisen perikatoon ja kutsui ihmisiä liittymään muslimeihin, ähl-us-Sunnään. Mutta mihin puheeseen harhautuneet ihmiset tulevat sitten uskomaan! Sillä "hänelle, jolle Allah ei ole asettanut valoa, ei ole valoa." (Koraanin jakeen 24:40 merkityksen selitys)

'Ali ibn Abi Talib (RAA) sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kutsui minut ja sanoi minulle: 'Sinä olet samankaltainen Jeesuksen kanssa. Juutalaiset vihasivat häntä, kunnes he herjasivat hänen äitiään, ja nasaretilaiset rakastivat häntä, kunnes he asettivat hänet asemaan, joka ei hänelle kuulu.' Minun ['Ali (RAA)] suhteeni kahdenlaiset ihmiset tulevat joutumaan perikatoon. Nimittäin hän, joka rakastaa minua liikaa, ja rakkaus poistaa hänet oikeamielisyydestä, ja hän, joka vihaa minua liikaa, ja viha poistaa hänet oikeamielisyydestä. Totisesti minä en ole profeetta, eikä minulle lähetetä ilmoitusta. Mutta toimin Allahin Kirjan ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan mukaisesti kykyjeni mukaan. Joten mitä olen pyytänyt teiltä koskien Allahin tottelemista, teidän velvollisuutenne on totella minua, pidittepä siitä tai ette." (Ahmad)

Yllä mainitun kertomuksen mukaan kahdenlaiset ihmiset, jotka tulevat joutumaan perikatoon, ovat shiialaiset ja än-näwääseb. Shiialaiset menevät äärimmäisyyksiin 'Alin ja ähl-ul-bäitin suhteen. He myös herjaavat Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) kumppaneita ja pitävät heistä useimpia epäuskovina. Än-näwääsebejä koskien sheikki ibn 'Utheimeen rahimähullaah sanoi: Än-näwääseb (än-nääsebä ja ähl-ul-näsb) ovat niitä, jotka asettivat itsensä ähl-ul-bäitiä (Profeetan (SAAS) perheenjäseniä) vastaan sekä vihasivat ja herjasivat heitä. He ovat täysin vastakkaisia är-rawääfideille (shiialaisille). (Shärh äl-Wääsitejjä)

Mitä taas ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ään tulee, sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi selittäen heidän 'äqiidäänsä (uskoaan): "He (ähl-us-Sunnä) rakastavat Allahin lähettilään (SAAS) perhettä; he suhtautuvat heihin rakkaudella ja uskollisuudella sekä ottavat vaarin Allahin lähettilään (SAAS) käskystä heitä koskien … mutta he hylkäävät är-rawääfidien tavan, jotka vihaavat äs-sahääbää ja herjaavat heitä, ja he hylkäävät än-näwääsebien tavan, jotka solvaavat ähl-ul-bäitiä sekä sanoilla että teoilla. Ähl-us-Sunnä eivät antaudu keskusteluihin äs-sahääbän keskinäisistä kiistoista." (Äl-'Äqiidät-ul-Wääsitejjä, Mägmuu' äl-Fätääwää)

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi myös: "Koskien ähl-us-Sunnää, he pitävät kaikkia uskovia ystävinä. Kun he puhuvat, heidän puheensa perustuu tiedolle ja oikeudenmukaisuudelle, toisin kuin niiden tapauksessa, jotka ovat tietämättömiä tai jotka seuraavat mielijohteitaan ja halujaan; he hylkäävät sekä är-rawääfidien että än-näwääsebien tavat, arvostavat suuresti kaikkia aikaisia sukupolvia, he tunnustavat äs-sahääbän arvoaseman ja hyveet sekä kunnioittavat ähl-ul-bäitin oikeuksia, kuten Allah on määrännyt. He tunnustavat myös aikaisen sukupolven jäsenten vaihtelevan tason, ja he tunnustavat sen, että Abu Bakr ja 'Umar ovat etusijalla ja että heillä on hyveitä, joita kenelläkään muulla äs-sahääbästä ei ole." (Minhääg äs-Sunnä)

Islamin viholliset yrittävät tuhota islamin joko suoraan vihaamalla ja kapinoimalla ähl-ul-bäitiä vastaan tai epäsuorasti väittämällä, että he rakastavat ähl-ul-bäitiä, vaikka he todellisuudessa herjaavat heitä ylentämällä heitä ja kertomalla valheita heistä. Tosiasiassa ähl-ul-bäitin ja muiden sahääbän herjaaminen merkitsee tämän uskonnon herjaamista, koska ähl-ul-bäit, sahääbä ja muut välittivät sen meille.

'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) huomauttaneen: "Allah ei koskaan lähettänyt profeettaa hänen kansalleen ennen minua, ettei hänellä ollut kansansa joukossa opetuslapsiaan ja kumppaneitaan, jotka seurasivat hänen tapojaan ja tottelivat hänen käskyään. Sitten heidän jälkeensä tulivat heidän seuraajansa, jotka sanoivat sitä, mitä he eivät noudattaneet, ja noudattivat sitä, mitä heidän ei ollut käsketty tehdä. Hän, joka kamppaili heitä vastaan kädellään, oli uskova; hän, joka kamppaili heitä vastaan kielellään, oli uskova ja hän, joka kamppaili heitä vastaan sydämessään, oli uskova, eikä sen jälkeen ole yhtään uskoa, ei edes sinapinsiemenen verran." (Muslim)

"Epäilemättä tämä on suuren epäonnen ja väärän johdatuksen merkki, jos henkilön usko perustuu ihmiskunnan parhaan ihmisen (SAAS) kumppaneitten herjaamiseen tai heidän keskinäisistä kiistoistaan väittelyyn, sen sijaan että henkilö täyttäisi päivänsä tekemällä sitä, mikä tulee hyödyttämään häntä sekä hänen maallisissa että hengellisissä asioissaan.

Kenelläkään ei tulisi olla mitään syytä herjata tai vihata Profeetan (SAAS) kumppaneita tai kantaa kaunaa heitä kohtaan. Heillä on useita hyveitä, sillä he ovat niitä, jotka puhuivat islamin puolesta ja levittivät uskoa. He ovat niitä, jotka taistelivat monijumalaisia vastaan ja he ovat niitä, jotka välittivät Koraanin, Sunnan ja määräykset. He uhrautuivat verellään ja omaisuudellaan Allahin vuoksi. Allah valitsi heidät Profeettansa (SAAS) kumppaneiksi, joten vain tekopyhä, joka ei rakasta islamia eikä usko siihen, herjaa tai vihaa heitä.

Al-Bara‘ (RAA) kertoi kuulleensa Profeetan (SAAS) sanoneen: "Kukaan ei rakasta änsaareja, paitsi uskova, eikä kukaan vihaa heitä, paitsi tekopyhä. Joten Allah tulee rakastamaan häntä, joka rakastaa heitä, ja Hän tulee vihaamaan häntä, joka vihaa heitä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Jos änsaareja vihaava henkilö ei voi olla uskova, ja se (viha) tekee hänestä tekopyhän, mitä voidaan sanoa henkilöstä, joka vihaa sekä änsaareja, muhäägiroonejä että niitä, jotka seurasivat heitä totuudessa, ja herjaa, kiroaa ja moittii heitä sekä niitä, jotka heitä rakastavat, kutsuen heitä epäuskoviksi, kuten är-rawääfid tekevät! Epäilemättä he ovat enemmän sen arvoisia, että heitä pidetään epäuskovina ja tekopyhinä, kuin uskovina.

At-Tahaawi sanoi puhuen ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än uskoista: "Me rakastamme Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneita, emme jätä ketään heistä tämän rakkauden ulkopuolelle, emmekä me hylkää ketään heistä. Me vihaamme niitä, jotka vihaavat ja arvostelevat heitä, ja puhumme heistä (kumppaneista) vain hyvää. Heidän rakastamisensa on osa uskonnollista sitoutumista, uskoa sekä ihsääniä, ja heidän vihaamisensa on epäuskoa, tekopyhyyttä sekä vääryyden tekemistä."

Sheikki Saaleh al-Fawzaan sanoi: "Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än tapa on rakastaa Profeetan (SAAS) perhettä (ähl-ul-bäitiä).

Än-näwääseb rakastavat sahääbää, mutta vihaavat Profeetan (SAAS) perhettä, täten heitä kutsutaan än-näwääsebeiksi, koska he tekivät itsestään (näsb) Profeetan (SAAS) perheen vihollisia.

Är-rawääfid ovat päinvastaisia: he rakastavat Profeetan (SAAS) perhettä (ähl-ul-bäit) - tai niin he väittävät, mutta he vihaavat sahääbää, joita he kiroavat, moittivat epäuskoviksi ja arvostelevat.

Jokainen, joka vihaa sahääbää, vihaa islamia, koska he ovat islamin kantajia ja valitun Profeetan (SAAS) seuraajia. Joten jokainen heitä vihaava vihaa islamia, ja tämä merkitsee, ettei sellaisten ihmisten sydämissä ole yhtään uskoa ja etteivät he rakasta islamia.

Tämä on tärkeä perusperiaate, joka muslimien tulisi ymmärtää, nimittäin että heidän tulee rakastaa ja kunnioittaa sahääbää, koska tämä on osa uskoa. Heidän vihaamisensa tai heistä yhden vihaaminen on epäuskoa ja tekopyhyyttä, koska heidän rakastamisensa on osa Profeetan (SAAS) rakastamista ja heidän vihaamisensa on osa Profeetan (SAAS) vihaamista. (Shärh äl-'Äqiidät ät-Tahääwijjä)"" (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #45563)


Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneitten vähätteleminen islamin heikentämiseksi

Tämä kappale on muokattu tiivistelmä sheikki 'Abd al-Muhsin al-'Abbaadin artikkelista "the creed of Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa'ah concerning as-Sahaabah" (ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än usko äs-sahääbää koskien).

Todellakin kumppanit (RAA) välittivät Allahin lähettiläältä (SAAS) sen johdatuksen, minkä kanssa hänet oli lähetetty, täydellisessä muodossa. He tulevat saamaan parhaimmat palkkiot, koska he olivat Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneita, he taistelivat (gihääd) hänen rinnallaan, ja he tekivät jalon teon levittäessään islamia.

Meidän tulee ymmärtää yksi asia: noiden valittujen ja erityisten ihmisten halventaminen on tosiasiassa uskonnon halventamista. Tämä johtuu siitä, että uskonto välitettiin seuraaville sukupolville juuri heidän kauttaan.

Kaikki Allahin lähettilään (SAAS) kumppanit ovat luotettavia perustuen Allahin todistukseen ja ylistykseen, samoin kuin Hänen lähettiläänsä (SAAS) ylistykseen. An-Nawawi rahimähullaah sanoi kirjassa ät-Täqriib, jonka as-Suyuute selitti kirjassa Tädriib är-Raawii: "Kaikki kumppanit ovat luotettavia – ne, jotka osallistuivat fitäniin (heidän keskinäiseen sotaansa), ja muut – oppineiden konsensuksen mukaan." Al-Haafidh ibn Hajar rahimähullaah sanoi kirjassa äl-Isaabä: "Ähl-us-Sunnä ovat yksimielisiä siitä, että heistä (äs-sahääbä) kaikki ovat luotettavia, eikä kukaan vastusta tätä, paitsi jotkut harhaan johdetut ihmiset uudistajista."

Äl-khateeb al-Baghdaadi sanoi kirjassaan äl-Kifääjä: "Yhdenkään hädiithin, jolla on kertojien ketju, joka on yhdistynyt kertojasta Profeettaan (SAAS), mukaan ei tule toimia, ennen kuin sen miesten (kertojien ketjussa) luotettavuus on vahvistettu. Heidän tilansa tutkiminen on välttämätöntä, paitsi sahääbin (kumppanin) tapauksessa, joka esittää sen (tai liittää hädiithin) Profeetalta (SAAS). Tämä johtuu siitä, että kumppaneitten luotettavuus on todistettu toteen ja hyvin tunnettu Allahin todistuksesta, ja siitä, että Hän ilmoitti meille Koraanin teksteissä heidän puhtaasta tilastaan ja kuinka Hän pitää heitä muita parempina…" Sitten hän jatkaa listaamalla joitakin jakeita ja ähäädiithejä heidän hyveistään ja sanoo: "Vaikka Allah tai Hänen lähettiläänsä (SAAS) eivät olisi maininneet heitä koskien mitään näistä juuri mainituista asioista (heidän hyveistään), heidän higransa, gihäädinsä, tuen antamisensa, elämänsä ja omaisuutensa uhraaminen, heidän vanhempiensa ja lastensa tappamisen kokeminen, keskinäinen neuvomisensa uskonnon suhteen, heidän vahva uskonsa ja horjumaton varmuutensa, (kaikki tämä) edellyttäisi sen, että he ovat luotettavia ja että heidän kunniallisuuteensa ja rehellisyyteensä tulee uskoa vahvasti. Se edellyttäisi, että he ovat parhaita niistä, jotka saavat todistuksen ja vahvistuksen luotettavuudestaan kaikilta ihmisiltä, jotka tulevat heidän jälkeensä aina ja ikuisesti." Sitten hän kertoo kertomuksen, jonka kertojien ketju liittyy Abu Zur'aan, joka sanoi: "Jos näet miehen yrittämässä vähätellä ketään Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneista, sitten tiedä hänen olevan harhaoppinen (zindiiq). Tämä johtuu siitä, että meille Allahin lähettiläs (SAAS) on tosi ja Koraani on tosi, ja ainoat, jotka toivat tämän Koraanin ja Sunnan meille, ovat Allahin lähettilään (SAAS) kumppanit. He (harhaoppiset) haluavat vain halventaa ja tehdä lopun meidän todistajistamme, niin että he voivat mitätöidä Kirjan ja Sunnan, kun taas he ovat enemmän halventamisen arvoisia, koska he ovat harhaoppisia (zänäädiqa)."

Allah (SWT) ylisti kumppaneita Mahtavassa Kirjassaan, ja Allahin lähettiläs (SAAS) ylisti heitä luotettavassa Sunnassaan, ja tämä on riittävää heille hyveeksi ja kunniaksi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ensimmäisiin, jotka ottivat islamin vastaan äl-muhäägirooneistä (ne, jotka muuttivat Mekasta Medinaan) ja äl-änsaareista (Medinan asukkaat, jotka auttoivat ja antoivat apua äl-muhäägirooneille), ja myös niihin, jotka seurasivat heitä täsmällisesti (Uskossa), Allah on hyvin tyytyväinen, ja he ovat hyvin tyytyväisiä Häneen. Hän on valmistanut heille Puutarhoja, joiden alla joet virtaavat (Paratiisi), ja joissa he tulevat asumaan ikuisesti. Se on ylin menestys." (Koraani 9:100)

Jopa niitä kumppaneista (RAA), jotka ottivat islamin vastaan äl-Hudäibijjän sopimuksen jälkeen, ei voida verrata niihin, jotka hyväksyivät islamin aikaisemmin – vaikka kaikkia heitä on kunnioitettu Profeetan (SAAS) kumppanuudella. Mitä voidaan sitten sanoa niistä, jotka eivät saaneet kunniaa olla kumppaneita, verrattuna noihin ylempiarvoisiin yksilöihin? Todellakin heidän välillään on suuri ero! Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Eivät ne teistä, jotka kuluttivat (omaisuudestaan) ja taistelivat ennen (Mekan) valloitusta, ole samanarvoisia (kuin ne, jotka tekivät niin myöhemmin). Sellaiset ovat korkeampia arvossa, kuin ne, jotka kuluttivat ja taistelivat jälkeenpäin. Mutta kaikille Allah on luvannut parhaan (palkkion). Allah on Kaikkitietävä siitä, mitä te teette." (Koraani 57:10)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka on lähettänyt lähettiläänsä (Muhammadin (SAAS)) johdatuksen ja totuuden uskonnon (islamin) kanssa, että Hän saattaa tehdä siitä (islamista) kaikkia uskontoja ylemmän. Allah on Riittävä todistajana. Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs. Ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat ankaria uskottomille ja armeliaita toisilleen. Näet heidän kumartuvan ja lankeavan suulleen makaamaan (rukouksessa) etsien Allahin anteliaisuutta ja (Hänen) mielihyväänsä. Heidän kasvoissaan (otsassaan) on heidän (uskonsa) merkit, jäljet suullaan makaamisesta (rukouksissa). Tämä on heidän kuvauksensa Toorassa. Mutta heidän kuvauksensa Evankeliumissa on kuin (kylvetty) siemen, joka työntää esiin versonsa, sitten tekee siitä vahvan ja muuttuu paksuksi ja seisoo suorassa vartensa varassa ilahduttaen kylväjiä, että Hän saattaa raivostuttaa epäuskovat heillä. Allah on luvannut heidän joukostaan niille, jotka uskovat [kaikki ne, jotka seuraavat islamilaista yksijumalaisuutta aina Ylösnousemuksen päivään asti] ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja, anteeksiantamuksen ja mahtavan palkinnon (Paratiisin)." (Koraani 48:28-29)

Allahin sanoissa äs-sahääbää koskien "että Hän saattaa raivostuttaa epäuskovat heillä", on ankarin määräys, kovin uhkaus ja pahin varoitus niille, joita äs-sahääbä raivostuttaa, tai niille, joiden sydämissä on vihaa heitä kohtaan.

Sotasaaliin jakamista koskien Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Tässä saaliissa on osa myös) köyhille maastamuuttajille, jotka karkotettiin kodeistaan ja omaisuudestaan heidän etsiessään Allahin anteliaisuutta ja Hänen miellyttämistään, ja auttaessaan Allahia (auttaen Hänen uskontoaan - islamilaista yksijumalaisuutta) ja Hänen lähettilästään (Muhammadia (SAAS)). Sellaiset ovat todellakin totuudellisia (sille, mitä he sanovat). (Se on myös) niille, joilla ennen heitä oli kodit (Medinassa) ja jotka omaksuivat uskon, he rakastavat niitä, jotka muuttivat heidän luokseen, eikä heillä ole kateutta rinnassaan koskien sitä, mitä heille on annettu (bänuu an-Nadeerin saaliista), ja he antavat heille (maastamuuttajille) etusijan itseensä nähden, vaikka he olivat sen tarpeessa. Jokainen, joka on pelastettu saituudeltaan, sellaisia ovat ne, jotka tulevat olemaan menestyksekkäitä. Ne, jotka tulivat heidän jälkeensä, sanovat: 'Herramme! Anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat edeltäneet meitä uskossa, äläkä laita sydämiimme mitään vihaa niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet. Herramme! Sinä olet todellakin täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja.'" (Koraani 59:8-10)

Ensimmäinen näistä kolmesta jakeesta suurasta äl-Häshr viittaa äl-muhäägirooneihin (äs-sahääbään, jotka muuttivat Mekasta Medinaan). Toinen jae viittaa äl-änsaareihin (äs-sahääbään, jotka asuivat Medinassa ja auttoivat sekä ottivat vastaan äl-muhäägiroon). Kolmas jae viittaa niihin, jotka tulevat äl-muhäägiroonien ja äl-änsaareiden jälkeen ja jotka pyytävät anteeksiantamusta heille ja pyytävät Häneltä, ettei Hän laita heidän sydämiinsä vihaa heitä kohtaan. Näiden kolmen ryhmän lisäksi ei ole muita, paitsi hän, joka hylkää heidät ja putoaa yhteen Paholaisen ansoista. Tämän vuoksi 'Aisha (RAA) sanoi 'Urwa ibn az-Zubairille joidenkin niiden, jotka hylkäsivät ja tulivat hylätyiksi, tilasta: "Heitä käskettiin pyytämään anteeksiantamusta Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneille, mutta (sen sijaan) he solvasivat heitä." Imaami Muslim välitti tämän hädiithin Sahiih-kirjansa viimeisessä osassa. An-Nawawi sanoi sen selityksessään suura äl-Häshrin jakeen mainitsemisen jälkeen: "Imaami Malikilla oli tapana käyttää tätä todisteena säännökselleen, jonka mukaan hänellä, joka solvaa äs-sahääbää, ei ole oikeutta sotasaaliiseen. Tämä johtuu siitä, että Allah osoitti sen heidän jälkeensä tulevien joukosta vain niille, jotka pyytävät anteeksiantamusta heille." Ibn Kathiir sanoi tämän jakeen täfsiirissään: "Kuinka suuri onkaan säännös, jonka imaami Malik johti tästä jakeesta. Siinä är-raafideellä – hänellä, joka solvaa kumppaneita – ei ole mitään osaa sotasaaliin rikkauksiin, koska hän ei kuvaa itseään niiden ominaisuuksilla, joita Allah on ylistänyt sanoissaan: 'Herramme! Anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat edeltäneet meitä uskossa, äläkä laita sydämiimme mitään vihaa niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet. Herramme! Sinä olet todellakin täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja.'"

Allahin lähettilään (SAAS) sanonnasta on osoitettu, että kumppanit (RAA) ovat parhaita ihmiskunnasta. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minun sukupolveni on paras ihmiskunnasta, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä." Jos yksi heistä antaisi muddin verran (kultaa) hyväntekeväisyyteen, se olisi parempi kuin koko Uhud vuori kultaa niiltä, jotka tulivat heidän jälkeensä. Al-Bukhari kertoi Sahiih-kirjassaan Abu Sa'id al-Khudrin (RAA) valtuutuksella, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Älkää solvatko minun kumppaneitani, sillä jos joku teistä kuluttaisi (Allahin asiaan) kultaa 'Uhud (vuoren) verran, se ei olisi samanarvoinen kuin mudd (noin kaksi kolmasosaa kilosta) tai edes puoli muddia, jonka yksi heistä kuluttaisi."

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi kirjassaan äl-'Äqiidät-ul-Wääsitejjä: "Jokainen, joka tutkii ihmisten (äs-sahääbä) historiaa ymmärryksellä ja oivalluksella, ja tutkii Allahin heille suomaa anteliaisuutta, tulee tietämään varmuudella, että he ovat parhaita luoduista profeettojen jälkeen. Heidän kaltaisiaan ei ole ollut eikä tule olemaan. (Hän tulee tietämään, että) he ovat tämän (muslimien) kansan kaikkien sukupolvien parhaimmistoa, ja tämä kansa itsessään on paras ja kaikkein kunnioitettavin kaikista kansoista Allahin silmissä."

Äs-sahääbä (RAA) tulevat myös keräämään palkkioita heidän jälkeensä tulevien teoista, koska he ovat toimineet välittäjinä heidän ja Allahin lähettilään (SAAS) välillä. Tämä johtuu hänen (SAAS) sanoistaan: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan oikeaa johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu toisia seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (synnillisyydessä), ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim)


Islam on Allahin todiste Hänen luotujaan vastaan, eikä kukaan pysty sammuttamaan sitä!

Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) täytti tehtävänsä viestin välittämisestä täydellisimmällä tavalla. Hän ohjasi ummäänsä kaikkeen hyvään ja varoitti heitä kaikesta pahasta. 'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jokaisen Allahin lähettämän profeetan velvollisuus oli johdattaa kansaansa parhaaseen, mitä hän tiesi, ja varoittaa heitä siitä pahasta, minkä hän tiesi." (Muslim)

Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) on sanonut myös: "En ole jättänyt mitään, jolla Allah määräsi teitä, paitsi että määräsin teitä sillä, enkä mitään, jonka Allah kielsi teiltä, paitsi että kielsin teitä siitä." (Sahiih - Al-Baihaqee)

Allah (TWT) valitsi lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kumppaneiksi ja häneltä tiedon oppimista varten ihmiset, jotka ovat parhaita tästä kansasta, joka itse on kaikista kansoista paras. Allah (SWT) kunnioitti heitä antamalla heidän olla Profeettansa (SAAS) seuralaisia. Hän (TWT) suosi heitä tässä maallisessa elämässä antamalla heille mahdollisuuden nähdä Lähettiläänsä (SAAS) ja kuulla hänen puheensa suoraan häneltä, ja he ovat niitä, jotka välittivät tämän islamin uskonnon muille. Tämä on Allahin suosio, jonka Hän antaa kenelle Hän haluaa, ja Allah omistaa suurimman anteliaisuuden.

Kuitenkin Allah (SWT) koettelee palvelijoitaan paholaisilla ihmiskunnasta ja ginneistä erottaakseen hyvät pahoista. Niinpä kautta historian uudistajat ja epäuskovat ovat kiistelleet hyödyttömillä ja väärillä väitteillä tarkoituksenaan heikentää totuutta niillä. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Niin Me olemme nimittäneet joka profeetalle vihollisia - saatanoita ihmiskunnasta ja ginneistä, innoittaen toinen toistaan kauniilla puheilla harhautukseksi. Jos sinun Herrasi olisi niin halunnut, he eivät olisi tehneet sitä; joten jättäkää heidät rauhaan sepitelmiensä pariin. (Tämä on siksi), että niiden sydämet, jotka eivät usko Tuonpuoleiseen, kääntyisivät sellaiseen (petokseen), ja että he pysyisivät tyytyväisinä siinä, ja että he voisivat tehdä sitä, mitä ovat tekemässä (kaikenlaisia syntejä ja pahoja tekoja)." (Koraani 6:112-113)

Riippumatta siitä kuinka paljon valheellisuuden seuraajat pyrkivät vääristämään ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än tietä, totuuden ihmiset silti seuraavat oikeamielisten edeltäjiensä (äs-säläf-us-saalih) tietä. He paljastavat uudistusten ihmisten valheellisuuden perustamalla todisteensa Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) Sunnaan. Ibrahim ibn 'Abdurrahman al-'Udhri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jokaisena perättäisenä vuosisatana luotettavat oppineet kantaisivat tätä tietoa. He korjaisivat ekstremistien vääristykset, väärentäjien väärennökset ja tietämättömien tulkinnat." (Al-Baihaqee)

Täten tulisi ymmärtää joidenkin ihmisten väitteen, ettei Sunnaan voi luottaa, koska valheellisuuden seuraajat pyrkivät vääristämään sitä, ja että on riittävää seurata ainoastaan Koraania, olevan perusteeton ja arvoton. "Tämä (väite) on joidenkin harhaoppisten ja harhaan johdettujen ihmisten mielipide niin menneisyydessä kuin nykyaikanakin. Nykyaikana tämän mielipiteen ilmaisijoiden joukkoon kuuluvat Saaleh Abu Bakr kirjassaan äl-Ädwää‘ äl-Qur‘aanijjä; Hussain Ahmad Ameen kirjassa Däliil äl-Muslim äl-Häziin; Ahmad Ameen kirjassa Fägr äl-Islääm; 'Abdullah al-Na'eem kirjassa Nähwä Tätwiir äl-Täshrii' äl-Isläämi; Sa'id al-'Ashmaawi kirjassa Häqiiqat äl-Higääb; Saaleh al-Wardaani harhaanjohtavassa kirjassaan Rihläti min äl-Sunna ilä äsh-Shii'ä; 'Abd al-Jawaad Yaaseen kirjassa äs-Sultä fi'l-Islääm; Nasr Abu Zaid kirjassa Imääm ash-Shafi'i; Zakariya 'Abbaas Dawud kirjassa Tä‘ämmuläät fil-Hädiith; Hawlat Nahr kirjassa Diraasäät Muhammadijjä; Maurice Bucaille kirjassa Diraasät äl-Kutub äl-Muqaddisä; Murtada al-'Askar kirjassa Khamsuun wä Mi‘ä Sahääbi Mukhtäläq; tohtori Mustafa Mahmood kirjassa Mäqaaläät 'än äsh-Shäfää'ä.

Me sanomme: On totta, että oli väärentäjiä ja valehtelijoita, jotka sepittivät sanoja ja liittivät ne Allahin lähettilääseen (SAAS), mutta asia ei ole kuitenkaan aivan niin yksinkertainen, kuten jotkut epäilijät kuvittelivat levittäen epäilyksiä muiden keskuuteen. He ovat tietämättömiä niistä tosiasioista, miten muslimit pitivät huolta Sunnasta. Väärentäjien ohella oli hyvin suuri määrä kertojia, jotka olivat luotettavia ja erittäin taitavia, ja suuri määrä oppineita, jotka ympäröivät Allahin lähettilään (SAAS) ähäädiith vahvalla muurilla, jonka läpi valehtelijoiden oli vaikea tunkeutua. Laajan tietonsa ja syvän ymmärtämyksensä avulla nämä muhäddithuun (hädiithin oppineet) olivat kykeneviä havaitsemaan valehtelijat ja ymmärtämään heidän aikomuksensa ja motiivinsa, ja he olivat kykeneviä huomaamaan kaiken, mikä oli valheellisesti liitetty Allahin lähettilääseen (SAAS). Näille väärentäjille ei annettu vapaita käsiä tehdä, mitä he halusivat Profeetan (SAAS) ähäädiithien kanssa, eikä heille annettu mahdollisuutta tunkeutua luotettavien ähäädiithien kertojien riveihin, ilman että heidät huomattiin.

Ketkä muut paljastivat näiden kuffäärien (epäuskovien), harhaoppisten ja äärimmäisten uudistajien valheet?

Ketä olivat ne, jotka antoivat meille määritelmän siitä, mikä on väärennettyä, syyt väärentämiseen, erityyppiset väärennökset ja tunnusmerkit, joilla väärennetty kertomus voidaan tunnistaa? Ketkä kirjoittivat useita kirjoja tästä aiheesta?

He ovat islamin suojelijoita, Allahin sijaishallitsijoita ja joukkoja Hänen maassaan. He ovat niitä eteviä oppineita, joista Haaroon ar-Rasheed puhui, kun hän pidätti harhaoppisen henkilön ja määräsi hänet teloitettavaksi. Harhaoppinen sanoi: "Miksi teloitat minut?" Haaroon ar-Rasheed sanoi: "Vapauttaakseni ihmiset sinusta." Harhaoppinen sanoi: "Oi ämiir äl-mu‘muniin, mitä aiot tehdä tuhannelle hädiithille – yhden kertomuksen mukaan neljälle tuhannelle hädiithille – jotka olen väärentänyt ja levittänyt keskuuteenne, ja joissa olen tehnyt laillisesta laitonta ja laittomasta laillista, ja joista Profeetta ei sanonut kirjaintakaan?" Haaroon ar-Rasheed sanoi hänelle: "Mitä aiot tehdä, oi Allahin vihollinen, Abu Ishaaq al-Fazaarin ja 'Abdullah ibn al-Mubaarakin suhteen? He tulevat käymään ne läpi ja seulomaan ne kirjain kirjaimelta." (Ad-Dhahabin Tädhkirat äl-Huffäädh, as-Suyuuten Tääriikh äl-Khuläfää‘)

Professori Muhammad Asad sanoi: "Väärennettyjen ähäädiithien olemassaoloa ei voida ottaa todisteeksi siitä, ettei koko hädiithin menetelmään voi luottaa, koska nämä väärennetyt ähäädiith eivät koskaan petkuttaneet muhäddithuunejä, kuten jotkut eurooppalaiset kriitikot väittivät yksinkertaistaen asiaa liikaa, ja kuten jotkut muslimeiksi itseään väittävät toistivat." (Äl-Islääm 'älä Muftäraq ät-Tariiq)

Tulemme lopettamaan tämän keskustelun siteeraamalla imaami ibn al-Qayyim al-Jawziyyan sanoja: Imaami Abu al-Mudhaffar as-Sam'aani sanoi: "Jos he sanovat: Ihmisten käsissä on liian monta kertomusta ja he ovat hämmentyneet, me sanomme: Kukaan ei ole hämmentynyt, paitsi ne, jotka ovat tietämättömiä. Ne, joilla on tietoa niistä (kertomuksista), tarkistavat ne yhtä tiukasti kuin rahaa käsittelevät henkilöt tarkastavat dirhamit ja dinaarit. Joten he poimivat erilleen (ja hylkäävät) valheelliset kertomukset ja pitävät hyvät kertomukset. Jos sattuu olemaan kertoja, joka teki virheen, se ei jää huomaamatta eteviltä hädiithin oppineilta. Nämä oppineet listasivat virheet, jotka on tehty sekä kertomusten isnäädissä (kertojien ketjussa) että mätnissä (tekstissä); joten voit huomata, että he tekivät jokaiselle kertojalle listan hänen tekemistään virheistä ja kirjaimista, jotka hän oli lausunut väärin. Jos kertojien virheet – sekä isnäädissä että mätnissä – eivät jääneet tarkistamatta, kuinka sitten harhaoppisten tekemät väärennetyt ähäädiith olisivat voineet livahtaa noiden etevien oppineiden ohitse? Kuinka ihmiset olisivat voineet kertoa ähäädiithejä harhaoppisilta, ilman että oppineet olisivat huomanneet sen? Tämä on joidenkin harhaoppisten mielipide, mutta kukaan ei voisi sanoa sellaista asiaa, paitsi hän, joka on tietämätön, harhaan johdettu, uudistaja ja valehtelija, joka haluaa heikentää sahiih (erittäin luotettavia) ähäädiithejä ja todellisia kertomuksia Profeetalta (SAAS) ja joka haluaa hämmentää tietämättömiä ihmisiä tämän valheen avulla. Allahin lähettilään (SAAS) kertomusten hylkäämiseen ei ole mitään heikompaa tai mahdottomampaa todistetta. Henkilö, joka tuo julki tätä mielipidettä, ansaitsee tulla hiljennetyksi ja karkotetuksi muslimien maista." (Mukhtäsar äs-Sawää'iq äl-Mursälä)" (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #10521)

"Allah on luvannut suojelevansa uskontoaan, mihin kuuluu Hänen ihmeellisen Kirjansa ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan, joka auttaa meitä ymmärtämään Koraania, säilyttäminen. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9). Tässä yhteydessä sana Dhikr sisältää sekä Koraanin että Sunnan.

Monet ihmiset - niin menneisyydessä kuin nykyaikanakin - ovat yrittäneet lisätä heikkoja ja väärennettyjä ähäädiithejä puhtaaseen shärii'ään ja profeetalliseen Sunnaan. Mutta Allah on heittänyt heidän juonensa takaisin heidän kasvoilleen ja antanut keinot uskontonsa suojelemiseen. Näihin keinoihin kuuluvat luotettavat oppineet, jotka siivilöivät kertomukset ja tarkistivat niiden lähteet tutkimalla kertojien elämänkerrat ja jopa kuvailen kohdan, jossa kertoja alkoi hämmentyä kertomisessaan, ja lausumalla, kuka kertoi häneltä ennen kuin hän hämmentyi ja kuka kertoi häneltä sen jälkeen. He kuvailivat kertojan matkat, missä kaupungeissa hän kävi ja keneltä hän otti kertomuksensa kussakin kaupungissa. He tarkistivat useita yksityiskohtia jokaisesta kertojasta, enemmän kuin tässä voidaan listata. Kaikki tämä osoittaa, että tämän ummän uskonto on suojeltu, riippumatta siitä kuinka kovasti meidän vihollisemme yrittävät juonitella ja pelehtiä sillä sekä vääristellä sitä.

Sufyan ath-Thawree sanoi: Enkelit ovat taivaiden vartijoita ja hädiithin oppineet ovat tämän maailman vartijoita.

Al-Haafidh adh-Dhahabi mainitsi, että Haaroon ar-Rasheed aikoi teloittaa zindiiqin (harhaoppisen) ja zindiiq sanoi: "Mitä aiot tehdä tuhannelle hädiithille, jotka olen väärentänyt?" Ar-Rasheed sanoi: "Mitä aiot tehdä, oi Allahin vihollinen, Abu Ishaaq al-Fazaarin ja 'Abdullah ibn al-Mubaarakin suhteen, jotka tulevat seulomaan nuo ähäädiith läpi ja tarkastamaan ne kirjain kirjaimelta?"

Tiedon etsijä voi löytää väärennetyt (mäudoo') ja heikot (da'iif) ähäädiith helposti tutkimalla äsääniidejä (kertojien ketjuja), ja ottamalla selvää siinä mainituista ihmisistä "miesten kirjoista" eli kertojista (kutub är-rigääl) ja kirjoista, joissa lausutaan, ketkä kertojista ovat luotettavia tai muunlaisia (kutub äl-gärh wä'l-tä'diil).

Monet oppineet ovat koonneet nämä väärennetyt ja heikot ähäädiith kirjoihin, jotka on omistettu ainoastaan tämäntyyppisille kertomuksille, joten niistä on helppo ottaa selvää - sitten henkilö voi varoa niitä ja varoittaa muita niistä. Näihin kirjoihin kuuluvat ibn al-Jawzeen äl-'Iläl äl-Mutänäähijä, ibn al-Qayyimin Mänäär äl-Muniif, as-Suyuuten ällä-Äälii‘ äl-Mäsnuu'ä fi'l-Ähäädiith äl-Mäudoo'ä, ash-Shawkaanin äl-Fäwää‘id äl-Mägmuu'ä, ibn 'Arraaqin äl-Äsraar äl-Märfuu'ä fi'l-Ähäädiith äl-Mäudoo'ä ja sheikki al-Albaanin rahimähullaah Da'iif äl-Gäämi' äs-Saghiir ja Silsilät äl-Ähäädiith äd-Da'iifä wä'l-Mäudoo'ä." (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #6981)

"Joillakin oppineilla oli tapana haastaa ihmiset tuomaan heille jae, joka on ristiriidassa toisen jakeen tai hädiithin kanssa, tai hädiith, joka on ristiriidassa toisen hädiithin tai Koraanin jakeen kanssa, ja he selittivät heille kaiken, mikä vaikutti ristiriidalta, ja heillä oli avoimesti tapana haastaa jokainen tässä asiassa.

Ad-Daraqutni, joka oli yksi hädiithin imaameista, seisoi Bagdadissa khateebinä (saarnaajana) ja sanoi: "Oi Bagdadin ihmiset! Yksikään ei voi kertoa valheita Allahin lähettiläästä (SAAS) niin kauan kun minä olen elossa." Nämä sanat osoittavat heidän islamia koskevan tietonsa ja ymmärryksensä syvyyden, joka oli niin suuri, etteivät valheellisuuden ihmiset voineet hyökätä islamia vastaan tai panna alulle siihen kuulumattomia asioita.

Täten neuvomme tätä kysyjää ja muita muslimeja, varsinkin niitä, jotka ovat epäuskovien kanssa tekemisissä työnsä vuoksi tai koska he asuvat heidän maissaan, että heidän tulee pyrkiä etsimään tietoa ja oppimaan islamin oikeat säännökset, jotka johdetaan Koraanista ja Sunnasta. Samalla heidän tulee kiinnittää huomiota näiden määräysten takana olevien syiden oppimiseen, niin että heillä on tietoa, jonka avulla he voivat kumota islamia vastaan hyökkäävien ihmisten näennäisen loogiset väitteet, ja tämä tulee auttamaan heitä kutsumaan ihmisiä Allahin luokse asianmukaisella selkeällä käsityksellä ja ymmärryksellä." (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #32492)

Äl-khateeb al-Baghdaadi rahimähullaah sanoi: "Allah on tehnyt näistä ihmisistä - ähl-us-Sunnästä - shärii'än pilareita, ja Hän on tuhonnut heidän kauttaan kaikki vastenmieliset uudistukset. He ovat Allahin valtuutettuja Hänen luotujensa joukosta, välittäjiä Profeetan (SAAS) ja hänen ummänsä välillä. He ovat niitä, jotka kamppailevat kovasti Hänen uskontonsa suojelemiseksi; heidän valonsa loistaa, heidän hyveensä ovat hyvin tunnettuja, heidän vilpittömyytensä merkit ovat ilmeisiä, heidän tapansa pääsee voitolle ja heidän todistuksensa on loistava. Jokaisella ryhmällä on oma polttopisteensä, joka perustuu mielijohteille ja haluille, paitsi hädiithin ihmisillä, joiden viite on Koraani, todiste on Sunna ja johtaja on Lähettiläs (SAAS), jota he seuraavat. He eivät kiinnitä mitään huomiota mielijohteisiin eivätkä haluihin, eivätkä he välitä henkilökohtaisista mielipiteistä. He ovat tyytyväisiä siihen, mitä on kerrottu Lähettiläältä, ja he ovat niitä, joille se on uskottu ja jotka pitävät siitä huolta. He ovat uskon vartijoita, tiedon astioita ja kantajia. Jos hädiithiä koskien on eriäviä mielipiteitä, ihmiset kääntyvät heidän puoleensa, ja heidän päätöksensä hyväksytään ja sitä kuunnellaan. Heidän joukossaan on eteviä fuqahää‘, suuria imaameja, heimojensa keskuudessa hyvin tunnettuja askeetteja, hyveistään tunnettuja miehiä, taitavia Koraanin lausujia ja hyviä puhujia. Heitä on paljon ja heidän tiensä on oikea tie. Jokainen uudistaja teeskentelee seuraavansa heidän tietään, eikä rohkene väittää mitään muuta tietä. Allah tulee tuhoamaan jokaisen, joka vastustaa heitä, ja Allah tulee nöyryyttämään jokaista, joka toimii heitä vastaan. Ne, jotka hylkäävät heidät, eivät voi heitä vahingoittaa, eivätkä ne, jotka pysyvät poissa heistä, voi menestyä. Hän, joka välittää uskonnostaan, tarvitsee heidän apuaan. Hän, joka halveksii heitä, on häviäjä. Ja Allah on kykenevä tukemaan heitä." (Shäraf Äshääb äl-Hädiith)

Sheikh-ul-Islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi: "Näin ollen on selvää, että ihmiset, jotka ansaitsevat eniten tulla kutsutuksi voittoisaksi ryhmäksi, ovat "ähl-ul-hädiith wäs-Sunnä", joilla ei ole ketään sokeasti seurattavaa johtajaa, paitsi Allahin lähettiläs (SAAS). He ovat ihmisistä viisaimpia hänen (SAAS) sanojaan ja tekojaan koskien, kykenevimpiä erottamaan (ähäädiitheistä) luotettavan ja epäluotettavan välillä. Heidän imaameillaan on syvä tieto niistä; he ovat niitä, jotka ymmärtävät niiden merkitykset ja ovat vilpittömimpiä niiden seuraamisessa. He hyväksyvät Sunnan, uskovat siihen ja toimivat sen mukaisesti. He osoittavat rakkautta niitä kohtaan, jotka omaksuvat sen, ja osoittavat vihamielisyyttä niitä kohtaan, jotka vastustavat sitä. He ovat niitä, jotka mittaavat jokaisen ajatuksen sillä, mikä on todistettu Koraanissa ja Sunnassa, joten he eivät koskaan omaksu mitään ajatusta ja tee siitä uskontonsa yhtä perusperiaatetta, ellei sitä ole todistettu siinä, minkä Lähettiläs toi. Pikemminkin he tekevät siitä, minkä Lähettiläs toi, Koraanista ja Sunnasta, uskojensa perustan ja lähtökohdan. Koskien asioita, joista ihmiset kiistelevät, kuten Allahin ominaisuudet, jumalallinen määräys, Helvetin uhka, Allahin nimet sekä hyvään kehottamisen ja pahasta kieltämisen periaate ja niin edelleen, he kääntyvät niiden kanssa Allahin ja Hänen lähettiläänsä puoleen. He tutkivat yleiset ajatukset koskien aihetta, josta eri ryhmät kiistelevät, ja he hyväksyvät näistä ajatuksista ne, jotka ovat yhtäpitäviä Koraanin ja Sunnan kanssa, ja hylkäävät kaiken, mikä on vastakkaista Koraanille ja Sunnalle. He eivät seuraa arvausta tai mielijohteita ja haluja, sillä arvauksen seuraaminen on tietämättömyyttä ja mielijohteiden ja halujen seuraaminen ilman Allahin johdatusta on vääryyden tekemistä." (Mägmuu' äl-Fätääwää, 3/347, 348)

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. Uskontomme on säilytetty ihmisten sydämissä ja paperilla, koska se on lopullinen viesti, jossa on Allahin johdatus ihmiskunnalle, ja Hän on muodostanut sen todisteeksi heitä vastaan, siihen asti kun Hetki alkaa. Hän on säätänyt, että se tulee säilymään, ja Hän on luonut sille jokaisena aikana ihmiset, jotka tulevat seuraamaan sen johdatusta, opettelemaan sen ulkoa, panemaan toimeen sen lait ja uskomaan siihen. Mu'awiya (RAA) sanoi kuulleensa Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ryhmä ihmisiä minun seuraajieni joukosta tulee pysymään uskollisena Allahin määräyksille, eikä kukaan, joka ei auta heitä tai vastustaa heitä, tule vahingoittamaan heitä, kunnes Allah Määräys (viimeinen päivä) tulee heille, kun he ovat vielä oikealla tiellä." (Al-Bukhari)

Allah (SWT) on siunannut meitä täydellistämällä uskontonsa ja islam on Allahin (SWT) täydellinen uskonto. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä ne, jotka eivät ole uskoneet, ovat luopuneet kaikesta toivosta teidän uskontonne suhteen (vieroittaa teidät uskonnostanne); joten älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua. Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Islam kertoo totuuden kertomuksissaan ja on oikeudenmukainen määräyksissään. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sinun Herrasi Sana on toteutunut totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Kukaan ei voi muuttaa Hänen Sanojaan. Hän on Kuuleva, Kaikkitietävä." (Koraani 6:115)


Loppusanat

'Ääshuuraa‘n päivä on suuri päivä, jona Allah (SWT) pelasti Mooseksen (AS) ja hänen kansansa sekä hukutti faaraon ja hänen kansansa. Joten Mooses (AS) paastosi tänä päivänä kiitollisuuden osoituksena Allahille (SWT).

'Ääshuuraa‘n päivä on armo Allahilta ja mahdollisuus henkilölle saada synnit anteeksiannetuiksi. Tämä on Allahin anteliaisuudesta, jonka Hän antaa meille, ja jonka avulla paastoaminen yhtenä päivänä hyvittää yhden vuoden synnit. Ja Allah on suuren anteliaisuuden omistaja.

On suositeltavaa paastota muhärram-kuukauden yhdeksäs ja kymmenes päivä, koska Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) paastosi kymmenennen päivän ja aikoi paastota yhdeksännen. Mitä enemmän henkilö paastoaa muhärram-kuukautena, sitä parempi. Täten henkilön tulisi hyödyntää tätä mahdollisuutta parhaansa mukaan.

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Erinomaisin paastoaminen ramädaanin jälkeen on paastoaminen Allahin kuukautena, äl-muhärram, ja erinomaisin rukous sen jälkeen, mitä on määrätty, on rukous yöllä." (Muslim)

Tulee pitää mielessä, että aina kun jonkin teon tekemisestä luvataan syntien anteeksiantamus, vain pienet synnit annetaan anteeksi. Isoja syntejä ei anneta anteeksi ilman todellista katumusta.

Syy sekä yhdeksännen että kymmenennen päivän paastoamisen aikomuksessa on, että olisi erilainen kuin juutalaiset, jotka paastoavat vain kymmenennen päivän, ja koska Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) kielsi muslimeita useissa ähäädiitheissä jäljittelemästä Kirjan ihmisiä. Tämä muistuttaa meitä myös siitä, että meidän tulee olla uskollisia higri kalenterille, ja että gregoriaanisen kalenterin käyttämistä yksinään, varsinkin silloin kun se ei ole välttämätöntä, pidetään epäuskovien jäljittelemisenä. Muslimien tulee myös julistaa itsensä vapaaksi är-rawääfidien, islamin hylkääjien - niiden, jotka vihaavat kumppaneita ja solvaavat heitä - tavasta, ja än-näwääsebien - niiden, jotka solvaavat Profeetan (SAAS) perheenjäseniä puheella tai teoilla - tavasta. Nämä ihmiset seuraavat omia halujaan ja keksivät asioita, joiden he luulevat olevan hyviä, mutta jotka itse asiassa ovat vääriä ja kiellettyjä.

Muslimien tulee varoa uudistajia, jotka hylkäävät Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) Sunnan, sen vuoksi ettei se sovi yhteen heidän mielipiteittensä, mielijohteittensa ja halujensa kanssa. Muslimien ei tulisi antaa näiden rikollisten ihmisten sanojen petkuttaa heitä, sillä Saatana on saanut heidän tekonsa näyttämään heistä houkuttelevilta, eivätkä he halua vastustaa imaamejaan tai ryhmiensä johtajia.

Allah ei ole antanut ihmisille vapautta valita omaa palvontatapaansa. Pikemminkin Hän on ilmoittanut Kirjansa ja lähettänyt lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) osoittamaan ihmisille oikean tavan ja johdattamaan heitä. Joten ei ole mitään, joka on palvontaa, hyvyyttä tai johdatusta, jota Allah rakastaa, paitsi että Lähettiläs (SAAS) selitti sen. Täten jokaiselle on pakollista noudattaa Koraania ja Sunnaa oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla, eikä ole luvallista noudattaa minkään harhautuneen ryhmän metodologiaa, koska niiden seuraaminen ainoastaan aiheuttaa sen, että ummä pirstoutuu ja tulee heikoksi. Ne, jotka seuraavat oikeamielisiä edeltäjiä, tulevat pelastumaan ja ne, jotka vastustavat heitä, tulevat olemaan tuomittuja.

Imaami Malik rahimähullaah sanoi: "Sunna on kuin Nooan arkki: jokainen, joka astuu siihen sisään, tulee pelastumaan, ja jokainen, joka pysyy poissa siitä, tulee hukkumaan."

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Antaa niiden, jotka vastustavat Lähettilään (Muhammadin) käskyjä (hänen Sunnaansa – lailliset tavat, käskyt, palvonnan teot, lausumat) (lahkojen joukossa) varoa, ettei koettelemus kohtaa heitä tai tuskallinen kärsimys iske heihin." (Koraani 24:63)

Edellisen perusteella on selvää, ettei Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) ja hänen kumppaneittensa (RAA) tien noudattaminen ole valinnanvaraista, pikemminkin se on velvollisuus, jonka Allah on määrännyt kaikille orjilleen.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei uskovalla, miehellä tai naisella, kun Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat päättäneet asian, tulisi olla mitään mielipidettä koskien heidän päätöstään. Jokainen, joka on tottelematon Allahille ja Hänen lähettiläälleen, on tosiaankin harhautunut selkeään erheeseen." (Koraani 33:36)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Allahin lähettiläässä (Muhammad (SAAS)) teillä on hyvä esikuva hänelle, joka toivoo (tapaamista) Allahin (kanssa) ja Viimeistä Päivää, sekä muistaa Allahia paljon." (Koraani 33:21)

Tulisi huomauttaa, ettei kukaan koskaan keksi uudistusta, paitsi että hän hylkää sen vuoksi Sunnan, joka on joko sen arvoinen tai sitä suurempi. Imaami Malik rahimähullaah sanoi: "Hän, joka tekee uudistuksen islamiin ja väittää sen olevan jotain hyvää, vihjaa, että Muhammad (SAAS) on pettänyt luottamustehtävänsä Viestin välittämisessä, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3). Kaikki, mikä ei ollut osa uskontoa silloin, ei ole uskontoa tänään."

Äs-sahääbä, ät-tääbi'uun ja imaamit antoivat useita varoituksia uudistuksia vastaan. Hudhaifa ibn al-Yaman (RAA) sanoi: "Älkää tehkö mitään palvonnan tekoa, jota Allahin lähettilään (SAAS) kumppanit eivät tehneet."

Ibn Mas'ud (RAA) sanoi: "Seuratkaa älkääkä keksikö, sillä uskonto on täydellinen. Noudattakaa vanhaa tapaa [Profeetan (SAAS) ja äs-sahääbän (RAA) tapaa]."

Sufyan ibn 'Uyayna rahimähullaah sanoi: "Uudistus on rakastetumpi Ibliisikselle (Saatanalle) kuin synti, koska henkilö voi katua syntiä, mutta ei uudistusta."

Muslimeille on määrätty (varsinkin niille, jotka elävät ei-muslimimaissa), että heidän tulee vapauttaa itsensä kaikenlaisesta äl-qabälijjäätistä, äl-qawmijjäätistä ja äl-hizbijjäätistä (heimojärjestelmästä, kansallismielisyydestä ja fanaattisesta puolueuskollisuudesta), ja työskennellä yhdessä totellen Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS) koskien sellaisia asioita kuin hyvään kehottaminen ja pahasta kieltäminen. Heidän tulee myös etsiä luotettavaa islamilaista tietoa, toimia sen mukaan, saarnata sitä ja rohkaista toisiaan totuudessa pysymiseen ja olemaan kärsivällisiä. Lisäksi jokaisen muslimin velvollisuus on seurata totuutta ja liittyä voittoisaan ryhmään, ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ään, oikeamielisiin edeltäjiin, rakastaen heitä Allahin vuoksi olivatpa he lähtöisin hänen kotimaastaan tai muualta ja työskennellen heidän kanssaan oikeamielisyydessä.

Johdattakoon Allah meidät kaikki Suoralle tielle ja pelastakoon Hän meidät kaikilta niiltä teoilta, jotka aiheuttavat Hänen suuttumuksensa. Ja kaikki menestys on peräisin Allahilta. Lähettäköön Allah rukoukset ja tervehdykset profeetallemme Muhammadille (SAAS), hänen perheelleen ja kumppaneilleen (RAA). "Herramme! Anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat edeltäneet meitä uskossa, äläkä laita sydämiimme mitään vihaa niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet. Herramme! Sinä olet todellakin täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja." (Koraanin jakeen 59:10 merkityksen selitys)


Julkaistu perjantaina 9. muhärram-kuukautta 1426/18. helmikuuta 2005Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille