Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Muslimien juhlat

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

"…'Iid on arabiankielinen sana, joka viittaa johonkin tavaksi tulleeseen, joka palaa ja jota toistetaan. Ä'jääd ('iid sanan monikko) tai juhlat ovat tunnusmerkkejä, joita on kaikilla kansoilla, mukaan lukien ne, jotka nojautuvat ilmoitettuihin kirjoituksiin ja ne, jotka palvovat epäjumalia, samoin kuin muut, koska juhlien juhliminen on vaistonvarainen osa ihmisluonnetta. Kaikki ihmiset haluavat, että heillä on erityisiä tilanteita juhlimiselle, milloin he kokoontuvat yhteen sekä ilmaisevat iloa ja onnellisuutta.

Epäuskovien kansojen juhlat saattavat liittyä maallisiin asioihin, kuten vuoden tai maanviljelyskauden alkamiseen, sään muuttumiseen, valtion perustamiseen, hallitsijan virkaanastumiseen ja niin edelleen. Ne saattavat liittyä myös uskonnollisiin tilaisuuksiin, kuten monet juhlista, jotka kuuluvat yksinomaan juutalaisille ja kristityille (esimerkiksi joulu ja kiitospäivä) ... Näitä juhlitaan kaikissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan maissa nykyään sekä muissa maissa, joissa kristitty vaikutus on vallalla, vaikka maa ei olisi alun perin ollut kristitty. Jotkut niin kutsutut muslimit saattavat myös osallistua näiden juhlien viettämiseen tietämättömyyden tai tekopyhyyden vuoksi.

Zarathustralaisilla on myös omat juhlansa, kuten mahrajaan, nawroz ja niin edelleen. Äl-bäätenijjällä (šiialaisten lahko) on myös omat juhlansa, kuten 'iid äl-Ghadiir, jolloin he väittävät, että Profeetta (SAAS) antoi khilääfän (kalifaatin) 'Alille (RAA)...

Muslimit tunnetaan heidän juhlistaan. Profeetan (SAAS) sanat: "Jokaisella kansalla on juhlansa, ja tämä on teidän juhlanne." viittaavat siihen, että nämä kaksi 'iidiä ovat ainoastaan muslimeille, eikä muslimien ole luvallista jäljitellä epäuskovia ja monijumalaisia missään, joka on tunnusmerkillinen osa heidän juhliaan, olipa se sitten ruoka, vaatteet, kokot tai palvonnan teot. Ei ole luvallista antaa muslimilasten leikkiä noissa epäuskovien juhlissa, laittaa koristuksia tai liittyä epäuskovien kanssa noihin tilaisuuksiin. Kaikki epäuskovien juhlat sekä keksityt juhlat ovat kiellettyjä, kuten itsenäisyyspäivän juhlat, vallankumousten vuosijuhlat, puita juhlivat juhlat, valtaistuimelle nousemisen juhlat, syntymäpäivät, vappu, Niilin juhla, shimm än-näsiim (egyptiläinen kevätjuhla), opettajien päivä ja äl-mäwlid än-näbäwii (Profeetan syntymäpäivä)." [Otettu artikkelista: "'Eid: Etiquette and rulings" ('Iid: Tavat ja säännöt). Islam Q&A (www.islam-qa.com)]

Tämä artikkeli on koottu Islam Q&A internetsivustolta otetuista eri artikkeleista muslimien valistamiseksi heidän juhliensa tavoista, varsinkin 'iid äl-Ädhäästä, joka on pian käsillä. Kuitenkin ennen kuin käsittelemme 'iidin rituaaleja, meidän tulisi tietää sitä edeltävien päivien hyveistä.

Dhul-higgä -kuukauden kymmenen ensimmäistä päivää ovat suurenmoisten palvonnan kausien joukossa ja Allah pitää niitä parempina kuin kaikkia muita vuoden päiviä. Seuraava kappale antaa meille selvän käsityksen teoista, jotka tulevat hyödyttämään meitä tänä kautena.


Dhul-higgä -kuukauden kymmenen päivän hyveet

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, joka on luonut ajan ja tehnyt joistakin ajoista toisia parempia, joistakin kuukausista, päivistä ja öistä toisia parempia, kun palkkiot moninkertaistetaan, armona palvelijoilleen. Tämä kannustaa heitä tekemään enemmän oikeamielisiä tekoja ja saa heidät innokkaammaksi palvomaan Häntä, niin että muslimit uudistavat yrityksensä saada suuremman palkkion osan sekä valmistavat itseään kuolemaa ja Tuomiopäivää varten.

Tämä palvonnan kausi tuo monia hyötyjä, kuten antaa henkilölle mahdollisuuden korjata virheitään ja hyvittää joitain puutteitaan tai mitä tahansa, minkä hän on saattanut laiminlyödä. Jokainen näistä erityisistä tilaisuuksista sisältää jonkinlaisen palvonnan, jonka kautta palvelijat saattavat päästä lähemmäksi Allahia, ja jonkinlaista siunausta, jonka kautta Allah suo suosionsa ja armonsa kenelle Hän haluaa. Onnellinen henkilö on hän, joka hyödyntää parhaansa mukaan näitä erityisiä kuukausia, päiviä ja tunteja sekä pyrkii näinä aikoina lähemmäksi Herraansa palvonnan teoilla; Allahin siunaus tulee todennäköisimmin koskettamaan häntä ja hän tulee tuntemaan iloa tietäessään, että hän on turvassa Helvetin liekeiltä. (Ibn Rajab, äl-Lätää‘if, s. 8)

Muslimin tulee ymmärtää elämänsä arvo, lisätä palvontaansa Allahille ja jatkaa sinnikkäästi hyvien tekojen tekemistä kuolemansa hetkeen saakka. Allah, Ylhäinen sanoo (merkityksen selitys): "Palvo Herraasi, kunnes varmuus tulee luoksesi." (Koraani 15:99). Mufässiroon (kommentaattorit) sanoivat: "Varmuus tarkoittaa kuolemaa."

Erityisten palvonnan kausien joukossa on dhul-higgä -kuukauden ensimmäiset kymmenen päivää, joita Allah pitää parempina kuin kaikkia muita vuoden päiviä. Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ei ole mitään päiviä, joiden aikana oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Allahille, kuin nämä kymmenen päivää." Ihmiset kysyivät: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi?" Hän sanoi: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi, paitsi miehen tapauksessa, joka meni taistelemaan antaen itsensä ja omaisuutensa asialle, ja tuli takaisin ilman mitään." (Al-Bukhari)

Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi myös, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Allahin silmissä ei ole mitään tekoa, joka on arvokkaampi tai suurempi palkkiossa, kuin hyvä teko, joka tehdään Uhrin kymmenen päivän aikana." Häneltä kysyttiin: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi?" Hän sanoi: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi, paitsi miehen tapauksessa, joka meni taistelemaan antaen itsensä ja omaisuutensa asialle, ja tuli takaisin ilman mitään." (Ad-Daarimee, sen kertojien ketju on häsän, kuten lausutaan kirjassa äl-Irwää‘.)

Nämä ja muut tekstit osoittavat, että nämä kymmenen päivää ovat parempia kuin kaikki muut vuoden päivät, ilman poikkeuksia. Edes ramädaan-kuukauden viimeiset kymmenen päivää eivät ole parempia, mutta ramädaan-kuukauden viimeiset kymmenen yötä ovat parempia, koska niihin kuuluu läilät äl-qadr ("määräyksen yö"), joka on parempi kuin 1 000 kuukautta. Täten erilaiset kertomukset voidaan sovittaa yhteen. (Katso Täfsiir ibn Kathiir.)

Muslimiveljeni ja -siskoni, sinun tulisi tietää, että näiden kymmenen päivän hyve perustuu useisiin asioihin:

  Allah vannoo niiden kautta, ja jonkin kautta vannominen on merkki sen tärkeydestä ja suuresta hyödystä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta aamunkoiton; kautta kymmenen yön." (Koraani 89:1-2). Ibn 'Abbaas, ibn az-Zubair, Mujaahid ja muut aiemmista ja myöhemmistä sukupolvista sanoivat tämän viittaavan dhul-higgä -kuukauden ensimmäiseen kymmeneen päivään. Ibn Kathiir sanoi: "Tämä on oikea mielipide." (Täfsiir ibn Kathiir)

  Profeetta (SAAS) todisti näiden olevan parhaita päiviä tässä maailmassa, kuten yllä olevissa sahiih ähäädiitheissä on jo lausuttu.

  Profeetta (SAAS) rohkaisi ihmisiä tekemään oikeamielisiä tekoja, koska tällä kaudella on etuja ihmisille kautta maailman, ja koska paikalla (Allahin Pyhällä Talolla) on hyveitä huggäägeille (pyhiinvaeltajille).

  Profeetta (SAAS) käski meitä lausumaan paljon täsbiihiä (subhäänällaah), tähmiidiä (äl-hämdulillääh) ja täkbiiriä (Allaahu äkbär) tänä aikana. 'Abdullah ibn 'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Allahin silmissä ei ole suurenmoisempia päiviä, joina oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Hänelle, kuin nämä kymmenen päivää. Joten lausukaa tänä aikana paljon tähliiliä (lää iläähä illä Allah), täkbiiriä ja tähmiidiä." (Ahmad; Ahmad Shaakir lausui sen olevan sahiih.)

  Nämä kymmenen päivää sisältävät jäum 'Ärafätin ('Ärafätin päivän), jona Allah täydellisti uskontonsa. Paastoaminen tänä päivänä tulee hyvittämään kahden vuoden synnit. Nämä päivät sisältävät myös jäum än-Nähärin (Uhraamisen päivän), koko vuoden parhaan päivän ja häggin parhaan päivän, jona yhdistyvät palvonnan teot tavalla, joka on erilainen kuin minään muuna päivänä.

  Nämä päivät sisältävät uhraamisen ja häggin päivät.


Mitä muslimin tulee välttää näiden kymmenen päivän aikana, jos hän haluaa uhrata?

Sunnassa osoitetaan, ettei henkilö, joka haluaa uhrata, saa leikata hiuksiaan eikä kynsiään eikä poistaa mitään ihostaan kymmenen päivän alusta siihen asti kun hän on uhrannut. Tämä on, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Nähdessänne dhul-higgä -kuukauden uuden kuun, jos joku teistä haluaa uhrata, hänen tulisi lopettaa hiustensa ja kynsiensä leikkaaminen siihen asti, kun hän on uhrannut." Toisen kertomuksen mukaan hän (SAAS) sanoi: "Hänen ei tulisi poistaa (kirjaimellisesti koskea) mitään hiuksistaan tai ihostaan." (Muslim on kertonut tämän hädiithin neljällä kertojien ketjulla.)

Profeetan ohje tässä tekee yhdestä asiasta pakollisen ja hänen kieltonsa tekee toisesta asiasta häraamin (kielletyn) luotettavimman mielipiteen mukaan, koska nämä käskyt ja kiellot ovat ehdottomia ja välttämättömiä. Kuitenkin jos henkilö tekee jotain näistä asioista tahallisesti, hänen tulee pyytää anteeksiantamusta Allahilta, mutta hänen ei tarvitse tehdä (ylimääräistä) uhraamista hyvitykseksi; hänen uhraamisensa on hyväksyttävä. Jokaisen, jonka tarvitsee poistaa jotain hiuksia tai kynsiä ja niin edelleen, koska ne vahingoittavat häntä, esimerkiksi jos hänellä on rikki mennyt kynsi tai haava paikassa, jossa on hiuksia, tulisi tehdä se, eikä siinä ole mitään väärää. Ihraamin tila (tässä tilassa henkilön on kiellettyä tehdä tiettyjä tekoja, jotka ovat sallittuja muina aikoina) on niin tärkeä, että henkilön on luvallista leikata hiuksiaan, jos niiden jättäminen aiheuttaa vahinkoa. Miehet ja naiset voivat pestä hiuksiaan dhul-higgä -kuukauden ensimmäisinä kymmenenä päivänä, eikä siinä ole mitään väärää, koska Profeetta (SAAS) kielsi ainoastaan hiusten leikkaamisen, ei pesemistä.

Tämän hiusten leikkaamisen ja niin edelleen kiellon viisaus on siinä, että henkilö, joka haluaa uhrata, saattaisi muistuttaa ihraamin tilassa olevia henkilöitä joissakin suoritettavien rituaalien suhteissa, ja että hän saattaisi päästä lähemmäksi Allahia uhraamalla. Joten hän jättää hiuksensa ja kyntensä rauhaan siihen asti, kun hän on uhrannut, toivoen, että Allah tulee pelastamaan hänet kokonaisuudessaan Tulelta. Ja Allah tietää parhaiten.

Jos henkilö on leikannut hiuksiaan tai kynsiään dhul-higgä -kuukauden ensimmäisten kymmenen päivän aikana, koska hän ei aikonut uhrata, mutta päättää myöhemmin näiden kymmenen päivän aikana uhrata, hänen tulee pidättäytyä hiustensa ja kynsiensä leikkaamisesta siitä hetkestä, jolloin hän tekee tämän päätöksen.

Jotkut naiset saattavat valtuuttaa veljensä tai poikansa uhraamaan heidän puolestaan, ja sitten leikata hiuksiaan näinä kymmenenä päivänä. Tämä ei ole oikein, koska määräys koskee häntä, joka uhraa, siitä huolimatta että hän valtuuttaisi jonkun muun tekemään varsinaisen teon. Kielto ei koske valtuutettua, ainoastaan häntä, joka uhraa, kuten hädiithissä osoitetaan. Henkilön, joka uhraa jonkun toisen puolesta, mistä tahansa syystä, ei tarvitse noudattaa tätä kieltoa.

Tämä kielto näyttää koskevan vain henkilöä, joka uhraa, ei hänen vaimoaan tai lapsiaan, paitsi jos joku heistä uhraa omasta puolestaan. Profeetalla (SAAS) oli tapana uhrata "Muhammadin perheen puolesta", mutta ei ole mitään kertomuksia, joissa sanotaan, että hän olisi kieltänyt heitä leikkaamasta hiuksiaan tai kynsiään tuona aikana.

Jos henkilö aikoo uhrata, ja päättää sitten mennä suorittamaan pyhiinvaelluksen, hänen ei tulisi leikata hiuksiaan tai kynsiään, jos hän aikoo omaksua ihraamin tilan, koska on sunna leikata hiuksia ja kynsiä vain sen ollessa välttämätöntä. Mutta jos hän suorittaa tämättu'a (suorittaa 'umran, poistuu ihraamin tilasta ja omaksuu ihraamin uudelleen häggiä varten), hänen tulisi leikata hiuksiaan 'umran päätteeksi, koska tämä on osa sen rituaalia.

Ne asiat, jotka ovat kiellettyjä henkilölle, joka aikoo uhrata, on kerrottu yllä mainitussa hädiithissä. Henkilön ei ole kiellettyä käyttää parfyymiä, olla seksuaalisessa kanssakäymisessä vaimonsa kanssa, käyttää ommeltuja vaatteita ja niin edelleen.

Mitä tulee niihin palvonnan tekoihin, joita tulisi tehdä näinä kymmenenä päivänä, henkilön tulee ymmärtää, että nämä päivät ovat suuri siunaus Allahilta Hänen palvelijoilleen, mitä toimeliaat oikeamieliset henkilöt arvostavat kunnolla. Muslimin velvollisuus on arvostaa tätä siunausta ja hyödyntää tilaisuutta parhaansa mukaan omistamalla nämä kymmenen päivää suurempiin ponnisteluihin palvonnassa. Allahin palvelijoilleen antamien siunausten joukossa on monia tapoja tehdä hyvää ja palvoa Häntä, niin että muslimit voivat jatkuvasti olla aktiivisia Herransa palvonnassa.


Niiden hyvien tekojen joukossa, joita muslimin tulisi pyrkiä tekemään dhul-higgä -kuukauden ensimmäisinä kymmenenä päivänä, ovat:

  Paastoaminen. Dhul-higgä -kuukauden ensimmäisenä yhdeksänä päivänä paastoaminen on sunna, koska Profeetta (SAAS) kehotti meitä tekemään hyviä tekoja tänä aikana, ja paastoaminen on yksi parhaista teoista. Allah on valinnut paastoamisen Itselleen. (Paastoaminen mainitaan yhdessä Allahin kanssa sen kunnian vuoksi.) Hädiith qodsiissa sanotaan: "Allah sanoo: 'Kaikki Aadamin pojan teot ovat hänelle, paitsi paastoaminen, joka on Minulle, ja Minä olen Hän, joka tulee palkitsemaan hänet siitä.'" (Al-Bukhari)

Profeetalla (SAAS) oli tapana paastota dhul-higgä -kuukauden yhdeksäs päivä. Hunayda ibn Khaalid kertoi vaimoltaan, että jotkut Profeetan (SAAS) vaimoista sanoivat: "Profeetalla (SAAS) oli tapana paastota dhul-higgä -kuukauden yhdeksäntenä päivänä, 'Äshuuraa‘n päivänä, kolmena päivänä jokaisena kuukautena, kuukauden ensimmäinen maanantai ja kaksi torstaita." (An-Nasaa‘ee ja Abu Dawud, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih Abi Dawud.)

  Täkbiir. Dhul-higgä -kuukauden ensimmäisten kymmenen päivän aikana on sunna sanoa täkbiiriä (Allaahu äkbär), tähmiidiä (äl-hämdulillääh), tähliiliä (lää iläähä illä Allah) ja täsbiihiä (subhäänällaah). Ne tulisi sanoa ääneen moskeijassa, kotona, kadulla ja joka paikassa, jossa on sallittua mainita Allahia ja lausua Hänen nimensä ääneen palvonnan tekona sekä Allahin suuruuden julistuksena, olkoon Hän ylhäinen. Miesten pitäisi lausua nämä lauseet ääneen ja naisten tulisi lausua ne hiljaa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Että he voisivat todistaa asioita, jotka hyödyttävät heitä (häggin palkkio Tuonpuoleisessa, ja myös jotain maallista hyötyä kaupankäynnistä), ja mainita Allahin nimeä määrättyinä päivinä, yli karjan eläinten, jotka Hän on antanut heille (uhrattavaksi)…" (Koraani 22:28)

Suurin osa oppineista on yhtä mieltä siitä, että "määrättyinä päivinä" ovat dhul-higgä -kuukauden ensimmäiset kymmenen päivää, koska ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "'Määrättyinä päivinä' ovat (dhul-higgä -kuukauden) ensimmäiset kymmenen päivää."

Täkbiir voi sisältää sanat: "Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah; wä Allaahu äkbär wä lilläähilhämd" (Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah; Allah on Suurin ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille), kuten myös muita fraaseja.

Täkbiir tänä aikana on unohdettu Sunnan puoli. Varsinkin tämän ajanjakson alkupuolella se on unohdettu siihen pisteeseen, että tuskin koskaan kuulee täkbiiriä, paitsi muutamilta ihmisiltä. Tämä täkbiir tulisi lausua ääneen sunnan elvyttämiseksi ja muistutukseksi välinpitämättömille. On olemassa vankkoja todisteita, että ibn 'Umarilla ja Abu Hurairalla (RAA) oli tapana mennä markkinapaikalle dhul-higgä -kuukauden ensimmäisinä kymmenenä päivänä lausuen täkbiiriä ja ihmiset lausuivat täkbiiriä kuullessaan heidät. Ajatus täkbiirin lausumisen muistuttamisesta on, että jokaisen tulisi lausua sitä erikseen, ei samanaikaisesti, sillä samanaikaisesti lausumiselle ei ole mitään perustetta shärii'ässä.

Lähes unohdettujen Sunnan puolien elvyttäminen on teko, joka tulee tuomaan suunnattoman suuren palkkion, kuten Profeetan (SAAS) sanat ilmaisevat: "Jokainen, joka elvyttää kuolemani jälkeen unohdetun Sunnani puolen, tulee saamaan palkkion, joka on yhtä suuri kuin häntä seuraavien ihmisten palkkio, ilman että se vähentää vähääkään heidän palkkiostaan." (At-Tirmidhi; tämä on häsän hädiith, koska sillä on vahvistavia kertojien ketjuja.)

  Häggin ja 'umran tekeminen. Yksi parhaista teoista, jonka henkilö voi tehdä näiden kymmenen päivän aikana, on häggin tekeminen Allahin Pyhään Taloon. Hänet, jota Allah auttaa menemään pyhiinvaellukselle Hänen Taloonsa ja suorittamaan kaikki rituaalit kunnolla, on - in shää‘ Allah - sisällytetty Profeetan (SAAS) sanoihin: "Hyväksytyn häggin palkkio ei ole vähempi kuin Paratiisi."

  Yleisesti tulisi tehdä enemmän hyviä tekoja, koska Allah rakastaa hyviä tekoja ja antaa niistä suuren palkkion. Jokaisen, joka ei kykene menemään pyhiinvaellukselle, tulisi täyttää päivänsä tänä siunattuna aikana Allahin palvomisella, rukoilemisella (saläät), Koraanin lukemisella, Allahin muistamisella, pyyntörukouksien tekemisellä (du'ää‘), antamalla hyväntekeväisyyteen, vanhempiensa kunnioittamisella, sukulaissuhteiden ylläpitämisellä, hyvään kehottamisella ja pahasta kieltämisellä, sekä muilla hyvillä teoilla ja palvonnan teoilla.

  Uhraaminen. Yksi hyvä teko, joka tulee tuomaan henkilön lähemmäksi Allahia näiden kymmenen päivän aikana, on uhraaminen valitsemalla hyvä, lihava eläin ja kuluttamalla rahaa siihen Allahin vuoksi.

  Vilpitön katumus. Yksi tärkeimmistä näiden kymmenen päivän aikana tehtävistä asioista on katuminen Allahille vilpittömästi ja luopuminen kaikenlaisesta tottelemattomuudesta ja synnistä. Katuminen tarkoittaa Allahin luokse palaamista ja sitä, että luopuu tekemästä kaikkia niitä tekoja, avoimia ja salaisia, joista Allah ei pidä, menneen katumisen vuoksi luopuen niistä välittömästi ja ollen päättäväinen, ettei koskaan palaa niihin, mutta pitäen kiinni vankasti totuudesta tekemällä sitä, mitä Allah rakastaa.

Jos muslimi tekee synnin, hänen tulee kiirehtiä katumaan välittömästi ja viivytyksettä, ensiksi, koska hän ei tiedä milloin hän tulee kuolemaan, ja toiseksi, koska yksi paha teko johtaa toiseen.

Katumus tiettyinä aikoina on hyvin tärkeää, koska useimmissa tapauksissa ihmisten ajatukset kääntyvät palvontaan näinä aikoina, ja he ovat innokkaita tekemään hyvää, mikä saa heidät tunnistamaan syntinsä ja tuntemaan katumusta menneestä. Katumus on pakollista kaikkina aikoina, mutta kun muslimi liittää vilpittömän katumuksen hyviin tekoihin erittäin hyveellisten päivien aikana, tämä on suotuisan lopputuloksen merkki, in shää‘ Allah. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mutta mitä tulee häneen, joka katui (monijumalaisuutta ja syntejä), uskoi (Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä Muhammadiin (SAAS)) ja teki oikeamielisiä tekoja (tämän maailman elämässä), hän tulee olemaan niiden joukossa, jotka ovat menestyksekkäitä." (Koraani 28:67)

Muslimin tulisi varmistaa, ettei hän menetä mitään näistä tärkeistä tilaisuuksista, koska aika kuluu nopeasti. Antakoon hänen valmistaa itsensä tekemällä hyviä tekoja, jotka tulevat tuomaan hänelle palkkion silloin, kun hän tarvitsee sitä eniten, sillä huolimatta siitä, kuinka paljon palkkiota hän ansaitsee, hän tulee löytämään vähemmän, kuin hän tarvitsee. Lähdön aika on käsillä, matka on pelottava, harhakuvitelmat ovat laajalle levinneitä ja tie on pitkä, mutta Allah on aina valpas ja Hänen luokseen me tulemme palaamaan ja Hänelle me tulemme tekemään tiliä. Kuten Koraanissa sanotaan (merkityksen selitys): "Joten jokainen, joka tekee hyvää määrän, joka vastaa atomin painoa, tulee näkemään sen. Jokainen, joka tekee pahaa määrän, joka vastaa atomin painoa, tulee näkemään sen." (Koraani 99:7-8)

Näinä päivinä on paljon voitettavaa, joten hyödyntäkää parhaalla mahdollisella tavalla näiden kymmenen arvokkaan ja korvaamattoman päivän suoma mahdollisuus. Kiirehtikää tekemään hyviä tekoja ennen kuin kuolema saapuu, ennen kuin kadutte huolimattomuuttanne ja kykenemättömyyttänne toimia, ennen kuin teitä pyydetään palaamaan paikkaan, jossa yhteenkään rukoukseen ei vastata, ennen kuin kuolema tulee teidän ja toivomienne asioiden väliin, ennen kuin olette tekojenne kanssa vankina haudassa.

Oi sinä, jonka kova sydän on pimeä kuin yö, eikö olisi aika, että sydämesi täyttyisi valolla ja tulisi pehmeäksi? Laita itsesi alttiiksi Herrasi armon lempeälle tuulahdukselle näinä kymmenenä päivänä, sillä Allah saa tämän tuulahduksen koskemaan keneen Hän haluaa, ja jokainen, johon se koskee, tulee olemaan onnellinen Tuomiopäivänä. Siunatkoon Allah profeettaamme Muhammadia (SAAS), koko hänen perhettään ja kaikkia hänen kumppaneitaan. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


'Ärafätin päivän hyveet

Kysymys #7284:

Mitkä ovat 'Ärafätin päivän hyveet?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.


  Se on päivä, jona uskonto täydellistettiin ja Allahin Suosio täydellistyi.

Kahdessa Sahiih-kokoelmassa kerrotaan 'Umar ibn al-Khattabilta (RAA): "Kerran eräs juutalainen sanoi minulle: 'Oi uskovien johtaja! Teidän Kirjassanne on jae, jota te kaikki (muslimit) luette, ja jos se olisi annettu ilmoituksena meille, me olisimme ottaneet tuon päivän, jolloin se annettiin ilmoituksena, juhlapäiväksi.' 'Umar ibn al-Khattab (RAA) kysyi: 'Mikä tuo jae on?' Juutalainen vastasi (merkityksen selitys): '"…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3).' 'Umar vastasi: 'Ilman epäilystä me tiedämme milloin ja missä tämä jae annettiin ilmoituksena Profeetalle. Se oli perjantai ja Profeetta oli 'Ärafätillä (eli 'Ärafätin päivä, 9. dhul-higgä -kuukautta).'"


  Se on juhlapäivä niille ihmisille, jotka ovat tuolla paikalla ('Ärafätin tasangolla).

Profeetta (SAAS) sanoi: "'Ärafätin päivä, Uhraamisen päivä ja ät-Täshriiqin päivät (Uhraamisen päivää seuraavat kolme päivää) ovat juhla meille, islamin ihmisille. Nämä ovat syömisen ja juomisen päiviä." Äs-Sunän kirjojen kirjoittajat ovat kertoneet tämän. 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Se - eli jae 'Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt…' (Koraanin jakeen 5:3 merkityksen selitys) - ilmoitettiin perjantaina, 'Ärafätin päivänä, joista molemmat - kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille - ovat juhlia meille."


  Se on päivä, jonka kautta Allah vannoi valan.

Kaikkivaltias ei voi vannoa minkä tahansa kautta, paitsi sen kautta, mikä on mahtava. 'Ärafätin päivä on jakeessa mainittu "todistettu päivä" (merkityksen selitys): "Kautta Todistajan päivän (perjantain) ja kautta Todistetun päivän ['Ärafätin päivä (hägg), dhul-higgä -kuukauden 9. päivä]." (Koraani 85:3)

Abu Huraira (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Luvattu päivä on Ylösnousemuksen päivä, todistettu päivä on 'Ärafätin päivä ja todistajan päivä on perjantai." (At-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi.)

Se on "pariton" (witr), jonka kautta Allah vannoi jakeessa (merkityksen selitys): "Kautta parillisen ja parittoman." (Koraani 89:3). Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Parillinen on äl-Ädhään päivä (10. dhul-higgä -kuukautta) ja pariton on 'Ärafätin päivä (9. dhul-higgä -kuukautta)." Tämä oli myös 'Ikriman ja ad-Dahhaakin mielipide.


  Paastoaminen tänä päivänä hyvittää kahden vuoden synnit.

Abu Qataada (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläältä (SAAS) kysyttiin 'Ärafätin päivänä paastoamisesta. Hän (SAAS) sanoi: "Se hyvittää edellisen ja tulevan vuoden synnit." (Muslim)

Tämä (paastoaminen) on pidettyä niille, jotka eivät ole pyhiinvaelluksella. Pyhiinvaelluksella olevalle henkilölle 'Ärafätin päivänä paastoaminen ei ole sunna, koska Profeetta (SAAS) ei paastonnut tänä päivänä ollessaan 'Ärafätillä. On kerrottu, että hän kielsi paastoamisen 'Ärafätin päivänä, jos henkilö oli 'Ärafätillä.


  Se on päivä, jona Allah teki liiton Aadamin jälkeläisten kanssa.

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah otti lupauksen Aadamin lanteista Nä'määninä, eli 'Ärafätinä. Hän toi esiin hänen lanteistaan kaikki hänen jälkeläisensä ja levitti heidät eteensä. Sitten Hän puhutteli heitä ja sanoi: 'Enkö ole teidän Herranne?' He sanoivat: 'Kyllä! Me todistamme', ettette sanoisi Ylösnousemuksen päivänä: 'Totisesti, olimme tietämättömiä tästä.' Tai ettette sanoisi: 'Juuri meidän isämme ennen muinoin ottivat muita kumppaneiksi palvonnassa Allahin ohella, ja me olimme (vain heidän) jälkeläisiään heidän jälkeensä; tuhoatko Sinä sitten meidät niiden miesten tekojen vuoksi, jotka harjoittivat äl-bääteliä (monijumalaisuutta sekä tekivät rikoksia ja syntejä kutsuen ja palvoen muita Allahin lisäksi)?' (Koraanin jakeiden 7:172-173 merkityksen selitys)." (Ahmad, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi.) Ei ole tätä päivää tärkeämpää, eikä ole tätä liittoa tärkeämpää.


  Se on päivä, jolloin synnit annetaan anteeksi, ihmisiä vapautetaan Tulesta ja jona Allah on ylpeä siellä olevista ihmisistä.

Sahiih Muslimissa kerrotaan 'Aishalta (RAA), että Profeetta (SAAS) sanoi: "Ei ole päivää, jona Allah vapauttaa enemmän ihmisiä Tulesta, kuin 'Ärafätin päivä. Hän tulee lähelle ja ilmaisee ylpeyttään (palvelijoistaan) enkeleille sanoen: 'Mitä nämä ihmiset haluavat?'"

Ibn 'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah ilmaisee ylpeyttään enkeleilleen 'ishää‘n aikana 'Ärafätin päivänä 'Ärafätillä olevista ihmisistä. Hän sanoo: 'Katsokaa palvelijoitani, jotka ovat tulleet (luokseni) kampaamattomina ja takkuisina sekä pölyisinä.'" (Ahmad, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi.)

Ja Allah tietää parhaiten.

[Sheikki Muhammad Saaleh al-Munajjid (www.islam-qa.com)]


Uhraamisen päivän hyveet

Kysymys #36477:

Onko dhul-higgä -kuukauden 10. päivässä mitään erityisiä piirteitä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Kun Profeetta (SAAS) tuli Medinaan, hän havaitsi, että heillä oli kaksi päivää, joina heillä oli tapana pitää hauskaa. Hän (SAAS) sanoi: "Allah on antanut teille kaksi päivää, jotka ovat parempia kuin nämä, äl-Fitrin ja äl-Ädhään päivät." (Abu Dawud, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa äs-Silsilä äs-Sahiihä.)

Allah on antanut tälle ummälle kaksi päivää juhlimista ja vapaa-aikaa varten, kaksi päivää Allahin muistamista, kiittämistä ja Häneltä anteeksiannon pyytämistä varten. Tässä maailmassa uskovilla on kolme juhlaa tai 'iidiä: yksi 'iid, joka toistuu viikoittain, ja kaksi 'iidiä, jotka tulevat kerran vuodessa. Viikoittain toistuva 'iid on perjantai (gumu'ä). Ne ä'jääd, jotka tulevat vain kerran vuodessa, ovat:

 1. 'Iid äl-Fitr, ramädaanin paaston päättymisen juhla. Tämä tulee, kun ramädaan-kuukautena tehty paasto, joka on islamin kolmas pilari, päättyy. Kun muslimit ovat saaneet päätökseen heille määrätyn kuukauden kestävän paaston, Allah on määrännyt, että heidän tulisi seurata paastonsa loppuun saattamista juhlalla, jossa he kokoontuvat kiittämään Allahia, muistamaan Häntä ja ylistämään Häntä Hänen johdatuksestaan. Tuona 'iidinä heille on määrätty, että heidän tulisi rukoilla ja antaa hyväntekeväisyyteen.

 2. 'Iid äl-Ädhää (uhrijuhla), joka on dhul-higgä -kuukauden kymmenes päivä. Tämä on isompi ja parempi kahdesta juhlasta, ja se tulee häggin jälkeen, sillä kun muslimit saattavat päätökseen häggin, heille annetaan anteeksi. Pikemminkin hägg saatetaan päätökseen 'Ärafätin päivänä (dhul-higgä -kuukauden yhdeksäntenä päivänä) 'Ärafätin tasangolla pysyttäessä, joka on häggin iso pilari, kuten Profeetta (SAAS) sanoi: "Hägg on 'Ärafät." (At-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Irwää‘ äl-Ghaliil.)

'Ärafätin päivä on lunnaiden päivä Tulesta, kun Allah lunastaa Helvetin tulesta ne, jotka pysyivät 'Ärafätin tasangolla, ja muslimit, jotka eivät olleet 'Ärafätin tasangolla. Näin ollen sitä seuraava päivä on juhla kaikille muslimeille kaikilla alueilla, niille, jotka osallistuivat pyhiinvaellukseen ja niille, jotka eivät osallistuneet. Heille kaikille on määrätty tulla lähemmäksi Allahia uhrieläimen veren vuodattamisen rituaalin kautta. Tämän päivän hyveet voidaan tiivistää seuraavasti:


  Se on paras päivistä Allahin silmissä.

Ibn al-Qayyim rahimähullaah sanoi kirjassa Zääd äl-Mä'ääd: "Paras päivistä Allahin silmissä on Uhraamisen päivä, joka on paras häggin päivä, kuten sanotaan Sunän Abu Dawudissa, jossa kerrotaan Profeetan (SAAS) sanoneen: "Paras päivistä Allahin silmissä on Uhraamisen päivä." (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih Abi Dawud.)


  Se on häggin paras päivä.

Ibn 'Umarin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Profeetta (SAAS) seisoi gämääraatien välissä Uhraamisen päivänä hägginsä aikana ja sanoi: "Tämä on häggin paras päivä." (Al-Bukhari). Tämä johtuu siitä, että häggin parhaat teot tapahtuvat tänä päivänä, kun pyhiinvaeltajat tekevät seuraavat asiat:

   gämrat-ul-'Äqabän kivittäminen

   uhraaminen

   pään ajeleminen tai hiusten leikkaaminen

   täwääf (Kä'bän kiertäminen)

   sä'j (äs-Säfän ja äl-Märwän välissä juokseminen)


  Se on muslimien juhlapäivä.

Profeetta (SAAS) sanoi: "'Ärafätin päivä, Uhraamisen päivä ja ät-Täshriiqin päivät ovat meidän juhlamme, meidän muslimien, ja ne ovat syömisen ja juomisen päiviä." (At-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.)

Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


'Iidin tavat

Kysymys #36442:

Mitä ovat sunnat ja tavat, joita tulisi noudattaa 'iidin päivänä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Sunnat, joita muslimien tulisi noudattaa 'iidin päivänä ovat seuraavat:


  Ghoslin tekeminen ennen rukoukseen menoa.

Äl-Muwättä‘ssä ja muissa kokoelmissa on kerrottu sahiih hädiith, jonka mukaan 'Abdullah ibn 'Umarilla (RAA) oli tapana tehdä ghosl äl-Fitrin päivänä ennen kuin hän lähti rukouspaikalle aamulla.

An-Nawawi rahimähullaah sanoi, että muslimit olivat yksimielisiä siitä, että on pidettyä (mustähäbb) tehdä ghosl 'iid-rukousta varten. Syy siihen, miksi se on pidettyä, on sama kuin ghoslin tekeminen ennen gumu'ä-rukousta ja muita yleisiä kokoontumisia. Kuitenkin 'iidinä syy on jopa voimakkaampi.


  Syöminen ennen rukoukseen menemistä 'iid äl-Fitrinä ja rukouksen jälkeen 'iid äl-Ädhäänä:

Osa tavoista on olla menemättä ulos rukoukseen 'iid äl-Fitrinä, ennen kuin on syönyt joitakin taateleita. Anas ibn Malik (RAA) sanoi, ettei Allahin lähettiläällä (SAAS) ollut tapana mennä ulos 'iid äl-Fitrin aamuna ennen kuin hän oli syönyt muutamia taateleita … joista hän söi parittoman lukumäärän. (Al-Bukhari)

On pidettyä syödä ennen ulosmenoa sen tosiasian painottamiseksi, että tuona päivänä on kiellettyä paastota, ja sen osoittamiseksi, että paasto on loppunut. Ibn Hajar rahimähullaah mainitsi, että syy siihen oli torjua mahdollisuus paastoon lisäämisestä, ja että kiirehtisi tottelemaan Allahin käskyä. (Äl-Fäth)

Jokainen, jolla ei ole taateleita, voi rikkoa paastonsa millä tahansa sallitulla. Mutta 'iid äl-Ädhäänä on pidettyä olla syömättä mitään, kunnes henkilö tulee takaisin rukouksesta, niin että hän söisi udhijästä, jos hän on uhrannut. Jos hän ei aio uhrata, silloin ennen rukousta syömisessä ei ole mitään väärää.


  Täkbiir 'iidin päivänä.

Tämä on yksi tärkeimmistä 'iidin päivän sunnatavoista, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "…(Hän haluaa, että teidän) tulee suorittaa loppuun sama määrä (päiviä), ja että teidän tulee ylistää Allahia [sanoa täkbiiriä (Allaahu äkbär: Allah on Suurin)] Hänen johdatuksensa tähden, niin että saattaisitte olla kiitollisia Hänelle." (Koraani 2:185)

On kerrottu, että al-Waleed ibn Muslim sanoi: Kysyin al-Awza'ilta ja Malik ibn Anasilta täkbiirin sanomisesta ääneen kahtena 'iidinä. He sanoivat: "Kyllä, 'Abdullah ibn 'Umarilla (RAA) oli tapana sanoa se ääneen äl-Fitrin päivänä siihen asti kun imaami tuli (johtamaan rukousta)."

Sahiih kertomuksessa on kerrottu, että 'Abdurrahman as-Sulami sanoi: "He painottivat sitä enemmän äl-Fitrin päivänä kuin äl-Ädhään päivänä." Wakee' sanoi: "Tämä viittaa täkbiiriin." (Katso Irwää‘ äl-Ghaliil.)

Ad-Daraqutni ja muut kertoivat, että 'iid äl-Fitrin ja 'iid äl-Ädhään aamuina ibn 'Umar (RAA) pyrki lausumaan täkbiiriä kunnes hän tuli rukouspaikalle. Sitten hän lausui täkbiiriä kunnes imaami tuli ulos.

Ibn Abi Shayba kertoi luotettavalla kertojien ketjulla, että az-Zuhri sanoi: Ihmisillä oli tapana lausua täkbiir'iidinä, kun he tulivat ulos taloistaan, kunnes he tulivat rukouspaikalle ja kunnes imaami tuli ulos. Kun imaami tuli ulos, he hiljenivät, ja kun hän sanoi täkbiirin (rukousta varten), he sanoivat täkbiirin. (Katso Irwää‘ äl-Ghaliil.)

Täkbiirin sanominen, kun henkilö tulee ulos talostaan mennäkseen rukouspaikalle, ja kunnes imaami tulee ulos, oli jotain tunnettua säläfien (aiempien sukupolvien) keskuudessa. Useat oppineet ovat kertoneet tämän, esimerkiksi ibn Abi Shayba, 'Abd ar-Razzaaq ja al-Firyaabi kirjassa Ähkääm äl-'Iidäjn ryhmältä säläfejä. Esimerkiksi Naafi' ibn Jubairilla oli tapana lausua täkbiiriä ja hän oli hämmästynyt, etteivät ihmiset tehneet sitä ja hän sanoi: "Miksi ette lausu täkbiiriä?"

Ibn Shihaab az-Zuhrilla rahimähullaah oli tapana sanoa: "Ihmisillä oli tapana lausua täkbiiriä siitä asti kun he tulivat ulos taloistaan siihen asti kun imaami tuli sisään."

Täkbiirin aika 'iid äl-Fitrinä on 'iidiä edeltävästä yöstä siihen asti kun imaami tulee johtamaan 'iid-rukousta. 'Iid äl-Ädhään tapauksessa täkbiir alkaa dhul-higgä -kuukauden ensimmäisestä päivästä ja kestää siihen asti kun aurinko laskee viimeisenä Täshriiqin päivänä.


Täkbiirin kuvaus:

Ibn Abi Shayban Musannäfissä kerrotaan luotettavalla kertojien ketjulla ibn Mas'udilta (RAA), että tällä oli tapana lausua täkbiirTäshriiqin päivinä:

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah,

wä Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, wä lilläähilhämd.

Tämä on suomeksi: Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Toisessa paikassa ibn Abi Shayba kertoi samalla kertojien ketjulla muuten saman, mutta lause Allaahu äkbär toistettiin kolmasti.

Al-Mahaamili kertoi luotettavalla kertojien ketjulla myös ibn Mas'udilta (RAA):

Allaahu äkbäru käbiira, Allaahu äkbäru käbiira,

Allaahu äkbär wä ägäll, Allaahu äkbär wä lilläähilhämd.

Tämä on suomeksi: Todellakin Allah on Suurin, todellakin Allah on Suurin, Allah on Suurin ja Ylistetty, Allah on Suurin ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. (Katso äl-Irwää‘.)


  Onnitteleminen.

'Iidin tapoihin kuuluvat myös onnittelut ja hyvän toivotukset ihmisten kesken, sanamuodolla ei ole niin väliä. Esimerkiksi voi sanoa toinen toiselleen täqabbälä Allah minnä wä minkum [hyväksyköön Allah (hyvät teot) meiltä ja teiltä], 'iid mubäärak tai jonkin muun sallitun onnittelun.

Jubair ibn Nufayrin on kerrottu sanoneen: Kun Profeetan (SAAS) kumppanit tapasivat toisensa 'iidin päivänä, he sanoivat toisilleen: "Hyväksyköön Allah (hyvät teot) meiltä ja teiltä." (Ibn Hajar sanoi sen kertojien ketjun olevan häsän. Äl-Fäth.)

Onnitteleminen oli hyvin tunnettua kumppaneitten keskuudessa ja oppineet, kuten imaami Ahmad ja muut sallivat sen. On olemassa todisteita, jotka antavat ymmärtää, että ihmisiä on määrätty onnittelemaan ja toivottamaan hyvää tietyissä tilanteissa, ja että kumppanit onnittelivat toisiaan hyvien asioiden tapahtuessa, kuten kun Allah hyväksyi miehen katumuksen, he menivät ja onnittelivat häntä siitä ja niin edelleen.

Epäilemättä nämä onnittelut kuuluvat jaloihin luonteenpiirteisiin muslimien keskuudessa.

Onnittelemisen aiheesta voidaan sanoa vähintään se, että sinun tulisi onnitella niitä, jotka onnittelevat sinua 'iidinä, ja pysyä hiljaa, jos toiset pysyvät hiljaa, kuten imaami Ahmad rahimähullaah sanoi: "Jos joku onnittelee sinua, vastaa, muuten älä aloita sitä."


  Kaunistautuminen 'iidinä.

'Abdullah ibn 'Umarin (RAA) kerrotaan sanoneen, että 'Umar (RAA) otti markkinoilla myynnissä olevan brokadiviitan ja toi sen Allahin lähettiläälle (SAAS) ja sanoi: "Oi Allahin lähettiläs, osta tämä ja kaunistaudu sillä 'iidinä ja lähetystöjen vastaanottamista varten." Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi hänelle: "Pikemminkin tämä on hänen vaatteensa, jolla ei ole osaa (hurskaudesta tai palkkiosta Tuonpuoleisessa)…" (Al-Bukhari)

Profeetta (SAAS) yhtyi 'Umarin (RAA) mielipiteeseen kaunistautumisesta 'iidiksi, mutta hän tuomitsi hänet tämän viitan valitsemisesta, koska se oli tehty silkistä.

Jabirin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Profeetalla (SAAS) oli viitta, jota hän käytti kahtena 'iidinä ja perjantaisin." (Sahiih ibn Khuzayma)

Al-Baihaqee kertoi luotettavalla kertojien ketjulla, että ibn 'Umarilla (RAA) oli tapana käyttää parhaita vaatteitaan 'iidinä. Joten miehen tulisi käyttää parhaita vaatteitaan, jotka hänellä on, mennessään ulos 'iidinä.

Naisten tulisi välttää itsensä koristelemista mennessään ulos 'iidinä, koska heidän on kiellettyä näyttää koristuksiaan miehille, jotka eivät ole heille mähäärimejä [monikko sanasta mähram (läheinen miessukulainen)]. Naisten, jotka haluavat mennä ulos, on myös kiellettyä laittaa hajuvettä tai asettaa miehet kiusaukseen, koska he ovat menossa ulos vain palvontaa varten.


  Rukoukseen tulisi mennä yhtä reittiä ja sieltä tulisi palata toista reittiä.

Jabir ibn 'Abdullahin (RAA) on kerrottu sanoneen: "'Iidin päivänä Profeetalla (SAAS) oli tapana vaihdella reittiään." (Al-Bukhari)

Sanottiin, että syy siihen oli se, että kaksi reittiä todistaisi hänen puolestaan Ylösnousemuksen päivänä, sillä maa tulee puhumaan Ylösnousemuksen päivänä ja sanoo, mitä sen päällä tehtiin, niin hyvän kuin pahankin.

Sanottiin myös, että se oli islamin tunnusmerkkien ilmaisemiseksi molemmilla reiteillä; Allahin muistamisen (dhikr) ilmaisemiseksi tai tekopyhien ja juutalaisten ärsyttämiseksi sekä pelottamiseksi hänen mukanaan olevalla suurella ihmisjoukolla. Lisäksi sanottiin, että se oli ihmisten tarpeista huolehtimiseksi, heidän kysymyksiinsä vastaamiseksi, heidän opettamisekseen, esimerkin näyttämiseksi ja puutteenalaisille antamiseksi, tai hänen sukulaistensa luona käymiseksi ja sukulaissuhteiden ylläpitämiseksi.

Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (islam-qa.com)]


Kysymys #49014:

Haluaisin tietää joitakin 'iidin sunnatapoja ja sitä koskevia säännöksiä.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Allah on antanut useita säännöksiä 'iidiä koskien, mukaan lukien seuraavat:


  On mustähäbb (jotain pidettyä) lausua täkbiir'iidin yöstä ramädaan-kuukauden viimeisen päivän auringonlaskusta siihen asti kun imaami tulee johtamaan rukousta. Täkbiirin muoto on seuraava:

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah,

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, wä lilläähilhämd.

Tämä on suomeksi: Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Tai Allaahu äkbär voidaan sanoa kolmasti, joten sanotaan:

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah,

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, wä lilläähilhämd

Tämä on suomeksi: Allah on Suurin, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Molemmat tavat ovat luvallisia.

Miesten tulisi korottaa ääntään tämän dhikrin lausumisessa markkinapaikoilla, moskeijoissa ja kodeissa, mutta naisten ei tulisi korottaa ääntään.


  Sinun tulisi syödä pariton määrä taateleita ennen 'iid-rukoukseen lähtemistä, koska Profeetta (SAAS) ei lähtenyt ulos 'iidin päivänä ennen kuin hän oli syönyt parittoman määrän taateleita. Sinun tulisi pitäytyä parittomassa määrässä, kuten Profeetta (SAAS) teki.


  Sinun tulisi käyttää parhaita vaatteitasi - tämä koskee miehiä. Naisten ei tulisi käyttää kauniita vaatteita, kun he menevät 'iidin rukouspaikalle, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Antaa heidän mennä ulos säädyllisesti pukeutuneena." Eli naisten tulisi käyttää tavallisia vaatteita, jotka eivät ole koristeellisia. Heidän on kiellettyä mennä ulos käyttäen hajuvettä ja meikkiä.


  Jotkut oppineet pitävät ghoslin tekemistä 'iid-rukousta varten mustähäbbinä (pidettynä), koska joidenkin säläfien on kerrottu tehneen tämä. Ghoslin tekeminen 'iid-rukousta varten on mustähäbb, aivan kuin se on määrätty gumu'älle, koska henkilö menee tapaamaan ihmisiä. Joten on hyvä, jos henkilö tekee ghoslin.


  'Iid-rukous. Muslimit ovat yksimielisiä siitä, että islamissa on määrätty 'iid-rukous. Jotkut sanovat sen olevan sunna, toiset sanovat sen olevan färd kifääjä (yhteisöllinen velvollisuus) ja jotkut muut sanovat sen olevan färd 'äjn (yksityinen velvollisuus), ja että sen tekemättä jättäminen on synti. He siteerasivat todisteena tosiasiaa, että Profeetta (SAAS) käski jopa neitsyiden ja eristyksissä olevien naisten eli niiden, jotka eivät tavallisesti tulleet ulos, olemaan läsnä 'iidin rukouspaikalla. Ainoastaan niiden, joilla oli kuukautiset, tulisi pysyä poissa itse rukouspaikalta, koska naisten, joilla on kuukautiset, ei ole luvallista pysyä moskeijassa; heidän on luvallista kävellä läpi, mutta ei pysyä siellä.

Todisteiden perusteella minusta vaikuttaa siltä, että se on färd 'äjn (yksityinen velvollisuus) ja että jokaisen miespuolisen on pakollista osallistua 'iid-rukoukseen, lukuun ottamatta niitä, joilla on syy. Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah puolsi tätä mielipidettä.

Ensimmäisessä rak'ässä imaamin tulisi lausua säbbih-ismä Rabbikä äl-ä'lää (suurat äl-Ä'lää, no. 87) ja toisessa rak'ässä hänen tulisi lausua häl ätääkä hädiith-ul-ghaashijä (suurat äl-ghaashijä, no. 88). Tai hän voi lausua suurat Qaafin (no. 50) ensimmäisessä ja suurat äl-Qamärin (no. 54) toisessa. Molemmat vaihtoehdot on kerrottu luotettavissa kertomuksissa Allahin lähettiläs Muhammadilta (SAAS).


  Jos perjantai ja 'iid sattuvat samalle päivälle, 'iid-rukous tulisi pitää, kuten myös perjantairukous, kuten Muslimin Sahiihissaan kertoman an-Nu'maan ibn Basheerin hädiithin ilmeinen merkitys osoittaa. Mutta ne, jotka osallistuvat 'iid-rukoukseen imaamin kanssa, voivat halutessaan osallistua perjantairukoukseen tai rukoilla dhohr-rukouksen.


  Useiden oppineiden mukaan yksi 'iid-rukouksen säännöistä on, että jos henkilö tulee 'iidin rukouspaikalle ennen imaamia, hänen tulisi istua alas eikä rukoilla kahta rak'ää, koska Profeetta (SAAS) rukoili kaksi rak'ää 'iid-rukouksessa, eikä rukoillut mitään rukousta sitä ennen eikä sen jälkeen.

Jotkut oppineet ovat sitä mieltä, että kun henkilö saapuu rukouspaikalle, hänen ei tulisi istua, ennen kuin hän on rukoillut kaksi rak'ää. Tämä johtuu siitä, että 'iidin rukouspaikka on moskeija perustuen siihen tosiasiaan, etteivät naiset, joilla on kuukautiset, saa olla siellä. Joten siihen pätevät samat säännöt kuin moskeijaan, mikä osoittaa sen olevan moskeija. Tähän perustuen siihen pätee Profeetan (SAAS) sanojen yleinen merkitys: "Kun joku teistä menee moskeijaan, älköön hän istuutuko, ennen kuin hän on rukoillut kaksi rak'ää." Mitä tulee siihen, ettei Profeetta (SAAS) rukoillut mitään rukousta ennen tai jälkeen 'iid-rukouksen, se johtuu siitä, että hänen saapuessaan rukous alkoi.

Täten on todistettu, että meidän tulisi rukoilla tähijjät-ul-mäsgid (kaksi rak'ää "moskeijan tervehtimiseksi") saapuessamme 'iidin rukouspaikalle, kuten kaikkien moskeijoiden tapauksessa. Jos oletamme hädiithistä, ettei 'iid moskeijalle ole tähijjät-ul-mäsgidiä, meidän tulisi sanoa, ettei perjantaimoskeijallekaan ole tähijjät-ul-mäsgidiä. Kun Allahin lähettiläs (SAAS) saapui perjantaimoskeijaan, hän lausui khotbän (saarnan), rukoili kaksi rak'ää ja sitten lähti. Hän rukoili perjantain tavalliset sunnarukoukset talossaan, joten hän ei rukoillut mitään rukousta ennen perjantairukousta tai sen jälkeen (moskeijassa).

Minusta tuntuu todennäköisimmin oikealta, että meidän tulisi rukoilla kaksi rak'ää 'iidin rukouspaikalla moskeijan tervehtimiseksi, mutta meidän ei tulisi tuomita toisiamme koskien tätä asiaa, koska oppineilla on eroavaisuuksia sen suhteen. Meidän ei tulisi tuomita toisiamme koskien asioita, joissa oppineet ovat erimielisiä, ellei ole olemassa selkeää tekstiä. Joten meidän ei tulisi tuomita häntä, joka rukoilee (tähijjät-ul-mäsgidin), eikä häntä, joka istuutuu rukoilematta.


  Yksi 'iidin päivän säännöistä - 'iid äl-Fitr - on että zäkäät äl-Fitr tulee maksaa tänä päivänä. Profeetta (SAAS) määräsi, että se tulisi maksaa ennen 'iid-rukousta. On luvallista maksaa se päivä tai kaksi ennen perustuen al-Bukharin kertomaan hädiithiin ibn 'Umarilta (RAA): "Heillä oli tapana antaa se päivä tai kaksi ennen ('iid) äl-Fitriä." Jos se maksetaan 'iid-rukouksen jälkeen, sitä ei lasketa sadäqat äl-Fitriksi ibn 'Abbaasin (RAA) hädiithiin perustuen: "Se on zäkäät äl-Fitr jokaiselle, joka maksaa sen ennen rukousta, ja se on tavallinen almu jokaiselle, joka maksaa sen rukouksen jälkeen." On kiellettyä viivyttää zäkäät äl-Fitrin maksamista 'iid-rukouksen jälkeen. Jos henkilö viivyttää sitä ilman syytä, se ei ole hyväksyttävä zäkäät. Mutta jos henkilöllä on syy - kuten hän matkustaa, eikä hänellä ole mitään annettavaa tai ketään, jolle antaa se, tai hän olettaa perheensä maksavan sen ja he olettavat hänen maksavan sen. Tässä tapauksessa hänen tulisi maksaa se, kun se on hänelle helppoa, vaikka se olisi rukouksen jälkeen, eikä se ole synti hänelle, koska hänellä on syy.


  Ihmisten tulisi tervehtiä toisiaan, mutta useiden ihmisten osalta tämä johtaa kiellettyihin tekoihin. Esimerkiksi miehet menevät sisään taloihin ja kättelevät hunnuttomia naisia mähramin olematta paikalla. Jotkut näistä pahoista ovat pahempia kuin toiset.

Huomaamme joidenkin ihmisten tuomitsevan hänet, joka kieltäytyy kättelemästä niitä, jotka eivät ole hänen mähäärimejään, mutta he ovat väärintekijöitä, ei hän. Mutta hänen tulisi selittää heille ja sanoa, että heidän tulisi kysyä luotettavilta oppineilta hänen tekonsa vahvistusta. Hänen tulisi myös sanoa heille, ettei heidän tulisi suuttua ja vaatia esi-isien tapojen noudattamista, koska tavat eivät tee luvallisesta asiasta kiellettyä, eivätkä kielletystä asiasta luvallista. Hänen tulisi selittää heille, että jos he tekevät sen (noudattavat esi-isien tapoja), he tulevat olemaan kuin ne, joista Allah sanoo (merkityksen selitys): "Samoin Me emme lähettäneet varoittajaa ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) yhdellekään kaupungille (ihmisille), paitsi että nautinnonhaluiset heidän joukostaan sanoivat: 'Havaitsimme isiemme seuraavan tiettyä tapaa ja uskontoa, ja me tulemme todellakin seuraamaan heidän jalanjälkiään.'" (Koraani 43:23)

Joillakin ihmisillä on tapa mennä hautausmaalle 'iidin päivänä tervehtimään haudoissa olevia, mutta haudoissa olevat eivät tarvitse tervehdyksiä eivätkä onnitteluja, koska he eivät paastoa eivätkä rukoile qijäämiä.

Haudoilla käyminen ei ole sellaista, joka tulee tehdä erityisesti 'iidin päivänä, perjantaina tai jonain tiettynä päivänä. On todistettu, että Profeetalla (SAAS) oli tapana käydä haudoilla yöllä, kuten Muslimin kertomassa 'Aishan (RAA) hädiithissä mainitaan. Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Käykää haudoilla, koska ne muistuttavat teitä Tuonpuoleisesta."

Haudoilla käyminen on palvonnan teko, eivätkä palvonnan teot ole hyväksyttäviä, elleivät ne ole shärii'än mukaisia. Profeetta (SAAS) ei valinnut 'iidin päivää haudoilla käymiseen, joten meidänkään ei tulisi tehdä niin.


  Jos miehet halaavat toisiaan 'iidin päivänä, siinä ei ole mitään väärää.


  On määrätty, että 'iid-rukoukseen menevän henkilön tulisi mennä yhtä reittiä ja palata toista reittiä seuraten Allahin lähettilään (SAAS) esimerkkiä. Tämä sunna ei päde muihin rukouksiin, perjantairukoukseen tai muihin; se pätee vain 'iid-rukoukseen.

[Mägmuu' Fätääwää ibn 'Utheimeen. Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Profeetan (SAAS) ohjeet 'iid-rukousta koskien

Kysymys #49020:

Haluaisin tietää Profeetan (SAAS) ohjeet 'iid-rukouksia koskien.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Profeetalla (SAAS) oli tapana rukoilla 'iid-rukoukset rukouspaikalla (musallä). Ei ole mitään kertomusta, jonka mukaan hän olisi rukoillut 'iid-rukouksen moskeijassaan. Ash-Shafi'i sanoi kirjassa äl-Umm: Kerrotaan, että Allahin lähettiläällä (SAAS) oli tapana mennä kahtena 'iidinä rukouspaikalle Medinassa, kuten tekivät ne (kalifit), jotka tulivat hänen jälkeensä, ellei ollut jotain syytä, kuten sade ja niin edelleen. Muissa maissa ihmiset tekivät samoin, lukuun ottamatta Mekan ihmisiä.

Hänellä (SAAS) oli tapana käyttää kaikkein kauneimpia vaatteitaan mennessään rukoilemaan. Hänellä oli puku (hullä), jota hän käytti 'iidinä ja gumu'änä (perjantairukouksessa). Hullä on kaksiosainen puku, jonka osat ovat samanlaisesta kankaasta.

Hänellä (SAAS) oli tapana syödä taateleita ennen ulos menemistä 'iid äl-Fitrinä, ja hän söi parittoman määrän niitä. Al-Bukhari kertoi Anasin (RAA) sanoneen: Allahin lähettiläs (SAAS) ei mennyt ulos 'iid äl-Fitrin aamuna ennen kuin hän oli syönyt muutamia taateleita, ja hän söi parittoman lukumäärän. Ibn Qudaama sanoi: Me emme tiedä mitään eroavaa mielipidettä koskien tosiasiaa, että on mustähäbb syödä aikaisin 'iid äl-Fitrin päivänä.

Syy syömiseen ennen rukousta on, ettei kukaan ajattelisi, että on välttämätöntä paastota siihen asti kun on rukoiltu. Sanottiin myös tämän olevan, jotta kiirehdittäisiin tottelemaan Allahin käskyä, sillä Hän määräsi paaston rikkomisen sen jälkeen kun Hän oli määrännyt paastoamisen. Jos taateleita ei ole saatavilla, henkilön tulisi ottaa jotain muuta aamiaiseksi, vaikkakin vain vettä, niin että hän voi noudattaa sunnan periaatetta, jonka mukaan tulee ottaa jotain aamiaiseksi ennen rukoilemista 'iid äl-Fitrinä.

'Iid äl-Ädhää koskien Profeetalla (SAAS) ei ollut tapana syödä mitään ennen kuin hän tuli takaisin rukouspaikalta. Sitten hän söi jonkun verran uhrieläimensä lihasta.

On kerrottu, että hänellä (SAAS) oli tapana tehdä ghosl molempina ä'jäädinä. Ibn al-Qayyim sanoi: Tätä koskien on kerrottu kaksi heikkoa (da'iif) hädiithiä … mutta on todistettu ibn 'Umarilta (RAA), joka oli hyvin innokas seuraamaan Sunnaa, että hänellä oli tapana tehdä ghosl ennen ulosmenoa 'iidin päivänä.

Hänellä (SAAS) oli myös tapana mennä 'iid-rukoukseen kävellen ja tulla sieltä kävellen. Ibn Maaja kertoi ibn 'Umarin (RAA) sanoneen: Allahin lähettiläällä (SAAS) oli tapana mennä 'iid (rukoukseen) kävellen ja tulla takaisin kävellen. (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih ibn Maaja.)

At-Tirmidhi kertoi 'Ali ibn Abi Talibin (RAA) sanoneen: On sunna mennä 'iid (rukoukseen) kävellen. (Al-Albaani luokitteli sen häsäniksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.)

At-Tirmidhi sanoi: Useimmat oppineet toimivat tämän hädiithin mukaan ja sanoivat, että miehen on mustähäbb mennä 'iid (rukoukseen) kävellen. On mustähäbb olla ratsastamatta, ellei hänellä ole syytä.

Kun Profeetta (SAAS) saapui rukouspaikalle, hän aloitti rukouksen ilman ädhääniä tai iqaamää ja sanomatta "äs-saläätu gäämi'ä" (rukous on alkamassa). On sunna olla tekemättä mitään näistä asioista. Eikä hän rukoillut mitään rukousta rukouspaikalla ennen 'iid-rukousta tai sen jälkeen.

Profeetta (SAAS) aloitti rukouksella ennen khotbän lausumista. Hän rukoili kaksi rak'ää seitsemällä peräkkäisellä täkbiirillä ensimmäisessä rak'ässä, mukaan lukien täkbiirat äl-ihraam (täkbiir, jolla rukous alkaa), ja pitäen lyhyen tauon jokaisen kahden täkbiirin välissä. Ei ole mitään kertomusta, että hän olisi sanonut mitään tiettyä dhikrtäkbiiraatien (monikko sanasta täkbiir) välissä, mutta on kerrottu, että ibn Mas'ud (RAA) ylisti Allahia ja lähetti siunaukset Profeetalle (SAAS). Mutta ibn 'Umarilla (RAA), joka oli aina innokas seuraamaan Profeettaa (SAAS), oli tapana nostaa kätensä jokaisella täkbiirillä.

Kun hän (SAAS) oli lopettanut täkbiiraat, hän alkoi lausua. Hän lausui äl-Fäätihän ja sitten qaaf wäl-Qur'aan-il-mägiid (suurat Qaaf, no. 50) ensimmäisessä rak'ässä ja iqtärabät-is-sää'ä wä-änshäqqa äl-qamär (suurat äl-Qamär, no. 54) toisessa. Joskus hän lausui säbbih-ismä Rabbikä äl-ä'lää (suurat äl-Ä'lää, no. 87) ja häl ätääkä hädiith-ul-ghaashijä (suurat äl-Ghaashijä, no. 88). Molemmat on kerrottu luotettavissa kertomuksissa, mutta muita suuria ei ole mainittu luotettavissa kertomuksissa. Kun hän oli lopettanut lausumisen, hän sanoi täkbiirin ja kumartui. Kun hän oli lopettanut kumartumisen ja suullaan makaamisen ja oli noussut jälleen seisomaan, hän sanoi viisi täkbiiriä. Kun hän oli lopettanut täkbiiraat, hän alkoi jälleen lausua. Täkbiir oli ensimmäinen asia, jonka hän teki kummassakin rak'ässä ja lausumista seurasi rokuu' (kumartuminen).

At-Tirmidhi kertoi hädiithin Kathiir ibn 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Awfilta, joka kertoi isältään, joka kertoi isältään, että Allahin lähettiläs (SAAS) lausui täkbiirin 'iid (rukouksessa) seitsemän kertaa ensimmäisessä rak'ässä ennen Koraanin lausumista, ja viisi kertaa toisessa rak'ässä ennen Koraanin lausumista. At-Tirmidhi sanoi: "Kysyin Muhammadilta - eli al-Bukharilta - tästä hädiithistä ja hän sanoi: 'Tätä aihetta koskien ei ole mitään luotettavampaa kuin tämä.' Ja minä sanon samoin."

Kun Profeetta (SAAS) oli lopettanut rukouksen, hän nousi ja seisoi ihmisiin päin ihmisten istuessa riveissään ja hän puhutteli heitä saarnaten ja kehottaen määräyksillä ja kielloilla. Jos hän halusi lähettää retkikunnan jonnekin, hän teki sen, ja jos hän halusi määrätä jotain, hän teki sen.

Hänellä ei ollut mitään minbäriä, jonka päällä hän olisi seisonut, eikä Medinan minbäriä tuotu ulos. Pikemminkin hän puhutteli heitä seisoen maassa. Jabir (RAA) sanoi: "Osallistuin 'iid-rukoukseen Allahin lähettilään (SAAS) kanssa. Hän aloitti rukouksella ennen khotbän lausumista, ilman ädhääniä ja iqaamää. Sitten nousi seisomaan nojaten Bilaliin, ja määräsi meitä pelkäämään ja tottelemaan Allahia. Hän saarnasi ihmisille ja muistutti heitä. Sitten hän meni naisten luokse ja saarnasi heille sekä muistutti heitä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) sanoi: "Profeetalla (SAAS) oli tapana mennä ulos äl-Fitrin ja äl-Ädhään päivinä rukouspaikalle. Hän aloitti rukouksella. Sitten hän nousi ja seisoi ihmisiin päin ihmisten istuessa riveissään…" (Muslim)

Profeetta (SAAS) aloitti kaikki khotabinsa (monikko sanasta khotbä) Allahin ylistämisellä. Edes yhdessä hädiithissä ei ole kerrottu, että hän olisi aloittanut 'iidin khotbän täkbiirillä. Pikemminkin ibn Maaja kertoi kirjassaan Sunän, että Sa'd al-Qaraz, Profeetan (SAAS) rukoukseen kutsuja, sanoi: "Profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa täkbiiriä kahden saarnan välissä, ja hänellä oli tapana sanoa paljon täkbiiriä läpi koko 'iidin khotbän." Al-Albaani luokitteli tämän da'iifiksi (heikoksi) kirjassa Da'iif ibn Maaja. Vaikka tämä hädiith onkin heikko, se ei osoita, että Profeetalla (SAAS) olisi ollut tapana aloittaa khotbänsä täkbiirillä. Kirjassa Tämääm äl-Minnä sanotaan: Vaikka se ei osoita, että 'iidin khotbä on määrätty aloitettavaksi täkbiirillä, sen kertojien ketju on heikko ja sisältää yhden miehen, joka on heikko ja toisen joka on tuntematon, joten ei ole luvallista siteerata sitä todisteena sille, että khotbän aikana täkbiirin sanominen on sunna.

Ibn al-Qayyim sanoi: Ihmiset olivat erimielisiä siitä, kuinka khotbän 'iidinä ja saderukouksen (istisqaa‘) tapauksessa tulisi alkaa. Jotkut sanoivat, että niiden tulisi alkaa täkbiirillä, ja toiset sanoivat, että istisqaa‘n khotbän tulisi alkaa rukouksilla pyytäen anteeksiantamusta, ja toiset sanoivat, että niiden tulisi alkaa ylistyksellä. Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi: Tämä (viimeinen) on oikea mielipide. Profeetalla (SAAS) oli tapana aloittaa kaikki khotabinsa ylistämällä Allahia.

Profeetta (SAAS) antoi 'iid-rukoukseen osallistuville luvan joko istua ja kuunnella khotbää tai lähteä. Abu Dawud kertoi 'Abdullah ibn as-Saa‘ibin (RAA) sanoneen: Osallistuin 'iid (rukoukseen) Allahin lähettilään (SAAS) kanssa, ja lopetettuaan rukouksen hän sanoi: "Aiomme lausua khotbän, joten jokainen, joka haluaa istua ja kuunnella khotbää, antakoon hänen tehdä niin, ja jokainen, joka haluaa lähteä, antakoon hänen mennä." (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih Abi Dawud.)

Profeetalla (SAAS) oli tapana vaihdella reittiään 'iidin päivänä. Hän meni yhtä reittiä ja palasi toista. Al-Bukhari kertoi Jabir ibn 'Abdullahin (RAA) sanoneen: "'Iidin päivänä Profeetalla (SAAS) oli tapana vaihdella reittiään." [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


'Iidinä tehtyjä virheitä

Kysymys #36856:

Mitkä ovat virheet ja väärät teot, joista muslimeja varoitetaan kahtena 'iidinä? Huomaamme joitakin tekoja, jotka tuomitsemme, kuten haudoilla käyminen 'iid-rukouksen jälkeen ja 'iidin vastaisena yönä ylhäällä oleminen palvonnan tarkoituksessa…

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Nyt kun 'iid on tulossa, haluaisimme kiinnittää huomion joihinkin asioihin, joita ihmiset tekevät, koska he ovat tietämättömiä Allahin laeista ja Allahin lähettilään (SAAS) Sunnasta. Näihin sisältyvät seuraavat:


  Joidenkin uskomus, että 'iidin vastainen yö on määrätty palvontaan.

Jotkut ihmiset uskovat, että 'iidin vastainen yö on määrätty palvontaan. Tämä on eräänlainen uudistus, eikä sitä ole todistettu Profeetalta (SAAS). Pikemminkin se on kerrottu heikossa hädiithissä, jossa sanotaan: "Jokainen, joka pysyy ylhäällä 'iidin yönä, hänen sydämensä ei kuole päivänä, jolloin sydämet kuolevat." Tämä hädiith ei ole sahiih. Se on kerrottu kahden kertojien ketjun kautta, joista toinen on tekaistu ja toinen on hyvin heikko. Katso al-Albaanin Silsilät äl-Ähäädiith äd-Da'iifä wäl-Mäwdoo'ä.

Ei ole määrätty 'iidin vastaisen yön erilleen poimimista qijäämin rukoilemiseksi sulkien pois kaikki muut yöt. Sen sijaan hänen tapauksessaan, jonka tapa on rukoilla qijääm, 'iidin vastaisena yönä qijäämin rukoilemisessa ei ole mitään väärää.


  Haudoilla käyminen kahtena 'iidin päivänä.

Tämä on päinvastaista 'iidin tarkoitukselle, joka on ilon ja onnellisuuden ilmaiseminen, ja se on Profeetan (SAAS) opetuksien ja säläfien tekojen vastaista. Se kuuluu Profeetan kiellon yleisen merkityksen piiriin haudoilla käymisestä tiettynä päivänä ja siitä juhlan kaltaisen tekemisestä, kuten oppineet lausuivat. Katso al-Albaanin Ähkääm äl-Gänää‘iz wä Bidä'uhä s. 219, 258.


  Gämää'än (yhteisrukouksen) hylkääminen, myöhään nukkuminen ja rukouksesta poisjääminen.

Valitettavasti näkee joidenkin muslimien jäävän pois rukouksesta ja hylkäävän gämää'än. Profeetta (SAAS) sanoi: "Liitto, joka erottaa meidät heistä, on rukous. Jokainen, joka hylkää sen, on kääfir." (At-Tirmidhi ja an-Nasaa‘ee, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.)

Hän (SAAS) sanoi myös: "Tekopyhille kaikkein raskaimpia ovat 'ishää‘ ja fägr rukoukset. Jos he tietäisivät (mitä hyvää) niissä on, he tulisivat niihin, vaikka heidän pitäisi ryömiä. Olin ajatellut määrätä rukouskutsun antamisen, sitten käskisin miestä johtamaan ihmisiä rukouksessa. Sen jälkeen menisin ottaen mukaani joitakin miehiä kantaen puunippuja ihmisten luokse, jotka eivät osallistu rukoukseen, ja polttaisin heidän talonsa maahan heidän ympäriltään." (Muslim)


  Naiset seurustelevat miesten kanssa rukouspaikalla, kaduilla ja muualla, ja kerääntyvät yhteen miesten kanssa noissa paikoissa. Tämä on suuren fitnän (houkutuksen) lähde ja vakava vaara. Sekä naisia että miehiä tulisi varoittaa tästä, ja tarvittaviin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä tämän välttämiseksi mahdollisuuksien mukaan. Miesten ja nuorison ei tulisi lähteä rukouspaikalta tai moskeijasta ennen kuin naiset ovat hajaantuneet kokonaan.


  Jotkut naiset menevät ulos käyttäen hajuvettä ja meikkiä sekä hunnutta.

Tämä on laajalle levinnyt ongelma, ja useat ihmiset suhtautuvat tähän asiaan liian kevyesti. Allah on Hän, jolta me etsimme apua. Jotkut naiset - johdattakoon Allah heitä - jopa pukeutuvat hienoimpiin vaatteisiinsa ja laittavat parasta hajuvettään, kun he menevät moskeijaan rukoilemaan taraawiih-rukouksia tai menevät 'iid-rukouksiin ja niin edelleen. Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen nainen, joka laittaa hajuvettä, ja kulkee ihmisten ohi niin, että he voivat haistaa hänen tuoksunsa, on avionrikkoja." (An-Nasaa‘ee ja at-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen häsäniksi kirjassa Sahiih ät-Tärghiib wät-Tärhiib.)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Helvetin ihmisten joukossa on kaksi tyyppiä, joita en ole nähnyt. Ihmiset, joilla on karjan hännän kaltaiset ruoskat, joilla he ruoskivat ihmisiä, ja naiset, jotka ovat puettuja, mutta silti alastomia. He menevät harhaan ja johtavat toisia harhaan päillään, jotka näyttävät kamelin kyttyröiltä nojaten toiselle puolelle. He eivät tule pääsemään Paratiisiin, eivätkä edes haistamaan sen tuoksua, vaikka sen tuoksu voidaan havaita niin ja niin etäältä." (Muslim)

Naisten huoltajien tulee pelätä Allahia niiden suhteen, jotka ovat heidän huolenpitonsa alaisia, ja täyttää tehtävänsä heidän suojelemisestaan ja elättämisestään, minkä Allah on määrännyt heille, koska "Miehet ovat naisten suojelijoita ja elättäjiä, koska Allah on tehnyt toisesta toista etevämmän…" (Koraanin jakeen 4:34 merkityksen selitys)

Joten huoltajien tulee opastaa heitä ja näyttää heille se, mikä tulee johtamaan heidät pelastukseen ja turvallisuuteen tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa; tämä tapahtuu pysymällä pois siitä, minkä Allah on kieltänyt, ja ponnistelemalla siihen, mikä tulee tuomaan heidät lähemmäksi Allahia.


  Laulamisen kuunteleminen ja kielletyt asiat.

Näinä aikoina laajalle levinneiden pahojen asioiden joukossa on musiikki ja laulaminen. Ne ovat levinneet todella laajalle ja ihmiset suhtautuvat tähän asiaan liian kevyesti. Musiikkia on televisiossa, radiossa, autoissa, kodeissa ja markkinapaikoilla. Ei ole kykyä eikä voimaa paitsi Allahin avun kautta. Edes matkapuhelimet eivät ole vapaita tästä pahasta. On yhtiöitä, jotka kilpailevat laittamalla viimeisimmät hitit matkapuhelintensa soittoääniin, ja tällä tavalla musiikki on päätynyt jopa moskeijoihin, suojelkoon Allah meitä. Tämä on iso ongelma ja paha asia, jonka kautta musiikkia kuuluu Allahin taloissa. Tämä vahvistaa Profeetan (SAAS) sanat: "Ummäni keskuudessa tulee olemaan ihmisiä, jotka tulevat pitämään aviorikosta, silkkiä, alkoholia ja musiikkisoittimia laillisina." (Al-Bukhari)

Muslimin tulee pelätä Allahia ja käsittää, että Allahin siunaus tarkoittaa sitä, että hänen on pakollista olla kiitollinen Hänelle. Ei ole kiitollisuutta muslimin taholta, jos hän on tottelematon Luojalleen, kun Hän on Yksi, joka on antanut tämän siunauksen hänelle.

Yksi oikeamielinen henkilö kulki joidenkin ihmisten ohitse, jotka käyttivät aikaansa joutavaan huvitukseen 'iidin päivänä, ja sanoi heille: "Jos toimitte hyvin ramädaanina, tämä ei ole tapa kiittää siitä. Jos toimitte huonosti ramädaanina, tämä ei ole se tapa, joten huonosti toimineen henkilön tulee käyttäytyä."

Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (www.isla-qa.com)]


Täshriiqin päivien hyveet

Kysymys #36950:

Mitkä ovat Täshriiqin päivät? Mikä niissä on erityistä ja erottaa ne muista päivistä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Täshriiqin päivät ovat dhul-higgä -kuukauden 11., 12. ja 13. päivät. On useita jakeita ja ähäädiithejä, joissa puhutaan niiden hyveistä:

 1. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Muistakaa Allahia Määrättyinä päivinä…" (Koraani 2:203). Nämä ovat Täshriiqin päivät. Tämä oli ibn 'Umarin (RAA) ja useimpien oppineiden mielipide.

 2. Profeetta (SAAS) sanoi Täshriiqin päiviä koskien: "Ne ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistamisen päiviä." Dhikr (Allahin muistaminen) on määrätty Täshriiqin päivinä monilla tavoilla:


  • Allahia tulisi muistaa välittömästi määrättyjen rukousten jälkeen lausumalla täkbiiriä. Tämä on määrätty Täshriiqin päivien loppuun asti useimpien oppineiden mukaan.


   Häntä tulisi muistaa sanomalla bismillääh ja Allaahu äkbär uhrieläintä uhrattaessa. Hädijin ja udhijän uhraamisen aika kestää Täshriiqin päivien loppuun asti.


   Allahia tulisi muistaa syödessä ja juodessa. On määrätty, että syömisen ja juomisen alussa tulisi sanoa bismillääh ja Häntä tulisi ylistää lopussa sanomalla äl-hämdulillääh. Profeetalta (SAAS) kerrotun hädiithin mukaan: "Allah pitää siitä, että Hänen orjansa syödessä jotain, tämä ylistää Häntä siitä, ja tämän juodessa jotain, tämä ylistää Häntä siitä." (Muslim)


   Häntä tulisi muistaa sanomalla täkbiir, kun kivittää gämäraateja Täshriiqin päivinä. Tämä koskee vain pyhiinvaeltajia häggillä.


   Allahia tulisi muistaa yleisesti. On mustähäbb (jotain pidettyä) tehdä paljon dhikr Täshriiqin päivinä. 'Umarilla (RAA) oli tapana lausua täkbiirMinäässä teltassaan, ja kun ihmiset kuulivat hänet, he myös lausuivat täkbiiriä, ja Minää kaikui heidän täkbiirinsä äänestä. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Joten kun olette saattaneet päätökseen mänääsikinne (häggin rituaalit), muistakaa Allahia, kuten muistatte esi-isiänne tai vieläkin hartaammin. Mutta ihmiskunnan keskuudessa on joitakin, jotka sanovat: 'Herramme! Anna meille (lahjasi) tässä maailmassa!' Sellaisille ei ole tule olemaan mitään osaa Tuonpuoleisessa. Heistä (ihmisistä) on joitakin, jotka sanovat: 'Herramme! Anna meille tässä maailmassa se, mikä on hyvää ja Tuonpuoleisessa se, mikä on hyvää, ja pelasta meidät Tulen kärsimykseltä!'" (Koraani 2:200-201)

  Useat säläf pitivät pyyntörukousten runsasta sanomista mustähäbbinä Täshriiqin päivien aikana.

  Profeetan (SAAS) sanat: "Nämä ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistamisen päiviä." osoittavat, että syöminen ja juominen 'iidin päivinä ovat keinoja, jotka auttavat henkilöä muistamaan Allahia ja tottelemaan Häntä. Täydellinen kiitollisuus siunauksesta tarkoittaa sen käyttämistä Allahille tottelevaisuuteen ja Hänen palvomiseensa.

  Kirjassaan Allah käskee meitä syömään hyviä asioita ja kiittämään Häntä niistä. Joten jokainen, joka käyttää Allahin siunauksia synnin tekemiseen, osoittaa kiittämättömyyttä Allahin siunausta kohtaan, joten hän ansaitsee sen, että se otetaan häneltä pois.

 3. Profeetta (SAAS) kielsi paastoamisen näinä päivinä: "Älkää paastotko näinä päivinä, sillä ne ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistamisen päiviä." (Ahmad, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa äs-Silsilä äs-Sahiihä.)

Katso ibn Rajabin Lätää‘if äl-Mä'äärif, s. 500.

Oi Allah, auta meitä tekemään oikeamielisiä tekoja ja tee meistä vakaita kuolemaan saakka. Ole armollinen meille, oi Anteliain Antaja. Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, Maailmojen Herralle. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Loppusanat

Allah, Kaikkivaltias, on tehnyt uskonnon täydelliseksi ja täydellistänyt suosionsa, ja Hänen profeettansa Muhammad (SAAS) on välittänyt viestin avoimesti ja ilmoittanut kansansa ihmisille kaikista niistä tavoista, jotka tulevat johtamaan heidät Paratiisiin ja pelastamaan heidät Helvetin tulelta. Allah, Ylhäinen, sanoi (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä ne, jotka eivät ole uskoneet, ovat luopuneet kaikesta toivosta teidän uskontonne suhteen (vieroittaa teidät uskonnostanne); joten älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua. Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Täten meidän tulee varoa ei-muslimien jäljittelemistä heidän juhliensa suhteen ja tekoja, jotka ovat islamin opetusten vastaisia, kuten sitä, että naiset esittelevät itseään avoimesti, menevät ulos käyttäen hajuvettä ja seurustelevat miesten kanssa, jotka eivät ole heidän mähäärimejään. Tai juhlien järjestämistä, joissa esitetään soittimilla säestettyjä lauluja ja samankaltaisia asioita.

Muslimeita on käsketty seuraamaan ja kielletty keksimästä uudistuksia. Tämä johtuu siitä, että islamin uskonto on täydellinen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Allahin lähettiläs Muhammadilla (SAAS) oli tapana sanoa jokaisessa perjantaisaarnassa: "Kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin."

Muslimin ei pidä tulla petkutetuksi nähdessään ison joukon ihmisiä kautta maailman jäljittelevän ei-muslimeja ja viettävän keksittyjä juhlia, koska totuus tunnetaan ja tunnistetaan islamilaisen shärii'än todisteiden kautta, eikä suuren ihmisjoukon tekojen kautta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jos sinä tottelet useimpia niitä, jotka ovat maassa, he tulevat johdattamaan sinut kauas pois Allahin tieltä. He eivät seuraa muuta kuin arvauksia, eivätkä he tee muuta kuin valehtelevat." (Koraani 6:116)

Lopuksi muslimien tulee muistaa, ettei ramädaan- tai dhul-higgä -kuukausien loppuminen tarkoita loppua kaikkeen hyvään pyrkimiselle, jota he tekivät näinä menneinä kuukausina. Pikemminkin heidän tulee olla kiitollisia Allahille, kun Hän on siunannut heitä näillä rituaaleilla. Joten heidän tulisi ylistää Häntä ja käsittää, että tämä kiitollisuus vaatii sen, että he työskentelevät jopa uutterammin tulevina kuukausina miellyttääkseen Allahia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…(Hän haluaa, että teidän) tulee suorittaa loppuun sama määrä (päiviä), ja että teidän tulee ylistää Allahia [sanoa täkbiiriä (Allaahu äkbär: Allah on Suurin)] Hänen johdatuksensa tähden, niin että saattaisitte olla kiitollisia Hänelle." (Koraani 2:185)

Allah, Ylhäinen sanoo (merkityksen selitys): "Joten ylistä Herrasi kunniaa ja ole niiden joukossa, jotka makaavat suullaan (Hänelle). Palvo Herraasi, kunnes varmuus (kuolema) tulee luoksesi." (Koraani 15:98-99)

Auttakoon Allah (SWT) meitä ja kaikkia muslimeja ymmärtämään Hänen uskontoaan. Antakoon Hänen lujittaa meitä siinä alituisesti, auttaa meitä pysymään uskollisina Sunnalle ja kaukana uudistuksista. Antakoon Allah siunauksensa ja armonsa profeetta Muhammadille (SAAS), hänen perheelleen ja kumppaneilleen (RAA). Totisesti Hän on Kuuleva, Tietävä.


Julkaistu keskiviikkona 2. dhul-higgä -kuukautta 1425/12. tammikuuta 2005Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille