Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Joulu

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

"Yksi kiistanalaisimmista ongelmista ihmisten historiassa on kysymys Jeesuksesta. Oliko hän täysin jumalallinen vai vain ihminen, vai oliko hän puoli-jumalallinen ja puoli-ihminen samaan aikaan? Oliko hän totuudellinen vai vain yksi teeskentelevistä huijareista? Syntyikö hän tavallisella tavalla isälle ja äidille, kuten kuka tahansa lapsi? Syntyikö hän talvella vai kesällä? Niin kristityt kuin ei-kristityt ovat esittäneet ja esittävät vieläkin monia tämänkaltaisia kysymyksiä … Mitä hänen syntymäpäiväänsä tulee, kristityt eivät ole kyenneet todistamaan mitään tiettyä vuodenaikaa. "Astronomit eivät vieläkään ole selittäneet tarkasti mitään tieteellistä selitystä Betlehemin tähdelle… 'Sen enempää Kristuksen syntymävuotta kuin vuodenaikaa, jolloin se (tähti) esiintyi, ei tiedetä varmuudella' … Historioitsijat arvioivat, että aikaisin vuosi oli 11 e.a.a. ja viimeisin 4 e.a.a. … 'Lisäksi' … 'vaikka vuodenaikaa, jolloin syntymä tapahtui, ei ole todistettu, suurimmalla todennäköisyydellä se tapahtui pikemminkin keväällä kuin joulukuussa." (Rouva Simone Daro Gossner Yhdysvaltojen laivaston observatoriosta, lainattu the Edmonton Journal -lehden joulukuun 23. 1960 numerosta s. 12)." (Islam in Focus, Hammudah)

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, käskikö Jeesus koskaan seuraajiaan viettämään syntymäpäiväänsä sekä ovatko joulu ja sen tavat Jeesuksen opetuksia. Lisäksi käsitellään sitä, miten muslimien tulisi suhtautua ei-muslimien juhliin ja tapoihin.


Joulu kristittyjen lähteiden mukaan

  Seuraava lainaus on otettu Encyclopaedia Britannican esittämästä World Religions -tietosanakirjasta:

Joulu (on) kristitty juhla, joka juhlii Jeesuksen syntymää. Englanninkielinen termi "Christmas" ["mass on Christ's day" (messu Kristuksen päivänä)] on melko tuore alkuperältään. Aikaisempi termi "Yule" on saatettu johtaa saksalaisesta jxlistä tai anglosaksisesta gexlistä, jotka viittasivat talvipäivän seisauksen juhlaan. Vastaavat termit muissa kielissä – Navidad espanjan kielessä, Natale italian kielessä, Noël ranskan kielessä – merkitsevät kaikki luultavasti syntymää. Saksalainen sana Weihnachten merkitsee "pyhitettyä yötä". 1900-luvun alusta joulu on ollut myös maallinen perhejuhla, jota niin kristityt kuin ei-kristitytkin ovat viettäneet, ilman kristittyjä peruspiirteitä, ja jota leimaa lisääntyvässä määrin huolellisesti harkittu lahjojen vaihto. Tässä maallisessa joulunvietossa keskeistä osaa esittää mystinen olento, joulupukki.

…Kristinuskon kahtena ensimmäisenä vuosisatana marttyyrien, tai totta puhuen Jeesuksen, syntymäpäivien tunnustamista vastustettiin voimakkaasti. Lukuisat kirkkoisät esittivät ivallisia kommentteja pakanallisesta tavasta juhlia syntymäpäiviä, kun tosiasiassa pyhimyksiä ja marttyyreitä tulisi kunnioittaa heidän marttyyrikuolemansa päivinä - jotka kirkon näkökulmasta olivat heidän todellisia "syntymäpäiviään".

On epäselvää, mikä on tarkka alkuperä joulukuun 25. päivän määräämisestä Jeesuksen syntymäpäiväksi. Uusi Testamentti ei anna mitään johtolankoja tässä suhteessa. Vuonna 221 Sextus Julius Africanus kannatti joulukuun 25. päivää Jeesuksen syntymäpäiväksi ja myöhemmin siitä tuli yleisesti hyväksytty päivämäärä. Yksi laajalti levinnyt selitys tämän päivämäärän alkuperästä on, että joulukuun 25. (valitseminen) oli dies solis invicti nati ("voittamattoman auringon syntymäpäivän") kristillistämistä. Se oli suosittu juhla Rooman valtakunnassa, jossa juhlittiin talvipäivän seisausta auringon uudelleen heräämisen, talven poisheittämisen sekä kevään ja kesän uudelleensyntymän airuiden vertauskuvana. Todellakin sen jälkeen kun joulukuun 25. päivästä oli tullut laajalti hyväksytty Jeesuksen syntymäpäivänä, kristityt kirjoittajat yhdistivät alituiseen auringon uudelleensyntymisen ja Pojan syntymisen. Yksi tämän näkökulman vaikeuksista on, että se vihjaa kristityn kirkon olleen välinpitämättömästi halukas omaksumaan pakanajuhlan. (Lainaus päättyy)


  Seuraava lainaus on otettu Microsoft Encarta Reference Library 2004 -tietosanakirjasta:

Joulu (on) vuosittainen kristitty juhla, jota vietetään Jeesuksen Kristuksen syntymän muistoksi. Useimmat roomalaiskatoliset ja protestantit viettävät joulua 25. joulukuuta, ja useat viettävät myös joulukuun 24. päivän iltaa. Itäisen ortodoksikirkon jäsenet viivyttävät yleensä tärkeimpiä kauden seremonioita tammikuun 6. päivään, jolloin he vietävät loppiaista Jeesuksen kastamisen muistoksi … Virallinen joulukausi, yleisesti tunnettu joko joulunaikana tai joulun kahtenatoista päivänä, ulottuu Kristuksen syntymän vuosijuhlasta loppiaiseen, joka on 6. tammikuuta.

Kristityn kalenterin tärkein juhla on pääsiäinen, jota vietetään Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen muistoksi. Siitä huolimatta useat ihmiset, varsinkin Yhdysvalloissa ja Kanadassa, pitävät joulua tärkeimpänä vuotuisena kristittynä tapahtumana. Sen lisäksi että joulu on uskonnollinen juhla, se on myös laajalti vietetty maallinen juhla. Useimmille niistä ihmisistä, jotka viettävät joulua, juhlakaudelle on tunnusomaista perheen ja ystävien kokoontuminen, juhliminen ja lahjojen antaminen.

…Roomalaiskatoliset viettivät ensimmäisen kerran joulua, joka tunnettiin silloin Syntymäjuhlana, jo vuonna 336 j.a.a. Sana "Christmas" (joulu) tuli englannin kieleen noin vuonna 1050 vanhan englannin lauseena "Christes maesse" tarkoittaen Kristuksen juhlaa. Tutkijat uskovat, että usein käytetty lyhennetty muoto sanasta "Christmas"- "Xmas" - on saattanut tulla käyttöön 1200-luvulla. X tarkoittaa kreikkalaista chi-kirjainta, Khristos-sanan (Kristus) lyhennettä, ja kuvaa myös ristiä, jolle Jeesus ristiinnaulittiin.


JOULUN ALKUPERÄ

Historioitsijat ovat epävarmoja tarkasta ajankohdasta, jolloin kristityt alkoivat ensimmäisen kerran viettää Kristuksen Syntymäjuhlaa. Kuitenkin useimmat tutkijat uskovat, että joulu sai alkunsa 300-luvulla kristittynä vastineena talvipäivän seisauksen pakanallisille juhlille. Ennen joulun vieton alkua joka vuosi alkaen joulukuun 17. päivästä roomalaiset kunnioittivat Saturnusta, muinaista maanviljelyksen jumalaa, saturnaliaksi kutsutulla juhlalla. Tämä juhla kesti seitsemän päivää ja sisälsi talvipäivän seisauksen, joka tapahtui yleensä 25. joulukuuta tienoilla muinaisen juliaanisen kalenterin mukaan. Saturnalian aikana roomalaiset juhlivat, siirsivät kaikkia liiketoimia ja sodankäyntiä, vaihtoivat lahjoja ja väliaikaisesti vapauttivat orjansa. Monet roomalaiset viettivät myös talvipäivän seisauksen jälkeen tapahtuvaa päivän pitenemistä osallistumalla Mithran, muinaisen persialaisen valon jumalan, ylistämisen rituaaleihin. Nämä ja muut talvijuhlat jatkuivat tammikuun 1. päivään, Kalendaen juhlaan, jolloin roomalaiset merkitsivät uuden kuun päivän sekä kuukauden ja vuoden ensimmäisen päivän.

Vaikka evankeliumit kuvailevat Jeesuksen syntymän yksityiskohtaisesti, niissä ei koskaan mainita päivämäärää, joten historioitsijat eivät tiedä minä päivänä hän syntyi. Roomalaiskatolinen kirkko valitsi joulukuun 25. päivän Syntymäjuhlan päiväksi antaakseen kristityn merkityksen olemassa oleville pakanarituaaleille. Esimerkiksi kirkko vaihtoi Mithran, valon jumalan, syntymän kunnioittamisen juhlan Jeesuksen, jota Raamattu kutsuu maailman valoksi, syntymän muistojuhlaksi. Katolinen kirkko toivoi houkuttelevansa pakanat uskontoonsa antamalla heidän jatkaa remuamistaan samalla kunnioittaen Jeesuksen syntymäpäivää. Itäinen ortodoksikirkko omaksui hieman eri suunnan. 300-luvun lopulla Konstantinopolin itäinen kirkko oli myös alkanut tunnustaa joulukuun 25. päivän Jeesuksen syntymäpäiväksi, mutta se painotti tärkeämpänä juhlana Kristuksen kastamista tammikuun 6. päivänä.

Seuraavien 1000 vuoden aikana joulun viettämisen (tapa) kulki kristinuskon leviämisen mukana muuhun Eurooppaan ja Egyptiin. Matkalla kristityt uskot yhdistyivät olemassa olevien pakanajuhlien ja talvirituaalien kanssa muodostaen monia kestäviä joulujuhlien tapoja. Esimerkiksi muinaiset eurooppalaiset uskoivat, että mistelillä oli taikavoimia, jotka pystyivät lahjoittamaan elämää ja hedelmällisyyttä, tuomaan rauhaa sekä suojelemaan sairauksilta. Pohjoiseurooppalaiset liittivät kasvin norjalaiseen rakkauden jumalattareen Freijaan, ja kehittivät mistelinoksien alla suutelemisen tavan. Kristityt sisällyttivät tämän tavan joulujuhliinsa ja mistelinoksan alla suutelemisesta tuli lopulta osa maallista jouluperinnettä.

Reformaation aikana 1500-luvulla protestantit haastoivat katolisen kirkon arvovallan mukaan lukien joulujuhlissa jäljellä olevien pakanatapojen sallimisen. Lyhyen aikaa 1600-luvulla puritaanit kielsivät joulun Englannissa ja joissakin Pohjois-Amerikan englantilaissiirtokunnissa, koska heistä tuntui, että siitä oli tullut kausi, joka tunnettiin parhaiten uhkapelistä, prameilevasta yleisestä käyttäytymisestä sekä kohtuuttomasta syömisestä ja juomisesta…


JOULUKUUSI

Jo 1600-luvulla saksalaiset olivat muuttaneet tämän pakanallisen hedelmällisyyden vertauskuvan kristityksi uudelleensyntymän vertauskuvaksi. Tarun mukaan saksalaisen protestantismin perustaja Martin Luther aloitti joulukuusen perinteen. Kulkiessaan metsän halki jouluaattona tähtien valaiseman kuusen kauneus liikutti Lutheria niin paljon, että hän toi yhden sisälle ja koristeli sen kynttilöillä muistuttaakseen lapsiaan Jumalan luomisesta. Vuonna 1841 Saksan prinssi Albert antoi vaimolleen Englannin kuningatar Victorialle joulukuusen lahjaksi. Otaksuttavasti tämä oli ensimmäinen joulukuusi Englannissa, mutta tapa levisi nopeasti. Saksalaiset muuttajat veivät joulukuusen (perinteen) muihin Euroopan osiin sekä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, missä siitä tuli pian suosittu perinne. Ruskealasiset koristeet, tinaenkelit, paperinauhat, kynttilät, karamelleilla täytetyt runsaudensarvet ja muut koristukset tekivät yksinkertaisesta ikivihreästä puusta kauniin olohuoneen pöytäkoristeen joulunaikaan…


USKONNOLLISET JA YLEISET TAVAT

Raamattu ei anna mitään ohjeistusta, joka selittäisi, kuinka joulua tulisi viettää, eikä edes anna ymmärtää, että sitä tulisi pitää uskonnollisena juhlana. Raamatullisten ohjeiden puuttuessa uskonnolliset ja yleiset perinteet ovat muovanneet kunkin juhlaa viettävän kulttuurin joulua koskevia rituaaleja. Perinteisesti pyhä joulunaika alkaa adventista, joka alkaa neljännestä sunnuntaista ennen joulua ja jatkuu joulupäivään asti. Pyhä kausi loppuu loppiaiseen tammikuun 6. päivänä. Adventin aikana kristityt valmistautuvat Jeesuksen syntymän muistojuhlaan joulukuun 25. päivänä, minkä lisäksi he odottavat Kristuksen toista tulemista. Kukin neljästä viikosta symboloi eri tapaa, jolla uskovat käsittävät Kristuksen: lihan, Pyhän Hengen, kuoleman ja Kristuksen kuolleiden tuomitsemisen kautta. Useat kirkot ja perheet ovat omaksuneet saksalaisten luterilaisten alkuun paneman perinteen adventtiseppeleestä, joka koostuu neljästä kynttilästä ankkuroituna ikivihreiden oksien ympyrään. Jokaisen joulua edeltävän neljän viikon alussa kristityt sytyttävät adventtikynttilän samalla sanoen rukouksen.

Jouluaattona kirkot ympäri maailmaa pitävät iltajumalanpalveluksia. Keskiyöllä useimmat katoliset ja monet protestanttiset kirkot pitävät erityisiä kynttiläjumalanpalveluksia. Katolinen kirkko pani ensimmäisenä alulle keskiyön messun 400-luvulla. Joulumessut ovat joskus vakavia ja toisinaan eloisia riippuen tietystä kulttuurista, joka toimittaa ne. Joidenkin seurakuntien keskuudessa palvojat menevät kirkkoon ryhmäkulkueissa. Kirkon jumalanpalveluksille on usein tyypillistä kynttilänvalo ja urkumusiikki. Jotkut sisällyttävät (jumalanpalvelukseen) myös dramatisoinnin raamatullisesta Jeesuksen syntymän tarinasta, tapa, jonka Franciscus Assisilainen aloitti 1200-luvulla.

Joulun juhlamenot ovat myös omaksuneet jäänteitä muinaisista keskitalven rituaaleista, joissa juhlitaan auringon valon paluuta talvipäivän seisauksen jälkeen. Esimerkiksi useissa kulttuureissa jatketaan esikristillistä jouluhalkojen polttamisen perinnettä keskitalvella; jouluhalko symboloi valon voittoa talven pimeydestä. Etenkin eurooppalaiset noudattavat vieläkin jouluhalon sytyttämisen perinnettä. Perheet sytyttävät halon jouluaattona ja pitävät sen palamassa aina loppiaiseen saakka. Jotkut perheet säilyttävät jouluhalon jäännökset avustamaan seuraavan vuoden tulen sytyttämistä. Muinaisen perinteen mukaan tuhka suojaa pahalta onnelta vuoden aikana.

Perinteisesti kristityt antavat toisilleen lahjoja muistutukseksi siitä, että Jumala antoi pelastajan lahjaksi ihmiskunnalle. Lahjojen antaminen muistuttaa myös muinaista roomalaista lahjojen vaihtamisen tapaa hyvän onnen tuomiseksi uudelle vuodelle. Useimmissa joulua viettävissä kulttuureissa myyttinen hahmo tuo lahjoja lapsille. Monet näistä tarunomaisista lahjojen antajista muistuttavat esikristillisiä kääpiöitä ja kujeilijoita, jotka jakoivat lahjoja samalla aiheuttaen vahinkoa yhteisössä…


KREIKASSA

Kreikkalainen joulu tai Christougenna osoittaa kunnioitusta Kristuksen syntymälle samalla sisällyttäen yleistä kansanperinnettä ja taikauskoja. Jouluaattona kreikkalaislapset kulkevat talosta taloon koputtaen oviin ja laulaen kreikkalaisia lauluja, jotka ilmoittavat Kristus-lapsen tulon. Perhejuhla keskittyy jouluaaton päivälliseen, joka kreikkalaisortodoksisen perinteen mukaisesti seuraa useiden viikkojen paastoa. Tarun mukaan ilkeämieliset, usein rumannäköiset kääpiöt, joita kutsutaan Kallikantzaroiksi, saavat tuhoa aikaan taloissa seuraavina 12 päivänä. Suitsukkeen polttaminen tai sovinnon ele saattaa antaa jonkin verran turvaa kääpiöiltä. Useimmat perheet koristelevat pienen puisen ristin basilikalla ja kastavat sen matalaan vesikulhoon. Tämän uskotaan antavan vedelle pyhiä voimia. Sitten vettä pirskotellaan läpi koko talon ilkeämielisten henkien pitämiseksi poissa. Kreikkalaisortodoksisessa kirkossa vesimalja ja risti ovat myös osa tärkeää loppiaisen riittiä, joka tunnetaan vesien siunaamisena.


BETLEHEMISSÄ

Joulukuussa tuhannet kristityt kaikkialta maailmasta kokoontuvat Betlehemiin, Jeesuksen syntymäkaupunkiin, todistamaan Syntymäkirkon vuotuisia rituaaleja. Jouluaattona isoa ristiä kantava ratsastaja johtaa kirkon jäsenten ja arvohenkilöiden kulkueen kirkkoon. He jatkavat alas jyrkkiä portaita ja menevät sisään syntymäluolaan, pitkään, kapeaan maanalaiseen luolaan. Kantaen muinaista Jeesus-lapsen kuvaa, jonka he käärivät kapaloihin, he asettavat kuvan seimeen paikaan, jonka uskotaan olevan Kristuksen varsinainen syntymäpaikka. (Lainaus päättyy)


  Seuraava lainaus on Hutchinson History Reference Suite -tietosanakirjasta:

Päivämäärän valitseminen lähelle talvipäivän seisausta saa kiittää paljolti lähetyssaarnaajien haluja helpottaa vanhempien uskontojen jäsenien kääntymistä, jotka perinteisesti viettivät juhlia tuohon vuodenaikaan. (Lainaus päättyy)


  Seuraava lainaus oli Vartiotorni-lehdessä 15. joulukuuta 2000:

The Encyclopedia Americana -tietosanakirja sanoo ympäri maailman tunnetuista joulunviettotavoista: "Useimmat jouluun nykyään liitettävistä tavoista eivät ole alun perin olleet joulutapoja, vaan esi- ja ei-kristillisiä tapoja, jotka kristillinen kirkko omaksui. Saturnalia, roomalaisten joulukuun puolivälissä viettämä juhla, tarjosi mallin monille joulun ilonpitotavoille. Esimerkiksi taidokkaat juhla-ateriat, lahjojen antaminen ja kynttilöiden polttaminen ovat peräsin tästä juhlasta."

Latinalaisessa Amerikassa saatetaan noudattaa muitakin kuin näitä tavanomaisia jouluperinteitä. Saatat ihmetellä, mistä nuo perinteet sitten ovat peräisin. Suoraan sanottuna monet, jotka haluavat pitää kiinni Raamatusta, tajuavat, että jotkin niistä eivät ole mitään muuta kuin atsteekkiriittejä. Mexicon kaupungissa ilmestyvä sanomalehti El Universal kertoi: "Eri veljeskuntiin kuuluvat munkit käyttivät intiaanien rituaalikalenterin ja katolisen liturgisen kalenterin juhlien samanaikaisuutta evankelioimis- ja lähetystyönsä edistämiseen. He korvasivat kristillisillä juhlilla ne juhlat, jotka oli omistettu ennen espanjalaisten tuloa palvotuille jumaluuksille, panivat alulle eurooppalaiset juhlat ja tavat ja myös käyttivät hyväkseen intiaanien omia vastaavia perinteitä, mikä johti siihen kulttuurien sekoitukseen, josta alkuperältään meksikolaiset ilmaukset juontavat juurensa."

Tom Flynn esitti joulun nurjaa puolta käsittelevässä kirjassaan The Trouble With Christmas käsityksiä, joihin hän oli päätynyt vuosien tutkimustyön jälkeen: "Valtava määrä perinteitä, jotka nykyään yhdistämme jouluun, juontaa juurensa esikristillisistä pakanallisista perinteistä. Joillakin niistä on sellainen sosiaalinen, seksuaalinen ja kosmologinen merkityssisältö, että sivistyneet, kulttuuritietoiset nykyihmiset saattaisivat hylätä ne saatuaan selvemmän käsityksen niiden juurista." (Sivu 19.) (Lainaus päättyy)


  Seuraava lainaus oli Vartiotorni-lehdessä 15. joulukuuta 2004:

Tietosanakirja Enciclopedia de la Religión Católica kertoo rehellisesti joulun ajankohdasta: "Syynä siihen, että Rooman kirkko päätti määrätä juhlalle tämän päivän, näyttää olevan sen pyrkimys korvata pakanalliset juhlat kristillisillä…

Pakanoiden tiedetään juhlineen Roomassa tuohon aikaan 25. joulukuuta natalis invictiä, 'voittamattoman Auringon' syntymää."

Tietosanakirja Enciclopedia Hispánica sanoo samoin: "Jeesuksen syntymän juhliminen 25. joulukuuta ei johdu tarkasta vuosipäivästä vaan Roomassa vietettyjen talvipäivänseisauksen juhlien kristillistämisestä." Miten roomalaiset sitten juhlivat auringon nousua talviselle taivaalle? Järjestämällä remuisat pidot ja antamalla toisilleen lahjoja. Koska kirkon johtajat eivät halunneet lakkauttaa tätä suosittua juhlaa, he tekivät siitä "kristillisen" nimeämällä sen auringon syntymäjuhlan sijasta Jeesuksen syntymäjuhlaksi. (Lainaus päättyy)


Voivatko muslimit viettää joulua?

Kristityt kysyvät varsinkin joulukuussa lännessä asuvilta muslimeilta tunkeilevia kysymyksiä kiellosta, jonka mukaan muslimit eivät saa viettää joulua eivätkä onnitella toisia sen aikana. Täten siteerasimme joitakin jouluun liittyviä asioita koskevia fätääwää esittääksemme islamilaiset säännöt niitä koskien, ja että muslimit toimisivat yhteistyössä hyvään kehottamisessa ja pahasta kieltämisessä.

Eri ihmiset ympäri maailmaa ovat esittäneet seuraavat kysymykset islamilaiselle internetsivustolle: www.islam-qa.com. Eri islamilaiset oppineet vastasivat näihin kysymyksiin.


Kysymys #7856:

Miksi te tuomitsette juhlan, jota kristityt pitävät Jumalan pojan syntymäjuhlana? Meidän tulisi opettaa kunnioitusta toisia kansoja ja uskontoja kohtaan. Kuitenkin sellaisella tuomitsemisella ja kutsumalla sitä valheellisuudeksi vaikeutetaan järkevien, vilpittömien ja kunnioitettavien ihmisten kommunikointia.

Vastaus:

Ylistys Yhdelle Jumalalle, joka ei siitä eikä ole syntynyt.

Olet nähtävästi tulkinnut väärin joulun viettämisen tuomitsemisen kristittyjä kohtaan osoitettavaksi epäkunnioitukseksi. Todellisuudessa se tapahtuu kunnioituksesta Allahia ja Jeesusta ja profeettamme Muhammadin, rauha olkoon heidän päällään, opetuksia kohtaan. Uskomme olennainen osa on niiden juhlien hylkääminen, joita ei ole määrätty ja/tai joiden perusta on valheellisuudessa, sillä ne johtavat väistämättä väärään johdatukseen ja muutoksiin uskossa, kuten kristinuskossa on tapahtunut. Tässä ei ole mitään "radikaalia" tai "ääriainesta". Oikeus suojella uskoamme ja tapojamme vääristykseltä ja valheellisuudelta on perusoikeutemme. Varmastikaan kenelläkään ei ole oikeutta tuomita meitä tästä syystä.

Pidätkö Encyclopeadia Britannicaa järjellisenä ja totuudellisena? Ole hyvä ja lue, mitä sanottavaa heillä on joulusta:

Lainauksia suoraan Encyclopeadia Britannicasta (www.britannica.com): Sana "Christmas" (joulu) on johdettu vanhan englannin sanasta Cristes maesse, (joka tarkoittaa) Kristuksen messua: (Kristuksen syntymäpäivästä ei ole mitään varmaa kertomusta. 200-luvun kristityt kronologian tutkijat uskoivat, että maailman luominen tapahtui kevätpäiväntasauksena, jota silloin pidettiin maaliskuun 25. päivänä; näin ollen uuden luomisen inkarnaatiossa (sikiäminen) ja Kristuksen kuoleman täytyi täten olla tapahtunut samana päivänä hänen syntymänsä ollen yhdeksän kuukautta myöhemmin talvipäivän tasauksena, joulukuun 25. päivänä.)…

Roomalaisen almanakan mukaan kristittyjen joulujuhlaa vietettiin Roomassa vuoden 336 j.a.a. aikoihin…

[Syy, miksi joulua alettiin juhlia joulukuun 25. päivänä, pysyy epävarmana, mutta todennäköisin syy on se, että varhaiset kristityt toivoivat päivän sattuvan samaan aikaan pakanallisen roomalaisen juhlan kanssa, joka merkitsi "voittamattoman auringon syntymäpäivää" (natalis solis invicti).] Tämä juhla juhli talvipäivän seisausta, kun päivät alkavat jälleen pidentyä ja aurinko alkaa kiivetä korkeammalle taivaalla. Niinpä jouluun liittyvät perinteiset tavat ovat kehittyneet useista lähteistä sen tuloksena, että Kristuksen syntymäjuhla sattuu samaan aikaan pakanallisen maanviljelyksen ja auringon juhlallisuuksien kanssa keskitalvella. Roomalaisessa maailmassa saturnalia (joulukuun 17. päivänä) oli juhlinnan ja lahjojen vaihtamisen aikaa. Joulukuun 25. päivää pidettiin myös iranilaisen mysteerijumalan Mithran, oikeudenmukaisuuden auringon, syntymäpäivänä. Roomalaisena uutena vuotena (tammikuun 1. päivänä) talot koristeltiin viherkasveilla ja valoilla, minkä lisäksi lapsille ja köyhille annettiin lahjoja. Kun saksalaiset heimot tunkeutuivat Galliaan (Ranskaan), Britanniaan ja Keski-Eurooppaan, näihin juhlallisuuksiin lisättiin saksalaisia ja kelttiläisiä jouluriittejä. Ruoka ja hyvä toveruus, jouluhalko ja joulukakut, viherkasvit ja kuuset, lahjat sekä tervehdykset ovat kaikki muistoja tämän juhlakauden erilaisista puolista. Tulet ja valot, lämmön ja jatkuvan elämän tunnusmerkit on aina liitetty talvijuhliin, niin pakanallisiin kuin kristittyihinkin. Euroopan keskiajasta lähtien ikivihreät, eloonjäämisen tunnusmerkkeinä, on liitetty jouluun. [Lainaus päättyy]

Joten kuka tahansa järkevä ihminen voi huomata, ettei joululle ole mitään järkevää perustetta. Jeesus (AS) eivätkä hänen todelliset seuraajansa juhlineet joulua tai pyytäneet ketään viettämään sitä, eikä ole olemassa mainintaa kenestäkään itseään kristityksi kutsutusta, joka olisi viettänyt joulua, ennen kuin useita satoja vuosia Jeesuksen jälkeen. Joten olivatko Jeesuksen seuralaiset oikeammin johdatettuja, kun he eivät viettäneet joulua, vai nykyajan ihmiset?

Joten jos haluat kunnioittaa Jeesusta (AS), kuten muslimit tekevät, älä vietä jotain keksittyä tapahtumaa, joka valittiin tapahtumaan samaan aikaan pakanajuhlien kanssa ja joka kopioi pakanatapoja. Mitä arvelet, hyväksyisikö vai tuomitsisiko Jumala, tai Jeesus itse, sellaisen asian? Jos sanot, että hyväksyisi, et selvästikään ole kiinnostunut totuudesta.

Pyydämme Allahia, Yhtä, ainoaa Jumalaa, jolla ei ole kumppaneita eikä poikia, kaikkien luotujen ja ihmiskunnan Jumalaa, johdattamaan meitä kaikkia johdatuksen ja vilpittömyyden tielle. [Islam Q&A sheikki Muhammad Saaleh al-Munajjid (www.islam-qa.com)]


Kysymys #50074:

Eräs tehdas valmistaa lasilahjoja, kuten hajuvesipulloja ja kynttilänjalkoja, ja vie ne muihin maihin. Minulle on tarjottu paikka, jossa olisin vastuussa viennistä, mutta tehdas tulee pyytämään minua tekemään joitakin lahjoja, jotka on tarkoitettu vain kristittyjen juhlia (joulua) varten, kuten ristejä ja kuvia. Onko tämä työ sallittu? Omaan jumalanpelkoa nyt kun minua on siunattu jonkin verran tiedolla ja olen oppinut Hänen Kirjansa ulkoa.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Yhdellekään muslimille ei ole luvallista osallistua kuffäärien (epäuskovien) juhliin, ei osallistumalla juhlallisuuksiin eikä auttamalla heitä pitämään juhliaan, tai myymällä mitä tahansa tavaroita tai tuotteita, joilla on jotain tekemistä näiden juhlien kanssa.

Sheikki Muhammad ibn Ibrahim rahimähullaah kirjoitti kauppaministerille sanoen: Muhammad ibn Ibrahimilta hänen ylhäisyydelleen kauppaministerille, suojelkoon Allah häntä. Olkoon rauha, Allahin armo ja Hänen siunauksensa päällänne.

Meille on kerrottu, että viime vuonna jotkut kauppiaat toivat maahan joulu- ja kristityn uuden vuoden lahjoja, mukaan lukien joulukuusia, ja että jotkut asukkaat ostivat nämä ja antoivat ne lahjaksi maassamme oleville kristityille ulkomaalaisille liittyen heidän kanssaan tähän juhlaan.

Tämä on paha teko, jota heidän ei olisi pitänyt tehdä. Epäilemättä tiedätte, ettei tämä ole sallittua, ja olette tietoinen siitä, mitä oppineet ovat sanoneet olemassa olevasta yksimielisyydestä kuffäärien (epäuskovien), mushrikuunien (monijumalaisten) ja Kirjan ihmisten juhliin osallistumisen kiellosta.

Toivomme, että annatte kiellon näille maahamme tuoduille lahjoille ja muille asioille, jotka kuuluvat saman määräyksen piiriin, ja asioille, jotka ovat ainutlaatuisia heidän juhlilleen. (Fätääwää sheikki Muhammad ibn Ibrahim, 3/105)

Sheikki 'Abd al-'Azeez ibn Baazilta rahimähullaah kysyttiin: Jotkut muslimit juhlivat kristittyjen kanssa heidän juhliaan. Mikä on neuvonne?

Hän vastasi: Yhdellekään muslimimiehelle tai -naiselle ei ole luvallista juhlia kristittyjen, juutalaisten tai muiden epäuskovien kanssa heidän juhliaan. Pikemminkin tätä pitää välttää, koska "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Profeetta (SAAS) varoitti meitä jäljittelemästä heitä ja omaksumasta heidän tapojaan. Joten uskovan, miehen tai naisen, tulee varoa sitä; ei ole luvallista auttaa heitä tekemään sitä millään tavoin, koska nämä juhlat ovat shärii'än vastaisia. Joten on kiellettyä osallistua niihin tai toimia yhdessä sitä viettävien ihmisten kanssa, tai auttaa heitä millään tavoin, olipa se sitten teen tai kahvin tarjoilemista, tai muilla tavoilla, kuten antamalla astioita ja niin edelleen, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

Osallistuminen kuffäärien kanssa heidän juhliinsa on eräänlaista yhteistoimintaa synnissä ja rikkomuksessa. (Mägmuu' Fätääwää sheikki ibn Baaz, 6/405)

Standing Committeen (vakinaisen komitean) oppineet antoivat päätöksen koskien vuosituhannen vaihteen juhliin osallistumista. He sanoivat: …Koskien epäuskovien juhlia muslimien ei ole luvallista olla yhteistyössä heidän kanssaan millään tavalla, kuten ilmoittamalla tai mainostamalla heidän juhliaan, mukaan lukien yllä mainittu vuosituhanteen vaihtumisen juhla. Niitä ei saa myöskään edistää millään tavoin, olipa se sitten tiedotusvälineitten kautta tai asettamalla kello osoittamaan jäljellä olevaa aikaa vuosituhannen vaihteeseen, tai tekemällä vaatteita tai muita tavaroita tätä tilaisuutta varten, painattamalla tervehdyskortteja tai kirjetarpeita nimikoituna tälle tilaisuudelle, tarjoamalla erityisiä alennuksia tai hintoja näissä tilaisuuksissa, tai pitämällä urheilutilaisuuksia tai tekemällä erityisiä mottoja niihin ja niin edelleen.

Tähän perustuen sinun ei ole luvallista osallistua minkään sellaisen tekemiseen, jolla on jotain tekemistä epäuskovien juhlien kanssa. Sinun tulisi jättää tämä työpaikka Allahin vuoksi ja Allah tulee korvaamaan sen sinulle jollain paremmalla, in shää‘ Allah. Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Kysymys #12777:

Onko muslimien luvallista osallistua heidän juhliinsa, kuten joulun viettoon?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Muslimin ei ole luvallista osallistua epäuskovien kanssa heidän juhliinsa eikä ilmaista iloa tai onnellisuutta näissä tilanteissa, tai pitää vapaata töistä, olipa tapahtuma uskonnollinen tai maallinen, koska tämä on eräänlaista Allahin vihollisten jäljittelemistä, mikä on kiellettyä, ja eräänlaista yhteistyötä heidän kanssaan valheellisuudessa. On todistettu, että Allahin lähettiläs (SAAS) on sanonut: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Sen lisäksi Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

Neuvomme sinua kääntymään sheikh-ul-islam ibn Taymiyan rahimähullaah kirjan Iqtidää‘ äs-Seraat äl-Mustaqiim puoleen, sillä se on hyvin hyödyllinen koskien tätä aihetta. [Kääntäjän huomautus: Tämä kirja on saatavilla englanniksi otsikolla "The Right Way" (Oikea tie), kustantajana Darussalam, Riyadh.]

Allah on voiman lähde. Siunatkoon Allah profeettaamme Muhammadia, hänen perhettään ja kumppaneitaan, ja antakoon heille rauhan. [Standing Committee (vakinainen komitea), joka tekee akateemista tutkimusta ja antaa fätääwää, fätwää no. 2540. (www.islam-qa.com)]


Kysymys #947:

Voiko muslimi viettää ei-muslimijuhlaa, kuten Kiitospäivää?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Epäuskovien onnitteleminen jouluna tai muina heidän uskonnollisina juhlinaan on kiellettyä konsensuksen mukaan, kuten ibn al-Qayyim rahimähullaah sanoi kirjassaan Ähkääm Ähl ädh-Dhimmä: "Epäuskovien onnitteleminen vain heille kuuluvien rituaalien aikana on kiellettyä konsensuksen mukaan, kuten heidän onnittelemisensa heidän juhliensa ja paastonsa aikana sanomalla "Iloista juhlaa teille" tai "Nauttikaa juhlastanne" ja niin edelleen. Jos henkilö, joka sanoo tämän, on pelastettu kufrilta (epäuskolta), se on silti kiellettyä. Se on sama kuin jos onnittelisi jotakuta ristin kumartamisesta tai jopa pahempaa. Se on yhtä suuri synti kuin jonkun onnitteleminen viinin juomisesta, jonkun murhaamisesta tai laittomista seksuaalisista suhteista ja niin edelleen. Monet niistä, joilla ei ole mitään kunnioitusta uskontoaan kohtaan, lankeavat tähän virheeseen; he eivät käsitä tekojensa vastenmielisyyttä. Jokainen, joka onnittelee henkilöä tämän tottelemattomuudesta, bid'ästä (uudistuksista uskonnossa) tai kufrista (epäuskosta), saattaa itsensä alttiiksi Allahin vihalle."

Epäuskovien onnitteleminen heidän uskonnollisten juhliensa aikana on kielletty ibn al-Qayyimin kuvailemaan pisteeseen saakka, koska se antaa ymmärtää, että henkilö tunnustaa tai hyväksyy heidän epäuskon rituaalinsa, vaikka henkilö ei hyväksyisi niitä itselleen. Mutta muslimin ei tulisi hyväksyä epäuskon rituaaleja tai onnitella ketään muuta niistä, koska Allah ei hyväksy mitään niistä, kuten Hän sanoo (merkityksen selitys): "Jos te ette usko, sitten totisesti Allah ei tarvitse teitä; Hän ei pidä epäuskosta Hänen orjilleen. Jos te olette kiitollisia (olemalla uskovia), Hän on sen johdosta tyytyväinen teihin…" (Koraani 39:7)

"…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraanin jakeen 5:3 merkityksen selitys)

Joten heidän onnittelemisensa on kiellettyä, olivatpa he työtovereita tai muita.

Jos he onnittelevat meitä juhliensa aikana, meidän ei tulisi vastata, koska nämä eivät ole meidän juhliamme ja koska ne eivät ole Allahin hyväksymiä juhlia. Nämä juhlat ovat keksittyjä asioita heidän uskonnossaan, ja islamin uskonto, jonka kanssa Allah lähetti Muhammadin (SAAS) koko ihmiskunnalle, on kumonnut jopa ne (juhlat), jotka saattoivat olla määrättyjä aikaisemmin. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka havittelee muuta uskontoa kuin islamia, sitä ei koskaan tulla hyväksymään häneltä, ja Tuonpuoleisessa hän tulee olemaan yksi häviäjistä." (Koraani 3:85)

Muslimin on kiellettyä hyväksyä kutsu sellaisiin tilaisuuksiin, koska tämä on pahempaa kuin heidän onnittelemisensa, sillä se merkitsee osallistumista heidän juhliinsa.

Samoin muslimien on kiellettyä jäljitellä epäuskovia pitämällä juhlia, vaihtamalla lahjoja, antamalla makeisia tai ruokaa, tai pitämällä vapaata töistä sellaisissa tilanteissa ja niin edelleen, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi kirjassaan Iqtidää‘ äs-Seraat äl-Mustaqiim Mukhaaläfäät Äshääb äl-Gähiim: "Joidenkin heidän juhliensa jäljitteleminen antaa ymmärtää, että heidän valheelliset uskonsa ja tapansa miellyttävät henkilöä, ja antaa heille toivoa, että heillä saattaa olla mahdollisuus nöyryyttää ja johtaa harhaan heikkoja."

Jokainen, joka tekee mitä tahansa tämän kaltaista, on syntinen, tekipä hän sen kohteliaisuudesta, ollakseen ystävällinen, koska hän on liian ujo kieltäytymään tai mistä tahansa muusta syystä, koska tätä pidetään tekopyhyytenä islamissa ja koska se saa epäuskovat olemaan ylpeitä uskonnostaan.

Allah on Yksi, jolta me pyydämme, että Hän saa muslimit olemaan ylpeitä uskonnostaan, auttaa heitä noudattamaan sitä järkähtämättömästi ja saa heidät voittamaan vihollisensa, sillä Hän on Vahva ja Kaikkivoipa. [Mägmuu'ät Fätääwää wä Rasää'il sheikki ibn al-'Utheimeen, 3/369 (www.islam-qa.com)]


Kysymys #11650:

Hän sanoo: Haluan kääntyä muslimiksi, mutta perheeni kokoontuu viettämään joulua ja haluan mennä tervehtimään heitä. Tähän ei liity toivetta juhlia tai osallistua, haluan vain hyödyntää sitä tilannetta, että sukulaiseni kokoontuvat yhteen. Onko tämä sallittua?

Vastaus:

Me kysyimme tätä sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeenilta, varjelkoon Allah häntä, joka vastasi seuraavasti:

Ei, tämä ei ole sallittua. Jos Allah siunaa häntä islamilla, ensimmäinen asia, joka hänen tulee tehdä, on etääntyä vanhasta uskonnostaan ja sen juhlista. Ja Allah tietää parhaiten. [Sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen (www.islam-qa.com)]


Kysymys #7876:

Mikä on päätös koskien ruokaa, joka on valmistettu kristittyä juhlaa varten? Mikä on päätös koskien kutsun hyväksymisestä heidän juhliinsa, jota vietetään Messiaan syntymän kunniaksi [joulujuhliin]?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Ei ole luvallista juhlia keksittyjä juhlia, kuten kristittyjen joulua, nawrozia (persialaista uutta vuotta), mahrajaania (persialaista juhlaa) tai muslimien keksimiä juhlia, kuten profeetan syntymäpäivää rabii' äl-äwwäl-kuukautena tai israa‘ ragäb-kuukautena ja niin edelleen. Ei ole luvallista syödä ruokaa, jonka kristityt tai mushrikuun (monijumalaiset) valmistavat juhliinsa. Ei ole myöskään luvallista hyväksyä kutsua heidän juhliinsa, koska tämä kannustaa heitä ja merkitsee itse asiassa heidän bid'änsä hyväksymistä, mikä antaa väärän kuvan tietämättömille ihmisille ja saa heidät luulemaan, ettei siinä ole mitään väärää. Ja Allah tietää parhaiten. [Otettu kirjasta äl-Lu‘lu‘ äl-Mäkiin min Fätääwää ibn Jibreen, s. 27. (www.islam-qa.com)]

Meille muslimeille jokainen tekemämme asia on osa Yhden, Korkeimman Jumalan palvomista - mitään ei jätetä ulkopuolelle. Meidät saatetaan leimata "fundamentalisteiksi", mutta onko olemassa mitään perustavanlaatuisempaa tai olennaisempaa kuin täydellisen moraalisen lakimme noudattaminen johdonmukaisesti kaikkeen tekemäämme? Eikö se ole korkein käyttäytymisnormi?

Muslimeilla on kaksi juhlaa; nimittäin 'iid-ul-Fitr - paaston päättymisen juhla välittömästi ramädaan-kuukauden päätyttyä - ja 'iid-ul-Ädhää - uhrijuhla pyhiinvaelluskuukauden aikana. Kaikki muut juhlat ovat keksittyjä, eivätkä ole mitään, varsinkin jos ne ovat toisten uskontojen tai islamin piirin ulkopuolella olevien ryhmien uskonnollisia juhlia.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Äläkä rasita silmiäsi kaivaten asioita, jotka Me olemme antaneet nautinnoksi erilaisille ryhmille heistä (monijumalaisille ja niille, jotka eivät usko islamilaiseen yksijumalaisuuteen); tämän maailman elämän loistoa, että saatamme koetella heitä sillä. Mutta Herrasi elatus (hyvä palkinto Tuonpuoleisessa) on parempi ja kestävämpi. Määrää äs-saläät (rukous) perheellesi ja ole kärsivällinen niiden (rukousten) suorittamisessa. Emme Me pyydä sinulta elatusta (että antaisit Meille jotain: rahaa): Me elätämme sinua. Hyvä loppu (Paratiisi) on äl-muttäqooneille (hurskaille)." (Koraani 20:131-132)

On tärkeää mainita, ettei syntymäpäivien viettäminen ole sallittua islamissa, mitä tähdennetään seuraavassa lainauksessa.


Kysymys #1027:

Mikä on todiste koskien syntymäpäivien viettämistä? Onko se sallittua islamissa?

Vastaus:

Todisteet Koraanista ja Sunnasta osoittavat, että syntymäpäivien juhliminen on eräänlainen bid'ä (uudistus uskonnossa), johon ei ole mitään perustetta puhtaassa shärii'ässä. Ei ole sallittua hyväksyä kutsua syntymäpäiväjuhliin, koska tähän liittyy bid'än kannattaminen ja kannustaminen. Allah, olkoon Hän ylistetty ja Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Vai onko heillä kumppaneita (Allahille - vääriä jumalia), jotka ovat panneet heille alulle uskonnon, jota Allah ei ole määrännyt?..." (Koraani 42:21)

"Sitten Me teimme sinulle (oi Muhammad (SAAS) selväksi) Käskymme [kuten sen, jonka Me määräsimme lähettiläillemme ennen sinua (islamilaisen yksijumalaisuuden lailliset tavat ja lait)]. Joten seuraa sitä (islamilaista yksijumalaisuutta ja sen lakeja), äläkä seuraa niiden haluja, jotka eivät tiedä. Totisesti he eivät voi hyödyttää sinua millään Allahia vastaan (jos Hän haluaa rangaista sinua). Totisesti ädh-dhaalimuun (monijumalaiset, vääryyden tekijät) ovat äulijää‘ (suojelijoita, auttajia) toinen toisilleen, mutta Allah on äl-muttäqoonien (hurskaiden) Wälii (Auttaja, Suojelija)." (Koraanin jakeiden 45:18-19 merkityksen selitys)

"Seuratkaa sitä, minkä Herranne on lähettänyt teille (Koraania ja profeetta Muhammadin Sunnaa), älkääkä seuratko mitään äulijää‘ (suojelijoita ja auttajia, jotka käskevät teitä liittämään kumppaneita Allahille palvonnassa) Hänen (Allahin) lisäkseen. Vähänpä te muistatte!" (Koraanin jakeen 7:3 merkityksen selitys)

Luotettavien kertomusten mukaan Profeetta (SAAS) sanoi: "Hän, joka tekee jotain uudistuksia tähän meidän asiaamme (eli islamiin), joka ei kuulu siihen, tulee saamaan sen hylätyksi." (Muslim); ja "Paras puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uudistus on harhaan menemistä." On myös monia muita ähäädiithejä, jotka välittävät saman merkityksen.

Sen lisäksi, että nämä syntymäpäiväjuhlat ovat bid'ä, eikä niillä ole mitään perustetta shärii'ässä, niihin liittyy myös juutalaisten ja kristittyjen jäljitteleminen heidän syntymäpäivien juhlintansa suhteen. Profeetta (SAAS) sanoi varoittaen meitä heidän tapojensa ja perinteittensä seuraamisesta: "Te tulette seuraamaan teitä ennen olleiden kansojen tapoja vaaksa vaaksalta ja kyynärä kyynärältä (eli tuuma tuumalta) siinä määrin, että jos he menisivät sisään liskon koloon, te tulisitte seuraamaan heitä." Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs (SAAS)! Tarkoitatko juutalaisia ja nasaretilaisia? Hän sanoi: "Keitä muita?" (Al-Bukhari ja Muslim). Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." [Fätääwää Isläämijjä, 1/115 (www.islam-qa.com)]

Edellisen perusteella ei-muslimien juhlat ovat osa heidän uskontoaan. Jos muslimi kunnioittaa heidän juhliaan osoittamalla iloa ja antamalla lahjoja, tai jopa auttamalla heitä heidän juhliensa kanssa millä tahansa tavalla, hän jäljittelee heitä. Välttääksemme tätä pahaa tekoa siteerasimme seuraavassa kappaleessa fätwää, joka osoittaa säännöt, jotka koskevat ei-muslimien jäljittelemistä.


Suuntaviivat koskien kuffäärien jäljittelemistä

Kysymys #21694:

Mikä on lännen jäljittelyn määritelmä? Viittaako kaikki moderni ja uusi sekä kaikki, joka on tullut meille lännestä, heidän jäljittelemiseensä? Toisin sanoin, milloin voimme sanoa, että jokin on kiellettyä, koska se on epäuskovien jäljittelyä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

On kerrottu, että ibn 'Umar (RAA) sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä.'" (Abu Dawud, äl-Libääs, 3512. Al-Albaani sanoi kirjassa Sahiih Abi Dawud, (että se on) häsän sahiih, no. 3401.)

Al-Munaawi ja al-'Alqami sanoivat: Se tarkoittaa pukeutumista, kuten he pukeutuvat, heidän elämäntapansa jäljittelemistä vaatetuksessa ja joissakin heidän tekemissään asioissa.

Al-Qaari sanoi: Se tarkoittaa, että jokainen, joka jäljittelee epäuskovia, esimerkiksi pukeutumisessaan ja niin edelleen, tai jäljittelee pahoja ja moraalittomia ihmisiä, suufeja tai oikeamielisiä (ihmisiä), kuuluu ihmisiin, joita hän jäljittelee, olivatpa he hyviä tai pahoja.

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi kirjassa äs-Seraat äl-Mustaqiim: Imaami Ahmad ja muut siteerasivat tätä hädiithiä todisteena. Tämä hädiith vähintäänkin antaa ymmärtää, että heidän jäljittelemisensä on kiellettyä, kuten Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Jos joku teidän joukostanne ottaa heidät [juutalaiset ja nasaretilaiset äulijää‘ksi (ystäviksi, auttajiksi)], sitten varmasti, hän on yksi heistä…" (Koraani 5:51)

Tämä kanta on sama kuin 'Abdullah ibn 'Amrilla, joka sanoi: "Jokainen, joka asettuu asumaan mushrikuunien (monijumalaisten) maahan, juhlii heidän nawroziaan (uusi vuosi) ja mahrajaanejaan (juhliaan) sekä jäljittelee heitä kuolemaansa saakka, tullaan kokoamaan heidän kanssaan Ylösnousemuksen päivänä." Tämä voidaan tulkita viittaavan täydelliseen jäljittelemiseen, joka viittaa kufriin (epäuskoon) ja siinä merkityksessä tuo jäljitteleminen on kiellettyä. Tai se voidaan tulkita tarkoittamaan, että hän on yksi heistä siihen pisteeseen, että hän jäljittelee heitä, olipa se sitten kufrin ajatuksissa, synnissä tai rituaaleihin osallistumisessa. Ibn 'Umar (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) kielsi ei-arabien jäljittelemisen ja sanoi: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Al-Qaadi Abu Ya'laa on myös maininnut saman. Useampi kuin yksi oppinut on lainannut tätä osoittaakseen, että on mäkrooh (vihattua) jäljitellä ei-muslimien vaatteiden muotoja, joita ei tunneta muslimien keskuudessa. Katso 'Äwn äl-Mä'buud Shärh Sunän Abi Dawud.

Epäuskovien jäljitteleminen jakautuu kahteen kategoriaan: jäljittelemiseen, joka on kiellettyä, ja jäljittelemiseen, joka on sallittua.

Ensimmäisen tyypin jäljittely on sitä, mikä on kiellettyä. Tämä tarkoittaa tietoisesti sellaisten asioiden tekemistä, jotka ovat ainutlaatuisia ominaisuuksissaan epäuskovien uskonnossa ja joihin ei ole viitattu meidän uskonnossamme. Tämä on kiellettyä ja se voi olla suuri synti. Todisteen mukaan joissakin tapauksissa henkilöstä voi tulla jopa epäuskova tekemällä niin, tekipä henkilö sen, koska hän on samaa mieltä epäuskovien kanssa, mielijohteittensa ja halujensa vuoksi tai joidenkin näennäisen loogisten järkeilyjen vuoksi, jotka saavat hänet tuntemaan, että sen tekeminen tulee hyödyttämään häntä tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa. Jos kysytään, onko esimerkiksi joulua tietämättömyyden vuoksi viettävä henkilö syntinen? Vastaus on, ettei tietämätön henkilö ole syntinen, koska hän ei ollut tietoinen (siitä). Mutta hänelle pitää kertoa (asiasta), ja jos hän pysyy itsepintaisena, hänestä tulee syntinen.

Toisen tyypin jäljittely on sitä, mikä on sallittua. Tämä tarkoittaa jonkin sellaisen tekemistä, jota ei ole alun perin otettu epäuskovilta, mutta jota myös epäuskovat tekevät. Tähän ei liity kieltoa siitä, että on samankaltainen heidän kanssaan, mutta henkilö voi jäädä paitsi sen hyödyistä, että on heidän kanssaan erilainen.

Kirjan ihmisten (juutalaisten ja nasaretilaisten) ja muiden jäljitteleminen tai samankaltaisuus heidän kanssaan koskien maallisia asioita on sallittua vain kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Asian ei tulisi olla mitään heidän tapojaan tai rituaalejaan, jotka ovat heille tunnusomaisia.

 2. Asian ei tulisi olla osa heidän uskontoaan. Asia voidaan todistaa kuuluvaksi heidän uskontoonsa luotettavasta lähteestä, kuten Koraanin jakeesta tai Hänen lähettiläänsä hädiithistä, tai hyvin todistetuista kertomuksista, esimerkiksi kumartuminen tervehdittäessä, mikä oli sallittua aikaisemmille kansoille.

 3. Asian ei tulisi olla mitään, mihin islamissa viitataan erityisesti. Jos islamissa on erityinen viittaus (siihen), joko hyväksyen tai hyläten sen, sitten meidän tulee seurata uskontomme ohjetta asiasta.

 4. Tämän samankaltaisuuden ei tulisi johtaa mihinkään äsh-shärii'än käskyjen vastaiseen.

 5. Asiaan ei tulisi kuulua minkään heidän juhlansa juhlimista.

 6. Samankaltaisuuden tulisi olla vain sen mukaista, mikä on tarpeellista, eikä enempää.

Katso äs-Sunän wäl-Äthäär fii än-Nähj 'än ät-Täshäbbuh bil-Kuffäär, kirjoittanut Suhayl Hasan, s. 58-59.

[Islam Q&A sheikki Muhammad Saaleh al-Munajjid (otettu internetsivustolta www.islam-qa.com)]


Loppusanat

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jätä yksin ne, jotka pitävät uskontoaan leikkinä ja huvituksena, ja joita tämän maailman elämä on petkuttanut. Mutta muistuta (heitä) sillä (Koraanilla), ettei sielu antautuisi tuhoon sen vuoksi, mitä se on ansainnut, kun se ei löydä itselleen suojelijaa eikä välittäjää Allahin lisäksi. Ja vaikka se antaisi jokaisen lunnaan, sitä ei hyväksyttäisi siltä. Sellaisia ovat ne, jotka ovat antautuneet tuholle, sen vuoksi mitä he ovat ansainneet. Heille on juoma kiehuvasta vedestä ja tuskallinen kärsimys, koska he eivät uskoneet. Sano: 'Kutsuisimmeko Allahin rinnalla muita (vääriä jumalia), jotka eivät voi hyödyttää eivätkä vahingoittaa meitä, ja kääntyisimme kannoillamme sen jälkeen, kun Allah on johdattanut meitä (todelliseen yksijumalaisuuteen)? (Silloin olisimme) kuten hän, jonka paholaiset ovat saaneet harhautumaan, vaeltaen hämmentyneenä maassa hänen kumppaniensa kutsuessa häntä johdatukseen (sanoen): 'Tule luoksemme.'' Sano: 'Totisesti Allahin johdatus on ainoa johdatus, ja meitä on käsketty alistumaan 'äälämiinien (ihmiskunnan, ginnien ja kaiken, mikä on olemassa) Herralle; ja suorittamaan äs-saläät (viisi pakollista rukousta), olemaan kuuliainen Allahille ja pelkäämään Häntä. Hänen luokseen teidät tullaan kokoamaan.' Se on Hän, joka on luonut taivaat ja maan totuudessa, ja Päivänä (Ylösnousemuksen päivänä) Hän tulee sanomaan: 'Ole!' - ja se on! Hänen sanansa on totuus. Ylin valta tulee olemaan Hänen Päivänä, jolloin trumpettiin puhalletaan. (Hän on) Kaikkitietävä näkymättömästä ja näkyvästä. Hän on Kaikkiviisas, Kaikkitietävä (kaikista asioista)." (Koraani 6:70-73)

Pyydämme Allahia (SWT) johdattamaan orjiaan ja auttamaan heitä löytämään todellisen uskonnon, joka on islam, ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) tien hänen jalojen kumppaneittensa (RAA) ymmärtämällä tavalla. Ja Allah (SWT) on oikealle tielle Johdattaja.


Julkaistu lauantaina 6. dhul-qi'dä -kuukautta 1425/18. joulukuuta 2004Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille