Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Tämä on kutsumme

 Sheikki al-Albaanin rahimähullaah luento.
 Al-manhaj.com on tehnyt muokatun käännöksen (arabiasta englanniksi).
 Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

[Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.] Tämä hakasuluissa oleva teksti on meidän lisäyksemme.

 

 

Ibrahim: Allahin nimeen, olkoot ylistykset ja kiitokset Allahille, ja olkoon Allahin rauha ja siunaukset Allahin lähettilään (SAAS) päällä. Jatkoksi: Todellakin Allah tä'äälää on antanut meille iimäänin (uskon) siunauksen, ja Hän on siunannut koko muslimiyhteisöä antamalla oppineita – jotka ovat niitä, joita Allah on kunnioittanut tiedolla – niin että he voivat johdattaa ihmisiä Allahin Tielle ja Allahin 'äzzä wä gäll palvontaan. Epäilemättä he ovat profeettojen perijöitä. Syy, miksi olemme tulleet tänne, in shää‘ Allah, on ensinnäkin Allahin miellyttäminen ja toiseksi tiedon etsiminen, mikä taas saa Allahin olemaan tyytyväinen meihin. Sillä kautta Allahin, tämä on iloinen tapahtuma – että voimme kokoontua sheikkimme, oppineemme ja suuren opettajamme, sheikki Muhammad Nasir ad-Din al-Albaanin kanssa. Ensiksi tämän yhteisön puolesta haluaisimme toivottaa jalon sheikkimme tervetulleeksi, ja samoin kuin kaikkien kuuntelijoiden, varsinkin tiedon oppilaiden puolesta, myös he lähettävät tervetulotoivotuksensa ja ovat halukkaita kokoontumaan tänään jalon opettajamme kanssa. Epäilyksettä meillä kaikilla on tämä sama halu kuunnella hänen omaamaansa tietoa ja viisautta. Joten kuunnelkaamme häntä asiasta, jossa Allah on siunannut häntä tiedolla. Sitten kun sheikkimme päättää lopettaa luennon, tulee kysymysten aika, mutta kysymykset tulee kirjoittaa paperille, ja paperia jaetaan, in shää‘ Allah. Toistamme jälleen kerran, että tämä on iloinen tapahtuma, ja sanomme ählän (tervetuloa) jalolle sheikillemme…

 

Sheikki: Ählän bikum (tervetuloa). Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä. Sen jälkeen todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

Kiitän veli ustäädh Ibrahimia hänen sanoistaan ja ylistyksestään … Eikä minulla ole muuta vastattavaa siihen, kuin ensimmäisen kalifin, Abu Bakr as-Seddiiqin (RAA), esimerkin seuraaminen. Hän oli ensimmäinen todellinen Allahin lähettilään (SAAS) kalifi, oikeutuksella. Siitä huolimatta hänen kuullessaan jonkun ylistävän häntä jollakin hyvällä ja hän uskoi tämän ylistyksen olevan liioiteltu, huolimatta siitä kuka sen sanoi – ja tämä tapahtui hänen ollessaan Allahin lähettilään kalifi ollen sen arvoinen – siitä huolimatta – [hieman itkua] – siitä huolimatta hän sanoi: "Oi Allah, älä pidä minua tilivelvollisena siitä, mitä he sanovat (minusta). Lisäksi tee minusta parempi, kuin minä he näkevät (minut). Lisäksi anna minulle anteeksi se, mitä he eivät tiedä (minusta)."

Suurella as-Seddiiqillä oli tapana sanoa tämä. Joten mitä meidän, hänen jälkeensä tulevien, tulisi sanoa? Sanon seuraten hänen esimerkkiään: "Oi Allah, älä pidä minua tilivelvollisena siitä, mitä he sanovat (minusta). Lisäksi tee minusta parempi, kuin minä he näkevät (minut). Lisäksi anna minulle anteeksi se, mitä he eivät tiedä (minusta)."

Lisään tähän sanomalla, etten ole se henkilö, jota kuvailtiin siinä, minkä juuri aiemmin kuulitte jalolta veljeltämme Ibrahimilta. Pikemminkin olen vain tietoa etsivä oppilas, en mitään muuta. Jokaisen oppilaan tulee noudattaa Profeetan (SAAS) hädiithiä: "Välittäkää (opetukseni) ihmisille, vaikka se olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu teille), sillä sen tekeminen ei ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, tulee varmasti ottamaan paikkansa (Helvetin) tulesta."

Joten tähän hädiithiin perustuen ja noudattaen tätä suurta profeetallista tekstiä, kuten myös muita Allahin Kirjasta löytyviä tekstejä ja Allahin lähettilään (SAAS) ähäädiithejä, me otamme tehtäväksemme välittää ihmisille sen, mitä he eivät tiedä tiedosta. Mutta tämä ei tarkoita, että meistä on tullut jotakin, mitä (jotkut) veljemme ajattelevat meistä hyvissä ajatuksissaan. Asia ei ole niin. Tämä on se todellisuus, jonka tunnen syvällä sisimmässäni. Aina kun kuulen tämäntapaista puhetta, mieleeni muistuu vanha sananlasku, joka on hyvin tunnettu oppineiden keskuudessa:

"Totisesti pienestä linnusta (bughaath) maissamme on nyt tullut kotka."

Jotkut ihmiset eivät tiedä mitä tällä lausumalla tai sananlaskulla tarkoitetaan. Bughaath on pieni lintu, joka on mitätön – mutta tästä pienestä linnusta tulee kotka ihmisille – heidän tietämättömyytensä vuoksi…

Tämä sanalasku pätee useisiin ihmisiin, jotka kutsuvat islamiin, olivatpa he totuudessa ja oikeellisuudessa tai erheessä ja valheellisuudessa. Mutta Allah tietää, että koko muslimimaailma on hyödytön – muutamaa yksilöä lukuun ottamatta, joista on oikein sanoa, että "se ja se on oppinut". 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As (RAA) sanoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Totisesti, Allah ei ota pois tietoa ottamalla sitä pois ihmisten (sydämistä), mutta Hän ottaa sen pois uskonnollisten oppineiden miesten kuoleman kautta, kunnes kun yhtäkään (uskonnollista oppinutta miestä) ei ole jäljellä – tämä on (asian) ydin – kunnes kun yhtäkään (uskonnollista oppinutta miestä) ei ole jäljellä, ihmiset ottavat johtajikseen tietämättömiä henkilöitä, jotka heiltä kysyttäessä neuvoa antavat mielipiteensä ilman tietoa. Joten he tulevat menemään harhaan ja tulevat johtamaan ihmiset harhaan." Imaami al-Bukhari on kertonut tämän luotettavan hädiithin Sahiihissaan.

Kun Allah haluaa ottaa tiedon pois, Hän ei tule tempaamaan sitä pois oppineiden sydämistä, niin että oppineesta tulee kuten joku, joka ei koskaan oppinut mitään alun perinkään, ei. Tämä ei ole Allahin Sunna (tapa), jolla hän kohtelee palvelijoitaan, varsinkaan oikeamielisiä palvelijoitaan – että Hän ottaisi pois tiedon, jonka he olivat hankkineet Allahin 'äzzä wä gäll vuoksi … Allah on oikeudenmukainen ja vilpitön päätöksissään – Hän ei tempaa tietoa pois todellisten oppineiden sydämistä. Mutta pikemminkin Allahin Sunna koskien Hänen luotujaan on, että hän ottaa tiedon pois ottamalla oppineet pois (tarkoittaa, että he kuolevat), kuten Hän teki kaikkien oppineitten, profeettojen ja lähettiläiden päällikön, Muhammadin (SAAS) kanssa.

"…Kunnes kun yhtäkään (uskonnollista oppinutta miestä) ei ole jäljellä, ihmiset ottavat johtajikseen tietämättömiä henkilöitä, jotka heiltä kysyttäessä neuvoa antavat mielipiteensä ilman tietoa. Joten he tulevat menemään harhaan ja tulevat johtamaan ihmiset harhaan."

Tämä ei tarkoita, että Allah tulee jättämään maan tyhjäksi oppineista, joiden kautta Allahin todiste saadaan aikaan Hänen orjilleen, mutta pikemminkin se tarkoittaa, että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän tieto vähenee. Tämä vähemmän ja viallisen tiedon tila kasvaa, kunnes tämän maan päällä ei ole jäljellä ketään, joka sanoo: "Allah, Allah." Kuulette tämän hädiithin useita kertoja ja se on luotettava hädiith: "Hetkeä ei panna toimeen, niin kauan kuin maan päällä on jäljellä joku, joka sanoo: 'Allah, Allah.'"

Niiden ihmisten kaltaiset, jotka mainittiin hädiithin jälkimmäisessä osassa: "…Kunnes kun yhtäkään (uskonnollista oppinutta miestä) ei ole jäljellä, ihmiset ottavat johtajikseen tietämättömiä henkilöitä…", ovat niitä johtajia, jotka tulkitsevat Koraania ja Sunnaa tulkinnoilla, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä oppineet noudattavat – tämä ei koske vain menneitä oppineita, vaan myös nykyisiä. Sillä todellakin he käyttävät tätä hädiithiä "Allah, Allah" todisteena sille, että on luvallista tai pikemminkin suositeltavaa muistella Allahia (tehdä dhikriä) yksittäisillä sanoilla – Allah, Allah, Allah ja niin edelleen (kuten suufit tekevät). Niin ettei kukaan tulisi petetyksi tai jäisi tietämättömäksi kuullessaan tämän hädiithin tuolla väärällä tulkinnalla, pidän soveliaana, vaikkakin vain ohimennen, muistuttaa veljiämme tässä vaiheessa, että tämä tulkinta on väärä. Ensiksi koska hädiithin selitys on lausuttu toisessa kertomuksessa Allahin lähettiläältä (SAAS). Toiseksi, jos tämä tulkinta olisi oikea, siitä olisi osoitus oikeamielisten edeltäjiemme (as-säläf-us-saalihin) teoissa, olkoon Allah heihin tyytyväinen. Joten jos he eivät tehneet sitä – se, että he hylkäsivät tämän tulkinnan mukaan toimimisen, osoittaa tämänkaltaisen tulkinnan valheellisuuden. Joten miten on, jos hädiithin toinen kertomus lisätään ja sen ydin, kuten yleisesti sanotaan, on sanamuodossa: "Hetkeä ei panna toimeen, niin kauan kuin maan päällä on jäljellä joku, joka sanoo: 'Lää iläähä illä Allah.'" (Imaami Ahmad rahimähullaah kertoi tämän hädiithin Musnädissään luotettavalla kertojien ketjulla.)

Joten tämä on, mitä tarkoitetaan ensimmäisessä hädiithissä, jossa sana "Allah" on toistettu. Asian ydin on, että nykyään maailma on valitettavasti tyhjä niistä oppineista, joilla oli tapana täyttää maa laajalla tiedollaan ja jotka levittivät sitä ihmisten keskuuteen. Joten tästä päivästä on tullut, kuten sananlaskussa sanotaan:

"Kun heidät laskettiin, heitä oli muutama.
Mutta tänään heitä on vähemmän kuin muutama."

Joten me toivomme Allahilta 'äzzä wä gäll, että Hän tekee meistä niitä, jotka ovat tiedon etsijöiden joukossa, ja jotka vilpittömästi seuraavat oppineiden esimerkkiä ja jotka rehellisesti seuraavat heidän tapaansa. Me toivomme tätä Allahilta 'äzzä wä gäll – että Hän tekee meistä niitä opiskelijoita, jotka seuraavat tuota tapaa, josta Lähettiläs (SAAS) sanoi: "…Jokainen, joka seuraa tietä etsiäkseen tietoa siinä, Allah tulee tekemään helpoksi hänelle tien Paratiisiin…"

Tämä johtaa meidät keskustelemaan tämän tiedon aiheesta, joka on mainittu Koraanissa monissa paikoissa, kuten Allahin sanat (merkityksen selitys): "…Ovatko ne, jotka tietävät, samanarvoisia kuin ne, jotka eivät tiedä?..." (Koraani 39:9)

Allah sanoo myös (merkityksen selitys): "…Allah tulee korottamaan arvoasemassa ne teistä, jotka uskovat, ja ne, joille on suotu tietoa..." (Koraani 58:11)

Mitä on tämä tieto, jonka omaaville ja sen mukaan toimiville sekä niille, jotka seuraavat näiden ihmisten tietä, Allah on antanut ylistyksensä? Vastaus on kuten imaami ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimähullaah, sheikh-ul-islam ibn Taymiyan rahimähullaah oppilas, sanoi:

"Tieto on: (mitä) Allah sanoi, (mitä) Hänen lähettiläänsä sanoi,
(ja mitä) kumppanit sanoivat. Tämä ei ole jotain väärää.
Tieto ei ole (sitä), että me ryntäämme typerästi erimielisyyksiin
Lähettilään ja fäqiihin mielipiteen välillä.
Ei, me emme kiellä emmekä kumoa (Allahin) Ominaisuuksia vain pelosta,
että joudumme täshbiihiin ja tämthiiliin."

Joten me otamme tiedon määritelmän tästä lausumasta ja tästä runosta, jonka harvoin kuulemme runoilijoiden jakeiden joukossa, sillä oppineiden runous ei ole kuten runoilijoiden runous. Joten tämä mies (ibn al-Qayyim) oli oppinut ja hän myös kirjoitti hyvää runoutta. Joten hän sanoi: Tieto on, mitä Allah sanoi, ensimmäisellä tasolla, sitten mitä Allahin lähettiläs sanoi, toisella tasolla, sitten mitä kumppanit sanoivat, kolmannella tasolla. Ibn al-Qayyimin sanat muistuttavat meitä todellisuudesta, joka on erittäin tärkeä ja johon suurin osa nykyään kaikkialle maihin levittäytyneistä islamiin kutsujista suhtautuu välinpitämättömästi. Mikä tämä todellisuus on? Kaikille näille kutsujille on hyvin tunnettua, että islam käsittää Allahin Kirjan ja Allahin lähettilään (SAAS) Sunnan. Tämä on totuus, eikä siitä ole mitään epäilystä, kuitenkin se on puutteellinen. Ibn al-Qaiyyim mainitsi tämän puutteen juuri mainitun runonsa riveissä. Siitä syystä Koraanin ja Sunnan mainitsemisen jälkeen hän mainitsee kumppanit. "Tieto on: (mitä) Allah sanoi, (mitä) Hänen lähettiläänsä sanoi, (ja mitä) kumppanit sanoivat…"

Nykyään on hyvin harvinaista kuulla jonkun mainitsevan kumppanit, kun Koraani ja Sunna mainitaan. Kuten kaikki tiedämme, he ovat äs-säläf-us-saalihien (oikeamielisten edeltäjien) parhaimmistoa, joista Profeetta (SAAS) puhui sanonnassaan, jonka useat kumppanit ovat kertoneet: "Minun sukupolveni on paras ihmiskunnasta…"

Älkää sanoko, mitä monet nykyajan kutsujista sanovat: "Paras sukupolvista." Tällä lauseella "paras sukupolvista" ei ole mitään lähdettä Sunnassa. Luotettava Sunna, joka on lausuttu kahdessa Sahiih kokoelmassa (al-Bukharin ja Muslimin) ja muissa hädiith teoksissa, kaikki kertovat hädiithin sanamuodossa: "Minun sukupolveni on paras ihmiskunnasta, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä, sitten ne, jotka tulevat heidän jälkeensä."

Imaami ibn al-Qayyim al-Jawziyya on yhdistänyt nämä kumppanit – jotka ovat kolmen sukupolven parhaimmistoa ja jotka ovat saaneet todistuksen erinomaisuudestaan – Kirjaan ja Sunnaan. Joten oliko tämä hänen tekemänsä yhdistäminen hänen mielipiteensä, vai oppinut päätelmä ja johtopäätös, jotka kaikki ovat alttiita virheille. Vastaus on: ei. Se ei ole hänen oppinut päätelmänsä eikä hänen johtopäätöksensä, jotka mahdollisesti voivat olla virheellisiä, mutta pikemminkin se perustuu Allahin Kirjaan ja Allahin lähettilään (SAAS) hädiithiin. Mitä Koraaniin tulee, siellä ovat Allahin 'äzzä wä gäll sanat (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

"…Ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie…" – meidän Herramme ei keskeyttänyt tätä jaetta, ja jos Hän olisi, jae olisi silti oikea ja totta. Hän ei sanonut: "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä [Muhammadia (SAAS)], sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää."

Sen sijaan äärettömän viisautensa vuoksi Hän sisällytti siihen: "…Ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie…" – ja tämä on se, mitä keskitytään selittämään nyt.

"Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraanin jakeen 4:115 merkityksen selitys)

Toivon tämän jakeen juurtuvan mieliinne ja sydämiinne lujasti, ja toivon ettette unohda sitä, koska se on totuus. Lisäksi sen kautta tulette pelastumaan oikealle tai vasemmalle ajautumisesta ja tulette pelastumaan – vaikka vain yhdessä näkökohdassa tai jossain asiassa – lankeamasta yhteen lahkoista, jotka eivät ole pelastettuja, tai yhteen harhautuneista lahkoista. Tämä on koska Profeetta (SAAS) sanoi hyvin tunnetussa hädiithissä, jota lyhennän päästäkseni osaan, joka on olennainen keskustelullemme: "Minun ummäni tulee jakautumaan 73 lahkoon – kaikki niistä tulevat olemaan Helvetin tulessa, paitsi yksi." He sanoivat: "Mikä se on, oi Allahin lähettiläs?" Hän sanoi: "Se on äl-gämää'ä."

Tässä äl-gämää'ä on "uskovien tie". Joten hädiith – jos se ei ole suora ilmoitus Allahilta Profeetan (SAAS) sydämeen, sitten sen täytyy olla johdettu aikaisemmin mainitusta jakeesta. "…Ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie…" Joten jos henkilöä, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä ja joka seuraa toista tietä kuin uskovien tie, uhataan Helvetin tulella, sitten myös sen vastakohta on totta, joten jokaiselle, joka seuraa "uskovien tietä", on luvattu Paratiisi, eikä tästä ole mitään epäilystä. Joten kun Allahin lähettiläs (SAAS) vastasi kysymykseen, mikä ryhmä oli pelastettu lahko, hän sanoi: "Äl-gämää'ä." Joten siinä tapauksessa äl-gämää'ä viittaa muslimien ryhmään. Sitten tämän hädiithin toisessa kertomuksessa on sanottu asia, joka tukee tätä ymmärtämystä. Tosiasiassa se lisää enemmän selvennystä ja selitystä siihen. Profeetta (SAAS) sanoi: "Se on se, mitä minä ja kumppanini seuraamme."

Joten "minun kumppanini" on se, mitä tarkoitetaan "uskovien tiellä". Joten kun ibn al-Qayyim mainitsi kumppanit aikaisemmin mainitun runoutensa riveillä, hän otti sen ymmärryksen juuri mainitusta jakeesta ja tästä hädiithistä. On myös hyvin tunnettu hädiith, jonka al-'Irbad ibn Sariya (RAA) kertoi, ja jota tulen myös lyhentämään mainiten vain osan, joka on olennainen keskustelullemme, jotta meillä on tarpeeksi aikaa kysymyksille myöhemmin. Joten hän (SAAS) sanoi: "…Joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikeaoppisten kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta minun jälkeeni…"

Joten tässä löydämme saman esimerkin kuin juuri mainitussa hädiithissä ja myös aikaisemmassa jakeessa. Lähettiläs (SAAS) ei sanonut "Pitäkää kiinni Sunnastani" ainoastaan, vaan pikemminkin hän liitti siihen oikeaoppisten kalifien Sunnan. Joten sanomme, varsinkin näinä aikoina, jolloin on paljon ristiriitaisia näkökulmia, ideologioita, koulukuntia ja monia ryhmiä, niin että monet nuoret muslimit ovat alkaneet hämmentyä tietämättä, mihin ryhmään heidän tulisi liittyä, että juuri mainitussa jakeessa ja kahdessa hädiithissä on annettu vastaus. [Vastaus on:] Seuraa uskovien tietä! Tarkoittaako tämä nykyisten aikojen uskovien tietä? Vastaus on: ei. Me tarkoitamme menneisyyden uskovia – ensimmäistä aikakautta, kumppaneitten aikakautta – äs-säläf-us-saaliheja (oikeamielisiä edeltäjiä). Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka meidän tulisi ottaa esimerkiksemme ja niitä, joita me seuraamme. Eikä maan kamaralla ole ehdottomasti ketään, joka on heidän veroisensa. Täten meidän kutsumme perustuu kolmelle pilarille:

  1. Koraaniin
  2. Sunnaan
  3. äs-säläf-us-saalihin (oikeamielisten edeltäjien) seuraamiseen

Joten jokainen, joka väittää seuraavansa Koraania ja Sunnaa, eikä seuraa oikeamielisiä edeltäjiä, ja hän ilmaisee sekä sanoin että teoin: "He (kumppanit) ovat ihmisiä ja me olemme myös ihmisiä (eli samanarvoisia)", sitten tämä henkilö on harhassa ja väärässä johdatuksessa. Miksi? Koska hän ei hyväksy niitä tekstejä, jotka me kerroimme juuri äsken. Seurasiko hän "uskovien tietä"? Ei. Seurasiko hän Allahin lähettilään kumppaneita? Ei. Mitä hän seurasi? Hän seurasi halujaan ja älyään. Onko henkilön äly erehtymätön ja vapaa virheistä? Vastaus on: ei. Joten hän on selkeästi väärässä johdatuksessa. Uskon, että monet perityt erimielisyydet hyvin tunnetuissa menneisyyden lahkoissa ja erimielisyydet, jotka ovat ilmaantuneet vasta äskettäin, johtuvat siitä, ettei palata takaisin tähän kolmanteen lähteeseen eli oikeamielisiin edeltäjiin.

Joten jokainen väittää seuraavansa Koraania ja Sunnaa. Kuinka usein kuullaan hämmennyksen tilassa olevien nuorten sanovan: "Jää äkhii (oi veljeni), nämä ihmiset väittävät seuraavansa Koraania ja Sunnaa ja nuo ihmiset väittävät seuraavansa Koraania ja Sunnaa." Joten mikä on selkeä ja ratkaiseva ero? Se on Koraani ja Sunna ja äs-säläf-us-saalihin metodologia. Joten jokainen, joka seuraa Koraania ja Sunnaa seuraamatta äs-säläf-us-saalihia, ei tosiasiassa ole seurannut Koraania ja Sunnaa, pikemminkin hän on vain seurannut älyään, ellei sitten halujaan…

Esitän joitain esimerkkejä selventämään tätä asiaa – pikemminkin tätä tärkeää kohtaa, joka on äs-säläf-us-saalihin metodologian (seuraaminen). Al-Faarooqilta, 'Umar ibn al-Khattabilta (RAA), on kerrottu lausuma, jossa hän sanoo: "Jos uudistusten ja halujen ihmiset väittelevät kanssanne (antanen argumentteja) Koraanista, sitten väitelkää heidän kanssaan (antanen argumentteja) Sunnasta…"

Mikä sai 'Umarin (RAA) antamaan sellaisen lausunnon? Se johtuu Allahin sanoista, joissa Hän puhuu Profeetalle (SAAS) (merkityksen selitys): "…Me lähetimme sinulle (oi Muhammad (SAAS)) myös Dhikrin (muistutuksen, Sunnan), että voisit selittää selkeästi ihmisille, mitä heille on lähetetty..." (Koraani 16:44)

Kykeneekö muslimi, jolla on vahvat pohjatiedot arabian kielestä ja joka tietää sen säännöt ja kieliopin, ymmärtämään Koraania ilman että hän käyttää Lähettiläämme (SAAS) tapaa? Vastaus on: ei. Jos näin ei olisi, silloin Allahin sanoilla "että voisit selittää selkeästi ihmisille, mitä heille on lähetetty" ei olisi mitään merkitystä. Ja Allahin puheella on aina merkitys. Täten jokainen, joka koettaa ymmärtää Koraania muulla kuin Lähettilään (SAAS) tavalla, on mennyt kauas harhaan.

Lisäksi pystyykö tämä sama (yllä mainittu) henkilö ymmärtämään Koraania ja Sunnaa muulla kuin Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneiden tavalla? Vastaus myös tähän on: ei. Tämä on, koska he (kumppanit) välittivät meille, ensiksi, Koraanin sanamuodon, jonka Allah ilmoitti Muhammadin (SAAS) sydämeen. Toiseksi, he välittivät meille Profeetan selityksen (siitä), mikä on mainittu aikaisemmin mainitussa jakeessa, samoin kuin sen, miten hän (SAAS) sovelsi tätä Jaloa Koraania.

Profeetan (Koraanin) selitys voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

  1. puhe
  2. teot
  3. (hiljainen) hyväksyntä

Ketkä välittivät hänen (SAAS) puheensa? Hänen kumppaninsa. Ketkä välittivät hänen (SAAS) tekonsa? Hänen kumppaninsa. Ketkä välittivät hänen (SAAS) hiljaiset hyväksymisensä? Hänen kumppaninsa. Joten tämän vuoksi meidän ei ole mahdollista turvautua pelkästään kielellisiin kykyihimme Koraanin ymmärtämisessä. Pikemminkin meidän täytyy etsiä apua Koraanin ymmärtämiseen. Mutta tämä ei tarkoita, ettemme tarvitse (arabian) kieltä tähän asiaan, ei.

Tämän vuoksi me vahvasti uskomme, että arabiaa puhumattomat ihmiset, jotka eivät hallitse arabian kieltä, lankeavat moniin, moniin erheisiin. Tämä on erityisesti niin, koska he lankeavat tähän perustavanlaatuiseen virheeseen, etteivät he turvaudu oikeamielisiin edeltäjiin Koraanin ja Sunnan ymmärtämisessä. En tarkoita aikaisemmin mainituilla sanoillani, ettemme voi turvautua (arabian) kieleen Koraanin selittämisessä. Kuinka näin voi olla, sillä jos haluamme ymmärtää arabien sanoja, sitten meidän epäilemättä tulee ymmärtää arabian kieltä. Samoin ymmärtääkseen Koraania ja Sunnaa henkilön tulee osata arabian kieltä.

Joten sanomme, että aikaisemmassa jakeessa mainittu Lähettilään (SAAS) selitys on jaettu kolmeen kategoriaan: puheisiin, tekoihin ja hiljaisiin hyväksyntöihin. Esitämme esimerkin, jotta ymmärrettäisiin, että tämä jako on tunnustettu tosiasia, josta ei voida kiistellä. Allah sanoo (merkityksen selitys): "(Koskien) miesvarasta ja naisvarasta, leikatkaa heidän kätensä…" (Koraani 5:38)

Huomatkaa kuinka Koraania ei ole mahdollista selittää pelkästään kieleen perustuen. Kielen mukaan varas on joku, joka varastaa omaisuutta jostain rajatusta paikasta, olipa tällä omaisuudella arvoa tai ei. Esimerkiksi jos joku varastaa kananmunan tai leivän – (arabian) kielen mukaan tätä henkilöä kutsutaan varkaaksi. Allah sanoo (merkityksen selitys): "(Koskien) miesvarasta ja naisvarasta, leikatkaa heidän kätensä." Pitääkö jokaiselta, joka varastaa, leikata käsi? Vastaus on: ei. Miksi? Se on koska henkilö, joka selittää (Profeetta) ja jonka velvollisuus on selittää selitettävä asia (Koraani), on ilmoittanut meille varkaiden joukosta ne, joiden kädet pitää leikata. Selittäjä on Profeetta ja selitettävä asia on Koraani. Hän (SAAS) sanoi: "Älkää katkaisko kättä, paitsi (henkilöltä, joka varastaa) dinaarin neljänneksen (arvosta) ja mikä on sen yli." Joten jokainen, joka varastaa jotain, jonka arvo on alle neljännesdinaarin, vaikka häntä kielen mukaan kutsutaankin varkaaksi, uskonnollisen määritelmän mukaan häntä ei pidetä varkaana.

Joten tässä kohtaamme tietoon perustuvan todellisuuden, josta monet tiedon opiskelijat eivät ole tietoisia. Toisaalta on arabian kieli, joka on kulkenut perintönä kautta sukupolvien. Toisaalta on uskonnollinen kieli, jonka Allah itse on nimittänyt ja määrittänyt, ja josta arabit - jotka puhuivat Koraanin kieltä (eli arabiaa), jolla Koraani ilmoitettiin – eivät olleet aikaisemmin tietoisia. Joten jos termiä varas sovelletaan (arabian) kielen mukaan, se koskee kaikkia varkaita. Mutta jos termi varas mainitaan uskonnollisen terminologian mukaan, kaikkia varkaita ei oteta lukuun, vaan pikemminkin vain ne, jotka varastavat jotain, jonka arvo on neljännesdinaarin tai sen yli. Joten tämä on todellinen esimerkki – me emme voi turvautua pelkästään tietoomme arabian kielestä Koraanin ja Sunnan ymmärtämisessä. Tämä on se virhe, jonka monet nykyajan kirjoittajat tekevät. He asettavat arabian kielen tietonsa Koraanin jakeiden ja profeetallisten ähäädiithien edelle. Joten he tulkitsevat näitä uskonnollisia tekstejä ja päätyvät keksittyihin selityksiin, joista muslimit eivät koskaan kuulleet menneisyydessä.

Tämän vuoksi sanomme, että on pakollista ymmärtää, että todellinen kutsu islamiin perustuu kolmelle pääperiaatteelle ja perustalle, jotka ovat:

  1. Koraani
  2. Sunna
  3. äs-säläf-us-saalihin tapa ja ymmärrys

Tämän vuoksi jaetta "(Koskien) miesvarasta ja naisvarasta, leikatkaa heidän (oikeat) kätensä…" ei selitetä kielellisten vaatimusten mukaan, vaan pikemminkin uskonnollisen kielen vaatimusten mukaan, jossa sanotaan: "Älkää katkaisko kättä, paitsi (henkilöltä, joka varastaa) dinaarin neljänneksen (arvosta) ja mikä on sen yli."

Jakeen loppu sanoo: "Leikatkaa heidän kätensä." Mikä on käsi kielen mukaan? Kätenä pidetään kaikkea sormenpäistä kainalokuoppaan. Joten mistä käsi tulee leikata? Allahin lähettiläs (SAAS) on selittänyt tämän meille teoillaan (eli käsi leikataan ranteesta). Meillä ei ole mitään luotettavaa hädiithiä – kuten se, jossa vahvistettiin kenen varkaan käsi tulee katkaista – meillä ei ole Lähettilään selityksistä puheena mitään hädiithiä, joka selkeästi määrittää paikan, josta (käsi) tulee leikata. Sen sijaan on hänen selityksensä tekona, hänen fyysinen sovelluksensa. Kuinka me tiedämme tämän sovelluksen? Äs-säläf-us-saalihilta, Profeetan (SAAS) kumppaneilta. Tämä on toinen kategoria, joka on selitys teoilla. Kolmas kategoria on Allahin lähettilään (SAAS) hyväksyntä jollekin, jota hän ei hylännyt eikä kieltänyt. Tämä hyväksyminen ei ole hänen puhettaan eikä hänen tekemänsä teko, pikemminkin se on jonkun muun tekemä teko, jonka hän (SAAS) näki ja hyväksyi. Joten jos Lähettiläs (SAAS) näki jotain ja pysyi vaiti siitä hyväksyen sen, siitä tulee jotain hyväksyttyä ja sallittua. Mutta jos hän näki jotain ja hylkäsi sen, vaikka sen teki joku hänen kumppaneistaan, mutta teksteissä on luotettavasti näytetty toteen, että hän kielsi sen, sitten tämä kielto on etusijalla siihen nähden, minkä hän hyväksyi. Annan esimerkin näistä kahdesta asiasta perustuen ähäädiitheihin.

'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab (RAA) sanoi: "Meillä oli tapana juoda seisten ja syödä kävellessä Profeetan (SAAS) elinaikana."

Joten tässä hädiithissä 'Abdullah on ilmoittanut meille kahdesta asiasta: 1) juomisesta seisten ja 2) syömisestä kävellessä. Lisäksi hän lausui, että näitä kahta asiaa tehtiin Profeetan (SAAS) aikana. Joten mikä on uskonnollinen päätös näitä kahta asiaa koskien: juominen seisten ja syöminen kävellessä?

Jos sovellamme aikaisemmin mainittuja kohtia, pystymme johtamaan päätöksen – tietysti – vaaditulla lisäyksellä siihen, mikä on, että joku tietää, mitä Allahin lähettiläs (SAAS) on kieltänyt puheella, teoilla tai (hiljaisella) hyväksynnällä.

Joten jos käännymme luotettavan Sunnan puoleen koskien ensimmäistä asiaa (juomista seisten), jolla monia muslimeja, ellei suurinta osaa heistä, koetellaan nykyään. Se on ristiriidassa Allahin lähettilään (SAAS) sanojen kanssa koskien juomista seisten. He juovat seisten, he (miehet) käyttävät kultaa ja silkkiä. Nämä ovat tosiasioita, joita kukaan ei voi kieltää. Mutta hyväksyikö Profeetta (SAAS) kaiken tämän? Vastaus on, että hän kielsi osan siitä ja hyväksyi osan siitä. Joten kaikki, minkä hän kielsi, kuuluu pahoihin (munkär) asioihin, ja kaikki, minkä hän hyväksyi, kuuluu hyviin (mä'roof) asioihin. Joten hän kielsi juomisen seisten monissa ähäädiitheissä. En halua syventyä asiaan mainitsemalla ne kaikki – ensiksikin ettemme kuluta aikaa, jonka olemme rajanneet itsellemme tämän aiheen käsittelyä varten, niin että voimme käsitellä kysymyksiä lopuksi, ja toiseksi tämä aihe vaatii oman luentonsa.

On riittävää esittää yksi luotettava hädiith, jonka imaami Muslim on kertonut Sahiih-kirjassaan. Anas ibn Malik (RAA) sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kielsi juomisen seisten."

[Hädiithin] toisessa kertomuksessa hän sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kielsi (muita) juomasta, kun he seisoivat."

Täten tämä asia, jota tehtiin Allahin lähettilään (SAAS) aikana, kuten ibn 'Umarin (RAA) kertomuksessa lausuttiin, oli hylätty ja kielletty. Joten tuosta asiasta, jota heillä oli tapana tehdä, tuli kielletty perustuen Profeetan (SAAS) kieltoon sitä koskien. Mutta koskien (ibn 'Umarin) hädiithin toista osaa, missä lausutaan, että heillä oli tapana syödä kävellessä, emme ole vastaanottaneet mitään kertomusta, jonka mukaan Allahin lähettiläs (SAAS) olisi kieltänyt tämän. Joten me johdamme tästä (hiljaisesta) hyväksynnästä uskonnollisen päätöksen. Joten tähän mennessä olemme ymmärtäneet suuren tarpeen tukeutua äs-säläf-us-saalihin tapaan Koraanin ja Sunnan ymmärtämisessä. Sen lisäksi olemme ymmärtäneet, ettei kukaan voi turvautua omaan tietoonsa, jos ei haluta sanoa tietämättömyyteensä, Koraanin ja Sunnan ymmärtämisessä.

Kun olemme tehneet selväksi ehdon "äs-säläf-us-saalihin ymmärtämällä tavalla", minun pitää antaa teille joitakin esimerkkejä. Menneisyydessä muslimit jakautuivat useisiin lahkoihin. Kuulet äl-mu'täzilästä, äl-murgi‘ästä, äl-khawäärigistä, zaidilaisuudesta, puhumattakaan shiialaisista ja är-raafidasta ja niin edelleen. Riippumatta siitä miten syvällä harhautumisessa nämä ryhmät ovat, heidän joukossaan ei ole ketään, joka ei jaa samaa sanontaa muiden muslimien kanssa, mikä on: "Me seuraamme Koraania ja Sunnaa."

Yksikään heidän joukostaan ei sano: "Me emme seuraa Koraania ja Sunnaa." Jos joku heistä sanoisi sen, hän jättäisi islamin piirin kokonaan. Joten miksi he sitten jakautuivat, kun he kerran kaikki turvautuvat Koraaniin ja Sunnaan - ja todistan, että he todella turvautuvat Koraaniin ja Sunnaan etsien tukea. Mutta kuinka niihin turvaudutaan? Se tehdään turvautumatta kolmanteen perustaan, joka on, mitä äs-säläf-us-saalih seurasivat.

Tässä tulee osoittaa myös erillinen näkökohta – ja se on, että Sunna eroaa Jalosta Koraanista täydellisesti siinä mielessä, että Jalo Koraani on suojattu mushäfin kahden kannen väliin, minkä kaikki hyvin tietävät. Sunna sen sijaan on levitetty suurimmaksi osaksi satoihin tai jopa tuhansiin kirjoihin, joiden joukossa on hyvin iso osa niitä, jotka pysyvät piilotetussa maailmassa – painamattomien käsikirjoitusten maailmassa.

Lisäksi jopa nykyään painetussa muodossa olevissa kirjoissa on sekä luotettavia että heikkoja ähäädiithejä. Joten ne, jotka turvautuvat Sunnaan etsien apua, olivatpa he niitä, jotka liittävät itsensä ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än ja äs-säläf-us-saalihin metodologiaan, tai niitä, jotka kuuluvat muihin ryhmiin – useimmat heistä eivät kykene erottamaan luotettavaa Sunnaa heikosta Sunnasta. Joten he sortuvat olemaan ristiriidassa ja vastustamaan Koraania ja Sunnaa johtuen siitä, että he turvautuvat heikkoihin ja väärennettyihin ähäädiitheihin. Asian ydin on, että menneisyydessä ja nykyaikana jotkut näistä juuri mainituista ryhmistä hylkäävät Koraanissa ja profeetallisissa ähäädiitheissä mainitut kirjaimelliset merkitykset. (Esimerkiksi) Jalo Koraani vahvistaa ja antaa hyvän toivotuksen uskoville hyvin suuresta siunauksesta, jonka he tulevat saamaan Paratiisissa, mikä on, että maailmojen Herra tulee paljastamaan Itsensä heille ja he tulevat näkemään Hänet. Kuten yksi säläfioppinut lausui: "Uskovat tulevat näkemään Hänet, (me uskomme tämän) sanomatta kuinka se tapahtuu tai tekemättä vertailuja siihen tai antamatta esimerkkejä siitä."

Kirjaimelliset todisteet Koraanista ja Sunnasta osoittavat tämän. Joten kuinka jotkut menneisyyden ja nykypäivien lahkot kieltävät tämän suuren siunauksen? Mitä tulee niihin menneisyyden ryhmiin, jotka hylkäsivät tämän (Allahin) näkemisen, heihin kuuluu äl-mu'täzilä. Nykyään, minun tietoni mukaan, tämän maan päällä ei ole yhtään ryhmää, joka sanoo: "Me olemme mu'täzilä. Me seuraamme äl-mu'täzilän uskoa." Kuitenkin näin typerän miehen, joka ilmoitti julkisesti olevansa mu'täzili. Hän hylkää monia tunnustettuja tosiasioita uskonnosta, koska hän käyttäytyy harkitsemattomasti. Joten nämä mu'täzilä hylkäävät tämän suuren siunauksen ja sanovat heikoilla järjillään: "On mahdotonta, että Allah voitaisiin nähdä!" Joten mitä he tekivät? Hylkäsivätkö he Koraanin? Allah sanoo Koraanissa (merkityksen selitys): "Tuona päivänä jotkut kasvot tulevat olemaan näädera (hohtavia ja säteileviä) katsoen Herraansa (Allahia)." (Koraani 75:22-23)

Hylkäsivätkö he tämän jakeen? Ei, he eivät hylänneet sitä, eivätkä he olleet uskomatta tai luopuneet uskosta. Nykypäiviin saakka todellinen ähl-us-Sunnä antaa tuomion, että äl-mu'täzilä on harhassa, mutta he eivät poista heitä islamin piiristä. Tämä johtuu siitä, että he eivät hylkää tätä jaetta, vaan pikemminkin he hylkäävät sen todellisen merkityksen, jonka selitys on lausuttu Sunnassa, jos muistamme. Allah sanoo uskovista, jotka menevät sisään Paratiisiin: "Tuona päivänä jotkut kasvot tulevat olemaan näädera (hohtavia ja säteileviä) katsoen Herraansa (Allahia)." Joten he muuttivat sen merkityksen – he uskovat jakeen sanamuotoon, mutta he eivät usko sen merkitykseen. Sanamuoto on, kuten oppineet sanovat, merkityksen muotti. Joten jos me uskomme sanamuotoon, mutta emme usko merkitykseen, sitten tämä usko (iimään) ei ruoki eikä hyödytä nälkää vastaan (eli siitä ei ole mitään hyötyä).

Joten miksi nämä ihmiset hylkäsivät tämän Allahin näkemisen? Heidän mielensä on rajoitettu, etteivät he pysty kuvittelemaan ja muodostamaan itselleen käsitystä, että tämä orja ('äbd), joka on luotu ja rajallinen, kykenee näkemään Allahin avoimesti, samalla lailla kuin tapauksessa, kun juutalaiset pyysivät Moosekselta (että he näkisivät Allahin), joten Allah esti heitä, kuten mainitaan hyvin tunnetussa kertomuksessa (katso Koraani 2:55-59). Allah sanoi Moosekselle (merkityksen selitys): "…Katso vuorta; jos se kestää paikallaan, sitten tulet näkemään Minut…" (Koraani 7:143)

Heidän älykkyyttään kavennettiin niin, että he tunsivat olevansa pakotettuja leikkimään Koraanin tekstin kanssa ja muuttamaan sen merkityksen. Miksi? – Koska heidän iimääninsä (uskonsa) näkymättömään on heikko ja heidän uskonsa älykkyyteensä on vahvempi kuin heidän uskonsa näkymättömään, johon heitä on käsketty uskomaan suurat-ul-Bäqaran alussa (merkityksen selitys): "Älif-lääm-miim. Tämä on Kirja (Koraani), josta ei ole mitään epäilystä, johdatus niille, jotka ovat äl-muttäqooneja [hurskaita ja oikeamielisiä henkilöitä, jotka pelkäävät Allahia paljon (pidättäytyvät kaikenlaisista synneistä ja pahoista teoista, jotka Hän on kieltänyt) ja rakastavat Allahia paljon (tekevät kaikenlaisia hyviä tekoja, joita Hän on määrännyt)]. Jotka uskovat äl-ghaibiin…" (Koraani 2:1-3)

Allah on ghaib (ihmiskäsityksen ulkopuolella), joten aina kun meidän Herramme puhuu Itsestään, meidän tulee vahvistaa, että se on totuus ja meidän tulee uskoa siihen, koska meidän älymme on hyvin rajoittunutta. Äl-mu'täzilä ei tunnustanut tätä näkökohtaa, joten tämän vuoksi he kielsivät ja hylkäsivät useita uskonnon tunnustettuja tosiasioita, kuten Allahin sanonnan (merkityksen selitys): "Tuona päivänä jotkut kasvot tulevat olemaan näädera (hohtavia ja säteileviä) katsoen Herraansa (Allahia)." (Koraani 75:22-23)

Sama pätee toiseen jakeeseen, joka on näille ihmisille vieläkin vaikeatajuisempi kuin ensimmäinen jae, ja se on Allahin sanonta (merkityksen selitys): "Niille, jotka ovat tehneet hyvää, on äl-husnää (paras palkkio) ja zijäädä (jopa enemmän)…" (Koraani 10:26)

Äl-husnää viittaa tässä Paratiisiin ja zijäädä tarkoittaa tässä Allahin näkemistä Tuonpuoleisessa. Tämä on, mitä on mainittu Sahiih Muslimissa olevassa hädiithissä luotettavalla kertojien ketjulla Sa'd ibn Abi Waqqaasilta (RAA), joka sanoi: Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "'Ne ihmiset, jotka tekevät hyvää, tulevat saamaan äl-husnään' - (tarkoittaa) Paratiisin – 'ja zijäädän' - (tarkoittaa) Allahin näkemisen."

Äl-mu'täzilä ja myös shiialaiset, jotka ovat mu'täzilä uskoltaan, hylkäävät sen, että Allah tullaan näkemään, mikä on vahvistettu ensimmäisessä jakeessa ja minkä Allahin lähettiläs sanoi toisen jakeen selityksessä. Profeetalta (SAAS) on useita ähäädiithejä (jotka yltävät mutäwäätirin tasolle) tästä asiasta. Joten heidän Koraanin tä‘wiilinsä (todellisen merkityksen väärentäminen) johti heidät hylkäämään Allahin lähettilään (SAAS) luotettavat ähäädiith. Joten he poistuivat niiden rajojen sisältä, jonka katsotaan olevan Pelastettu lahko – "Se, mitä minä ja kumppanini seuraamme." Allahin lähettiläs uskoi vankasti siihen, että uskovat näkisivät Herransa, koska se on kerrottu kahdessa Sahiih-kokoelmassa suuren kumppanien joukon kertomana, kuten Abu Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik ja muissa kuin Sahiih-kokoelmissa on Abu Bakr as-Seddiiq ja niin edelleen.

Profeetta (SAAS) sanoi: "…Todellakin te tulette näkemään Herranne Tuomiopäivänä, aivan kuten te näette kuun (pilvettömänä) yönä, jolloin on täysikuu – teillä ei ole mitään vaikeutta sen näkemisessä…"

Tällä tarkoitetaan, ettei teillä tule olemaan mitään vaikeutta nähdä Allahia, aivan kuten teillä ei ole vaikeutta nähdä kuuta pilvettömänä yönä, jolloin on täysikuu. He hylkäävät nämä ähäädiith järkeensä perustuen, joten heillä on heikko iimään (usko).

Tämä on yksi esimerkki asioista, joihin jotkut menneisyyden lahkot sortuivat, samoin kuin jotkut nykyisistä lahkoista, kuten äl-khawäärig, jotka myös uskovat tähän. Heidän joukkoonsa kuuluu myös äl-ibäädejjä, joka on nykyään alkanut aktiivisesti kutsua ihmisiä väärään johdatukseensa. Heillä on artikkeleita ja kirjoitelmia, joita he levittävät ja jakavat, ja joiden kautta he herättävät eloon useita hairahduksia, joista äl-khawäärig olivat tunnettuja menneessä, kuten se, että he hylkäävät Allahin näkemisen Paratiisissa.

Nyt esitämme teille nykyajan esimerkin, joka on äl-qaadijäänijjuun. Ehkäpä olette kuulleet heistä. Nämä ihmiset sanovat kuten me sanomme: "Tunnustan, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah ja että Muhammad on Allahin lähettiläs." He rukoilevat viisi päivittäistä rukousta, he järjestävät perjantairukouksen, he tekevät häggin (pyhiinvaelluksen) ja 'umran Allahin pyhään taloon. Meidän ja heidän välillä ei ole mitään eroa – he ovat samanlaisia kuin muslimit. Kuitenkin he eroavat meistä monissa uskon näkökohdissa, kuten uskossaan, ettei profetius loppunut. He uskovat, että Muhammadin jälkeen tulee profeettoja, ja he väittävät, että yksi heistä tuli jo Qadianiin, alueelle Intiassa. Joten (he sanovat), että jokainen, joka ei usko tähän heille tulleeseen profeettaan, on epäuskova. Kuinka he voivat sanoa tämän, kun jae on selkeä (merkityksen selitys): "Muhammad (SAAS) ei ole kenenkään miestenne isä, mutta hän on Allahin lähettiläs ja profeettojen khaatäm (viimeinen)..." (Koraani 33:40)

Kuinka he voivat sanoa tämän, kun ähäädiitheissä, jotka saavuttavat täwäätur-tason (sanotaan): "Minun jälkeeni ei ole yhtään profeettaa." Joten he muuttivat Koraanin ja Sunnan merkityksen, eivätkä tulkinneet Koraania ja Sunnaa oikeamielisten edeltäjien tulkitsemalla tavalla. Joten muslimit myös seurasivat heitä siinä, ilman että minkäänlainen erimielisyys esiintyi heidän keskuudessaan, kunnes tämä harhautunut ja väärin johdatettu henkilö nimeltään Mirza Ghulaam Ahmad al-Qadiani tuli ja väitti olevansa profeetta. Hänestä on pitkä tarina, joka ei ole nyt aiheemme keskus. Joten hän petkutti monia ihmisiä, joilla ei ollut tietoa näistä tosiasioista, jotka suojelevat muslimia harhautumisesta, aivan kuten nämä qaadijäänijjuun harhautuivat tämän däggäälin (valehtelijan, valeprofeetan, petkuttajan ja niin edelleen) kanssa, joka väitti olevansa profeetta.

Mitä he tekivät Allahin sanoilla (merkityksen selitys): "Mutta hän on Allahin lähettiläs ja profeettojen khaatäm (viimeinen)"? He sanoivat, ettei se tarkoita, ettei hänen jälkeensä ole profeettaa, vaan pikemminkin sana khaatäm viittaa Profeetan koristuksiin. Joten aivan kuin khaatäm (sinetti tai sormus) on sormen koristus, samoin Muhammad on profeettojen koristus. Joten he eivät olleet uskomatta jakeeseen. He eivät sanoneet, ettei Allah ilmoittanut tätä jaetta Muhammadin (SAAS) sydämeen. Pikemminkin he eivät uskoneet sen todelliseen merkitykseen. Joten mitä hyötyä on uskoa sanoihin, jos ei usko todelliseen merkitykseen. Jos teillä ei ole epäilystä tästä tosiasiasta, sitten millä tavalla tullaan tuntemaan Koraanin ja Sunnan merkitykset. Te tiedätte jo sen tavan. Meidän ei tule turvautua tietoomme arabian kielestä, eikä tulkita Koraania ja Sunnaa omien mielihalujemme tai perinteittemme, sokean seuraamisen, koulukuntiemme tai (suufi) veljeskuntiemme mukaan, vaan pikemminkin ainoa tapa on – kuten tavallisesti sanotaan, ja lopetan puheeni tällä:

"Kaikki hyvä on niiden seuraamisessa, jotka tulivat ennen (säläf),
kun taas kaikki paha on niiden uudistuksissa, jotka tulivat jälkeenpäin (khaläf)."

Toivomme, että tämä on "muistutus hänelle, jolla on sydän tai joka kuuntelee ollessaan tarkkaavainen." (Koraanin jakeen 50:37 merkityksen selitys)


Julkaistu torstaina 4. muhärram-kuukautta 1427/2. helmikuuta 2006Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille