Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Äl-mu'täzilä

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Äl-mu'täzilä kuuluvat rationalistiseen koulukuntaan ja heillä on useita harhautumisia metodologisissa periaatteissaan. Äl-mu'täzilä tarkoittaa "niitä, jotka erosivat". Tämä lahko sai alkunsa 700-luvulla Basrassa, kun Waasel ibn 'Ataa‘ al-Ghazzaal (700-748) jätti huomattavan oppineen al-Hasan al-Basrin (642-728) luennot teologisen kiistan jälkeen koskien kysymystä suuren synnin tehneen muslimin määritelmästä. Näin ollen häntä ja hänen seuraajiaan kutsuttiin äl-mu'täziläksi. Myöhemmin äl-mu'täzilä kutsuivat itseään ähl-ul-'ädl wät-täuhiid (oikeuden ja ykseyden ihmisiksi) perustuen puolustamaansa teologiaan.

Äl-mu'täzilä omaksuivat aseman, jonka mukaan muslimi, joka syyllistyy isoon syntiin eikä kadu sitä, on välitilassa muslimin ja ei-muslimin välillä. Äl-mu'täzilän teologia kehittyi kreikkalaisen filosofian logiikalle ja järkeilylle, sekä pyrki yhdistämän islamilaiset opetukset niiden kanssa ja osoittamaan, että ne olivat luonnostaan yhteensopivia. Abbasidien nousun aikoihin vuonna 750 äl-mu'täzilä alkoi tulla kuuluisaksi islamilaisessa maailmassa. 800-luvulla abbasidikalifi al-Ma‘muun nosti äl-mu'täzilän opit valtion uskon tasolle. Kalifaatin tukiessa äl-mu'täzilää avoimesti heistä tuli kasvavassa määrin suvaitsemattomia ja he alkoivat vainota vastustajiaan. Yhdessä tapauksessa etevää sunnioppinutta Ahmad ibn Hanbalia (k. 855) ruoskittiin ja hänet vangittiin, koska hän kieltäytyi yhtymästä äl-mu'täzilän oppiin, jonka mukaan Koraani oli luotu ajassa.

Äl-mu'täzilän opinkappaleet keskittyvät viidelle periaatteelle:

  1. Täuhiid - ykseys. He kieltävät Allahin ominaisuudet ja täten heidän mukaansa Koraanissa olevia Allahin olemusta kuvaavia tekstin kohtia tulee pitää pikemminkin vertauskuvallisina kuin kirjaimellisina. Tästä seuraa, että he uskovat, ettei Allahia voi nähdä Tuonpuoleisessa, sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Äl-mu'täzilä väittivät myös, ettei Koraani voi olla ikuinen, vaan se on Allahin luoma.

  2. Äl-'ädl - jumalallinen oikeudenmukaisuus. Allah ei tee mitään pahaa ja Hän tahtoo ja tekee vain hyvää. He kieltävät myös jumalallisen ennalta määräytymisen ja ovat sitä mieltä, että ihmiset hallitsevat vapaaehtoisia tekojaan, toisin sanoin, he ovat itse niiden muodostajia. Sen vuoksi ihmiset ovat täysin vastuullisia päätöksistään ja teoistaan.

  3. Äl-wä'd wäl-wä'iid - lupaus ja uhka. Allah palkitsisi ne, jotka tottelivat Häntä sillä, minkä Hän on luvannut, ja rankaisi niitä, jotka olivat tottelemattomia, Helvetin tulen uhkauksella. Uskovalle Koraanissa lausutun "uhkan" johdosta jokainen muslimi, joka syyllistyy isoon syntiin ja kuolee katumatta, tulee kärsimään ikuisuuden Helvetin rangaistusta, mutta hänellä on vähäisempi rangaistus kuin epäuskovilla.

  4. Äl-mänzilä bäin äl-mänzilätäin - asema kahden ääripään välissä. Syntistä muslimia ei voida täällä maan päällä luokitella "uskovaksi" (mu‘min) eikä "epäuskovaksi" (kääfir), mutta hän kuuluu erilliseen kategoriaan, "pahantekijän" (fääsiq) kategoriaan, ja Tuonpuoleisessa hän tulee olemaan ikuisesti Helvetissä, jos hän ei katunut tässä elämässä.

  5. Äl-ämr bil-mä'roof wän-nähi 'änil-munkär - kehottaminen hyvään ja pahasta kieltäminen. Tämä tarkoittaa, että he voivat sekaantua julkisiin asioihin lain ylläpitämiseksi ja jumalattomuuden vastustamiseksi. Tähän sisältyy kapinan salliminen epäoikeudenmukaisia hallitsijoita vastaan tapana kieltää pahasta.

Ja Allah tietää parhaiten.


Julkaistu perjantaina 1. muhärram-kuukautta 1428/19. tammikuuta 2007Imuroi tästä
Uskonnot ja lahkot