Mikä Jalo Koraani on?

Allah, olkoon Hän ylistetty, on ilmoittanut Koraanin lakina ja hakuteoksena. Se kertoo, mikä on luvallista ja luvatonta, mitä on käsketty tehdä ja mikä on kiellettyä. Se on ilmoitettu, jotta ihmiset seuraisivat sitä, tottelisivat sen käskyjä ja noudattaisivat sen kieltoja. Koraani kertoo meille, mitä tapahtui ennen ja mitä on tuleva, ja se toimii viitteenä ihmisten keskinäisten kiistojen ratkaisemiseksi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He sanovat: 'Miksei hänelle lähetetä merkkiä hänen Herraltaan?' Sano: 'Allah on epäilemättä kykenevä lähettämään merkin, mutta useimmat heistä eivät tiedä.' Maassa ei ole liikkuvaa (elävää) luotua, eikä lintua, joka lentää kahdella siivellään, olematta yhteisöjä niin kuin tekin. Me emme ole jättäneet mitään pois Kirjasta, sitten heidän Herransa luokse heidät (kaikki) tullaan kokoamaan." (Koraani 6:37-38)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) päivää, jolloin Me herätämme henkiin jokaisesta kansakunnasta todistajan heitä vastaan heidän omasta joukostaan, ja Me tuomme sinut (oi Muhammad (SAAS)) todistajaksi näitä vastaan. Me olemme lähettäneet sinulle Kirjan (Koraani) kaiken kuvaukseksi, johdatukseksi, armoksi ja ilosanomaksi niille, jotka ovat alistuneet (Allahille muslimeina)." (Koraani 16:89)

Koraani on puhdasta Allahin sanaa. Siinä ei ole yhtään sanaa, joka ei olisi jumalallista alkuperää. Sen tekstistä ei ole poistettu yhtä ainokaista sanaa. Kirja on jätetty jälkimaailmalle, meidän aikaamme, sen täydellisessä ja alkuperäisessä muodossa profeetta Muhammadin (SAAS) ajasta lähtien.

Koraani annettiin Muhammadille (SAAS) ilmoituksena arabian kielellä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todella, tämä (Koraani) on ilmoitus maailmojen Herralta, jonka luotettava henki (Gabriel) on tuonut alas sinun sydämeesi (oi Muhammad (SAAS)), jotta olisit (yksi) varoittajista, selkeällä arabian kielellä." (Koraani 26:192-195)

Joten mikä tahansa Koraanin käännös, oli se sitten suomen tai englannin kielellä tai millä tahansa muulla kielellä, ei ole Koraani eikä Koraanin versio. Se on paremminkin vain Koraanin merkityksen käännös. Koraani on olemassa ainoastaan arabiankielisenä, kielellä, jolla se on alun perin ilmoitettu.


Koraani voidaan määritellä seuraavasti:

  Allahin puhe, joka lähetettiin alas ilmoituksena viimeiselle profeetalle (Muhammad (SAAS)) enkeli Gabrielin (AS) välityksellä, sen täsmällisessä merkityksessä ja sanamuodossa. Se on välitetty meille lukuisten henkilöiden kautta (Profeetan (SAAS) kumppanit, seuraajat ja niin edelleen aina meidän aikaamme), sekä suullisesti että kirjallisesti.

  Se on jäljittelemätön ja ainutlaatuinen, ja Allah (TWT) suojelee sitä väärentämiseltä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin (eli Koraanin) ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9)


Mitä sana Koraani tarkoittaa?

Arabian kielen sana koraani (qor‘ään) on johdettu kantasanasta 'qara‘ä', jolla on useita eri merkityksiä, esimerkiksi lukea, lausua, julistaa ja niin edelleen. Qor‘ään on verbaalinomini ja täten tarkoittaa "lukeminen" tai "lausuminen". Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se (tämä) on todellakin jalo lausuminen (Jalo Koraani)." (Koraani 56:77)

Koraanissa itsessään käytettynä sana viittaa Allahin antamaan ilmoitukseen laajassa merkityksessä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me olemme lähettäneet Koraanin, joka on lääke ja armo niille, jotka uskovat, eikä se lisää väärintekijöille kuin häviötä." (Koraani 17:82)

Joka tapauksessa se tarkoittaa vain Muhammadille (SAAS) annettua ilmoitusta, kun taas muille lähettiläille annettuihin ilmoituksiin viitataan toisilla nimillä (esimerkiksi Toora Moosekselle (AS), Psalmit Daavidille (AS) ja Evankeliumi Jeesukselle (AS)).


Koraanilla on myös muita nimiä

Muhammadille (SAAS) Allahilta annettuun ilmoitukseen viitataan - Koraanissa itsessään - nimellä Koraani (lausuminen), samoin kuin muilla nimillä, esimerkiksi:

  Furqaan (tunnusmerkki, totuuden ja valheellisuuden erottelija). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Siunattu olkoon Hän, joka lähetti tunnusmerkin (Koraanin) palvelijalleen (Muhammad (SAAS)), jotta hän toimisi varoittajana ihmiskunnalle ja ginneille." (Koraani 25:1)

  Tänziil (alas lähetetty). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Siihen ei voi tulla valheellisuutta sen edestä eikä sen takaa, Kaikkiviisas, kaiken ylistyksen arvoinen [Allah ('äzzä wä gäll) on sen] lähettänyt alas." (Koraani 41:42)

  Dhikr (muistutus). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin (eli Koraanin) ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9)

  Kitääb (kirja). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Me olemme lähettäneet teille (oi ihmiskunta) Kirjan (Koraani), missä on teidän muistutuksenne. Ettekö sitten ymmärrä?" (Koraani 21:10)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle