Jalon Koraanin ilmoitus

Koraani oli kirjoitettu muistiin kokonaisuudessaan Profeetan (SAAS) elinaikana. Koraania ei ollut kuitenkaan koottu yhteen yhdeksi kirjaksi, koska se annettiin ilmoituksena osissa 23 vuoden aikana, ja niin kauan kuin Allahin lähettiläs (SAAS) oli elossa, uuden ilmoituksen mahdollisuus oli olemassa. Koraani ilmoitettiin vaiheittain esimerkiksi näistä syistä:

  Profeetan (SAAS) sydätä vahvistettiin jatkuvalla puhuttelulla, ja ilmoitus annettiin aina, kun siihen ilmeni tarvetta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka eivät usko, sanovat: 'Miksei Koraania ilmoitettu hänelle yhdellä kertaa?' Täten (se on lähetetty alas osissa), jotta Me vahvistaisimme sinun sydäntäsi siten, ja Me ilmoitimme sen sinulle vähitellen, vaiheittain." (Koraani 25:32)

  Allahin lait pantiin toimeen asteittainen. Ennen Profeetan (SAAS) aikaa arabit olivat tunnettuja alkoholin käytöstä. Alkoholin juominen kiellettiin asteittain.

 1. Ensin puhuttiin kuinka hedelmät ovat Allahin antamaa ravintoa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Taatelipalmun hedelmistä ja viinirypäleistä te saatte vahvaa juomaa ja melkoisen ruoan. Totisesti, siinä on todellakin merkki ihmisille, joilla on viisautta." (Koraani 16:67)

 2. Sitten verrattiin alkoholin huonoja ja hyviä puolia toisiinsa (sairaudet, tylsistyminen, rahanmenetys, riidat/tulonlähde, alkuhumalan miellyttävä tunne). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He kysyvät sinulta (oi Muhammad (SAAS)) alkoholijuomasta ja uhkapelistä. Sano: 'Niissä on suuri synti, ja (vähän) hyötyä ihmisille, mutta niiden synti on suurempi kuin niiden hyöty…'" (Koraani 2:219)

 3. Sitten kiellettiin rukoileminen alkoholin vaikutuksen alaisena. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Älkää lähestykö rukousta, kun olette humalassa, kunnes tiedätte, mitä sanotte, eikä myöskään gänääbän (seksuaalinen epäpuhtaus ennen kylpemistä) tilassa, paitsi kun olette matkalla, kunnes pesette koko vartalonne. Jos olette sairaita tai matkalla tai jos yksi teistä tulee tarpeiltaan tai olette olleet (seksuaalisessa) yhteydessä naiseen ettekä löydä vettä, suorittakaa täjämmum puhtaalla maalla ja hierokaa sillä kasvonne ja kätenne. Todella, Allah on Armahtava, Anteeksiantava." (Koraani 4:43)
  [Lyökää kätenne maahan ja sitten hierokaa kumpikin kämmen toisen selkään ja sitten puhaltakaa pöly pois niistä ja sitten hierokaa niillä kasvonne, tätä kutsutaan täjämmumiksi.]

 4. Lopuksi kiellettiin kaikki alkoholiin liittyvä toiminta: valmistaminen, myyminen, juominen, istuminen sellaisten kanssa, jotka sitä juovat ja sen kuljettaminen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Päihdyttävät aineet, uhkapeli, äl-änsaab (kivialttareita määrätyissä paikoissa tai hautoja, joilla uhreja uhrattiin tietyissä tilaisuuksissa epäjumalankuvien, ginnien, enkeleiden, hurskaiden miesten tai pyhimysten nimeen, heidän kunnioittamisekseen tai jotta heiltä saataisiin jotain hyötyä) ja äl-äzlääm (nuolet, joilla etsitään onnea tai päätöstä) ovat Saatanan kätten inhottavaa työtä. Joten välttäkää (tiukasti kaikkea) tätä (inhottavuutta), jotta olisitte menestyksekkäitä. Saatana haluaa ainoastaan saada aikaan teidän keskellenne vihollisuutta ja vihamielisyyttä päihdyttävillä aineilla ja uhkapelillä, sekä estää teitä muistamasta Allahia ja rukoilemasta (äs-saläät). Joten ettekö sitten pidättäydy?" (Koraani 5:90-91)

  Ilmoitus tehtiin uskoville helpommaksi ymmärtää, soveltaa käytäntöön ja opetella ulkoa. Koraani tuli kansakunnalle, josta suurin osa oli luku- ja kirjoitustaidottomia. Heidän ainoa tiedostonsa oli muisti, ja kaikki tärkeät asiat opeteltiin ulkoa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän on se, joka lähetti oppimattomien joukkoon Lähettilään (Muhammad (SAAS)) heidän omasta keskuudestaan, joka lausui heille Hänen jakeitaan, puhdisti heidät (epäuskon ja monijumalaisuuden liasta), ja opetti heille Kirjan (tämän Koraanin, islamilaiset lait ja islamilaisen oikeustieteen) ja äl-Hikmän (Sunnan: lailliset tavat, käskyt, profeetta Muhammadin (SAAS) palvonnan teot). Totisesti, he olivat ennen olleet selvästi väärässä." (Koraani 62:2). Jos Koraani olisi ilmoitettu yhdellä kertaa, olisi tälle kansakunnalle ollut mahdotonta opetella se ulkoa kerralla. Lisäksi ihmisille olisi ollut vaikeaa ymmärtää sen merkitys, samoin kuin sen ohjeiden mukaan toimiminen olisi voinut tuottaa vaikeuksia.

  Uskottomat haastettiin ja tehtiin kykenemättömiksi. Profeetan (SAAS) aikana uskottomat pyrkivät haastamaan hänet ja tekemään hänet kykenemättömäksi kysymyksillään. He kysyivät häneltä esimerkiksi Hetkestä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He kysyvät sinulta Hetkestä (Ylösnousemuksen päivästä): 'Milloin on sen määrätty aika?' Sano: 'Minun Herrallani (yksin) on tieto siitä. Kukaan ei voi paljastaa sen aikaa kuin Hän. Sen taakka on painava taivaille ja maalle. Se ei tule kohtaamaan teitä kuin äkillisesti.' He kysyvät sinulta niin kuin sinulla olisi hyvä tieto siitä. Sano: 'Allah (yksin) tietää sen, mutta suurin osa ihmiskunnasta ei tiedä.'" (Koraani 7:187)

  Samoin he kiirehtivät rangaistustaan, joten he kysyivät siitä. Allah, Ylhäinen, sanoo. "He pyytävät sinua jouduttamaan kärsimystä! Eikä Allah petä Lupaustaan. Totisesti, päivä Herrallesi on kuin tuhat vuotta siitä, mitä te laskette." (Koraani 22:47)

  Lisäksi he kysyivät hänen Jumalansa sukupuusta. Perimätiedosta Ubay ibn Ka'bin (RAA) kertomana: "Pakanalliset epäjumalan palvojat kysyivät Profeetalta (SAAS): 'Oi Muhammad! Kerro meille sinun Jumalasi sukupuu.' Vastauksena tähän Allah ilmoitti tämän suuran (äl-Ikhlaas)." (Imaami Ahmad). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi. Allah, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." (Koraani 112)

  Joten ilmoitus tuli alas vastaamaan heidän kysymyksiinsä ja näyttämään heille totuuden. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkä he tuo yhtään esimerkkiä tai vertausta (vastustaakseen tai löytääkseen vikaa sinusta tai tästä Koraanista), mutta Me ilmoitamme sinulle totuuden (vertausta tai esimerkkiä vastaan), ja sen paremman selityksen." (Koraani 25:33)

  Jotkut jakeet kumottiin myöhemmällä ilmoituksella.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle