Jakeiden kumoamisen viisaus

Kumoamisen periaatteeseen on viitattu Koraanissa itsessään, eikä se ole myöhäisempi historiallinen kehitysvaihe. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Minkä tahansa jakeen (ilmoituksen) Me kumoamme tai aiheutamme sen unohduksen, Me tuomme paremman tai sen kaltaisen. Ettekö tiedä, että Allah kykenee tekemään kaiken?" (Koraani 2:106)

Kun islamin viesti tuli arabeille, se oli jotain uutta ja erilaista heidän elämäntyyliinsä verrattuna, joten se esitettiin vaiheittain. Koraani toi tärkeät muutokset vähitellen, jotta ihmiset ehtisivät mukautua uusiin määräyksiin. Kumoaminen koskee erityisesti lakia koskevia ilmoituksia.


Kumoaminen on jaettu kolmeen eri tyyppiin:

1. Jakeen säädös kumottiin jakeen itsensä pysyessä osana Koraania. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Profeetta (Muhammad (SAAS))! Totisesti, Me olemme tehneet sinulle laillisiksi sinun vaimosi, joille olet maksanut mährin (morsiusraha, jonka aviomies maksaa vaimolleen avioliiton solmimisen yhteydessä), ja ne (orjat), jotka oikea kätesi omistaa – jotka Allah on antanut sinulle, ja setiesi tyttäret ja tätiesi tyttäret ja enojesi tyttäret ja tätiesi tyttäret, jotka muuttivat kanssasi (Mekasta), ja uskovan naisen, jos hän tarjoaa itsensä Profeetalle, ja Profeetta haluaa mennä hänen kanssaan naimisiin - sinulle annettu etuoikeus, ei (muille) uskoville. Todellakin Me tiedämme, mitä olemme määränneet heille heidän vaimoistaan ja niistä (orjista), jotka heidän oikea kätensä omistaa, jotta sinulle ei koituisi vaikeuksia. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 33:50)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sinulle ei ole luvallista (mennä naimisiin muiden) naisten kanssa tämän jälkeen, eikä vaihtaa heitä toisiin vaimoihin, vaikka heidän kauneutensa viehättäisi sinua, paitsi niitä (orjia), jotka oikea kätesi omistaa. Allah vartioi aina kaikkea." (Koraani 33:52)

2. Jakeen kumoaminen Koraanista, samalla kun sen säädös pysyy voimassa. 'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) kertoi 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) istuneen Allahin lähettilään (SAAS) puhujakorokkeella ja sanoneen: "Totisesti Allah lähetti Muhammadin (SAAS) totuudella ja Hän lähetti Kirjan alas hänelle, ja kivittämisen jae sisältyi siihen, mitä oli lähetetty hänelle. Me lausuimme sitä, me pidimme sen muistissamme ja ymmärsimme sen. Allahin lähettiläs (SAAS) määräsi kuolemaan kivittämisen rangaistuksen (naimisissa oleville avionrikkojille, miehille ja naisille) ja hänen jälkeensä myös me määräsimme kivittämisen rangaistuksen. Pelkään, että ajan kuluessa ihmiset (saattavat unohtaa sen) ja sanoa: 'Me emme löydä kivittämisen rangaistusta Allahin Kirjasta', ja täten menevät harhaan hylkäämällä tämän Allahin määräämän velvollisuuden. Kivittäminen on velvollisuus, joka on säädetty Allahin Kirjassa naimisissa oleville miehille ja naisille, jotka tekevät aviorikoksen, kun todisteet esitetään tai jos on raskaus tai tunnustus." (Al-Bukhari ja Muslim)

3. Sekä jae että sen säädös kumottiin. 'Aisha (RAA) kertoi, että Koraanissa oli ilmoitettu, että kymmenen imemistä (äidinmaito) tekee avioliiton kielletyksi (Lapsen imettäminen tekee lapsesta oman pojan tai tyttären kaltaisen imettävälle naiselle, joten lapset, joita sama nainen on imettänyt, eivät voi mennä naimisiin keskenään.), sitten se kumottiin (ja vaihdettiin) viiteen imemiseen ja Allahin lähettiläs (SAAS) kuoli ja ne (kymmenen imemistä) olivat lausuttujen jakeiden joukossa. (Muslim) (Ensisilmäyksellä näyttää siltä, että jae säilyi, mutta niin ei ole. Jaetta lausuttiin, koska kaikki eivät olleet saaneet tietoa sen kumoamisesta, ja kun heille ilmoitettiin jakeen kumoamisesta, he lopettivat sen lausumisen.)

Sen jälkeen kun Ilmoitus oli tullut täydelliseksi, Allah, Ylhäinen, sanoi (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle