Koraanin jakeet

Koraanin jakeet ovat kahta tyyppiä: muhkämäät (täysin selkeät) jakeet ja mutäshääbihäät (eivät täysin selkeät) jakeet.


Muhkäm ja mutäshääbih -sanojen yleinen merkitys:

 1. Sana 'muhkäm' on johdettu sanasta 'ihkääm', joka tarkoittaa "tarkkuus, mestarillisuus". Ihkääm-ul-kälääm (puheen tarkkuus, mestarillisuus) tarkoittaa, että puheesta tehdään tarkka ja mestarillinen erottaen sen sisällössä totuus ja valheellisuus, ja erottaen oikean johdatuksen ja viettelyksen välillä sen käskyissä. Tässä tarkoituksessa Allah (SWT) kuvailee koko Koraanin olevan täysin selkeä. Täten koko Koraani on muhkäm, mikä tarkoittaa että se on täydellisen selkeää puhetta, mikä erottaa oikean ja väärän sekä totuuden ja valheellisuuden toisistaan.

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älif-lääm-raa. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] Nämä ovat Kirjan (Koraani) jakeet äl-häkiim. Onko se ihme ihmiskunnalle, että Me olemme lähettäneet Meidän Ilmoituksemme miehelle heidän keskuudestaan (profeetta Muhammadille (SAAS)) (sanoen): 'Varoita ihmiskuntaa (tulevasta kärsimyksestä Helvetissä), ja anna ilouutinen niille, jotka uskovat (Allahin ykseyteen ja Hänen profeettaansa Muhammadiin (SAAS)), että heidän palkkionsa heidän hyvistä teoistaan tulee olemaan heidän Herransa luona'? (Mutta) uskottomat sanovat: 'Tämä on todellakin ilmeinen taikuri (profeetta Muhammad (SAAS) ja Koraani)!'" (Koraani 10:1-2)
  [Äl-häkiim: Näyttäen lailliset ja laittomat asiat, selittäen Allahin (jumalalliset) lait ihmiskunnalle, johdattaen heidät ikuiseen onneen määräämällä heitä seuraamaan todellista islamilaista yksijumalaisuutta, - palvoen ainoastaan Allahia Yksin – mikä tulee ohjaamaan heidät Paratiisiin ja pelastamaan heidät Helvetistä.]

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älif-lääm-raa. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] (Tämä on) Kirja, jonka jakeet ovat täydellistettyjä (kaikilla tiedon alueilla), ja sitten yksityiskohtaisesti selitetty Yhdeltä (Allah), joka on Viisas, Tietävä (kaikista asioista). (Sanoen) älä palvo muuta kuin Allahia. Totisesti, minä (Muhammad (SAAS)) olen teille varoittaja ja ilouutisen tuoja Häneltä." (Koraani 11:1-2)

 2. Sana 'mutäshääbih' on johdettu sanasta 'täshääbuh', tarkoittaen, että kaksi asiaa näyttää keskenään samankaltaisilta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Anna ilouutinen niille, jotka uskovat ja tekevät hurskaita hyviä tekoja, sillä heille tulee olemaan Puutarhat, joiden alla joet virtaavat (Paratiisi). Joka kerran kun heille tarjotaan hedelmä sieltä, he tulevat sanomaan: 'Tämä on mitä meille tarjottiin aikaisemmin', ja heille annetaan asioita, jotka ovat samankaltaisia (samanlaisia muodoltaan, mutta erilaisia maultaan) ja heillä tulee olemaan siellä puhdistettuja puolisoita tai vaimoja, ja he tulevat asumaan siellä ikuisesti." (Koraani 2:25)

Samankaltaisuus puheessa on silloin, kun osa siitä todistaa oikeaksi ja vahvistaa toisen osan. Tässä tarkoituksessa Allah (SWT) kuvailee koko Koraania samankaltaiseksi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah on lähettänyt alas parhaan Lausuman, Kirjan (tämän Koraanin), jonka osat muistuttavat toisiaan (hyvyydessä ja totuudessa) (ja) usein toistettuna. Niiden, jotka pelkäävät Herraansa, iho vapisee sen johdosta (kun he lausuvat tai kuulevat sitä). Sitten heidän ihonsa ja sydämensä pehmenevät Allahin muistamiseen. Tämä on Allahin johdatus. Hän johdattaa sen avulla kenet Hän haluaa; ja hänelle, jonka Allah johdattaa harhaan, ei ole mitään opastusta." (Koraani 39:23)

Täten koko Koraani on samankaltainen puheen taidokkuudessa ja oikeellisuudessa, ja sen eri osat vahvistavat toinen toistaan merkityksessä.

Molemmat muhkäm ja mutäshääbih, yleisellä merkityksellään, eivät ole ristiriidassa keskenään. Täten koko Koraani on sekä muhkäm (tarkka) että mutäshääbih (samankaltainen, kun sen osat vahvistavat toisensa). Täydellisen tarkan puheen merkitys on sopusoinnussa, vaikka sen termit ja ilmaisut vaihtelevatkin. Joten, kun Koraani esimerkiksi määrää jotain yhdessä kohdassa, se määrää samaa toisessa kohdassa vahvistuksen ja osoittamisen vuoksi samalla tai eri tavalla, ilman että sen merkitys muuttuu.


Muhkäm ja mutäshääbih -sanojen tarkka merkitys:

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka on lähettänyt alas sinulle (Muhammad (SAAS)) Kirjan (tämän Koraanin). Siinä on jakeita, jotka ovat täysin selkeitä, ne ovat Kirjan perustat [ja ne ovat äl-ähkäämin (käskyt), äl-färaa‘idin (pakolliset velvollisuudet) ja äl-huduudin (lailliset lait varkaiden, avionrikkojien rangaistuksesta) jakeet]; ja toisia ei täysin selkeitä jakeita. Joten mitä tulee niihin, joiden sydämissä on poikkeaminen (totuudesta), he seuraavat sitä, mikä ei ole täysin selkeää siitä, etsien äl-fitnää (monijumalaisuutta ja koettelemuksia), etsien sen salattuja merkityksiä, mutta kukaan ei tiedä sen salattuja merkityksiä paitsi Allah. Ne, jotka ovat perustuneet tiukasti tiedolle sanovat: 'Me uskomme siihen; kaikki siitä (selkeät ja epäselvät jakeet) on meidän Herraltamme.' Kukaan ei saa varoitusta paitsi ymmärtävät ihmiset. (He sanovat): 'Meidän Herramme! Älä anna sydämiemme poiketa (totuudesta) sen jälkeen kun olet johdattanut meitä, ja anna meille armo Sinulta. Todella, Sinä olet Antelias.'" (Koraani 3:7-8)

1. Allah (TWT) ilmoitti palvelijalleen Muhammadille (SAAS) Koraanin, jotta se olisi johdatus ja muistutus ihmisille, ja Hän (TWT) näyttää heille puhtaan ja selkeän uskontunnustuksen ja oikeat periaatteet täysin selkeissä jakeissa (muhkäm). Täten Allahin suosio Hänen ihmisilleen on, että Hän tekee uskonnon perusteet selviksi heille täysin selvillä jakeilla, jotta he pystyvät erottamaan Suoran tien Saatanan teistä; ja nämä jakeet ovat Kirjan ydin tai perusta, sananmukaisesti "Kirjan äiti", eikä niiden ymmärtämisessä ole mitään eroavaisuutta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kirja, josta jakeet on selitetty yksityiskohtaisesti – Koraani arabian kielellä, ihmisille, jotka tietävät." (Koraani 41:3)

Nämä uskonnon perusteet voidaan mainita Koraanissa eri kohdissa eri termeillä ja ilmaisuilla, mutta merkitys säilyy aina samana ilman ristiriitaisuuksia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkö he sitten tarkastele Koraania tarkasti? Jos se olisi ollut joltain muulta kuin Allahilta, he olisivat varmastikin löytäneet siitä monia ristiriitaisuuksia." (Koraani 4:82)

Täysin selkeät jakeet sisältävät esimerkiksi: äl-ähkäämin (käskyt), äl-färaa‘idin (pakolliset velvollisuudet) ja äl-huduudin (lailliset lait varkaiden, avionrikkojien rangaistuksesta) jakeet.

2. Mutäshääbih (ei täysin selkeä) on jotain, jonka vain Allah yksin tietää, esimerkiksi:

  Jakeet, jotka koskevat Hänen nimiään ja ominaisuuksiaan.
  Jakeet, jotka koskevat elämää kuoleman jälkeen.
  Jakeet, jotka koskevat Ylösnousemuksen todellista luonnetta.
  Jakeet, joissa on kirjaimia jakeen alussa.

Esimerkkejä tämäntyyppisistä jakeista ovat:

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Armelias (Allah) nousi (istäwää) (Mahtavan) Valtaistuimen päälle (tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen)." (Koraani 20:5)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Herrasi kasvot täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa, tulevat säilymään ikuisesti." (Koraani 55:27)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "...Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Herrasi tulee rivissä olevien enkeleiden kanssa." (Koraani 89:22)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Helvetti tullaan tuomaan lähelle tuona Päivänä. Tuona päivänä ihminen tulee muistamaan, mutta kuinka tuo muistaminen (sitten) tulee hyödyttämään häntä." (Koraani 89:23)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Kääf-hää-jää-'äiin-saad." (Koraani 19:1)

Meidän tulee uskoa ja vahvistaa kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet, jotka Hän on ilmoittanut kirjassaan Koraanissa, ja joilla Hän kuvaa itseään, sekä jotka Hän on maininnut lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kautta.

Allahin nimiä ja ominaisuuksia ei saa muuttaa, eikä niitä saa jättää kokonaan huomioimatta. Niiden merkitystä ei saa muuttaa (tähriif) erilaiseksi kuin miten ne on kuvattu Koraanissa, Sunnassa ja oikeamielisten seuraajien todistamana. Niiden merkitystä ei myöskään saa kieltää (ta'teel) sellaisena kuin mitä Koraani, Sunna ja oikeamieliset seuraajat ovat todistaneet. Nimille ja ominaisuuksille ei saa antaa yhteisiä piirteitä minkään luodun asian kanssa (tämthiil ja täshbiih).

Jos joku yrittää muuttaa tai kieltää Allahin nimiä ja ominaisuuksia tai antaa samankaltaisuutta Allahin nimille ja ominaisuuksille luotujen asioiden kanssa ja hukkaa aikaansa ajatellen näitä asioita, joihin ei ole mitään selkeää vastausta, häneen viittaavat Allahin sanat Koraanissa (merkityksen selitys): "…Joten mitä tulee niihin, joiden sydämissä on poikkeaminen (totuudesta), he seuraavat sitä, mikä ei ole täysin selkeää siitä, etsien äl-fitnää (monijumalaisuutta ja koettelemuksia), etsien sen salattuja merkityksiä, mutta kukaan ei tiedä sen salattuja merkityksiä paitsi Allah…" (Koraani 3:7)

Pyydämme Allahilta, ettemme ole niiden joukossa, jotka kiistelevät Allahin jakeista ja tunnusmerkeistä. Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Hää. Miim. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] Kirjan (tämä Koraani) ilmoitus on Allahilta, Kaikkivaltiaalta, Kaikkitietävältä. Syntien Anteeksiantajalta, katumuksen Vastaanottajalta, Ankara rangaistuksessa, (suosioiden) Suoja. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Hänellä, Hänelle on lopullinen paluu. Kukaan ei kiistele Allahin jakeista ja tunnusmerkeistä paitsi ne, jotka eivät usko. Joten älä anna heidän kykynsä kulkea ympäriinsä siellä ja täällä maan läpi (heidän tarkoitusperiensä vuoksi) pettää sinua (oi Muhammad (SAAS), sillä heidän lopullinen loppunsa tulee olemaan Helvetin tulessa)! Nooan ihmiset ja puolueet heidän jälkeensä kielsivät (Lähettiläänsä) ennen näitä; ja joka (uskoton) kansakunta juonitteli Lähettilästään vastaan vangitakseen hänet, ja väittelivät valheellisuuden tavoin kumotakseen sillä totuuden. Joten Minä tartuin heihin (rangaistuksella), ja kuinka (kamala) oli Minun rangaistukseni! Täten Herrasi Sana on ollut oikeutettu niitä vastaan, jotka eivät uskoneet, jotta he tulevat olemaan Tulen asukkaita." (Koraani 40:1-6)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle