Koraanin haaste!

Koraanissa olevat jakeet (ääjäät) ja luvut (suurat) ovat erittäin hyvin järjestettyjä ja toisiinsa liittyneitä, minkä lisäksi niiden merkitys on sopusoinnussa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älif-lääm-raa. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] (Tämä on) Kirja, jonka jakeet ovat täydellistettyjä (kaikilla tiedon alueilla), ja sitten yksityiskohtaisesti selitetty Yhdeltä (Allah), joka on Viisas, Tietävä (kaikista asioista)." (Koraani 11:1)

Mikäli Koraani olisi ihmisen sanoja, siinä olisi runsaasti ristiriitaisuuksia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkö he sitten tarkastele Koraania tarkasti? Jos se olisi ollut joltain muulta kuin Allahilta, he olisivat varmastikin löytäneet siitä monia ristiriitaisuuksia." (Koraani 4:82)

Kun Koraanin ilmoitus alkoi 610 jKr., se oli kielellinen ihme. Koraanissa haastetaan muodostamaan jotain samanlaista tai samankaltaista sen kanssa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Jos ihmiskunta ja ginn tulisivat yhteen tehdäkseen tämän Koraanin kaltaisen kirjan, he eivät pystyisi tekemään sen kaltaista kirjaa, vaikka he auttaisivat toinen toistaan.'" (Koraani 17:88)

Kun aikaa kului, eikä kukaan kyennyt vastaamaan haasteeseen, sitä helpotettiin. Enää pyydettiin muodostamaan kymmenen samankaltaista lukua, kuin mitä Koraanissa on. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Tai he sanovat: 'Hän (Profeetta Muhammad (SAAS)) väärensi sen (Koraanin).' Sano: 'Tuokaa te sitten kymmenen sen kaltaista väärennettyä suuraa (lukua), ja kutsukaa kenet tahansa (avuksenne), jonka voitte kutsua, muun kuin Allahin, jos puhutte totta!'" (Koraani 11:13)

Jälleen aikaa kului, eikä kukaan vieläkään kyennyt onnistuneesti vastaamaan haasteeseen. Silloin haastetta helpotettiin toisen kerran. Pyydettiin muodostamaan yksi samankaltainen luku kuin mitä Koraanissa on. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jos te (arabipakanat, juutalaiset ja nasaretilaiset) epäilette sitä, minkä Me olemme lähettäneet alas (Koraani) palvelijallemme (Muhammad (SAAS)), niin tehkää yksi sen kaltainen suura (luku) ja kutsukaa todistajanne (tukijat ja auttajat) paitsi Allah, jos olette totuudellisia." (Koraani 2:23)

Vaikka yli 1 400 vuotta on kulunut, kukaan ei ole pystynyt vastaamaan haasteeseen, eikä kukaan tule pystymään siihen. Tämä johtuu siitä, että Koraani on ainoa olemassa oleva Kirja, jossa on Allahin (SWT) sanoja, joille yksikään ihminen tai ginni ei pysty vetämään vertoja, ja joita he eivät pysty jäljittelemään.

Kun ihmiset eivät kyenneet vastaamaan Koraanin haasteeseen, jotkut heistä yrittävät saada muslimit epäilemään Koraanin aitoutta väittämällä, että sitä on muutettu. He yrittävät todistaa vääriä väitteitään useilla eri tavoilla. He saattavat mainita sellaisia erityisiä tapahtumia, joita ei voida soveltaa yleisesti, he saattavat soveltaa niitä väärään asiayhteyteen tai käyttää todisteena kumottuja jakeita tai kertomuksia. Lisäksi nämä islamin viholliset saattavat käyttää epämääräisiä termejä niiden ihmisten hämäämiseksi, joilla ei ole tietoa kyseisestä asiasta. Esimerkiksi kristitty Timo Keskitalo yrittää todistaa, ettei alkuperäistä Koraania ole olemassa lentolehtisessään "Missä on alkuperäinen Koraani?" Yhtenä todisteena väitteelleen hän mainitsee: "Ibn Majah kertoo (Abwabu'n Nikah) miten Aishah vahvisti kahden jakeen kohdanneen oudon kohtalon. Toinen näistä jakeista oli ollut kivittämisen jae. Aishah kertoo jakeiden olleen asianmukaisesti ilmoitettuja ja tulleen kirjoitetuksi muistiin. Käsikirjoitus oli sijoitettu hänen sänkynsä alle. Kun sitten Muhammad kuoli ja kaikki hänen vaimonsa ja ystävänsä olivat hädissään, kotieläin tuli sisään ja tuhosi käsikirjoituksen syömällä sen."

Ensinnäkin, Timo Keskitalo sanoo lentolehtisessään: "Kotieläin tuli sisään ja tuhosi käsikirjoituksen syömällä sen." Sen sijaan alkuperäisessä arabiankielisessä ibn Maajan kertomuksessa sanotaan, että kyseessä oli yksi arkki! Lisäksi kuten aikaisemmassa kappaleessa on mainittu, Koraania ei ollut kerätty yhteen vielä Profeetan (SAAS) eläessä. Se oli kirjoitettu erilaisille materiaaleille, kuten nahalle, puun lehdille, pergamentille ja vastaaville. Useat Profeetan (SAAS) kumppanit olivat myös opetelleet sen kokonaisuudessaan ulkoa. Se kerättiin yhteen vasta Abu Bakrin (RAA) kalifaatin aikana, minkä Timo Keskitalo itsekin myöntää samassa lentolehtisessään! Toiseksi, ibn Maajan kertomuksessa, johon Timo Keskitalo viittaa, mainitaan kivittämisen ja imemisen aiheet, jotka koskevat jakeiden kumoamista, ja tähän on viitattu kappaleessa "Jakeiden kumoamisen viisaus".

On myös joitakin islamin vihollisia, jotka haluaisivat todistaa, ettei Koraania ole suojeltu, koska siitä puuttuu tai siihen on lisätty joitakin suuria tai jakeita. Yrittäessään todistaa vääriä väitteitään he tukeutuvat heikkoihin tai jopa tekaistuihin ähäädiitheihin! Esimerkiksi jotkut heistä väittävät, että ibn Mas'udin (RAA) Koraanin kopio ei sisältänyt joitakin suuria, esimerkiksi suuria 1, 113 ja 114. Mutta tämä kertomus ibn Mas'udista (RAA) ei ole tosi, vaan se on tekaistu hädiith. Voimme lukea toisen, luotettavan hädiithin, joka todistaa, että hädiith ibn Mas'udista (RAA) on tekaistu. 'Uqba ibn 'Amir (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ettekö tiedä, että sellaisia ihmeellisiä jakeita on ilmoitettu tänä yönä, minkä kaltaisia ei ole koskaan ennen nähty. Ne ovat: Sano: Anon turvaa päivänkoiton Herralta (113), ja Sano: Anon turvaa ihmisten Herralta (114)." (Muslim)

Edellä mainitusta hädiithistä voidaan huomata, että Profeetan (SAAS) sanonta on ristiriidassa sen kanssa, mitä sanotaan ibn Mas'udista (RAA). Lisäksi tiedämme, ettei rukousta hyväksytä ellei henkilö lausu Koraanin ensimmäistä suuraa (äl-Fäätihä) siinä. 'Ubaada ibn as-Saamit (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Hänen, joka ei lausu suurat-ul-Fäätihää (Koraanin ensimmäistä suuraa) rukouksessaan, rukouksensa on mitätön." (Al-Bukhari). Mutta epäilemättä ibn Mas'ud (RAA) rukoili!

Oletetaan, että ibn Mas'ud (RAA) olisi sanonut tämän itsestään. Kuitenkaan hänen sanomisensa eivät ole todiste kansakunnan konsensusta vastaan. Islamia koskevissa asioissa on kolme lähdettä, joista haetaan vastausta; ensisijaisesti etsitään vastausta Koraanista, sitten etsitään vastausta Sunnasta ja jos kummastakaan näistä ei löydy vastausta, sitä etsitään islamilaisen kansakunnan konsensuksesta (igmää'). Yhden kumppanin sanonta jätetään huomiotta, jos se on eriävä konsensuksen mielipiteen kanssa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minun kansakuntani ei koskaan tule olemaan yhtä mieltä jostain, joka on väärin." (At-Tirmidhi ja al-Haakim)

Samoin yksi ihminen voi olla väärässä, koska hän ei ole erehtymätön. Voi myös olla, ettei kyseinen henkilö ole saanut viimeisimpiä uutisia ilmoituksesta, kuten tapahtui 'Umarille (RAA) koskien seitsemää Koraanin luentatapaa. 'Umar ibn al-Khattab (RAA) kertoi: "Kuulin Hisham ibn Hakimin lausuvan suura äl-Furqaania Allahin lähettilään (SAAS) elinaikana ja kuuntelin hänen lausumistaan ja huomasin hänen lausuvan useilla eri tavoilla, joita Allahin lähettiläs (SAAS) ei ollut opettanut minulle. Olin hyökätä hänen kimppuunsa hänen rukouksensa aikana, mutta hillitsin malttini, ja kun hän oli lopettanut rukouksensa, laitoin hänen ylemmän vaatteensa hänen kaulansa ympäri ja tartuin häneen sillä ja sanoin: 'Kuka opetti sinulle tämän suuran, jota kuulin sinun lausuvan?' Hän vastasi: 'Allahin lähettiläs (SAAS) opetti sen minulle.' Minä sanoin: 'Olet kertonut valheen, sillä Allahin lähettiläs (SAAS) on opettanut sen minulle eri tavalla kuin sinun tapasi.' Joten raahasin hänet Allahin lähettilään (SAAS) luokse ja sanoin (Allahin lähettiläälle (SAAS)): 'Kuulin tämän henkilön lausuvan suura äl-Furqaania tavalla, jota et ole opettanut minulle!' Sen kuultuaan Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Vapauta hänet, (oi 'Umar)! Lausu, oi Hisham!' Sitten tämä lausui samalla tavalla kuin olin kuullut hänen lausuvan, sitten Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Se ilmoitettiin tällä tavoin', ja lisäsi 'Lausu, oi 'Umar!' Minä lausuin sen, kuten hän oli opettanut minulle. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi sitten: 'Se ilmoitettiin tällä tavoin. Tämä Koraani on ilmoitettu lausuttavaksi seitsemällä eri tavalla, joten lausu siitä millä tahansa (tavalla), joka on helpompi sinulle (tai lue niin paljon siitä kuin on helppoa sinulle).'" (Al-Bukhari)

Edellä mainitusta hädiithistä selviää, ettei 'Umar (RAA) tiennyt, että Koraania oli mahdollista lausua seitsemällä eri tavalla. Yksi ihminen ei voi tietää kaikkea, koska hänellä ei käytettävissään kaikkea tietoa. Jos joku tietää yhden asian, joku toinen ei välttämättä tiedä sitä. Tämä kuuluu ihmisten luonteenpiirteisiin. Samoin tavalliset ihmiset eivät ole erehtymättömiä, kuten profeetat, eivätkä he myöskään saa ilmoituksia.

Jotkut islamin viholliset voivat myös yrittää hämmentää toisia ihmisiä siteeraamalla kertomuksia tai Koraanin jakeita irti niiden asiayhteydestä. Asian selventämiseksi voimme antaa esimerkin henkilöstä, jonka palvonta perustuu unelmiin ja mielijohteisiin, ja hän haluaisi todistaa, ettei rukoileminen kannata. Niinpä hän siteeraa seuraavaa jaetta Koraanista (merkityksen selitys): "Joten voi niille saläätin (rukouksien) tekijöille." (Koraani 107:4). Sellainen ihminen, jonka sydän poikkeaa totuudesta, odottaa mitä tahansa tekosyytä tuhotakseen kaiken hyvän ja puhtaan. Täten, jos hän lukee edellä mainitun jakeen, hän voi sanoa, että muslimit toimivat päinvastaisesti kuin mitä heidän kirjansa sanoo. He joutuvat Helvettiin tekemiensä rukousten takia. Sen sijaan ne, jotka eivät rukoile, pääsevät taivaaseen! Mutta sellainen henkilö, jolla on hyvä aikomus ja joka on viisas, kääntyy viitteen puoleen (Koraani) ja lukee asiayhteyden, jolloin hän huomaa, että tämä edellä mainittu jae viittaa tekopyhiin ihmisiin, jotka tekevät rukouksensa myöhässä ilman mitään syytä vain laiskuutensa vuoksi, tai tekevät hyviä tekoja, jotta he voisivat leveillä muille ihmisille. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka lykkäävät rukoustaan (niiden ilmoitetuista määrätyistä ajoista). Ne, jotka tekevät hyviä tekoja vain, jotta (ihmiset) näkisivät ne, ja kieltäytyvät antamasta äl-mää'uuniä (pientä ystävällisyyttä, kuten suolaa, sokeria, vettä)." (Koraani 107:5-7)

Islamin viholliset yrittävät saada muslimit hämmennyksiin ja estää muita ihmisiä johdatuksen tieltä ja Allahin palvomisesta, jotta he palvoisivat muita asioita tässä elämässä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Teidän Jumalanne on Yksi Jumala (Allah, kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä). Mutta mitä tulee niihin, jotka eivät usko Tuonpuoleiseen, heidän sydämensä kieltää (uskon Allahin ykseyteen), ja he ovat ylpeitä. Epäilemättä, Allah tietää mitä he salaavat ja mitä he paljastavat. Todella, Hän ei pidä ylpeistä. Kun heille sanotaan: 'Mikä se on, mitä Herranne on lähettänyt alas (Muhammadille (SAAS))?' He sanovat: 'Vanhojen aikojen miesten tarinoita!' Tämä, jotta he voisivat kantaa omat taakkansa täynnä Ylösnousemuksen päivänä, ja myös niiden miesten taakan, jotka he harhauttivat ilman tietoa. Paha todellakin on se, minkä he tulevat kantamaan! Ne, jotka olivat ennen heitä, todellakin juonittelivat, mutta Allah iski heitä heidän rakennuksensa perustuksiin, ja sitten katto putosi heidän päälleen heidän yläpuoleltaan, ja kärsimys tavoitti heidät suunnista, joita he eivät huomanneet. Sitten, Ylösnousemuksen päivänä, Hän tulee häpäisemään heidät ja sanoo: 'Missä ovat Minun (niin kutsutut) kumppanini, joita koskien teillä oli tapana olla eri mieltä ja kiistellä (uskovien kanssa uhmaten ja ollen tottelemattomia Allahille)?' Ne, joille on annettu tieto (Allahin rangaistuksesta uskottomille) tulevat sanomaan: 'Totisesti, tänä päivänä häpeä ja surkeus ovat uskottomien päällä. Ne, joiden elämän enkelit ottavat, kun he tekevät vääryyttä itseään kohtaan (uskottomuudella ja liittämällä kumppaneita Allahille palvonnassa ja tekemällä kaikenlaisia rikoksia ja pahoja tekoja).' Sitten he tekevät (valheellisen) nöyrtymisen (sanoen): 'Ei meillä ollut tapana tehdä pahaa.' (Enkelit tulevat vastaamaan): 'Kyllä! Todella, Allah on Kaikkitietävä siitä, mitä teillä oli tapana tehdä. Joten menkää sisään Helvetin porteista asuaksenne siellä ikuisesti, ja todellakin, mikä paha asumispaikka ylimielisille tulee olemaan.'" (Koraani 16:22-29)

Näille ihmisille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Helvetti, sillä he eivät kuuntele järkipuhetta eivätkä välitä varoituksista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Me lähetimme (lähettiläitä) ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) vanhojen ryhmien (yhteisöjen) keskuuteen. Eikä heille koskaan tullut lähettilästä, paitsi että he pilkkasivat häntä. Siksi Me annoimme sen (monijumalaisuuden ja uskottomuuden) mennä mugrimuunien (rikolliset, monijumalaiset, pakanat) sydämiin (sen vuoksi, että he pilkkasivat lähettiläitä). He eivät uskoisi siihen (Koraani); ja (Allahin rangaistuksen) esimerkki muinaisille (jotka eivät uskoneet) on jo tullut näkyviin. Vaikka Me avaisimme heille portin taivaasta ja he nousisivat sinne (koko päivän ajan), he tulisivat varmasti sanomaan (illalla): 'Meidän silmämme ovat (niin kuin) häikäistyt (me emme ole nähneet yhtään enkeliä tai taivasta). Ei, meidät on noiduttu.'" (Koraani 15:10-15)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle