Allah on Kirjan Suojelija

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Allah, Ylhäinen, puhuu myös Profeetastaan (SAAS) (merkityksen selitys): "Kautta tähden, kun se laskee (tai katoaa). Ei toverinne (Muhammad (SAAS)) ole harhautunut eikä ole väärässä. Eikä hän puhu (omien) halujensa mukaan. Se on vain ilmoitettu Ilmoitus." (Koraani 53:1-4)

Allah on vakuuttanut itse suojelevansa Koraania kaikenlaiselta väärentämiseltä tai muutoksilta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin (eli Koraanin) ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9)

Tämä toimii Allahin vakuutuksena kaikille, jotka lukevat Koraania. Allah myös halusi tehdä lausumisen helpoksi profeetta Muhammadille (SAAS) ja seuraavat jakeet selventävät tätä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älä liikuta kieltäsi koskien (Koraania, oi Muhammad (SAAS)) pitääksesi kiirettä sen kanssa. Sen kerääminen ja sen (Koraani) lausumisen kyvyn antaminen sinulle (oi Muhammad (SAAS)) kuuluu Meille. Kun olemme lausuneet sen sinulle (oi Muhammad (SAAS) Gabrielin (AS) kautta), sitten seuraa sen (Koraanin) lausuntaa." (Koraani 75:16-18)

Allah, Ylhäinen, on tehnyt Koraanin lausumisen, ymmärtämisen ja ulkoa oppimisen helpoksi. Eräs islamilaisessa yhteisössä aikojen kuluessa samana pysynyt asia on se, että useat lapset, iältään seitsemästä ikävuodesta kymmeneen ikävuoteen, ovat oppineet koko Koraanin ulkoa. Toinen Koraanin ihmeistä on se, että ympäri maailmaa on ihmisiä, jotka ovat opetelleet koko Koraanin ulkoa, vaikka he eivät edes osaa puhua arabiaa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me olemme todellakin tehneet Koraanin helpoksi ymmärtää ja muistaa; sitten onko ketään, joka muistaa (tai ottaa vastaan varoituksen)?" (Koraani 54:17)

Imaami at-Tabareen rahimähullaah sanoin: "Ei ole kaunopuheisempaa selkeää esitystä, ei syvällisempää viisautta, ei uljaampaa puhetta, ei jalompaa ilmaisua, kuin tämä selkeä esitys ja puhe. Tällä esityksellä yksi mies haastoi ihmiset aikana, jolloin he olivat tunnustettuja mestareita puhetaidossa ja korusanallisuudessa, samoin kuin runoudessa, proosassa, loppusointuisessa proosassa ja ennustamisessa. Hän muutti heidän kuvitelmansa mielettömyydeksi ja osoitti heidän johdonmukaisuutensa riittämättömyyden. Hän irtaantui heidän uskonnostaan ja kutsui heidät kaikki seuraamaan itseään, ottamaan vastaan hänen elämäntehtävänsä, todistamaan totuuden ja vahvistamaan sen, että hän oli heidän Herransa heille lähettämä Lähettiläs. Hän antoi heidän ymmärtää, että osoitus hänen sanomastaan totuudesta ja todiste siitä, että hän oli aito profeetta, oli bäjään (selkeä esitys), hikmä (viisaus) ja furqaan (totuuden ja valheellisuuden erottelija). Nämä hän välitti heille kielellä, joka oli kuten heidän kielensä, puheena, jonka merkitys mukautui heidän puheensa merkityksiin. Sitten hän sanoi heille kaikille, etteivät he olleet kykeneviä tuomaan mitään siihen (edes sen osaan) verrattavaa, minkä hän oli tuonut, eikä heillä ollut voimia tehdä sitä. He kaikki myönsivät kykenemättömyytensä, vapaaehtoisesti tunnustaen totuuden, jonka hän oli tuonut, ja todistivat oman riittämättömyytensä."


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle