Muslimeilla on toinen tiedon lähde ja opetukset, jota kutsutaan Sunnaksi

Sunna tarkoittaa profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen islamiin ja sen lakiin sitoutuneiden kumppaneidensa tapaa, ja se tuli myös selittämään Koraania. Esimerkiksi Koraanissa mainitaan rukous, mutta Sunna osoittaa muslimeille kuinka ja milloin se tulee suorittaa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minulle on annettu Koraani ja sen mukana jotain sen kaltaista." Lause "sen mukana jotain sen kaltaista" viittaa Sunnaan. Allah käski meitä kääntymään näiden kahden perusviitteen puoleen, kun Hän, Ylhäinen, sanoi (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), ja niitä teistä (muslimit), jotka ovat vallassa. Jos olette eri mieltä mistä tahansa asiasta keskenänne, kääntykää Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) puoleen, jos uskotte Allahiin ja Viimeiseen Päivään. Tämä on parempi ja soveliaampi lopulliseen ratkaisuun." (Koraani 4:59)

Kääntyminen Allahin puoleen tarkoittaa kääntymistä Koraanin puoleen ja kääntyminen Lähettilään (SAAS) puoleen tarkoittaa kääntymistä Sunnan puoleen. Islamissa Koraani on lainsäädännön ensisijainen lähde, sitten toinen lähde on Sunna. Koraania tulisi tulkita ensisijaisesti Koraanilla itsellään ja toissijaisesti Sunnalla, sen jälkeen Profeetan kumppaneiden (RAA) sanonnoilla.

Koraanissa on todiste siitä, että sekä Koraani että Sunna ovat Allahilta peräisin eivätkä ole Muhammadin (SAAS) omaa keksintöä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta tähden, kun se laskee (tai katoaa). Ei toverinne (Muhammad (SAAS)) ole harhautunut eikä ole väärässä. Eikä hän puhu (omien) halujensa mukaan. Se on vain ilmoitettu Ilmoitus." (Koraani 53:1-4)

Sanan hädiith (perimätieto) voisi suomentaa puheena tai sanontana, mutta islamilaisessa teologiassa nimi viittaa kertomukseen koskien profeetta Muhammadin (SAAS) tekoja tai puheita, jotka hänen kumppaninsa ovat kertoneet. Profeetan (SAAS) aikana ähäädiithejä ei kirjoitettu muistiin, ne opeteltiin ainoastaan ulkoa sen vuoksi, etteivät ne sekoittuisi Koraanin kanssa. Myöhemmässä vaiheessa, kun useimmat kumppanit osasivat Koraanin ulkoa ja se oli kirjoitettu muistiin, muutama kumppani kirjoitti joitakin ähäädiithejä muistiin. Mutta he olivat poikkeuksia. Jotkut kumppaneiden ajan jälkeen tulleet oppineet keräsivät ähäädiithejä ja yhdistivät ne kirjoiksi, jotta ne eivät hukkuisi, eivätkä totuus ja vääryys sekoittuisi.

Hädiith luokitellaan esimerkiksi:

1. Hädiith näbäwiin, joka tarkoittaa selontekoa profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen islamiin ja sen lakiin sitoutuneiden kumppaneidensa tavasta (Sunna). Ähäädiithien kertomukset profeetta Muhammadista (SAAS) ovat seuraavanlaisia:

 1. Mitä hän sanoi [näissä voimme löytää myös ähäädiithejä, joita kutsutaan nimellä "hädiith qodsii" (pyhät ähäädiith)].
 2. Mitä hän teki.
 3. Mitä hän (hiljaisesti) hyväksyi muiden teoista.
 4. On myös kertomuksia siitä, millainen hän oli (esimerkiksi ulkonäöltään, luonteeltaan ja tavoiltaan).

Seuraavat kertomukset ovat esimerkkejä hädiith näbäwiistä:
Abu 'Abdullah an-Nu'maan, Bashirin poika (RAA) sanoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Totisesti sallittu on selvää ja totisesti kielletty on selvää, ja näiden kahden välillä ovat kyseenalaiset asiat, joista moni ihminen ei tiedä. Täten hän, joka välttää kyseenalaisia asioita, on suojellut uskonnollista sitoutumistaan ja kunniaansa, mutta hän, joka lankeaa kyseenalaisiin asioihin, lankeaa siihen, mikä on kiellettyä, kuten paimen, joka laiduntaa pyhäkön ympärillä, ja on uhkaavan lähellä laiduntaa siinä. Totisesti, joka kuninkaalla on pyhäkkö, ja todella Allahin pyhäkkö on Hänen kieltonsa. Todella ruumiissa on lihas, jonka ollessa terve, koko ruumis on terve, ja jonka ollessa sairas, koko ruumis on sairas. Todella, se on sydän." (Al-Bukhari ja Muslim)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikein johdatettujen kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Ähäädiith ovat myös Allahilta, mutta niiden sisältö on kuitenkin ilmaistu Profeetan (SAAS) omien sanojen tai tekojen kautta. Sen sijaan Koraanin tapauksessa enkeli Gabriel (AS) toi sen täsmällisen kieliasun ja merkityksen Profeetalle (SAAS), joka otti sen vastaan ilmoituksena ja sitten ilmoitti sen edelleen saamallaan tavalla.

2. Hädiith qodsiin: Qodsii tarkoittaa pyhää tai puhdasta. Profeetta Muhammadilta (SAAS) on ilmoituksia, joissa hän kertoo ihmisille, mitä Allah on sanonut (sanoo) tai teki (tekee). Mutta tämä tieto ei ole osa Koraania, vaikka se sisältää sanoja, jotka Allah on antanut ilmoituksena profeetta Muhammadille (SAAS).

Tällaiset kertomukset ovat esimerkkejä hädiith qodsiista:
Abu Huraira (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Allah sanoi: 'Aadamin poika kertoo valheen Minusta, vaikka hänellä ei ole oikeutta tehdä sitä. Hän solvaa Minua, vaikka hänellä ei ole oikeutta tehdä sitä. Mitä tulee siihen, että hän kertoo valheen Minusta, se on hänen sanomisensa, etten Minä tule luomaan häntä uudelleen, kuten loin hänet ensimmäisen kerran. Tosiasiassa ensimmäinen luominen ei ollut helpompi Minulle kuin uusi luominen. Mitä tulee siihen, että hän solvaa minua, se on hänen sanomisensa, että Allah on siittänyt pojan, vaikka Minä olen Yksi, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Minä en siitä, enkä Minä ole syntynyt, eikä ole ketään Minun kaltaistani.'" (Al-Bukhari)

Abu Dharr al-Ghifari (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) kertoneen Herraltaan (olkoon Hän ylistetty): "Oi palvelijani, olen kieltänyt sorron itseltäni ja tehnyt sen kielletyksi teidän keskuudessanne, joten älkää sortako toinen toistanne.
Oi palvelijani, kaikki te olette eksyksissä, paitsi ne, joita Minä olen johdattanut, joten etsikää johdatusta Minulta ja Minä tulen johdattamaan teitä.
Oi palvelijani, kaikki te olette nälkäisiä, paitsi ne, jotka Minä olen ravinnut, joten etsikää ravintoa Minulta ja Minä ravitsen teitä.
Oi palvelijani, kaikki te olette alastomia, paitsi ne, jotka Minä olen vaatettanut, joten etsikää vaatetusta Minulta ja Minä vaatetan teidät.
Oi palvelijani, te teette syntiä öin ja päivin, ja Minä annan anteeksi kaikki synnit, joten etsikää anteeksiantamusta Minulta ja Minä tulen antamaan teille anteeksi.
Oi palvelijani, te ette tule tuottamaan Minulle vahinkoa, jotta vahingoittaisitte Minua, ettekä te tule tuottamaan Minulle hyötyä, jotta hyödyttäisitte Minua.
Oi palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, niin ihmiset kuin ginnitkin, olisi yhtä hurskas kuin teistä kaikkein hurskaimman miehen sydän, ei se lisäisi mitään Minun Valtakuntaani.
Oi palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, niin ihmiset kuin ginnitkin, olisi yhtä ilkeä kuin teistä kaikkein ilkeimmän miehen sydän, ei se vähentäisi mitään Minun Valtakunnastani.
Oi palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, niin ihmiset kuin ginnitkin, nousisivat yhteen paikkaan ja esittäisivät Minulle pyynnön, ja vaikka antaisin kaikille, mitä he pyysivät, ei se vähentäisi siitä, mitä Minulla on, yhtään enempää kuin neula vähentää merta, jos se kastetaan siihen.
Oi palvelijani, vain tekonne Minä lasken teille ja sitten palkitsen teidät niistä, joten hän, joka löytää hyvää (Tuonpuoleisessa), ylistäköön Allahia ja hän, joka löytää jotain muuta, älköön syyttäkö ketään paitsi itseään. "
(Muslim)


Pääerot Koraanin ja hädiith qodsiin välillä:

  Koraanin tarkka sanamuoto on Allahilta, kun taas hädiith qodsiin sanamuoto on profeetta Muhammadin (SAAS) antama.

  Ainoastaan enkeli Gabriel (AS) on tuonut Koraanin Muhammadille (SAAS), kun taas hädiith qodsii on voinut tulla innoituksena muulla tavoin, esimerkiksi unessa.

  Koraani on jäljittelemätön ja ainutlaatuinen, kun taas hädiith qodsii ei ole.

  Lukuisat ihmiset ovat jättäneet Koraanin perinnöksi jälkipolville, kun taas hädiith qodsii saattaa olla siirtynyt jälkipolville vain muutaman tai jopa yhden henkilön kautta.

  Hädiith qodsii voidaan luokitella erittäin luotettavaksi (sahiih), luotettavaksi (häsän) tai jopa heikoksi (da'if). Mistään Koraanin jakeista ei ole vastaavanlaisia epäilyksiä.

  Eräs toinen seikka on se, ettei hädiith qodsiia tai hädiith näbäwiiä voi lukea rukouksessa.

  Koraani sisältää haasteen uskottomille (tuottaa yksi samanlainen suura), ja se on ikuinen ihme. Hädiith qodsii ei sisällä haastetta eikä se ole ihme.

  Vuosittain ramädaan-kuukauden aikana Profeetta (SAAS) lausui Koraanin enkeli Gabrielille (AS). Sinä vuonna, jona hän kuoli, hän lausui Koraanin kahdesti. Tätä ei tehty ähäädiithien tapauksessa.

Hädiith koostuu kahdesta osasta: mätn (teksti) ja isnääd (kertojien ketju). Teksti saattaa vaikuttaa loogiselta ja järkevältä, mutta se tarvitsee luotettavan kertojien ketjun ollakseen hyväksyttävä. 'Abdullah ibn al-Mubaarak (k. 181 AH) rahimähullaah, yksi imaami al-Bukharin rahimähullaah maineikkaista opettajista, sanoi: "Isnääd on osa uskontoa. Jos isnäädiä ei olisi ollut, jokainen, joka olisi halunnut, olisi voinut sanoa mitä hän haluaa."

Profeetan (SAAS) elinaikana ja hänen kuolemansa jälkeen hänen kumppaneillaan (sahääbä) oli tapana viitata häneen suoraan, kun he lainasivat hänen sanontojaan. Seuraajat (ät-tääbi'uun) seurasivat esimerkkiä; joillakin heistä oli tapana lainata Profeettaa (SAAS) kumppaneiden kautta, kun taas toiset jättivät väliin välissä olevan lähteen – sellaista hädiithiä kutsuttiin myöhemmin mursäl–nimellä. Havaittiin, että puuttuva linkki seuraajan ja Profeetan (SAAS) välissä saattoi olla yksi henkilö, esimerkiksi kumppani, tai kaksi ihmistä, jolloin ylimääräinen ihminen oli vanhempi seuraaja, joka oli kuullut hädiithin kumppanilta. Tämä on esimerkki siitä, kuinka kertojien ketjun varmistamisen tarve ilmeni; imaami Malik (k. 179 AH) rahimähullaah sanoi: "Ensimmäinen, joka käytti kertojien ketjua, oli ibn az-Zuhri." (Az-Zuhri rahimähullaah kuoli vuonna 124 AH.)

Toinen, tärkeämpi syy, oli ähäädiithien tahallinen väärentäminen, mitä muslimien keskuuteen ilmestyneet eri lahkot tekivät tukeakseen omia näkökantojaan. Ibn Sirin (k. 110 AH) rahimähullaah, seuraaja, sanoi: "He eivät kysyneet kertojien ketjusta. Mutta kun hankaluudet ilmaantuivat, he sanoivat: Nimeä meille miehesi. Joten ähl-us-Sunnän (Sunnaan kuuluvien ihmisten) kertomukset hyväksyttiin, kun taas ähl-ul-bidä'n (uudistuksiin kuuluvien ihmisten) kertomuksia ei hyväksytty."

Sen vuoksi näinä päivinä meille on todella tärkeää seurata Allahin Kirjaa ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnaa oikeamielisten seuraajien ymmärtämällä tavalla (äs-säläf-us-saalih: kumppanit, seuraajat, heitä seuranneet seuraajat sekä heidän jalanjälkiään seuranneet myöhemmät sukupolvet). Eikä meidän tule olla kiihkomielisiä joidenkin ihmisten suhteen, jotka pyrkivät huijaamaan tavallisia ihmisiä uudistuksillaan (uskonnossa), yrittäen saada ihmiset ymmärtämään, että nämä uudistukset kuuluvat uskontoon! Mikäli joku haluaa olla kiihkomielinen, Allah ja Hänen profeettansa (SAAS) ovat sen arvoisia enemmän kuin muut. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS) ihmiskunnalle): Jos (todella) rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua (ottakaa vastaan islamilainen yksijumalaisuus, seuratkaa Koraania ja Sunnaa), Allah tulee rakastamaan teitä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 3:31)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikein johdatettujen kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Ibn al-Jawzee lainaa kirjassaan "Tälbiis Ibliis" (Ibliisiksen pukeminen) imaami al-Awza'ita, joka sanoi: "Rajoita itsesi kärsivällisesti Sunnaan, äläkä mene yli asemien, joita sahääbä (kumppanit) pitivät; pidä heidän asemansa ja vältä mitä he välttivät. Ota oikeamielisten edeltäjien tie, sillä totisesti, mikä oli riittävää heille, on riittävää sinulle."

Ei ole riittävä tekosyy olla seuraamatta äs-säläf-us-saalihin metodologiaa, koska muslimiummässä (yhteisössä) on suuria erimielisyyksiä ja useita lahkoja. Henkilö ei voi sanoa: "Minulle riittää rukoileminen viisi kertaa päivässä." Allah (SWT) näyttää meille useissa kohdissa Kirjaansa, mikä on oikea tie, joka johtaa meidät Taivaaseen, ja Hän on varoittanut meitä Saatanan teistä, jotka johtavat Helvettiin. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Myös Profeetta (SAAS) ilmoitti meille Sunnassaan yksityiskohtaisesti siitä lahkosta, joka säästyy. 'Awf ibn Malik (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Juutalaiset jakaantuivat 71 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 70 tulee menemään Helvettiin. Nasaretilaiset jakaantuivat 72 lahkoon: 71 tulee menemään Helvettiin ja yksi tulee menemään Paratiisiin. Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, minun ummäni (yhteisöni) tulee jakautumaan 73 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 72 tulee menemään Helvettiin." Sanottiin: "Oi Allahin lähettiläs, keitä he (Paratiisin ihmiset) tulevat olemaan?" Hän vastasi: "Äl-gämää'ä." 'Awf ibn Malik on ainoa, joka on kertonut tämän hädiithin, ja sen isnääd (kertojien ketju) on hyväksyttävä. Sheikki Nasir ad-Din al-Albaani rahimähullaah luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Sahiih äl-Gäämi' äs-Saghiir. Tämän kertomuksen 'Awf ibn Malikilta ovat kertoneet myös ibn Maaja, ibn Abi 'Asim kirjassaan äs-Sunnä ja al-Laalikaa‘ee kirjassaan Sharh-us-Sunnä.

Toisessa hädiithissä Profeetta (SAAS) selitti, mitä gämää'ällä tarkoitetaan: "…Se on se, joka tulee seuraamaan sitä tietä, jota minä ja kumppanini (äs-sahääbä) seuraamme nyt." (Luotettava, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut)

Jos henkilö haluaa pelastua uudistuksista uskonnossa, hänen tulee seurata äs-säläf-us-saalihin metodologiaa ja etsiä tietoa. Jos joku tulee kertomaan meille asioista koskien uskontoa, meidän tulee kysyä: "Mikä on todisteesi?" Vastaukseksi meidän tulee odottaa, "Allah sanoo…" tai "Profeetta (SAAS) sanoo…", ja nämä sanonnat tulee ymmärtää äs-säläf-us-saalihin ymmärryksen mukaisesti. On tärkeää, että pidämme varamme, keneltä opimme uskontomme.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle