Loppusanat

Pyydämme Allahia tekemään meistä niitä, jotka seuraavat Suoraa tietä, eikä niitä, jotka keksivät itselleen uudistuksien teitä, ja jotka vastustavat Allahin Kirjaa ja tuhoavat Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Pyydämme myös, ettei Hän (TWT) laita meitä niiden joukkoon, jotka saavat mustat kasvot Tuonpuoleisessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älkää olko kuten ne, jotka jakautuivat ja olivat eri mieltä keskenään sen jälkeen kun selkeät todisteet olivat tulleet heille. Ne ovat niitä, joille on kamala kärsimys. Päivänä (Ylösnousemuksen päivänä) kun jotkut kasvot tulevat valkoisiksi ja jotkut kasvot tulevat mustiksi; mitä tulee heihin, joiden kasvot tulevat mustiksi, (heille tullaan sanomaan): 'Hylkäsittekö uskon sen jälkeen kun olitte ottaneet sen vastaan? Sitten maistakaa kärsimystä (Helvetissä) uskon hylkäämisen vuoksi.' Ne, joiden kasvot tulevat valkoisiksi, he tulevat olemaan Allahin Armossa (Paratiisissa), siellä he tulevat asumaan ikuisesti." (Koraani 3:105-107)

Pyydämme, ettei Hän (TWT) anna meidän olla niidenkään joukossa, jotka luulevat tekevänsä hyvää (uudistuksiensa kanssa ja johtaen ihmisiä harhaan totuudesta). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kerrommeko teille suurimmat häviäjät (heidän) tekojensa suhteen? Ne, joiden vaivannäkö on mennyt hukkaan tässä elämässä, kun he luulivat hankkivansa hyvää teoillaan. He ovat niitä, jotka kieltävät heidän Herransa jakeet ja tunnusmerkit sekä Hänen tapaamisensa (Tuonpuoleisessa). Joten heidän työnsä ovat turhia, ja Ylösnousemuksen päivänä Me emme anna heille mitään painoa. Se tulee olemaan heidän palkkionsa, Helvetti; koska he eivät uskoneet ja ottivat Minun jakeeni ja tunnusmerkkini sekä Minun lähettilääni pilana ja pilkkana." (Koraani 18:103-106)

Pyydämme Häntä näyttämään meille totuuden ja auttamaan meitä seuraamaan sitä, ja osoittamaan meille mikä on väärää ja auttamaan meitä välttämään sitä, ja pyydämme Häneltä myös, ettemme olisi niiden joukossa, joista Hän, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Kun heille sanotaan: 'Seuraa, mitä Allah on lähettänyt alas.' He sanovat: 'Ei! Me seuraamme sitä, mitä näimme isiemme seuraavan.' (Tekisivätkö he sen) vaikka heidän isänsä eivät ymmärtäneet mitään eivätkä he olleet johdatettuja? Esimerkki niistä, jotka eivät usko, on kuin hän, joka huutaa (lammaslaumalle), joka ei kuule mitään, mutta huutaa ja itkee. (He ovat) kuuroja, tyhmiä ja sokeita. Joten he eivät ymmärrä." (Koraani 2:170-171)


Artikkeleita muslimeille