Sinun tulisi tietää, olkoon Allah armollinen sinulle, että meidän tulisi oppia neljä kohtaa

  1. Tieto: koostuu Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) tuntemisesta sekä islamin uskon tuntemisesta Koraanin ja Sunnan todisteiden perusteella.

  2. Toimiminen tämän tiedon mukaan.

  3. Toisten ihmisten kutsuminen tähän tietoon (islamiin).

  4. Kärsivällisyys huolimatta vaikeuksista, jotka aiheutuvat siitä, että kutsuu ihmisiä islamiin.

Todiste löytyy Allahin ´äzzä wä gäll sanoista (merkityksen selitys):
"Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen ja kärsivällisyyteen." (Koraani 103)

Ash-Shafi'i rahimähullah sanoi näistä jakeista: "Vaikka Allah ei olisi antanut luoduilleen muuta todistetta kuin tämän suuran, se olisi ollut riittävä todiste."

Al-Bukhari rahimähullaah nimesi erään luvun kirjassaan Sahiih:
"Luku: Tieto ennen puhetta ja toimintaa".

Todisteena on Allahin ´äzzä wä gäll sanat (merkityksen selitys):
"Joten tiedä (oi Muhammad (SAAS)), ettei kenelläkään ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla, ja pyydä anteeksi syntejäsi, ja myös uskovien miesten ja uskovien naisten syntejä. Allah tietää hyvin, missä te kuljette, ja missä te lepäätte (kodeissanne)." (Koraani 47:19)

Ennen puhetta ja toimintaa, Allah ´äzzä wä gäll aloitti ensin tiedolla.


Seuraavalle sivulle