Tiedä, olkoon Allah armollinen sinulle, että jokaisen muslimin, niin miehen kuin naisenkin, tulisi oppia nämä kolme asiaa ja toimia niiden mukaan

1. Allah on luonut meidät, antanut meille tarvitsemamme ylläpidon, eikä ole jättänyt meitä ilman ohjausta. Hän on lähettänyt lähettiläänsä meille; hän, joka tottelee häntä (lähettilästä) saa paikkansa Paratiisissa ja hän, joka ei tottele häntä lähetetään Helvettiin. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Todellakin Me olemme lähettäneet teille (oi ihmiskunta) Lähettilään (Muhammad (SAAS)), joka on todistajana teille niin kuin Me lähetimme Faraollekin Lähettilään (Mooses (AS)). Mutta Farao ei totellut Lähettilästä, joten Me rankaisimme häntä ankarasti." (Koraani 73:15-16)

2. Allah ei hyväksy että Hänen rinnalleen otetaan ketään muuta palvottavaksi, oli kysymys sitten korkeasta enkelistä tai profeetasta, joka oli lähetetty lähettilääksi. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

3. Hänen, joka on kuuliainen Profeetalle (SAAS) ja palvoo Allahia yksin, ei tulisi ottaa ystäväksi niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), vaikka he olisivat hänen lähimpiä sukulaisiaan2). Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sinä (oi Muhammad (SAAS)) et tule löytämään ihmisiä, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, hankkivan ystäviksi niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään (Muhammad (SAAS)), vaikka nämä olisivat heidän isiään tai poikiaan tai veljiään tai muita sukulaisiaan. Sellaisille Hän on kirjoittanut uskon heidän sydämiinsä, ja vahvistanut heitä lähettämällä heille luotaan hengen (todisteet, valon ja todellisen johdatuksen). Hän päästää heidät Puutarhoihin (Paratiisi), joiden alla virtaa jokia, joissa he saavat ikuisesti asua. Allah on mieltynyt heihin, ja he Häneen. He ovat Allahin seurue. Totisesti, se on Allahin seurue, joka tulee olemaan menestyksellinen." (Koraani 58:22)

Tiedä, johdattakoon Allah sinua kuuliaisuuteen Häntä kohtaan, että hänifijjä on Abrahamin (AS) uskontunnustus, mikä tarkoittaa, että palvoo Allahia yksin puhtaalla uskonnonharjoittamisella. Tämän Allah on määrännyt kaikille ihmisille; ja todellakin Hän loi ihmiset vain tätä tarkoitusta varten. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin). En Minä tahdo heiltä elatusta enkä ruokaa. Totisesti Allah on Elättäjä, Voimakas, Vankka." (Koraani 51:56-58)

"Palvoa Minua" tarkoittaa, että palvelee ja palvoo Allahia 'äzzä wä gäll yksin, ilman kumppaneita.

Mahtavin asia, jonka Allah on määrännyt, on täuhiid (islamilainen ykseys). Suurin asia, jonka Hän on kieltänyt, on shirk (kutsua muita Allahin kanssa). Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Palvokaa Allahia älkääkä liittäkö ketään Hänen rinnalleen (palvottavaksi); ja kohdelkaa hyvin vanhempianne, sukulaisia, orpoja, köyhiä, naapureitanne, jotka ovat sukulaisianne, naapureitanne, jotka ovat vieraita, lähimmäisiänne, matkamiehiä (jotka kohtaatte), ja niitä (orjia), jotka teidän oikea kätenne omistaa. Totisesti, Allah ei pidä niistä, jotka ovat ylpeitä ja pöyhkeitä. Ne, jotka ovat saitoja, käskevät toisiakin saituuteen ja kätkevät, mitä Allah on lahjoittanut heille Anteliaisuudestaan. Uskottomille Me olemme valmistaneet häpeällisen kärsimyksen." (Koraani 4:36-37)

Jos sinulta kysytään: "Mitkä ovat ne kolme perusasiaa, jotka jokaisen muslimin tulee tietää?", vastaa: "Muslimin tulee tuntea Herransa, uskontonsa ja Profeettansa (SAAS)."


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle