Allahin tunteminen

Jos sinulta kysytään: "Kuka on sinun Herrasi?", vastaa: "Minun Herrani on Allah. Hän on ravinnut minua ja kaikkia muita luotuja siunauksellaan. Hän on minun Jumalani, minulla ei ole muuta jumalaa kuin Hän." Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle, Armeliaalle Armahtajalle, Tuomiopäivän (Ylösnousemuksen päivän) Ainoalle Omistajalle (ja Ainoalle hallitsevalle Tuomarille)."(Koraani 1:2-4)

Kaikki muu, paitsi Allah, on Hänen luomaansa ja minä olen yksi Hänen luoduistaan.

Jos sinulta kysytään: "Kuinka tunnet Herrasi?", vastaa: "Hänen tunnusmerkkiensä ja Hänen luomistyönsä perusteella. Hänen tunnusmerkkejään ovat esimerkiksi yö ja päivä sekä aurinko ja kuu. Hänen luotujaan ovat seitsemän taivasta ja seitsemän maata ja kaikki, mitä on niissä ja niiden välissä." Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Hänen tunnusmerkkiensä joukossa ovat yö ja päivä sekä aurinko ja kuu. Älkää kumartako aurinkoa älkääkä kuuta, mutta kumartakaa Allahia, joka on ne luonut, jos (todella) palvotte Häntä." (Koraani 41:37)

"Todellakin teidän Herranne on Allah, joka loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja nousi sitten Valtaistuimelleen (todella tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen). Hän antaa yön peittää päivän kummankin kiirehtiessä toistensa perässä, ja Hän loi auringon, kuun ja tähdet käskynsä alamaisiksi. Varmasti, Hänelle kuuluu luominen ja käskeminen! Siunattu olkoon Allah, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herra." (Koraanin jakeen 7:54 merkityksen selitys)

"Herra" on palvottu Jumala. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Oi ihmiskunta, palvokaa Herraanne, joka loi teidät ja ne, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte hurskaiksi. (Hän), joka on tehnyt teille maan matoksi ja taivaan katoksi ja lähettänyt taivaasta alas veden (sateen), ja sen avulla tuonut esiin hedelmiä teille ravinnoksi. Älkää sitten asettako kumppaneita Allahille, kun kerran tiedätte." (Koraani 2:21-22)

Ibn Kathiir rahimähullaah sanoi: "Vain näiden kaikkien asioiden Luoja on palvonnan arvoinen."

Joitakin Allahin määräämiä palvonnan muotoja ovat islam (alistuminen/nöyrtyminen), iimään (usko), ihsään (palvonnan täydellistäminen), du'ää‘ (rukous ja nöyrästi pyytäminen), khauf (pelko), ragää‘ (toivo), täwäkkul (luottamus), raghbä (harras halu), rahbä (kunnioittava pelko), khoshuu' (nöyrtyminen), khashiä (pelko), inääbä (katumus), isti'äänä (avuksi huutaminen), isti'äädhä (turvapaikan anominen), istighaathä (avuksi tulemisen anominen), dhäbh (uhraaminen), nädhr (vala).

Nämä, kuten muutkin palvonnan muodot, jotka Allah on määrännyt, ovat kaikki Hänelle tä'äälää. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

Tästä johtuen, jos joku ei suorita jotain näistä riiteistä ainoastaan Allahille, hän on polyteisti (monijumalainen) ja uskoton henkilö. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Joka kutsuu (tai palvoo) Allahin ohella jotain muuta jumalaa, josta hänellä ei ole todistetta, sitten hänen tilintekonsa on vain hänen Herransa luona. Varmasti, äl-kääfiroon (ihmiset, jotka eivät usko Allahiin ja Hänen ykseyteensä, monijumalaiset, pakanat, epäjumalanpalvojat) eivät tule olemaan menestyksekkäitä." (Koraani 23:117)

Rukous ja nöyrästi pyytäminen:
Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Herranne sanoi: 'Rukoilkaa Minua (eli uskokaa Minun yseyteeni ja pyytäkää Minulta mitä tahansa), niin Minä vastaan teidän (rukoukseenne). Totisesti ne, jotka halveksivat Minun palvomistani (eivät rukoile Minua, eivätkä usko Minun ykseyteeni), tulevat varmasti astumaan Helvettiin nöyryytettyinä.'" (Koraani 40:60)

Todiste perimätiedosta (hädiith): "Nöyrä pyyntö on palvonnan ydin." (At-Tirmidhi)

Pelko:
Vain Allahia yksin tulee pelätä. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Se on vain Saatana, joka ehdottaa teille hänen äulijää‘nsä [kannattajat ja ystävät (monijumalaiset, henkilöt, jotka eivät usko Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä, Muhammadiin (SAAS))] pelkäämistä; joten älkää pelätkö niitä, vaan pelätkää Minua, jos olette (tosi) uskovia." (Koraani 3:175)

Toivo:
Todiste toivosta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano (oi Muhammad (SAAS)): Olen vain ihminen niin kuin tekin. Minulle on ilmoitettu, että teidän Jumalanne on yksi Jumala (Allah). Joten jokainen, joka toivoo tapaamista Herransa kanssa, antakoon hänen työskennellä oikeamielisyyttä, eikä liittää ketään kumppaniksi Herransa palvomisessa." (Koraani 18:110)

Luottamus:
Todiste luottamuksesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Kaksi miestä niistä, jotka pelkäsivät (Allahia ja) joille Allah oli suonut suosionsa, sanoivat: 'Hyökätkää heidän kimppuunsa portin läpi; sillä kun olette sisällä, voitto tulee olemaan teidän; ja luottakaa Allahiin, jos olette todellakin uskovia.'" (Koraani 5:23)

"...Hän, joka luottaa Allahiin, silloin Hän riittää hänelle. Totisesti, Allah saavuttaa tavoitteensa. Todellakin Allah on asettanut kaikille asioille määrän." (Koraanin jakeen 65:3 merkityksen selitys)

Harras halu, kunnioittava pelko ja nöyryys:
Todiste hartaasta halusta, kunnioittavasta pelosta ja nöyryydestä on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"...Totisesti, heillä oli tapana kiirehtiä tekemään hyviä tekoja, ja heillä oli tapana kutsua Meitä toivoen ja peläten, ja heillä oli tapana nöyrtyä Meidän edessämme." (Koraani 21:90)

Pelko:
Todiste pelosta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Mistä tahansa aloitatte (rukouksenne), kääntäkää kasvonne kohti äl-mäsgid-äl-Häraamia, ja missä olettekin, kääntäkää kasvonne sitä kohti (kun rukoilette), jotta ihmiset eivät voisi keksiä moitteita teitä vastaan paitsi ne, jotka ovat väärintekijöitä, joten älkää pelätkö niitä, vaan pelätkää Minua! - Niin että voin täydellistää siunaukseni teille ja jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 2:150)

Katumus:
Todiste katumuksesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Kääntykää katuvina ja kuuliaisina todellisessa uskossa (islamilainen yksijumalaisuus) Herranne puoleen ja alistukaa Hänelle (islamissa) ennen kuin rangaistus teitä kohtaa, (ja) silloin teitä ei tulla auttamaan." (Koraani 39:54)

Avuksi huutaminen:
Todiste avuksi huutamisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sinua (Yksin) me palvomme, ja Sinulta (Yksin) me pyydämme apua (kaikkeen)." (Koraani 1:5)

Todiste perimätiedosta: "Jos tarvitset apua, pyydä nöyrästi Allahilta apua." (At-Tirmidhi)

Turvapaikan anominen:
Todiste turvapaikan anomisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano: 'Anon turvaa ihmisten Herralta (Allahilta), ihmisten Kuninkaalta, ihmisten Jumalalta.'" (Koraani 114:1-3)

Avuksi tulemisen anominen:
Todiste avuksi tulemisen anomisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"(Muista) kun te pyysitte apua Herraltanne ja Hän vastasi teille (sanoen): 'Minä autan teitä tuhannella enkelillä, jotka seuraavat toisiaan.'" (Koraani 8:9)

Uhraaminen:
Todiste uhraamisesta on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano (oi Muhammad (SAAS)): Totisesti, rukoukseni, uhraamiseni, elämäni ja kuolemani kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle. Hänellä ei ole kumppania. Tähän minua on käsketty, ja minä olen ensimmäinen muslimeista." 3) (Koraani 6:162-163)

Todiste perimätiedosta: "Allahin kirous on niiden päällä, jotka uhraavat muille kuin Hänelle." (Muslim)

Vala:
Todiste valoista on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"He (ovat niitä, jotka) täyttävät (heidän) valansa, ja pelkäävät päivää, jonka kauhut leviävät laajalle." (Koraani 76:7)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle