Islamin uskonnon tunteminen todisteiden kautta

Islam4) on alistumista Allahin Tahtoon Hänen ykseydessään (mikä tarkoittaa, että uskoo vain Allahin olevan palvonnan arvoinen), ja Hänen käskyjensä noudattamista tottelevaisesti. Lisäksi tulee sanoutua irti monijumalaisuudesta ja sen ihmisistä.

Islamin uskonto on kolmessa tasossa:

 1. Islam [islääm] (alistuminen)
 2. Iimään (usko)
 3. Ihsään (palvonnan täydellistäminen)

Jokaisella tasolla on omat pilarinsa.

Ensimmäinen taso, islam, omaa viisi pilaria:

 1. Todistus, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah ja todistus, että Muhammad on Allahin lähettiläs.
 2. Rukousten (äs-saläät) suorittaminen.
 3. Almuveron (äz-zäkäät) maksaminen.
 4. Paastoaminen (äs-saum) ramädaan-kuukauden aikana.
 5. Pyhiinvaellusmatka (äl-hägg) Pyhään Taloon.

Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Allah todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän, ja enkelit ja ne, joilla on tietoa (myös antavat tämän todistuksen); (Hän aina) ylläpitää luotunsa oikeudenmukaisuudessa. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, Mahtava, Viisas." (Koraani 3:18)

"Lää iläähä illä Allah" tarkoittaa, että vain Allah on palvonnan arvoinen. "Lää iläähä" (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen) kieltää kaikki jumalat, joita palvotaan Allahin sijaan. "Illä Allah" (paitsi Allah) taas vahvistaa palvonnan Ainoalle Jumalalle. Hänellä ei pitäisi olla kumppania palvonnassa, kuten Hänellä ei ole kumppania Valtakunnassaan. Seuraavat jakeet kuvaavat tätä (merkityksen selitys):
"(Muista) kun Abraham sanoi isälleen ja kansalleen: 'Totisesti, olen viaton siitä, mitä te palvotte, palvon vain Häntä (Allahia Yksin), joka on minut luonut; ja totisesti, Hän tulee johdattamaan minua.' Hän teki siitä [eli lää iläähä illä Allah (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla)] sanan, joka kesti hänen jälkeläistensä joukossa, jotta he voisivat kääntyä takaisin (katua Allahille tai saada muistutuksen)." (Koraani 43:26-28)

"Sano: 'Oi Kirjan ihmiset, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän ja teidän välillä, ettemme palvo muuta kuin Allahia, ja ettemme aseta kumppaneita Hänelle, ja ettei yksikään meistä ota toisia herroiksi Allahin asemasta.' Jos he kääntyvät pois, sanokaa: 'Todistakaa, että olemme muslimeja.'" (Koraanin jakeen 3:64 merkityksen selitys)

Todiste siitä, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs, on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Totisesti, teille on tullut Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) teidän omasta keskuudestanne (jonka tunnette hyvin). Se tekee hänet surulliseksi, että te kärsisitte mitään vahinkoa tai vaikeuksia. Hän (Muhammad (SAAS)) on huolestunut teistä (jotta tulisitte oikeanlaisesti johdatetuiksi, katuisitte Allahille, ja pyytäisitte Häntä antamaan anteeksi teidän syntinne, jotta pääsisitte Paratiisiin ja pelastuisitte Helvetin tulen rangaistukselta); uskoville (hän (SAAS) on) täynnä myötätuntoa, hellä ja armollinen. Mutta jos he kääntyvät pois, sano (oi Muhammad (SAAS)): Allah on riittävä minulle. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä, Häneen minä luotan ja Hän on mahtavan Valtaistuimen Herra." (Koraani 9:128-129)

Todistus, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs, tarkoittaa, että henkilön tulee totella hänen käskyjään ja uskoa siihen, mitä hän kertoo. Samoin tulee välttää mitä hän on kieltänyt ja palvoa Allahia hänen ohjeidensa mukaan.

Todiste rukoilemisesta, almuverojen maksamisesta ja ainoastaan Allahin palvomisesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Eikä heille määrätty kuin että heidän tulisi palvoa Allahia, eikä palvoa ketään muuta kuin Häntä Yksin (pitäytymällä kumppaneiden liittämisestä Hänelle), ja suorittamaan rukoukset ja antamaan almuveroa, ja tämä on oikea uskonto." (Koraani 98:5)

Todiste paastoamisesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Oi te, jotka uskotte! Paastoaminen on määrätty teille, kuten se oli määrätty niille, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 2:183)

Todiste pyhiinvaelluksesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"...Hägg (pyhiinvaellus Mekkaan) Taloon (Kä'bä) on velvollisuus, jonka ihmiskunta on velkaa Allahille, niille, joilla on varaa kustannuksiin (omaan kuljetukseen, ruokaan ja asuinpaikkaan); ja joka ei usko [(kieltää pyhiinvaelluksen Mekkaan), silloin hän ei usko Allahiin], sitten Allah ei tarvitse ketään 'äälämiineistä (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa)." (Koraani 3:97)

Toinen taso, iimään, jakautuu yli 70 osaan, joista korkein on sanoa "läää ilähä illä Allah" eli todistan, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, ja alin on esteiden poistaminen kulkuväylältä. Vaatimattomuus ja kainous ovat yksi uskon osa.

Imään jakautuu kuuteen pilariin. Usko:

 1. Allahiin
 2. Hänen enkeleihinsä
 3. Hänen kirjoihinsa
 4. Hänen lähettiläisiinsä
 5. Tuomiopäivään
 6. sallimukseen, oli se sitten hyvä tai huono

Todiste, joka osoittaa iimäänin kuusi pilaria, on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Ei äl-birriä (vanhurskautta) ole se, että te käännätte kasvonne itään ja länteen (rukouksissa), vaan äl-birr (vanhurskaus) on sen (luonteenpiirre), joka uskoo Allahiin, viimeiseen päivään, enkeleihin, Kirjaan ja profeettoihin, ja antaa omaisuudestaan, vaikka sitä rakastaakin, sukulaisilleen, orvoille, köyhille ja matkamiehille sekä niille, jotka pyytävät, ja päästää orjia vapaaksi, suorittaa rukouksensa ja antaa almuveroa sekä täyttää, mitä on luvannut, ja joka on kärsivällinen köyhyydessä ja sairauksissa ja sodan aikana. Tällaisia ovat totuuden ihmiset ja he ovat hurskaita." (Koraani 2:177)

Todiste sallimuksesta on Koraanissa (merkityksen selitys):
"Totisesti, Me olemme luoneet kaiken qadärin (kaikkien asioiden Jumalallinen ennalta määräytyminen, kuten Sallimuksen Kirjaan on kirjoitettu) mukaan." (Koraani 54:49)

Kolmas taso, ihsään, koostuu vain yhdestä pilarista: "Allahia tulee palvoa kuin jos näkisi Hänet; koska vaikka et näe Häntä, Hän näkee sinut." (Al-Bukhari ja Muslim)

Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Todella, Allah on niiden kanssa, jotka pelkäävät Häntä (pitävät velvollisuutensa Häntä kohtaan), ja niiden kanssa, jotka ovat muhsinuuneja (hyväntekijöitä)." (Koraani 16:128)

"Et sinä (oi Muhammad (SAAS)) tee mitään tekoa etkä lausu mitään osaa Koraanista, ettekä te (oi ihmiskunta) tee mitään tekoa (hyvää tai pahaa), ilman että Me olemme todistajia sille, kun olette tekemässä sitä. Eikä mikään ole piilossa Herraltasi (ei edes) atominkaan painoinen asia (tai pieni muurahainen) maassa tai taivaassa. Ei mikään, mikä on sitä pienempi tai mikään, mikä on sitä suurempi, mutta on (kirjoitettu) Selkeään Kirjaan." (Koraanin jakeen 10:61 merkityksen selitys)

"Luota Mahtavaan, Armeliaaseen, joka näkee sinut (oi Muhammad (SAAS)), kun nouset (yksin yöllä tähäggud rukouksiin), ja kun sinä liikut niiden joukossa, jotka laskeutuvat suulleen makaamaan (Allahille viidessä pakollisessa yhteisrukouksessa). Totisesti, Hän, vain Hän, on Kuuleva, Tietävä." (Koraanin jakeiden 26:217-220 merkityksen selitys)

Todiste perimätiedosta (enkeli Gabrielin (AS) hädiith):
'Umar ibn al-Khattabin (RAA) mukaan, joka sanoi: Eräänä päivänä kun istuimme Allahin lähettilään (SAAS) kanssa, eteemme ilmestyi mies, jonka vaatteet olivat hohtavan valkoiset ja hiukset mustaakin mustemmat; hänessä ei näkynyt merkkiäkään matkustamisesta eikä kukaan meistä tuntenut häntä. Hän tuli joukkoomme ja istuutui Profeetan (SAAS) eteen. Istuen polvet hänen polviaan vasten ja asettaen kämmenet omille reisilleen hän sanoi: "Oi Muhammad, kerro minulle islamista." Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Islamia on se, että todistaa ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah ja että Muhammad on Allahin lähettiläs, suorittaa rukoukset, maksaa almuveron, paastoaa ramädaan-kuukauden ja suorittaa pyhiinvaelluksen Pyhään Taloon, mikäli se on mahdollista." Hän sanoi: "Olet puhunut oikein", ja me olimme hämmästyneitä siitä, että hän kysyttyään sanoi hänen puhuneen oikein. Hän sanoi: "Kerro minulle myös iimäänista." Hän (SAAS) sanoi: "Se on sitä, että uskoo Allahiin, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä ja viimeiseen päivään ja sallimukseen - sekä hyvään että pahaan." Hän sanoi: "Olet puhunut oikein." Hän sanoi: "Kerro minulle myös ihsäänistä." Hän (SAAS) sanoi: "Se on sitä, että palvelee Allahia niin kuin näkisi Hänet ja vaikka Häntä ei näe, Hän totisesti näkee meidät." Hän sanoi: "Kerro minulle myös 'Hetkestä'." Hän (SAAS) sanoi: "Se, jolta kysytään, ei tiedä siitä enempää kuin kysyjäkään." Hän sanoi: "Kerro minulle sen tunnusmerkeistä." Hän (SAAS) sanoi: "Orjatyttö synnyttää emäntänsä ja näemme paljasjalkaisten, alastomien, rutiköyhien paimenten kilpailevan komeitten rakennusten rakentamisessa." Sitten hän lähti ja minä jäin vielä hetkeksi. Silloin hän (SAAS) sanoi: "Oi 'Umar, tiedätkö kuka kysyjä oli?" Minä sanoin: "Allah ja Hänen lähettiläänsä tietävät parhaiten." Hän (SAAS) sanoi: "Hän oli Gabriel, joka tuli opettamaan teille uskontoanne." (Muslim)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle