Profeetta Muhammadin (SAAS) tunteminen

Hän on Muhammad, 'Abdullahin poika, 'Abdulmuttalibin poika, Hashimin poika, ja Hashim on qoraishin klaanista (yksi arabiklaaneista). Arabit ovat Ismailin, Abraham al-Khaliilin pojan, jälkeläisiä, olkoon rauha ja siunaukset hänen (Abrahamin) ja meidän Profeettamme päällä. Hän (SAAS) eli 63 vuotta, 40 vuotta ennen profeetaksi tuloaan ja 23 vuotta profeettana ja lähettiläänä.

Muhammad (SAAS) nimitettiin profeetaksi, kun seuraavat jakeet suurasta Iqra ilmoitettiin hänelle (merkityksen selitys):
"Lue! Herrasi nimeen, joka on luonut (kaiken, mikä on olemassa). Hän on luonut ihmisen verihyytymästä (paksun hyytyneen veren palasta). Lue! Herrasi on kaikkein Anteliain. (Hän), joka on opettanut (kirjoittamisen) kynällä. Hän on opettanut ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt." (Koraani 96:1-5)

Muhammad (SAAS) nimitettiin lähettilääksi, kun seuraavat jakeet suurasta äl-Muddäththir ilmoitettiin hänelle. Hänen kotikaupunkinsa on Mekka. Allah lähetti hänet varoittamaan ihmisiä monijumalaisuudesta ja saarnaamaan Allahin ykseyttä.
"Oi sinä (Muhammad (SAAS)) vaateisiisi kietoutunut! Nouse ja varoita! Herraasi (Allah) ylistä! Puhdista vaatteesi! Pysy kaukana epäjumalankuvista! Äläkä anna mitään saadaksesi lisää (tai älä pidä tekojasi kuuliaisuutena Allahille tai suosiona Hänelle). Ole kärsivällinen Herrasi tähden (suorita velvollisuutesi Allahille)!" (Koraanin jakeiden 74:1-7 merkityksen selitys)

"Nouse ja varoita" merkitys varoittaa monijumalaisuudesta ja saarnaa Allahin ykseyttä. "Herraasi ylistä" todistamalla Hänen ykseyttään, "puhdista vaatteesi" tarkoittaa, pidä tekosi puhtaana monijumalaisuudesta, ja "pysy kaukana epäjumalankuvista" tarkoittaa pysy kaukana kaikesta, mitä palvotaan Allahin sijaan, samoin kuin epäjumalankuvien palvojista sekä kiellä heidät.

Kymmenen vuoden ajan hän saarnasi ihmisille: "Palvokaa ainoastaan Allahia." Sitten hänet nostettiin taivaaseen, jossa viisi rukousta (saläät) määrättiin. Täten hän rukoili Mekassa kolme vuotta. Myöhemmin hänet määrättiin muuttamaan Medinaan.

Äl-higra tarkoittaa muuttoa monijumalaisuuden maasta islamilaiseen maahan. Muutto monijumalaisuuden maasta islamilaiseen maahan (äl-higra) on tälle ummälle (yhteisölle) määrätty velvollisuus ja se on voimassa kunnes Hetki koittaa. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Totisesti, taas niiden kohdalla, jotka enkelit ottavat (kuolemassa), kun he tekivät vääryyttä itseään kohtaan (koska he pysyivät uskottomien keskuudessa vaikka muutto oli pakollinen heille), he (enkelit) sanovat (heille): 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat: 'Me olimme heikkoja ja alistettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja teille, jotta olisitte voineet muuttaa siinä?' Sellaiset miehet saavat asuinpaikkansa Helvetistä – mikä paha määränpää! Paitsi heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät voineet keksiä suunnitelmaa, eivätkä he kyenneet ohjaamaan tietään. Nämä ovat niitä, joille Allah todennäköisesti antaa anteeksi, ja Allah on Anteeksiantava, Laupias." (Koraani 4:97-99)

"Oi palvelijani, jotka uskotte! Varmasti, laaja on Minun maani. Täten palvokaa Minua (Yksin)." (Koraanin jakeen 29:56 merkityksen selitys)

Al-Baghawi rahimähullah sanoi: "Syy tämän jakeen ilmoittamiseen olivat muslimit, jotka jäivät Mekkaan (eivätkä muuttaneet Medinaan), sillä Allah kutsuu heitä uskoviksi (ja houkutteli heitä muuttamaan Medinaan)."

Todiste perimätiedosta: Profeetta (SAAS) sanoi: "Muutto ei koskaan lopu ennen kuin katumus loppuu; ja katumus ei koskaan lopu ennen kuin aurinko nousee lännestä." (Ahmad ja Abu Dawud)

Kun Profeetta (SAAS) asettui Medinaan, muut islamin säännökset määrättiin; näihin kuuluvat almuvero, paastoaminen, pyhiinvaellus, rukouskutsu (ädhään), Allahin puolesta taisteleminen (gihääd), velvoittaminen hyvään ja pahasta kieltäminen sekä kaikki muut islamilaiset rituaalit. Hän (SAAS) vietti kymmenen vuotta tehden näitä, sitten hän (SAAS) kuoli, mutta hänen uskontonsa, islam, pysyy.

Hän ei jättänyt mitään hyvää, jota hän ei olisi ilmoittanut kansalleen, eikä hän jättänyt mitään pahaa, mistä hän ei olisi varoittanut kansaansa. Hyvä, minkä hän ilmoitti, on Allahin ykseys ja kaikki, mitä Allah rakastaa ja mikä miellyttää Häntä. Paha, mistä hän varoitti, on kumppaneiden liittäminen Allahille ja kaikki, mitä Allah vihaa ja inhoaa.

Allah on lähettänyt hänet ihmiskunnalle kokonaisuudessaan. Hän on määrännyt kaikki äth-thäqaläin (ginn ja ihmiset) seuraamaan hänen sanomaansa kuuliaisesti. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Sano (oi Muhammad (SAAS)): Oi ihmiskunta! Totisesti, minut on lähetetty teille kaikille Allahin - jolle kuuluu taivaiden ja maan valtius - lähettiläänä. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä. Se on Hän, joka antaa elämän ja aiheuttaa kuoleman. Joten uskokaa Allahiin ja Hänen lähettilääseensä (Muhammad (SAAS)), profeettaan, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, joka uskoo Allahiin ja Hänen Sanoihinsa (Koraani, Toora ja Evankeliumi ja myös Allahin Sanaan: 'Ole' ja hän oli, eli Jeesus Marian poika), ja seuratkaa häntä, jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 7:158)

Hänen kauttaan Allah on tehnyt uskonnon valmiiksi ja täydelliseksi. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Todiste Profeetan (SAAS) kuolemasta on Allahin sanoissa (merkityksen selitys):
"Totisesti, sinä (Muhammad (SAAS)) kuolet, ja totisesti, he (myös) kuolevat. Sitten, Ylösnousemuksen päivänä, te tulette kiistelemään Herranne edessä." (Koraani 39:30-31)

Kun ihmiset kuolevat, heidät herätetään henkiin kuolleista. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Siitä (maasta) Me loimme teidät, ja siihen Me tulemme teidät palauttamaan, ja siitä Me tulemme teidät tuomaan esiin jälleen kerran." (Koraani 20:55)

"Allah on tuonut teidät esiin maan (tomusta). Jälkeenpäin Hän tulee palauttamaan teidät takaisin siihen (maahan), ja tuo teidät esiin (jälleen Ylösnousemuksen päivänä)." (Koraanin jakeiden 71:17-18 merkityksen selitys)

Henkiin herättämisen jälkeen he tekevät tiliä Allahille ja heidät palkitaan tai heitä rangaistaan. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Allahille kuuluu kaikki, mikä on taivaissa ja kaikki, mikä on maassa, jotta Hän voisi maksaa takaisin niille, jotka tekevät pahaa sillä, mitä he ovat tehneet (rangaista heitä Helvetissä), ja palkita ne, jotka tekevät hyvää, sillä mikä on parasta (Paratiisilla)." (Koraani 53:31)

Jokainen, joka kieltää henkiin herättämisen, on uskoton. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Uskottomat teeskentelevät, ettei heitä koskaan tulla herättämään henkiin (tilinteolle). Sano (oi Muhammad (SAAS)): Kyllä! Kautta Herrani, epäilemättä teidät tullaan herättämään henkiin, sitten teille tullaan ilmoittamaan (ja palkitsemaan) siitä, mitä te teitte; ja tämä on helppoa Allahille." (Koraani 64:7)

Allah on lähettänyt kaikki lähettiläät kertomaan hyviä uutisia sekä varoituksia. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Lähettiläät, jotka toivat ilosanoman ja varoituksen, niin ettei ihmisillä näiden lähettiläiden jälkeen olisi mitään veruketta Allahia vastaan. Allah on Mahtava, Viisas." (Koraani 4:165)

Ensimmäinen lähettiläs oli Nooa (AS) ja viimeinen oli Muhammad (SAAS); hän on profeettojen Sinetti (tarkoittaa viimeinen). Todiste siitä, että Nooa (AS) oli ensimmäinen lähettiläs, on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Totisesti Me olemme innoittaneet sinua (oi Muhammad (SAAS)) niin kuin Me innoitimme Nooaa ja profeettoja hänen jälkeensä..." (Koraani 4:163)

Joka kansakunnalle, aina Nooan (AS) ajoista Muhammadiin (SAAS) saakka, Allah lähetti lähettilään määräämään ainoastaan Allahin palvontaa ja kieltämään kaikkien epäjumalien palvomisen. Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Totisesti, Me olemme lähettäneet jokaisen ummän (yhteisön, kansan) keskuuteen lähettilään (julistaen): 'Palvokaa Allahia (Yksin) ja välttäkää (tai pysykää poissa) taaghooteja (kaikkia vääriä jumalolentoja, eli älkää palvoko taaghooteja Allahin rinnalla).' Sitten niistä joitakin Allah johdatti, ja toisten kohdalla eksytys oli oikeutettua. Joten kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli (totuuden) kieltäjien loppu." (Koraani 16:36)

Allah on kieltänyt koko ihmiskuntaa uskomasta epäjumaliin ja määrännyt heidät uskomaan Häneen.

Ibn al-Qayyim rahimähullah sanoi: "Epäjumala (taaghoot) tarkoittaa mitä tahansa kohdetta, jota kohtaan henkilö ylittää rajansa, olipa kysymyksessä palvonnan tai alistumisen tai kuuliaisuuden kohde."

Epäjumalia (tawäägheet) on useita, mutta niiden pääkohteet voidaan jakaa viiteen ryhmään:

  1. Ibliis (Saatana), kirotkoon Allah hänet.
  2. Henkilö, jota palvotaan ja joka suostuu siihen.
  3. Henkilö, joka kutsuu ihmisiä palvomaan itseään.
  4. Henkilö, joka väittää omaavansa tietoa tulevaisuudesta (ghaib).
  5. Henkilö, joka antaa tuomioita sen mukaan, mikä ei ole Allahilta peräisin.

Todiste on Hänen sanoissaan (merkityksen selitys):
"Ei uskontoon pakoteta, totisesti oikea tie on pidetty erillisenä väärästä. Jokainen, joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut luotettavimpaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä." (Koraani 2:256)

Tämä on "lää iläähä illä Allah" merkitys.

Todiste perimätiedosta: "Islam on holvi, rukous on pylväs ja gihääd on sen huippu." (At-Tirmidhi)

Allah tietää parhaiten.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle