Kommenttien selitykset

Huomio! Nämä kommentit eivät kuulu kirjoittajan rahimähullah alkuperäiseen tekstiin, mutta ne ovat meidän omia lisäyksiämme, jotka on otettu muista lähteistä.

1) Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) aloitti puheensa tällä hakasulkeisiin merkityllä puheella, ja se tunnetaan nimellä "khotbät-ul-häägä".

2) Muslimeina meidän tulisi kohdella uskottomia ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei kiellä teitä kohtelemasta oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti niitä, jotka eivät taistelleet teitä vastaan koskien uskontoa, eivätkä ajaneet teitä pois kodeistanne. Totisesti, Allah rakastaa niitä, jotka kohtelevat oikeudenmukaisesti." (Koraani 60:8)

Mutta jos uskottomat yrittävät tuhota meidät ja meidän uskomme, tai he vastustavat Allahia ja Hänen lähettiläitään, silloin meidän ei tule kääntyä heidän puoleensa ystävyydessä tai turvautua heihin, vaikka he olisivat lähimpiä sukulaisia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se koskee ainoastaan niitä, jotka taistelivat teitä vastaan koskien uskontoa, ja ovat ajaneet teidät pois kodeistanne, ja auttaneet ajamaan teitä pois. Juuri niille Allah kieltää osoittamasta ystävällisyyttä. Hän, joka osoittaa ystävällisyyttä heille, silloin sellaiset ovat ädh-dhaalimuuneja (väärintekijöitä – niitä, jotka ovat tottelemattomia Allahille)." (Koraani 60:9)

3) Profeetta Muhammad (SAAS) oli kansansa ensimmäinen muslimi. Luonnollisesti häntä edeltäneet profeetat myös olivat muslimeja ja heidän kaikkien uskonto oli islam. Islam on ainoa tapa palvoa Allahia, eikä mitään muuta tapaa ole. Muut tavat ovat Saatanan teitä. Tästä aiheesta on kirjoitettu tarkemmin artikkelissa "Tulkaa järkeilkäämme yhdessä!"

4) Islamilla on kaksi merkitystä: yleinen ja tarkalleen määrätty merkitys.

  1. Yleinen merkitys: Kaikki profeetat toivat islamin kansoilleen aina Aadamista (AS) Muhammadiin (SAAS). Islam on alistumista Allahin Tahtoon Hänen ykseydessään (mikä tarkoittaa, että uskoo, että vain Allah on palvonnan arvoinen), ja Hänen käskyjensä noudattamista tottelevaisesti. Lisäksi tulee sanoutua irti monijumalaisuudesta ja siihen kuuluvista asioista.

  2. Tarkalleen määrätty merkitys: Muhammad (SAAS) toi tämän meille (kansalleen). Siihen kuuluu islamilaisen lain säädökset. Samoin siihen kuuluu islamin viisi pilaria:

  1. Todistus, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah ja todistus, että Muhammad on Allahin lähettiläs.
  2. Rukousten (äs-saläät) suorittaminen.
  3. Almuveron (äz-zäkäät) maksaminen.
  4. Paastoaminen (äs-saum) ramädaan-kuukauden aikana.
  5. Pyhiinvaellusmatka (äl-hägg) Pyhään Taloon.


Artikkeleita muslimeille