Johdanto

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin Lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin Lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikein johdatettujen kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaan johtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Nykyaikana erimielisyydet ovat kasvaneet niin suuriksi ja erilaiset mielipiteet ovat lisääntyneet siinä määrin, että niitä kannattavat ihmiset ovat ajautuneet konflikteihin. Syy tähän on se, että ihmiset ovat kaukana Allahin (TWT) Kirjasta ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) Sunnasta. He eivät seuraa oikeamielisten edeltäjien (äs-säläf-us-saalih) viitoittamaa tietä, vaan uudistuksien teitä. Jotkut menivät kutsumaan epäuskovia Allahin tielle, mutta päätyivät kutsumaan heitä epäuskosta uudistuksiin, tai pahimmassa tapauksessa epäuskosta epäuskoon. Tämä tapahtui, koska he tekivät parhaansa miellyttääkseen epäuskovia ja tekivät uudistuksia siksi, että epäuskovat pitäisivät islamista väärin perustein ja ottaisivat sen vastaan. He unohtivat, että Profeetta (SAAS) taisteli epäuskovia vastaan, jotka olivat parempia kuin tämän ajan epäuskovat. He tiesivät, että Jumala on Yksi, eikä yksi kolmesta. He palvoivat muita jumalia, koska he uskoivat niiden tuovan heidät lähemmäksi ainoata Jumalaa. Silloin kun kaikki oli hyvin heidän elämässään, he liittivät muita Allahin rinnalle, mutta vaikeuksien aikana he turvautuivat ainoastaan Allahiin.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun he astuvat laivaan, he kutsuvat Allahia avuksi tehden uskonsa puhtaaksi ainoastaan Hänelle; mutta kun Hän tuo heidät turvallisesti maihin, katso, he antavat osan palvonnastaan muille." (Koraani 29:65)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun vahinko yltää teihin merellä, ne, joita te kutsutte, katoavat teiltä paitsi Hän (Allah Yksin). Mutta kun Hän tuo teidät turvaan maihin, te käännytte pois (Hänestä). Ihminen on aina kiittämätön." (Koraani 17:67)

Ibn Kathiir rahimähullaah sanoi Täfsiirissään tästä jakeesta (17:67): "'Ikrimah ibn Abi Jahl pakeni Allahin lähettiläältä (SAAS) (siihen aikaan) kun Mekka valloitettiin. Hän ratsasti (Punaisen) Meren poikki mennäkseen sen yli Etiopiaan, mutta (kun he jatkoivat matkaa), voimakas myrskytuuli yllätti heidän laivansa, ja valtavat aallot tulivat heitä kohti kaikista suunnista, ja he ajattelivat, että he olivat ympäröityjä siinä. Laivassa olevat ihmiset sanoivat toisilleen: "Kukaan ei voi pelastaa teitä paitsi Allah (Ainoa taivaiden ja maan Todellinen Jumala). Joten kutsukaa Häntä (Allahia) avuksi (tehden uskonne puhtaiksi Hänelle Yksin eikä kenellekään muulle), niin että Hän päästää teidät turvaan (hukkumiselta)." 'Ikrimah sanoi itsekseen: 'Kautta Allahin, jos kukaan ei voi hyödyttää merellä paitsi Allah (Yksin), silloin epäilemättä kukaan ei voi hyödyttää maissa paitsi Allah (Yksin). Oi Allah! Lupaan Sinulle, että jos päästät minut turvaan tästä, tulen menemään ja laitan käteni (profeetta) Muhammadin käsiin ja varmasti tulen havaitsemaan, että hän on täynnä sääliä, ystävällisyyttä ja armoa.' Joten (Allah) päästi heidät turvaan, ja he palasivat rannikolle ja tulivat pois mereltä. 'Ikrimah jatkoi siitä Allahin lähettilään, Muhammadin (SAAS) luokse, (kertoi tarinansa), otti islamin vastaan (juuri kuten oli luvannut Allahille), ja hänestä tuli täydellinen muslimi."

Sen sijaan tämän ajan epäuskovat liittävät muita Allahin rinnalle kaikissa tilanteissa, ja mikä pahinta, he eivät ainoastaan liitä muita Allahin rinnalle, vaan he tekevät pilaa Hänestä (esimerkiksi sanomalla, "Jumala on kolme: isä, poika, pyhä henki", tai sanomalla, "Ei, ainoastaan Jeesus on Jumala!") Siksi haluamme välittää tässä artikkelissa uskovien uskontunnustuksen, jotta muslimit voisivat seurata oikeamielisten seuraajien viitoittamaa tietä eikä uudistuksien teitä.


Seuraavalle sivulle