Miksi meidät luotiin?

Tiedä - johdattakoon Allah sinua - että Allah, Ylhäinen, loi luodut, jotta ne palvoisivat Häntä, eivätkä liittäisi mitään tai ketään (kumppaniksi tai vertaiseksi) Hänelle.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin). En Minä tahdo heiltä elatusta enkä ruokaa. Totisesti Allah on Elättäjä, Voimakas, Vankka." (Koraani 51:56-58)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Luulitteko te, että Me olimme luoneet teidät pilan päin (ilman tarkoitusta) eikä teitä tuotaisi takaisin Meidän luoksemme?" (Koraani 23:115)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Emme Me luoneet taivaita ja maata ja kaikkea niiden välissä olevaa leikillämme." (Koraani 21:16)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Maailma on ihana ja vihreä (houkutteleva) ja totisesti Allah aikoo asettaa teidät sijaishallitsijoiksi siihen nähdäkseen kuinka te käyttäydytte…" (Muslim)

Tämä palvonta ilmenee todellisuudessa kokeena (sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen) luoduille, jossa erotetaan hyvät pahoista (uskovat epäuskovista).

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Eikö ollutkin aika, jolloin ihminen ei ollut mitään mainitsemisen arvoista? Totisesti Me olemme luoneet ihmisen (pisaroista) sekoitettua siemennestettä (miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä) koetellaksemme häntä. Joten teimme hänestä kuulevan, näkevän. Todellakin Me näytimme hänelle tien, olkoonpa hän kiitollinen tai kiittämätön. Todellakin, uskottomille olemme valmistaneet rautaketjut, rautavaljaat ja liekehtivän Tulen." (Koraani 76:1-4)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei jätä uskovia tämänhetkiseen tilaan, ennen kuin Hän erottaa pahat hyvistä. Eikä Allahin tarkoitus ole päästää teitä katsomaan salattuun, vaan Hän valitsee lähettiläistään kenet tahtoo. Joten uskokaa Allahiin ja Hänen lähettiläisiinsä, ja jos te uskotte ja olette hurskaita, teitä odottaa suuri palkka." (Koraani 3:179)

Eivätkä uskova ja epäuskova voi koskaan olla samanarvoisia Allahille (TWT). Lopuksi kukin saa palkkionsa ansionsa mukaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Onko sitten hän, joka on uskova, kuten hän, joka on fääsiq (uskoton ja tottelematon Allahille)? Eivät he ole samanarvoisia. Mitä tulee niihin, jotka uskovat (Allahin ykseyteen – islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä töitä, heitä varten ovat Puutarhat (Paratiisi) huvitukseksi, sen takia, mitä heillä oli tapana tehdä. Mitä taas tulee niihin, jotka ovat fääsiqooneja (uskottomia ja tottelemattomia Allahille), heidän olinpaikkansa tulee olemaan Tuli. Aina kun he haluavat päästä sieltä pois, heidät palautetaan sinne takaisin ja heille tullaan sanomaan: 'Maistakaa Tulen kärsimystä, joka teillä oli tapana kieltää.'" (Koraani 32:18-20)

Kun Allah (SWT) on pyytänyt luotujaan palvomaan Häntä, Hän ei ole unohtanut johdattaa heitä, vaan Hän on lähettänyt useita lähettiläitä kertomaan tavan, jolla Häntä tulee palvoa. Kaikki lähettiläät Nooasta (AS) Muhammadiin (SAAS) toivat saman ykseyden sanoman "lää iläähä illä Allah" (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah).

Allah, Ylhäinen, on sanonut Profeetalleen (Muhammadille (SAAS)) (merkityksen selitys): "Emmekä Me lähettäneet yhtään lähettilästä ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) kuin ilmoitimme hänelle (sanoen): Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Minulla (Allah), joten palvokaa Minua." (Koraani 21:25)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me olemme lähettäneet jokaisen ummän (yhteisön, kansan) keskuuteen lähettilään (julistaen): 'Palvokaa Allahia (Yksin) ja välttäkää (tai pysykää poissa) taaghooteja (kaikkia vääriä jumalolentoja, eli älkää palvoko taaghooteja Allahin rinnalla).' Sitten niistä joitakin Allah johdatti, ja toisten kohdalla eksytys oli oikeutettua. Joten kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli (totuuden) kieltäjien loppu." (Koraani 16:36)

"Lää iläähä illä Allah" tarkoittaa, että vain Allah on palvonnan arvoinen. "Lää iläähä" (ei ole muuta jumalaa, joka on palvonnan arvoinen) kieltää kaikki jumalat, joita palvotaan Allahin sijaan. "Illä Allah" (paitsi Allah) taas vahvistaa palvonnan Ainoalle Jumalalle. Hänellä ei pitäisi olla kumppania palvonnassa, kuten Hänellä ei ole kumppania Valtakunnassaan. "Lää iläähä illä Allah" vaatii Allahin herruuden, palvomisen ja nimien sekä ominaisuuksien ykseyttä (täuhiid).


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle