Täuhiid (ykseys ja sen tyypit)

Oikeamieliset edeltäjät (äs-säläf-us-saalih) ovat jakaneet islamin ykseyden kolmeen luokkaan; jokainen näistä kolmesta on riippuvainen toisistaan, eikä Allahin palvelijoiden usko ole täydellinen ennen kuin kaikki kolme on vahvistettu sydämellä ja näytetty toteen teoilla.


I Luokka: Täuhiid-ur-robuubijjä (Allahin herruuden ykseys)

Tulee uskoa, että koko universumilla on vain yksi Luoja. Allah (TWT) on sen Luoja, Järjestäjä, Suunnittelija, Ylläpitäjä ja Turvallisuuden Antaja. Tulee tunnustaa ja uskoa vahvasti, että Allah, Ylhäinen, on yksin luomisessa, omistamisessa sekä luotujen hallinnassa. Hänellä ei ole kumppania yhdessäkään näistä toiminnoista, ja ne kuuluvat todistettavasti yksin Hänelle. Sinun tulisi tietää, että Lähettilään (SAAS) aikana epäuskovat tunnustivat kaiken edellä olevan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Kuka antaa teille elatusta taivaasta ja maasta? Tai kuka omistaa kuulon ja näön? Kuka tuo kuolleesta esiin elävän ja elävästä kuolleen? Kuka päättää asioista? He tulevat vastaamaan: 'Allah'. Sano: Ettekö te sitten osoita hurskautta (Hänelle)?" (Koraani 10:31)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Kenen on maa ja jokainen, joka on siinä? (Vastatkaa) jos tiedätte! He tulevat sanomaan: 'Se on Allahin'. Sano: Ettekö sitten muista? Sano: Kuka on seitsemän taivaan Herra ja mahtavan Valtaistuimen Herra? He tulevat sanomaan: 'Allah'. Sano: Ettekö te sitten osoita hurskautta (Hänelle) (usko Hänen ykseyteensä, tottele Häntä, usko Ylösnousemukseen ja jokaisen hyvän ja pahan teon palkitsemiseen)? Sano: Kenen kädessä on kaiken valtius? Hän suojelee (kaikkea), kun taas Häntä vastaan ei ole suojelijaa (jos Allah pelastaa jonkun, kukaan ei voi rangaista tai vahingoittaa häntä, ja jos Allah rankaisee tai vahingoittaa jotakuta, kukaan ei voi pelastaa häntä). (Vastatkaa) jos tiedätte? He tulevat sanomaan: '(Kaikki tuo kuuluu) Allahille'. Sano: Kuinka teidät sitten on harhautettu ja käännytte pois totuudesta?" (Koraani 23:84-89)

Mutta Allahin herruuden ykseyden vahvistaminen ei tuonut heitä (epäuskovia) islamiin. Siksi Profeetta (SAAS) taisteli heitä vastaan. Herruuden ykseyden vahvistaminen yksinään ei tee henkilöstä muslimia. Herruuden ykseys on ne asiat, jotka koskevat vain Allahia, esimerkiksi sateen lähettäminen, elämän antaminen ja niin edelleen. Ykseyden tärkein osa on palvonnan ykseys ja se koskee luotuja ja heidän tekojaan, esimerkiksi nöyrä pyyntö. Tässä osassa Profeetan (SAAS) ajan epäuskovat liittivät kumppaneita Allahille.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Varmasti, uskonto (palvonta ja kuuliaisuus) kuuluu Allahille ainoastaan. Ne, jotka ottavat Hänen lisäkseen äulijää‘ (suojelijoita, auttajia, herroja, jumalia) (sanovat): 'Mehän palvomme heitä vain, jotta he toisivat meidät lähemmäksi Allahia.' Totisesti, Allah tulee tuomitsemaan heidän välillään siitä, mistä he kiistelevät. Todella, Allah ei johdata häntä, joka on valehtelija ja uskoton." (Koraani 39:3)


II Luokka: Täuhiid-ul-uluuhijjä (Allahin palvomisen ykseys)

Palvonta perustuu kahteen asiaan:

1. Rakkaus Allahia kohtaan

Rakkaudesta Allahiin palvelijalla on harras halu (raghbä) täyttää Allahin (SWT) antamat määräykset, ja hänellä on toivo (ragää‘), että hän saa osakseen Allahin (SWT) rakkauden ja palkkion.

2. Allahin ylistäminen

Allahin ylistämisen vuoksi palvelijalla on kunnioittava pelko (rahbä), mistä johtuen hän yrittää välttää Allahin (SWT) kieltämiä tekoja, ja hänellä on Allahin (SWT) rangaistuksen pelko (khauf).

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Totisesti, heillä oli tapana kiirehtiä tekemään hyviä tekoja, ja heillä oli tapana kutsua Meitä toivoen ja peläten, ja heillä oli tapana nöyrtyä Meidän edessämme." (Koraani 21:90)


Palvonnalla on kaksi ehtoa:

1. Vilpittömyys (ikhlaas)

Vain Allahilla (TWT) on oikeus tulla palvotuksi. Kaikki Allahin palvelijoiden teot ovat ainoastaan Allahille, Ylistetylle. Näihin tekoihin kuuluvat esimerkiksi nöyrä pyyntö, rukous, valan vannominen, avuksi kutsuminen, avun pyytäminen näkymätöntä vastaan, eläinten teurastaminen, toivo, pelko, luottamus, harras halu, katumus, katumus/tunnonvaivat, hyväntekeväisyys, paastoaminen, pyhiinvaellus ja muut palvonnan muodot. Nämä teot tulee osoittaa Allahille (TWT) riippumatta siitä tapahtuvatko ne sydämessä, kielellä tai teoilla.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eikä heille määrätty kuin että heidän tulisi palvoa Allahia, eikä palvoa ketään muuta kuin Häntä Yksin (pitäytymällä kumppaneiden liittämisestä Hänelle), ja suorittamaan rukoukset ja antamaan almuveroa, ja tämä on oikea uskonto." (Koraani 98:5)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah (SWT) on antanut seuraavan lausunnon: 'Olen kaikkein itsenäisin enkä tarvitse kumppaneita. Hän, joka tekee jonkun teon liittämällä samanaikaisesti kumppanin Minulle, Minä jätän hänet ja hänen tekonsa, jossa hän liitti kumppanin Minulle.'" (Muslim)

2. Profeetan (SAAS) Sunnan seuraaminen (mutääbä'ä)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS) ihmiskunnalle): Jos (todella) rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua (ottakaa vastaan islamilainen yksijumalaisuus, seuratkaa Koraania ja Sunnaa), Allah tulee rakastamaan teitä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 3:31)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "…Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Antaa niiden, jotka vastustavat Lähettilään (Muhammadin) käskyjä (hänen Sunnaansa – lailliset tavat, käskyt, palvonnan teot, lausumat) (lahkojen joukossa) varoa, ettei koettelemus kohtaa heitä tai tuskallinen kärsimys iske heihin." (Koraani 24:63)

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Voi olla, että pian kiviä laskeutuu teidän päällenne taivaista! Minä sanon teille: 'Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi...' ja te sanotte minulle: 'Abu Bakr (RAA) ja 'Umar (RAA) sanoivat'!?"

Edellisestä hädiithistä voimme oppia, ettei tule seurata mitään koulukuntaa tai oppinutta sokeasti ja jättää Profeetan (SAAS) Sunna huomiotta. Oppineet ja koulukuntien edustajat pystyvät selittämään ihmisille Koraania ja Profeetan (SAAS) perimätietoa, mutta he eivät ole erehtymättömiä. Siksi ei tulisi sanoa: "se ja se sanoi", ja olla fanaattinen tämän kyseessä olevan henkilön seuraamisessa, vaan tulisi sanoa: "Allah (SWT) sanoo…" ja "Hänen profeettansa (SAAS) sanoi…", ja seurata Profeetan (SAAS) esimerkkiä. [Profeetat ovat erehtymättömiä, koska Allah (SWT) on suojellut heidät virheiltä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta tähden, kun se laskee (tai katoaa). Ei toverinne (Muhammad (SAAS)) ole harhautunut eikä ole väärässä. Eikä hän puhu (omien) halujensa mukaan. Se on vain ilmoitettu Ilmoitus." (Koraani 53:1-4)]

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Tämä on minun tieni. Minä kutsun Allahin luokse varmalla tiedolla, minä ja kaikki ne, jotka seuraavat minua. Ylistetty ja Ylhäinen on Allah (kaiken sen yläpuolella, mitä he asettavat Hänen rinnalleen kumppaneiksi). Enkä minä ole monijumalainen.'" (Koraani 12:108)

Kun seuraamme Allahin (SWT) sääntöjä ja Profeetan (SAAS) esimerkkiä, olemme oikealla tiellä, josta Allah, Ylhäinen, puhuu Koraanissa (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Lopuksi tämä on uskontunnustuksessa olevan "…ja todistan, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs" osan merkitys. Se tarkoittaa, että henkilön tulee totella hänen käskyjään ja uskoa siihen, mitä hän kertoo. Samoin tulee välttää mitä hän on kieltänyt ja palvoa Allahia (SWT) hänen ohjeidensa mukaan.

Tämä toinen ykseyden luokka on se, joka aiheutti kiistaa lähettiläiden ja heidän yhteisöjensä välillä niin muinaisina kuin moderneinakin aikoina.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He palvovat Allahin lisäksi asioita, jotka eivät vahingoita eivätkä hyödytä heitä, ja he sanovat: 'Nämä puhuvat meidän puolestamme Allahin luona.' Sano: 'Ilmoitatteko te Allahille sellaista, mitä Hän ei tiedä taivaissa ja maassa?' Ylistetty ja Ylhäinen on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi (Hänelle)!" (Koraani 10:18)


III Luokka: Täuhiid-ul-äsmää‘ wäs-sefäät (Allahin nimien ja ominaisuuksien ykseys)

Tulee uskoa, ettemme saa kutsua Allahia (SWT) nimillä tai liittää Häneen ominaisuuksia, joita Hän tai Hänen lähettiläänsä (SAAS) eivät ole nimenneet tai kelpuuttaneet Hänelle. Lisäksi ketään ei saa nimetä Allahin nimillä tai ominaisuuksilla esimerkiksi äl-Käriim (jalo ja antelias).

Meidän tulee uskoa ja vahvistaa kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet, jotka Hän (SWT) on ilmoittanut kirjassaan Koraanissa, ja joilla Hän (SWT) kuvaa itseään, sekä jotka Hän on maininnut lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kautta.

Allah, Ylistetty, sanoo (merkityksen selitys): "(Kaikki) kauneimmat nimet kuuluvat Allahille, joten kutsukaa Häntä niillä ja jättäkää niiden seura, jotka antavat väärän kuvan tai kieltävät (tai lausuvat epäkunnioittavaa puhetta Hänen nimiään vastaan) Hänen nimensä. Heidät palkitaan sen mukaan, mitä heillä oli tapana tehdä." (Koraani 7:180)

Allahin nimiä ja ominaisuuksia ei saa muuttaa, eikä niitä saa jättää kokonaan huomioimatta. Niiden merkitystä ei saa muuttaa (tähriif) erilaiseksi kuin miten ne on kuvattu Koraanissa, Sunnassa ja oikeamielisten seuraajien todistamana. Niiden merkitystä ei myöskään saa kieltää (tä'teel) sellaisena kuin mitä Koraani, Sunna ja oikeamieliset edeltäjät ovat todistaneet. Nimille ja ominaisuuksille ei saa antaa yhteisiä piirteitä minkään luodun asian kanssa (tämthiil ja täshbiih). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

Koraanissa mainitaan, että Allah on Valtaistuimensa päällä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Armelias (Allah) nousi (istäwää) (Mahtavan) Valtaistuimen päälle (tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen)." (Koraani 20:5)

Asia ei ole niin, kuin jotkut ihmiset ajattelevat, että Allah on kaikkialla, täällä, tuolla ja jopa ihmisten sydämissä. Allah on seitsemännen taivaan yläpuolella, Valtaistuimensa päällä. Se, että Hän on seitsemännen taivaan yläpuolella, ei tarkoita, että taivaat ympäröivät Häntä. Profeetan (SAAS) mukaan Allah tulee alas ensimmäisen taivaan päälle (meistä katsoen lähin) ainoastaan 'Ärafätin päivänä (hägg, 9. dhul-higgä -kuukautta) ja yön viimeisellä kolmanneksella.

Mitään Allahin (SWT) nimistä tai ominaisuuksista ei saa kieltää kyselemällä niiden modaliteettia ("ilmenemismuoto") (täkjiif). Niitä ei saa myöskään tulkita tavalla, joka on ristiriidassa Koraanin, Sunnan ja oikeamielisten seuraajien ymmärtämän tulkinnan kanssa (tä‘wiil).

Allah on erossa luoduistaan ja luodut ovat erossa Hänestä. Kuitenkin Allah, Ylhäinen, on luotujensa kanssa Hänen Tietoisuutensa kautta, missä luodut sitten ovatkaan, ja Hän tietää mitä he tekevät. Se, että Allah on luotujensa kanssa, ei tarkoita, että Hän on pieninä palasina. Esimerkiksi kuu on taivaassa, mutta silti se seuraa niin matkaajaa kuin muitakin, missä he sitten sattuvat olemaan. Allah katsoo luotujaan Valtaistuimeltaan käsin.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja nousi sitten Valtaistuimensa päälle (tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen). Hän tietää, mikä menee maan sisään ja mikä tulee sieltä ulos, mitä laskeutuu taivaasta ja mitä nousee sinne. Hän on teidän kanssanne (Hänen Tietoisuutensa kautta) missä olettekin. Allah näkee kaiken, mitä te teette." (Koraani 57:4)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Totisesti te käännytte Yhden puoleen, joka kuulee ja joka on (teitä) lähellä; ja Hän on teidän kanssanne (Tietoisuutensa kautta)." (Muslim)

Kaikki Allahin ominaisuudet kuuluvat olennaisesti yhteen Hänen ykseytensä kanssa. Hän, joka uskoo Allahin olevan Valtaistuimensa päällä ja erossa luoduistaan, uskoo myös muihin Allahin ominaisuuksiin, sekä siihen, että taivaat ja maa alistuvat Hänen tahtoonsa, ja että Hän on maailmojen Suuri Herra (Rabb). Allah tekee mitä haluaa ja hallitsee omien toiveidensa mukaan.

Allahin Ylevyyden tunnustaminen on synnynnäistä kaikille luoduille, mutta jotkut lahkot ovat vääntäneet sen ja sen todisteet omia tarkoitusperiään sopiviksi. Allahin Ylevyyden kieltäminen on yksi harhaoppien perusajatuksista. Äl-gähmijjä-lahko edistää tätä harhaoppia. He kieltävät sen, että Allah on Valtaistuimensa yläpuolella, ja väittävät, että Hän on kaikkialla. Tämä lahko seuraa Jahm ibn Safwania.

Allahin Ylevyyden kieltäminen johtaa sen ominaisuuden kieltämiseen, että Allah nousi Valtaistuimensa päälle. Yhdenkään Allahin ominaisuuden kieltäminen on ristiriidassa niiden Koraanin jakeiden kanssa, jotka vahvistavat Allahin nimet ja ominaisuudet.

Allahin jumalalliset ominaisuudet ovat olennainen osa Hänen Olemustaan. Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä (muslimit, jotka pitävät kiinni Sunnasta ja yhdistyvät sen seuraamisessa) uskovat ja tunnustavat kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet ilman niiden tarkoituksen muuttamista. He hyväksyvät ne kirjaimellisesti ilman kysymystä "miten?". Heidän mukaansa niiden kieltäminen on selvää epäuskoa ja harhaoppisuutta.

Tämä ykseyden luokka sisältää myös uskon siihen, ettei Allahilla ole vertaista, ja että Hän on Kuuleva, Näkevä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

Tämä Koraanin jae vahvistaa Allahin kuulemisen ja näkemisen ominaisuudet ilman samankaltaisuutta luotujen kanssa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Sitä, jonka olen luonut molemmilla käsilläni…" (Koraani 38:75)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Allahin käsi on heidän kättensä päällä…" (Koraani 48:10)

'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) kertoi: "Juutalainen rabbi tuli Allahin lähettilään (SAAS) luokse ja sanoi: 'Oi Muhammad! Me opimme, että Allah laittaa kaikki taivaat yhteen sormeen, maat yhteen sormeen, puut yhteen sormeen, ja kaikki muut luodut yhteen sormeen. Sitten Hän sanoo: 'Minä olen Kuningas.'' Sen johdosta Profeetta (SAAS) hymyili niin, että hänen poskihampaansa näkyivät, ja se oli vahvistus rabbin sanoille. Sitten Allahin lähettiläs lausui (merkityksen selitys): "Eivät he antaneet Allahille oikeaa mittaa, joka Hänelle kuuluu. Ylösnousemuksen päivänä koko maa mahtuu Hänen kämmeneensä, ja taivaat ovat käärittynä Hänen oikeaan käteensä. Ylistetty on Hän, ja Korkea on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi Hänelle!" (Koraani 39:67)" (Al-Bukhari)

Tämä vahvistaa, että Allahilla on kaksi kättä, mutta niillä ei ole samankaltaisuutta luotujen olentojen käsien kanssa.

Anas (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ihmisiä heitetään (Helvetin) Tuleen ja se tulee sanomaan (merkityksen selitys): 'Onko yhtään lisää (tulijoita)?' (Koraani 50:30), kunnes Allah laittaa jalkansa sen päälle ja se tulee sanomaan: 'Qati! Qati! (Riittää! Riittää!)'" (Al-Bukhari)

Vaikka Allahilla onkin jalka ja jalkaterä, niillä ei ole samankaltaisuutta luotujen olentojen jalkojen tai jalkaterien kanssa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Herrasi kasvot täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa tulevat säilymään ikuisesti." (Koraani 55:27)

Mutta Allahin kasvot eivät ole samankaltaiset luotujen olentojen kasvojen kanssa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten odota siis kärsivällisesti (oi Muhammad (SAAS)) Herrasi ratkaisua, sillä totisesti sinä olet Meidän silmiemme alla…" (Koraani 52:48)

Allahin silmät eivät ole samankaltaiset luotujen olentojen silmien kanssa.

Nämä kolme ykseyden näkökohtaa sisältyvät lää iläähä illä Allah (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah) merkitykseen. Tämä on kaikkien aidosti uskovien oikea usko, ja se oli kaikkien Allahin lähettiläiden usko Nooasta (AS), Abrahamiin (AS), Moosekseen (AS) ja Jeesukseen (AS) ja aina viimeiseen profeettaan Muhammadiin (SAAS) saakka.

On myös erittäin tärkeä seurata Allahin lähettilään (SAAS) esimerkkiä. Tämä on osa Allahin palvomisen ykseyttä (täuhiid-ul-uluuhijjä). Tämä sisältyy "Todistan, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs" merkitykseen ja se tarkoittaa, että "kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla seuratuksi Allahin jälkeen kuin Allahin lähettiläällä (SAAS)".

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi. Allah, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." (Koraani 112)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle