Suuran äl-Ikhlaas (112) selitys

Tämä suura, äl-Ikhlaas ("puhtauden suura"), on arvoltaan kolmannes Koraanista. Ykseyden (täuhiid) käsite on selitetty kyseessä olevassa suurassa erottamalla ja puhdistamalla se shirkistä (kumppanien liittäminen Allahille, Kaikkivaltiaalle, monijumalaisuuus ja epäjumalankuvien palvonta).

Perimätiedosta Ubay ibn Ka'b (RAA) kertomana: "Pakanalliset epäjumalan palvojat kysyivät Profeetalta (SAAS): 'Oi Muhammad! Kerro meille sinun Jumalasi sukupuu.' Vastauksena tähän Allah ilmoitti tämän suuran (äl-Ikhlaas)." (Imaami Ahmad)

Vahvojen ähäädiithien todistamana tämä suura on arvoltaan kolmannes Koraanista.

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi: "Mies kuuli toisen miehen lausuvan: 'Sano: Hän, Allah, on Yksi.' (112:1). Tämä lausui sitä toistuvasti. Kun aamu tuli, hän meni Profeetan (SAAS) luokse ja ilmoitti hänelle siitä, kuin hän ei olisi pitänyt tuon suuran lausumista yksinään riittävänä. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Kautta Hänen, jonka Kädessä minun sieluni on, se on arvoltaan kolmannes Koraanista.'" (Al-Bukhari)

Ibn 'Abbaas (RAA) on sanonut, että Koraani koostuu kolmesta perustarkoituksesta:

    Ensimmäinen osa koostuu käskyistä ja kielloista, jotka sisältävät käytännön tavat. Nämä muodostavat oikeustieteen (fiqh) ja etiikan.

    Toinen osa sisältää kertomukset profeetoista sekä lähettiläistä ja heidän yhteisöistään, sekä rangaistuksista ja tuhosta, jotka kohtasivat niitä, jotka vastustivat ja kielsivät Allahin lähettiläät. Tämä osa sisältää myös tietoa lupauksista, palkinnoista, varoituksista ja tuhosta.

    Kolmas osa sisältää tiedon Allahin ykseydestä ja siinä on niiden asioiden kuvaus, jotka kuuluvat Kaikkivaltiaan nimiin ja ominaisuuksiin. Niihin uskominen on pakollista jokaiselle Allahin palvelijalle. Tällä kohdalla on etusija näiden kohtien joukossa.

Kyseessä oleva suura sisältää kolmannen kohdan ja sen yleisen kuvauksen. Siksi on oikeutettua sanoa, että tämä suura on arvoltaan kolmannes Koraanista.

Miten tämä suura sisältää monipuolisesti ykseyden ja sen periaatteiden tiedon, jotka muodostavat Kaikkivaltiaaseen uskomisen ytimen? Allahin komento (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi." kieltää kumppanuuden Hänen kanssaan kaikin tavoin, koski se sitten Hänen olemustaan, ominaisuuksiaan tai Hänen tekojaan. Se myös osoittaa Allahin erilaisuuden Hänen täydellisyydessään, suurenmoisuudessaan ja majesteettisuudessaan. Sanaa "Ähäd" ei käytetä vahvistuksena kenellekään muulle kuin Allahille, koska se on kuvaavampi kuin sana "wäähid" (yksi). (Tämä jae sisältää kaikki kolme ykseyden osaa.)

Ibn 'Abbaasin (RAA) selitys (täfsiir) jakeelle (merkityksen selitys), "Allah-us-Samäd (Allah, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat).": "Päällikkö, joka on paras ylevyydessään. Kunnioitettava, joka on paras kunnioitettavuudessaan. Voimakas, joka on paras voimakkuudessaan. Suvaitseva, joka on paras suvaitsevaisuudessaan. Kaikkitietävä, joka on paras tietävyydessään. Viisas, joka on paras viisaudessaan. Hän, joka on täydellinen kaiken tyyppisessä jaloudessa ja mahtavuudessa. Hän on ainoa Jumala - Kaikkein Syvimmin Kunnioitettu ja Kaikkein Voimakkain. Vain Hänellä on nämä ominaisuudet, sillä ne eivät sovi kenellekään muulle kuin Hänelle."

Samalla jakeella on myös toinen selitys: Hän, joka ei omaa minkäänlaista pelkoa. Hän, jonka ympärillä kaikki luodut pyörivät ja kenen puoleen luodut kääntyvät tarpeidensa ja tekojensa kanssa.

Ykseyden vahvistus kumoaa kaikki monijumalaisuuden muodot ja kaikki siihen verrattavissa olevat asiat. "Äs-Samäd" sanan kaikkien merkityksien vahvistaminen sisältää kaikki Hänen jalot nimensä ja kaikkein korkeimmat ominaisuutensa.

Puhtauden ykseys on seuraavissa jakeissa (merkityksen selitys): "Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." Hänestä ei ole tullut mitään ulos eikä Hän ole tullut mistään. Hänellä ei ole vertaista eikä mikään ole samankaltainen Hänen kanssaan. Tämä sama ilmaisu voidaan ymmärtää myös suuran ensimmäisestä jakeesta (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi."

Tässä suurassa on esitetty ykseys suurelta osin. Se sisältää herruuden ykseyden vahvistamisen ja ehdottoman ristiriidan kaikentyyppiselle monijumalaisuudelle. Se, että Allah on Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat, todistaa kaikki Hänen ominaisuutensa sekä osoittaa, ettei Hän voi kärsiä minkäänlaisesta viasta, sekä kumoaa isä-poika-pyhä henki-asetelman (pyhä kolminaisuusoppi), koska Hän ei tarvitse mitään eikä ketään, ja kaikki luodut tarvitsevat Häntä. Vertaisen kumoaminen sisältää samankaltaisuuden, yhteisten piirteiden omaamisen ja yhdennäköisyyden kumoamisen. Tämä suura sisältää kaikki nämä asiat ja siksi on oikeutettua sanoa sen olevan arvoltaan kolmannes Koraanista.

Tämä on aitojen ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än usko. He eivät poikkea niistä asioista, mitä profeetat ovat tuoneet. Sillä se on Oikea tie, niiden tie, joille Allah on antanut suosionsa; heihin kuuluvat profeetat, rehelliset, marttyyrit ja oikeamieliset. Kaikki, mitä Allahin profeetta (SAAS) on tuonut mukanaan, on todellista. Sitä on pakollista seurata ja siitä on kiellettyä poiketa. Sillä se on ainoa Suora (oikea) tie, jossa ei ole mutkia. Oikeita teitä on vain yksi, ja hän, joka poikkeaa siltä, harhautuu väärälle tielle, uudistuksiin ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Teille on pakollista seurata minun Sunnaani ja minulta ohjausta saaneiden kumppaneitteni (oikein johdatetut kalifit) tapaa, sitten kun minua ei ole enää. Tarttukaa siihen, ja pitäkää siitä kiinni tiukasti yhteen puristetuin hampain, ja vartioikaa itseänne uudistuksien teoilta, sillä jokainen uudistus johtaa harhaan." (At-Tirmidhi)

Kaikkein todenmukaisin ilmoitus on Allahilta, ja paras elämäntapa on Muhammadin (SAAS) tapa. Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä antavat etusijan Allahin johdatukselle ja ihmisistä Muhammadin (SAAS) johdatukselle. Tämän vuoksi heitä kutsutaan ähl-ul-Kitääb wäs-Sunnäksi (Koraanin ja Sunnan ihmiset) ja ähl-ul-gämää'äksi (ihmiset, jotka kokoontuvat).

Igmää' (konsensus) on shärii'än kolmas lähde (kaksi ensimmäistä ovat Koraani ja Sunna). Igmää' on islamilaisten oppineiden kokouksen mielipide, joka koskee elämän asioita, joihin ei ole selkeää todistetta Koraanista tai Sunnasta, joten oppineet tekevät niitä vastaavan fätwään (neuvovan päätöksen) perustuen Koraaniin ja Sunnaan.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä arvioivat kaikkia ulkoisia ja sisäisiä sanoja ja tekoja, jotka kuuluvat uskontoon, näiden kolmen edellä mainitun lähteen perusteella.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä seuraavat shärii'än periaatteita tekemällä sen, mikä on tunnustettu, ja pidättäytymällä siitä, mikä on kiellettyä. He pitävät kiinni näistä periaatteista ja uskovat pyhiinvaelluksen suorittamiseen (hägg), gihäädiin, perjantairukoukseen (gumu'ä) ja juhlarukouksiin (saläät-ul-'iid) johtajien johdolla, olivatpa nämä sitten hyviä tai huonoja; he säilyttävät kokoontumiset. He seuraavat periaatetta yhteisön kehottamisesta ja uskovat Profeetan (SAAS) ilmoitukseen. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Mu'min (uskova) on kuin tiivis rakennelma toiselle uskovalle. Rakennelman toiset osat pitävät pystyssä toisia osia." Hän liitti sormensa yhteen ja selitti asian ytimen. (Al-Bukhari)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Uskovien kesken vallitsevaa molemminpuolista rakkautta, armoa ja kiintymystä voisi kuvata ruumiilla; kun yksi elin on loukkaantunut, koko ruumis on levoton kuumeesta johtuen." (Al-Bukhari)

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä neuvovat rohkeuteen suurten onnettomuuksien ja vastoinkäymisten aikana, ja kehottavat kiitollisuuteen helppoina aikoina, sekä kehottavat hyväksymään Allahin (TWT) päätöksen. He kutsuvat ihmisiä noudattamaan parhaita tapoja, jaloa luonnetta ja moraalia, tekemään hyviä töitä ja uskomaan Profeetan (SAAS) sanoman merkitykseen. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Täydellisimmän uskon omaava uskovien keskuudessa on se, jolla on paras luonne." (At-Tirmidhi)

He kehottavat korjaamaan välit hänen kanssaan, joka katkaisee välit sinuun. Antamaan hänelle, joka kieltäytyi antamasta sinulle. Antamaan anteeksi hänelle, joka on tehnyt vääryyttä sinulle. He käskevät kohtelemaan vanhempia oikeudenmukaisesti, pitämään yhteyttä sukulaisiin, kohtelemaan naapureita, orpoja ja puutteenalaisia hyvin, ja olemaan myötätuntoinen orjille. He kieltävät ylpeyden ja omahyväisyyden sekä ihmisten oikeutetun ja epäoikeudenmukaisen kidutuksen. He opettavat korkeaa moraalia ja moittivat alhaista moraalia. Kaikissa näissä asioissa, jotka he tunnustavat ja joita he harjoittavat, he seuraavat Koraania ja Sunnaa. Heidän uskonsa on islamin uskonto, jonka Allah lähetti maailmaan profeetta Muhammadin (SAAS) kautta.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä pitävät kiinni Profeetan (SAAS) näyttämästä islamista puhtaassa muodossa ilman uudistuksia ja väärentämistä. Heidän ryhmäänsä kuuluu rehellisiä, marttyyreitä, oikeamielisiä, sekä niitä imaameja, joiden johdatuksesta muslimit ovat yksimielisiä. Kaikki edellä mainitut henkilöt kuuluvat oikeamielisiin seuraajiin (äs-säläf-us-saalih). Tämä on se menestyksellinen ryhmä, josta Profeetta (SAAS) on sanonut: "Yksi ryhmä minun yhteisöstäni (ummä) tulee aina säilymään määräävänä totuudessa; heidän vastustajansa eivät pysty koskaan vahingoittamaan sen jäseniä tai aiheuttamaan heille koettelemuksia aina Viimeisen Hetken tulemiseen saakka." (Al-Bukhari)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle