Loppusanat

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä ovat totuuden ihmisiä, jotka uskollisesti noudattavat profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen kumppaneittensa (RAA) tapaa. He noudattavat sitä sydämessään, puheessaan ja teoillaan. Nämä ovat totuuden ihmisiä, vaikka he saattavatkin olla hajaantuneet ympäri maailman. Joten jokainen, joka omistaa palvontansa vilpittömästi Allahille yksin sekä seuraa Koraania ja Sunnaa oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla, liittyy muslimien gämää'ään, josta Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) on sanonut 'Awf ibn Malikin (RAA) kertoman mukaan: "Juutalaiset jakaantuivat 71 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 70 tulee menemään Helvettiin. Nasaretilaiset jakaantuivat 72 lahkoon: 71 tulee menemään Helvettiin ja yksi tulee menemään Paratiisiin. Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, minun ummäni (yhteisöni) tulee jakautumaan 73 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 72 tulee menemään Helvettiin." Sanottiin: "Oi Allahin lähettiläs, keitä he (Paratiisin ihmiset) tulevat olemaan?" Hän vastasi: "Äl-gämää'ä." 'Awf ibn Malik on ainoa, joka on kertonut tämän hädiithin, ja sen isnääd (kertojien ketju) on hyväksyttävä. Sheikki Nasir ad-Din al-Albaani rahimähullaah luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Sahiih äl-Gäämi' äs-Saghiir. Tämän kertomuksen 'Awf ibn Malikilta ovat kertoneet myös ibn Maaja, ibn Abi 'Asim kirjassaan äs-Sunnä ja al-Laalikaa‘ee kirjassaan Shärh-us-Sunnä.

Toisessa hädiithissä Profeetta (SAAS) selitti, mitä gämää'ällä tarkoitetaan: "…Se on se, joka tulee seuraamaan sitä tietä, jota minä ja kumppanini (äs-sahääbä) seuraamme nyt." (Luotettava, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut)

Me pyydämme Allahia sisällyttämään meidät siihen ryhmään, joka tulee säilymään määräävänä totuudessa; ja pyydämme, ettei Hän muuta sydäntämme sen jälkeen, kun Hän on antanut meille johdatuksensa; ja pyydämme Häntä antamaan meille Hänen Armonsa. Hän on todellakin Antelias, ja Allah on Kaikkitietävä. Lisäksi pyydämme Allahia näyttämään meille todellisen totuuden ja auttamaan meitä seuraamaan sitä, ja osoittamaan meille mikä on väärää ja auttamaan meitä välttämään sitä, ja pyydämme Häneltä myös, ettemme olisi niiden joukossa, joista Hän, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Kun heille sanotaan: 'Seuraa, mitä Allah on lähettänyt alas.' He sanovat: 'Ei! Me seuraamme sitä, mitä näimme isiemme seuraavan.' (Tekisivätkö he sen) vaikka heidän isänsä eivät ymmärtäneet mitään eivätkä he olleet johdatettuja? Esimerkki niistä, jotka eivät usko, on kuin hän, joka huutaa (lammaslaumalle), joka ei kuule mitään, mutta huutaa ja itkee. (He ovat) kuuroja, tyhmiä ja sokeita. Joten he eivät ymmärrä." (Koraani 2:170-171)

Olkoon Allahin armo ja siunaus runsasta Muhammadille (SAAS) ja hänen perheelleen (RAA) ja hänen kumppaneilleen (RAA).


Artikkeleita muslimeille