Johdanto

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eikö ihminen näe, että Me olemme luoneet hänet nutfästä (sekoitetuista miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä - siemennesteen pisaroista). Silti katso, hän seisoo kuin avoin vastustaja. Hän esittää Meille vertauksen, ja unohtaa oman luomisensa. Hän sanoo: 'Kuka tulee antamaan näille luille elämän, sen jälkeen kun ne ovat mädäntyneet ja muuttuneet tomuksi?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Hän, joka loi ne ensimmäisen kerran, tulee antamaan elämän niille! Hän on Kaikkitietävä jokaisesta luodusta!' Hän, joka saa aikaan teille tulen vihreästä puusta, ja katso, te sytytätte sen avulla. Eikö Hän, joka loi taivaat ja maan, ole kykenevä luomaan niiden kaltaisia? Kyllä todellakin! Hän on Kaikkitietävä Korkein Luoja. Totisesti, Hänen Käskynsä, kun Hän aikoo jonkin asian, on ainoastaan, että Hän sanoo sille 'Ole' - ja se on! Joten ylistetty on Hän ja kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät Hänelle, ja jonka Käsissä on kaikkien asioiden ylin valta: ja Hänen luokseen te tulette palaamaan." (Koraani 36:77-83)

Jotkut ihmiset uskovat, että kaikki pitää pystyä todistamaan kaavoilla tai laboratoriossa, tai sitä pitää pystyä koskettelemaan käsin tai katsomaan omin silmin, muutoin sitä ei ole olemassa. Siksi nämä ihmiset eivät usko Jumalan olemassaoloon, koska he eivät voi nähdä Häntä silmillään tai koskettaa Häntä käsillään tai testata Häntä laboratoriossa.

Mutta nämä ihmiset, jotka eivät usko mihinkään, ellei sitä ole todistettu, ovatko he koskaan nähneet, miltä heidän sielunsa näyttää? Kuinka he sitten voivat tietää olevansa elossa? Viisas ihminen saattaisi vastata, että tekoni ja toimeni sekä olemassaoloni ovat riittävä todiste siitä, että olen elävä.

Sen sijaan meidän ei tarvitse nähdä Luojaamme, että uskoisimme Hänen olemassaoloonsa. Hänen tunnusmerkkinsä ovat aivan riittävä todiste meille Hänen olemassaolostaan.

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti taivaissa ja maassa on merkkejä uskoville. Teidän luomisessanne ja niissä liikkuvissa (elävissä) luoduissa, jotka Hän sirotteli (läpi maan), on tunnusmerkkejä ihmisille, joilla on varma usko. Yön ja päivän vaihtelu, ja ylläpito (sade), jonka Allah lähettää alas taivaasta, ja jonka avulla maa herää eloon kuolemansa jälkeen, ja tuulten ympäri kääntyminen (joskus itää tai pohjoista kohti, joskus etelää tai länttä kohti, joskus tuoden hyvän uutisen sateesta ja toisinaan tuoden kärsimyksen), ovat merkkejä ihmisille, jotka ymmärtävät. Nämä ovat Allahin ääjäät (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, ilmoitukset), jotka Me lausumme sinulle (oi Muhammad (SAAS)) totuudessa. Mihin puheeseen he sitten uskoisivat Allahin ja Hänen ääjäätinsä jälkeen?" (Koraani 45:3-6)

Se, että jotkut ihmiset palvovat Saatanaa, Buddhaa, Jeesusta, aurinkoa tai rottia, ei kumoa Jumalan olemassaoloa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Voi ihmiskunnalle! Heille ei koskaan tullut lähettilästä, ilman että heillä oli tapana pilkata häntä. Eivätkö he näe kuinka monta sukupolvista Me olemme tuhonneet ennen heitä? Totisesti he eivät tule palaamaan heidän luokseen. Varmasti kaikki – jokainen heistä tullaan tuomaan Meidän eteemme. Kuolleessa maassa on merkki heille. Me annamme sille elämän ja Me tuomme siitä esiin viljaa, jotta he voisivat syödä siitä. Me olemme tehneet sinne taatelipalmujen ja rypäleiden puutarhoja, ja Me olemme saaneet vesilähteet virtaamaan vuolaasti esiin siinä. Niin että he voisivat syödä hedelmistä siitä – eivätkä heidän kätensä tehneet sitä. Eivätkö he sitten anna kiitosta? Ylistys olkoon Hänelle, joka on luonut kaiken sen parit, mitä maa tuottaa, samoin kuin heidän oman (ihmis-) lajinsa (mies- ja naispuolisen), ja sen mitä he eivät tunne. Yössä on heille merkki. Me vedämme siitä päivän, ja katso he ovat pimeydessä. Aurinko kulkee määrätyllä radallaan (asetetun) ajanjakson. Se on Mahtavan, Kaikkitietävän Säädös. Kuulle Me olemme mitanneet sen asemat (joita se kulkee) kunnes se tulee takaisin kuin vanha, kuivunut, käyristynyt taatelin varsi. Ei auringon sovi tavoittaa kuuta, eikä yön sovi ohittaa päivää. Ne kaikki liikkuvat, jokainen omalla radallaan. Ääjä (merkki) heille on, että Me kannoimme heidän jälkeläisensä [Nuuhin (Nooan)] lastatussa laivassa. Me olemme luoneet heille niiden kaltaisia, joilla he matkustavat. Jos Me tahdomme, Me tulemme hukuttamaan heidät, eikä heille tule olemaan huutoa (tai auttajaa, joka kuulisi heidän avunhuutonsa), eikä heitä tulla pelastamaan. Ellei se ole armo Meiltä ja nautinto hetkeksi. Kun heille sanotaan: 'Varokaa sitä, mikä on edessänne (maalliset kärsimykset), ja sitä, mikä on teidän takananne (kärsimykset Tuonpuoleisessa), jotta saisitte Armon (jos uskotte Allahin uskontoon – islamilaiseen yksijumalaisuuteen, ja vältätte monijumalaisuutta, ja tottelette Allahia oikeamielisin teoin). Eikä heidän Herraltaan koskaan tullut heille ääjää ääjäätien (todisteiden, merkkien, jakeiden, opetusten, tunnusmerkkien, ilmoitusten) joukosta, paitsi että he kääntyivät pois siitä." (Koraani 36:30-46)


Seuraavalle sivulle