Ihminen itsessään on riittävä todiste Jumalan olemassaolosta

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Maan päällä on tunnusmerkkejä niille, joilla on usko varmuudessa, ja niin myös teissä itsessänne. Ettekö sitten näe?" (Koraani 51:20-21)

Allah (SWT) ilmoittaa meille Koraanissa ihmisen luomisen vaiheet. Joten jos ihminen pysähtyy ihailemaan omaa ruumistaan, hän tulee huomaamaan, että pelkästään hänen ruumiinsa on riittävä todiste siitä, että Allah on ainoa, joka on palvonnan arvoinen ja että Muhammad (SAAS) on ainoa ihminen, jota tulee seurata. Lisäksi ihmisen tulisi olla kiitollinen siitä, mitä hän on saanut lahjaksi Luojaltaan.

Seuraavassa on katkelma kirjasta "A Brief illustrated guide to understanding Islam" (Pieni kuvitettu opas islamin ymmärtämiseen), joka osoittaa, että yli 1400 vuotta sitten Koraanissa kuvatut ihmisen alkion kehitysvaiheet ovat sopusoinnussa nykytieteen löydöksien kanssa.

[Allah puhuu Koraanissa ihmisen alkionkehityksen vaiheista:

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me loimme ihmisen (Aadamin) poimitusta savesta (vedestä ja maasta). Sen jälkeen Me teimme hänet (Aadamin jälkeläiset) nutfänä (miehen ja naisen sekoitetuista seksuaalisista eritteistä ja sijoitimme sen) turvalliseen sijoituspaikkaan (naisen kohtuun). Sitten Me teimme nutfästä hyytymän ('äläqa, palan paksua hyytynyttä verta), sitten teimme hyytymästä pienen lihanpalasen (mudgha), sitten teimme tuosta pienestä lihanpalasesta luita, sitten Me puimme luut lihalla, ja sitten Me toimme sen esiin toisena luotuna. Joten siunattu on Allah, Paras Luojista." (Koraani 23:12-14)

Kirjaimellisesti arabiankielisellä sanalla "'äläqa" on kolme merkitystä: 1. juotikas, 2. riippuva asia ja 3. verihyytymä.

Jos juotikasta verrataan alkioon 'äläqa–vaiheessa, voimme huomata näiden kahden välillä samankaltaisuutta, kuten voimme nähdä kuvasta 1. Lisäksi alkio saa ravintonsa tässä vaiheessa äidin verestä, samankaltaisesti kuin juotikas, joka käyttää ravinnokseen toisten verta.


Kuva 1. Piirrokset, jotka kuvaavat juotikkaan ja ihmisen alkion ulkonäön samankaltaisuutta 'äläqa–vaiheessa.
(Juotikkaan piirros on kirjasta Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Moore ja muut, s. 37, muunneltu kirjan Integrated Principles of Zoology, Hickman ja muut, kuvasta. Alkion piirros on kirjasta The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s. 73.)

'Äläqa–sanan toinen merkitys on "riippuva asia". Voimme nähdä kuvissa 2 ja 3, kuinka tässä ('äläqa) kehityksen vaiheessa oleva alkio riippuu äidin kohdussa.


Kuva 2. Tästä kaaviosta voimme nähdä, kuinka alkio riippuu äidin kohdussa 'äläqa–vaiheessa.
(The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s. 66.)

Kuva 3. Tässä mikrovalokuvassa voimme nähdä alkion (merkitty B:llä) riippumisen äidin kohdussa 'äläqa–vaiheessa (noin 15 päivän ikäisenä). Alkion todellinen koko on noin 0,6 mm.
(The Developing Human, Moore, 3. painos, s. 66, kirjasta Histology, Leeson ja Leeson.)Kolmas 'äläqa–sanan merkitys on "verihyytymä". Alkion ulkoinen muoto ja sen pussit tässä kehityksen ('äläqa) vaiheessa, ovat samanlaiset kuin verihyytymällä. Tämä johtuu siitä, että alkiossa on tässä kehitysvaiheessa verrattain suuria verimääriä (katso kuva 4). Lisäksi veri ei kierrä alkiossa vielä tässä kehitysvaiheessa, vaan se alkaa kiertää vasta kolmannen viikon lopulla. Täten alkio on kuin verihyytymä tässä vaiheessa.


Kuva 4. Kaavio alkion alkeellisesta sydän- ja verisuonijärjestelmästä 'äläqa–vaiheessa. Alkion ulkoinen muoto ja sen pussit ovat samankaltaisia verihyytymän kanssa, mikä johtuu alkiossa olevista suhteellisen suurista verimääristä.
(The Developing Human, Moore, 5. painos, s. 65.)Näin ollen sanan 'äläqa kolme eri merkitystä vastaavat täsmällisesti alkion kuvausta tässä kehitysvaiheessa.

Tässä jakeessa on seuraavaksi mainittu mudgha–vaihe. Arabiankielinen sana "mudgha" tarkoittaa "pureskellun aineen kaltainen". Jos joku ottaisi purukumin palan ja pureskelisi sitä suussaan ja sitten vertaisi sitä alkioon, joka on tässä kehitysvaiheessa (mudgha), voitaisiin tulla johtopäätökseen, että alkiolla on tässä kehitysvaiheessa (mudgha) pureskellun aineen kaltainen ulkonäkö. Tämä johtuu siitä, että alkion selässä olevat alkujaokkeet jotakuinkin muistuttavat pureskellun aineen hampaanjälkiä (katso kuvia 5 ja 6).


Kuva 5. Valokuva alkiosta mudgha–vaiheessa (noin 28 päivän ikäisenä). Alkiolla on tässä kehitysvaiheessa pureskellun aineen kaltainen ulkonäkö, koska alkion selässä olevat alkujaokkeet jotakuinkin muistuttavat pureskellun aineen hampaanjälkiä. Alkion todellinen koko on 4 mm.
(The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s.82, professori Hideo Nishimuralta, Kioton yliopisto, Kioto, Japani.)

Kuva 6. Kun verrataan alkion ulkonäköä mudgha–vaiheessa purukumin palaan, jota on pureskeltu, voimme huomata näiden kahden välillä samankaltaisuutta.

A) Piirros alkiosta mudgha–vaiheessa. Tässä voimme nähdä alkion selässä olevat alkujaokkeet, jotka muistuttavat hampaanjälkiä.
(The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s.79.)

B) Valokuva pureskellusta purukumin palasta.Kuinka Muhammad (SAAS) olisi mitenkään voinut tietää kaiken tämän 1400 vuotta sitten, kun tiedemiehet ovat vasta äskettäin saaneet tämän selville käyttäen kehittyneitä laitteita ja voimakkaita mikroskooppeja, joita ei ollut olemassa tuohon aikaan? Hamm ja Leeuwenhoek olivat ensimmäisiä tiedemiehiä, jotka vuonna 1667 (yli 1000 vuotta Muhammadin (SAAS) jälkeen) tekivät havaintoja ihmisen siittiösoluista (spermatozoa) käyttäen parannettua mikroskooppia. He luulivat virheellisesti, että siittiösolu sisälsi ennalta muodostuneen ihmisen pienoiskoossa, joka kasvoi, kun se sijoitettiin naisen sukupuolielimiin.

Professori Keith L. Moore on yksi maailman kaikkein etevimpiä tiedemiehiä anatomian ja alkionkehityksen alueilla, ja hän on kirjoittanut kirjan "The Developing Human" (Kehittyvä ihminen), joka on käännetty kahdeksalle eri kielelle. Se on tieteellinen teos ja erityinen komitea valitsi sen parhaaksi yhden henkilön kirjoittamaksi kirjaksi Yhdysvalloissa. Tohtori Keith L. Moore on anatomian ja solubiologian professori Toronton yliopistossa, Torontossa, Kanadassa. Siellä hän oli perustieteiden apulaisdekaani lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja kahdeksan vuoden ajan hän oli anatomian laitoksen johtaja. Vuonna 1984 hän sai kaikkein arvostetuimman palkinnon, J.C.B. Grant palkinnon, jonka Canadian Association of Anatomists (Kanadan Anatomien yhdistys) jakaa anatomian alalla Kanadassa. Hän on johtanut useita kansainvälisiä yhdistyksiä, kuten Canadian and American Association of Anatomists (Kanadan ja Amerikan Anatomien yhdistys) ja Council of the Union of Biological Sciences (Biologisten tieteiden liiton neuvosto).

Vuonna 1981 Saudi Arabiassa Dammamissa pidetyssä seitsemännessä lääketieteellisessä konferenssissa professori Moore sanoi: "Minulle on ollut suuri ilo auttaa Koraanissa esiintyvien ihmisen kehitystä käsittelevien lausuntojen selvittämisessä. Minulle on selvää, että näiden lausuntojen on täytynyt tulla Muhammadille Jumalalta, koska melkein kaikki tämä tieto on selvitetty vasta monia vuosisatoja myöhemmin. Tämä todistaa minulle, että Muhammadin on täytynyt olla Jumalan lähettiläs."

Niinpä professori Moorelta kysyttiin seuraava kysymys: "Tarkoittaako tämä sitä, että uskotte Koraanin olevan Jumalan sanaa?" Hän vastasi: "Minulla ei ole mitään vaikeutta uskoa tätä."

Yhden konferenssin aikana professori Moore lausui: "--Koska ihmisen alkion kehitys on monimutkainen johtuen jatkuvasta muutoksen prosessista kehityksen aikana, on esitetty että luokitukselle voitaisiin kehittää uusi järjestelmä käyttäen termejä, jotka mainitaan Koraanissa ja Sunnassa (mitä Muhammad (SAAS) sanoi, teki tai hyväksyi muiden teoista). Esitetty järjestelmä on yksinkertainen, monipuolinen ja yhdenmukainen nykyisen alkionkehityksen tiedon kanssa. Koraanin ja ähäädiithien (luotettavasti välitetyt profeetta Muhammadin (SAAS) kumppaneiden kertomukset siitä, mitä hän sanoi, teki tai hyväksyi muiden teoista) perinpohjaiset tutkimukset viimeisen neljän vuoden aikana ovat paljastaneet järjestelmän ihmisen alkioiden luokitteluun, joka on hämmästyttävä, sillä se tallennettiin 600-luvulla jKr. Vaikkakin Aristoteles, alkionkehityksen tieteenhaaran kehittäjä, oivalsi 300-luvulla eKr. kananmunia koskevassa tutkimuksessaan, että kanan alkiot kehittyivät vaiheittain, hän ei antanut mitään yksityiskohtia näistä vaiheista. Alkionkehityksen historiasta tiedetään se, ettei ihmisen alkioiden vaiheista ja luokituksesta tiedetty paljon ennen 1900-lukua. Tästä syystä ihmisen alkion kuvaus Koraanissa ei voi perustua tieteelliseen tietoon 600-luvulla. Ainoa järkevä johtopäätös on: Jumala ilmoitti nämä kuvaukset Muhammadille. Hän ei olisi voinut tietää sellaisia yksityiskohtia, koska hän oli luku- ja kirjoitustaidoton mies, jolla ei ollut minkäänlaista tieteellistä koulutusta."]

Eikö ihmisille riitä ehdottomaksi todisteeksi heidän oma elimistönsä kaikkine elimineen ja raajoineen, sekä sen voima ja kaikki ne ominaisuudet, joita se sisältää (lihakset, luut, verisuonet, hermot ja niin edelleen), jotta he uskoisivat Jumalaan. Kaikki tämä on saanut alkunsa sekoitetuista miehen ja naisen seksualisista eritteistä - siemennesteen pisaroista! Jos ihminen haluaa olla oikeudenmukainen Luojalleen, hänelle on riittävää ajatella omaa luomistaan!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ole kirottu (epäuskova) ihminen! Kuinka kiittämätön hän on! Mistä asiasta Hän loi hänet? Nutfästä (sekoitetuista miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä - siemennesteen pisaroista) Hän loi hänet ja sitten laittoi hänet oikeaan mittasuhteeseen. Sitten Hän tekee Tien helpoksi hänelle. Sitten Hän aiheuttaa hänen kuolemansa ja laittaa hänet hautaansa. Sitten kun se on Hänen Tahtonsa, Hän tulee herättämään hänet henkiin (jälleen). Ei, mutta (ihminen) ei ole tehnyt mitä Hän määräsi hänelle. Sitten anna ihmisen katsoa ruokaansa. Me vuodatamme vettä esiin yltäkylläisesti. Maan Me jaamme halkeamiin. Siinä Me aiheutamme viljan kasvaa, ja rypäleiden ja apilakasvien (vihreän rehun karjalle), ja oliivien ja taatelipalmujen, ja puutarhojen, jotka ovat tiheitä monista puista, ja hedelmistä ja yrteistä. (Ollakseen) teille ja karjallenne ravinnoksi ja hyödyksi." (Koraani 80:17-32)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi ihminen! Mikä on tehnyt sinut piittaamattomaksi Herraasi, Anteliasta, kohtaan? Joka loi sinut, muovasi sinut täydellisesti, ja antoi sinulle oikean mittasuhteen. Hän laittoi sinut mihin tahansa muotoon minkä Hän tahtoi. Ei! Mutta te kiellätte äd-Diinin (Palkkion päivän). Mutta totisesti teidän päällänne (on nimettyjä enkeleitä, jotka ovat vastuussa ihmiskunnasta) vahtimassa teitä, kiraamän (kunnioitettava) käätibiin, jotka kirjoittavat ylös (teidän tekonne), he tietävät kaiken mitä te teette. Totisesti, äbraar (hurskaat ja oikeamieliset) tulevat olemaan Ilossa (Paratiisissa); ja totisesti, fuggäär (ilkeät, epäuskovat, monijumalaiset, syntiset ja pahantekijät) tulevat olemaan liekehtivässä Tulessa (Helvetissä), sinne he tulevat menemään sisään ja maistamaan sen palavaa liekkiä Palkkion päivänä, eivätkä he (äl-fuggäär) tule olemaan poissa sieltä. Mikä saa teidät tietämään, mikä Palkkion päivä on? Jälleen, mikä saa teidät tietämään, mikä Palkkion päivä on? (Se tulee olemaan) Päivä, jolloin kenelläkään ei tule olemaan voimaa (tehdä) mitään toisen hyväksi, ja Päätös, tuo Päivä, tulee olemaan (täysin) Allahin." (Koraani 82:6-19)

Anas ibn Malik (RAA) kertoi, että Allahin profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa: "Epäuskova tuodaan Ylösnousemuksen päivänä ja häneltä tullaan kysymään: 'Oletetaan, että sinulla olisi niin paljon kultaa, että voisit täyttää maan sillä, antaisitko sen lunnaaksi itsestäsi?' Hän tulee vastaamaan: 'Kyllä.' Sitten hänelle tullaan sanomaan: 'Sinulta pyydettiin jotain, mikä on helpompaa kuin tuo (ettet liittäisi ketään Allahille palvonnassa eli että ottaisit vastaan islamin, mutta sinä kieltäydyit).'" (Al-Bukhari)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle