Usko Allahiin

Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen on maininnut erittäin hyvän puheen kirjassaan "Shärh usool äl-Iimään", Explaining the fundamentals of faith (Uskon perusteiden selittäminen). Tämä puhe on hyödyllinen ja sopii hyvin artikkelimme aihepiiriin. Auttakoon Allah sillä niin muslimeja kuin ei-muslimejakin.

[Usko Allahin olemassaoloon:

Allahin olemassaolon todisteet perustuvat:

 1. fitraan
 2. järkeilyyn
 3. shärii'ään (Koraani ja Sunna)
 4. hissiin (siihen, mikä on aistein havaittavaa)


1. Se, mikä on ominaista fitran todisteelle:

Jokainen luotu on luotu tilaan, jossa hän uskoo Luojaansa, ilman että hän on ajatellut sitä edeltä tai että häntä on opetettu siitä. Ketään ei saada luopumaan siitä, minkä hänen fitransa edellyttää (eli usko Allahiin), paitsi henkilö, jonka sydän on altistettu sille, mikä kääntää sen pois sen (luonnollisesta) fitrasta, kuten Profeetta (SAAS) selitti kun hän sanoi: "Jokainen lapsi syntyy fitran tilassa, mutta hänen vanhempansa tekevät hänestä juutalaisen tai nasaretilaisen." (Al-Bukhari)


2. Järkeilyn todiste:

Kaikilla luoduilla, niin ensimmäisillä kuin heitä seuranneillakin, tulee olla Luoja, joka sai heidät olemaan, koska he eivät voi syntyä itsestään eivätkä he olisi voineet syntyä sattuman vuoksi! Luodut eivät olisi voineet syntyä itsestään, koska mikään asia tai olento ei luo itseään – koska ennen kuin se oli olemassa, se ei ollut mitään - joten kuinka se voisi olla Luoja? Se ei myöskään voi syntyä vahingossa, koska jokainen tapaus (uutuus ja muu vastaava) tarvitsee tekijän. Myös seikka, että sen olemassaolo on sellaisessa ilmiömäisessä järjestyksessä ja yhtenäisessä koordinaatiossa, ja syyt ja seuraukset samoin kuin luodut toistensa kanssa ovat johdonmukaisessa yhteydessä, tekee täysin mahdottomaksi seikan, että sen olemassaolo olisi sattumanvaraista. Tosiasiassa mikään, jonka oletetaan syntyneen sattuman kautta, ei seuraa järjestäytynyttä kaavaa olemassaolonsa alussa. Joten kuinka se voisi pysyä järjestyksessä hengissä pysymisensä ja kehityksensä aikana?

Joten jos on mahdotonta, että luodut olisivat synnyttäneet oman olemassaolonsa samoin kuin se, että ne olisivat syntyneet sattuman kautta, silloin on ilmiselvää, että niillä täytyy olla Luoja ja Hän on Allah, maailmojen Rabb (Herra).

Allah tä'äälää on ilmoittanut edellä mainitun järkevän ja ratkaisevan todisteen Koraanissa sanoen (merkityksen selitys): "Tyhjäkö heidät on luonut? Vai olivatko he omia luojiaan?" (Koraani 52:35)

Tämä jae tarkoittaa, ettei heitä luotu ilman Luojaa, eivätkä he luoneet itse itseään. Täten on selvää, että heidän Luojansa on Allah tä'äälää. Tämä on syy siihen, kun Jubair ibn Mut'im (RAA) kuuli Allahin lähettilään (SAAS) lausuvan suurat-ut-Tooria, ja kun hän (SAAS) pääsi jakeeseen (merkityksen selitys): "Tyhjäkö heidät on luonut? Vai olivatko he omia luojiaan? Vai loivatko he taivaat ja maan? Ei, mutta heillä ei ole vahvaa uskoa. Tai onko heillä Herrasi aarteet? Vai ovatko he tyranneja, joilla on valta tehdä kuten he haluavat?" (Koraani 52:35-37), Jubair, joka oli silloin mushrik (monijumalainen), kommentoi: "Sydämeni oli lähdössä lentoon (kuullessani tämän vahvan todisteen)." (Al-Bukhari) ja toisessa erillisessä kertomuksessa hän sanoi: "Se oli aika, jolloin iimään (usko) asettui sydämeeni ensimmäistä kertaa." (Al-Bukhari)

Antakaamme vertaus, joka selventää asiaa. Jos joku kertoisi sinulle mahtavasta palatsista, jota puutarhat ympäröivät, joiden välissä joet virtaavat, ja joka on täysin kalustettu ylellisin huonekaluin, koristeltu kaikenlaisin koristein niin tavallisin kuin ylellisinkin, ja sitten hän sanoisi sinulle: "Tämä palatsi kaikessa täydellisyydessään on muodostunut itsestään, tai se muodostui sattuman kautta ilman tekijää!" Välittömästi kieltäisit ja hylkäisit hänen sanontansa ja pitäisit hänen puhettaan naurettavana. Kun pidät tämän mielessä, onko siis mahdollista, että tämä maailmankaikkeus, jossa on laaja maa, taivaat, planeetat, olosuhteet sekä ihmeellinen ja suurenmoinen järjestys, olisi voinut syntyä itsestään? Tai että se syntyi ilman Luojaa?


3. Shärii'än (islamilaiset tekstit ja säännökset Koraanissa ja Sunnassa) todiste Allahin olemassaololle:

Shärii'ä on todiste Allahin olemassaolosta, koska kaikki ilmoitetut kirjoitukset ilmoittavat sen. Lait, jotka on kohdistettu luotujen hyvinvoinnille ja joita näissä kirjoituksissa on, muodostavat todisteen, että ne tulivat Kaikkiviisaalta Herralta, joka tietää luotujensa hyvinvoinnin ja edun. Kirjoituksissa olevat tiedot maailmankaikkeudesta, joiden ilmaisu todistaa kirjoitusten totuudellisuuden, on todiste, että ne tulivat Herralta, joka on kykenevä saamaan aikaan kaiken, mistä Hän on jo ilmoittanut.


4. "Fyysiset" todisteet Allahin olemassaololle koostuvat kahdesta näkökohdasta:

 1. Me kuulemme ja todistamme Allahin vastauksen niiden kutsuun, jotka pyytävät nöyrästi ja jotka ovat ahdingossa ja suruissaan. Tämä muodostaa kiistattoman todisteen Allahin tä'äälää olemassaolosta. Hän, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) Nuuh (Nooa), kun hän huusi apua (Meiltä) ennen muinoin. Me vastasimme hänen avunhuutoonsa ja pelastimme hänet ja hänen perheensä suurelta vaaralta." (Koraani 21:76)

  Hän, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "(Muista) kun te pyysitte apua Herraltanne ja Hän vastasi teille…" (Koraani 8:9)

  Anas ibn Malik (RAA) sanoi: "Kerran Profeetan (SAAS) elinaikana ihmisiä koetteli kuivuus. Kun Profeetta (SAAS) oli antamassa khotbää (uskonnollista puhetta) eräänä perjantaina, beduiini nousi ylös ja sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs! Meidän omaisuutemme tuhoutuu ja lapsemme ovat nälkäisiä; pyydä Allahilta (sadetta).' Joten Profeetta (SAAS) nosti kätensä (pyysi Allahilta sadetta). Tuolla hetkellä taivaalla ei ollut pilven häivääkään. Kautta Hänen, jonka käsissä minun sieluni on, pilvet kerääntyivät kuin vuoret ja ennen kuin hän laskeutui puhujakorokkeelta, näin sateen putoavan hänen (SAAS) partaansa pitkin. Satoi sen päivän, seuraavan päivän, kolmannen päivän, neljännen päivän, aina seuraavaan perjantaihin saakka. Sama beduiini tai toinen mies nousi ja sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs! Talot ovat luhistuneet, meidän omaisuutemme ja karjamme on hukkunut; pyydä Allahilta (että Hän lopettaa sateen).' Joten Profeetta (SAAS) nosti molemmat kätensä ja sanoi: 'Oi Allah! Meistä päinvastaiseen suuntaan eikä meidän päällemme.' Joten mihin tahansa suuntaan hän osoitti käsillään, pilvet hajaantuivat ja hälvenivät pois..." (Al-Bukhari)

  Vielä nykypäivinäkin voidaan todistaa vastaus pyyntöihin, joiden pyytäjät turvautuvat vilpittömästi (ainoastaan) Allahiin ja täyttävät igääbän (Allah vastaa pyytäjän pyyntöön) vaaditut ehdot.

 2. Profeettojen tunnusmerkit, joita kutsutaan nimellä mu'gizäät (ihmeet) ja joita ihmiset joko näkevät tai joista he kuulevat. Nämä muodostavat peruuttamattoman todisteen Yhden heidät lähettäneen olemassaolosta: ja se Yksi on Allah tä'äälää. Epäilemättä nämä asiat (mu'gizäät) ovat ihmiskunnan kyvyn ulottumattomissa ja Allah ilmaisee ne auttaakseen ja tukeakseen lähettiläitään. Esimerkkinä on Moosekselle (AS) annettu tunnusmerkki, kun Allah käski hänen lyödä merta kepillään. Hän löi sitä, ja meri jakautui kahdeksitoista kuivaksi tieksi, jotka vesi, josta tuli kuin valtavia vuoria, erotti toisistaan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sitten Me ilmoitimme Muusaalle (Moosekselle) (sanoen): 'Lyö merta kepilläsi.' Ja se jakautui, ja kukin erillinen osa (siitä merivedestä) muuttui kuin valtavaksi vuoreksi." (Koraani 26:63)

  Toinen esimerkki on Jeesukselle (AS) annettu tunnusmerkki, jolla hän pystyi antamaan elämän kuolleille ja tuomaan kuolleet ulos haudoistaan Allahin Luvalla. Allah puhui hänestä sanoen (merkityksen selitys): "...Herätän kuolleet eloon Allahin Luvalla..." (Koraani 3:49)

  Allah, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "...Kun toit esiin kuolleet Minun Luvallani..." (Koraani 5:110)

  Kolmas esimerkki on Muhammadin (SAAS) tunnusmerkki, kun qoraishin heimo pyysi häntä näyttämään heille tunnusmerkin (ihmeen todistukseksi siitä, että hän on profeetta). Hän (SAAS) osoitti kuuta ja (katso!) se halkesi erilleen ja ihmiset näkivät sen. Tätä (tunnusmerkkiä) koskien Allah tä'äälää sanoo (merkityksen selitys): "Hetki on lähestynyt ja kuu on haljennut erilleen (Mekan ihmiset pyysivät Muhammadia (SAAS) näyttämään heille ihmeen, joten hän näytti heille kuun halkeamisen). Jos he näkevät tunnusmerkin, he kääntyvät pois ja sanovat: 'Tämä on jatkuvaa taikuutta.'" (Koraani 54:1-2)

  Anas (RAA) kertoi: "Mekan ihmiset pyysivät Profeettaa (SAAS) näyttämään heille tunnusmerkin (ihmeen). Joten hän näytti heille kuun halkaisun (ihmeen)." (Al-Bukhari)

  Kaikki nämä fyysiset tunnusmerkit (ihmeet), jotka Allah tä'äälää toteuttaa auttaakseen ja tukeakseen lähettiläitään, muodostavat peruuttamattoman todisteen Hänen olemassaolostaan.]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle