Miksi Allah on luonut meidät?

Allah, Ylhäinen, loi luodut, jotta ne palvoisivat Häntä, eivätkä liittäisi mitään tai ketään (kumppaniksi tai vertaiseksi) Hänelle.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin). En Minä tahdo heiltä elatusta enkä ruokaa. Totisesti Allah on Elättäjä, Voimakas, Vankka." (Koraani 51:56-58)

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi ihmiskunta, palvokaa Herraanne, joka loi teidät ja ne, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte hurskaiksi. Joka on tehnyt teille maan matoksi ja taivaan katoksi ja lähettänyt taivaasta alas veden (sateen), ja sen avulla tuonut esiin hedelmiä teille ravinnoksi. Älkää sitten asettako kumppaneita Allahille, kun kerran tiedätte." (Koraani 2:21-22)

Ihmisiä ei luotu huvin vuoksi, vaan heidät luotiin, että heitä koeteltaisiin, ja lopuksi kullekin maksetaan palkka sen mukaan, mitä he ovat ansainneet.

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Luulitteko te, että Me olimme luoneet teidät pilan päin (ilman tarkoitusta) eikä teitä tuotaisi takaisin Meidän luoksemme?" (Koraani 23:115)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Emme Me luoneet taivaita ja maata ja kaikkea niiden välissä olevaa leikillämme." (Koraani 21:16)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän on se, joka on luonut taivaat ja maan kuudessa Päivässä ja Hänen Valtaistuimensa oli veden päällä, jotta Hän voisi koetella teitä, kuka teistä on paras teoissa. Mutta jos te tulisitte sanomaan heille: 'Teidät tullaan todellakin nostamaan ylös kuoleman jälkeen', ne, jotka eivät usko, tulisivat varmasti sanomaan: 'Tämä ei ole muuta kuin päivänselvää taikuutta.'" (Koraani 11:7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joka on luonut kuoleman ja elämän, jotta Hän voisi koetella teitä, kuka teistä on paras teoissa. Hän on Mahtava, Anteeksiantava." (Koraani 67:2)

Allahin palvominen on termi, joka koostuu kaikesta siitä, mitä Allah, Ylhäinen, rakastaa ja hyväksyy näkyvistä ja piilotetuista teoista ja sanoista. Se ei ole rajoittunut ainoastaan rukoukseen, paastoon, pakolliseen almuveroon tai pyhiinvaellukseen, vaan se tarkoittaa totuudellisuutta puheessa, rehellisyyttä, sitä, että on luottamuksen arvoinen, ystävällisyyttä ja tottelevaisuutta vanhemmille, hyvien suhteiden pitämistä sukulaisiin, lupauksien täyttämistä, hyvään kehottamista ja pahasta kieltämistä, ystävällisyyttä ja hyväntekeväisyyttä naapureita ja orpoja kohtaan, ystävällisyyttä kaikkia luotuja kohtaan, olivatpa ne ihmisiä tai eläimiä, nöyrää pyyntöä…

Kun Allah (SWT) on pyytänyt luotujaan palvomaan Häntä, Hän ei ole unohtanut johdattaa heitä, vaan Hän on lähettänyt useita lähettiläitä kertomaan tavan, jolla Häntä tulee palvoa. Kaikki lähettiläät Nooasta (AS) Muhammadiin (SAAS) toivat saman ykseyden sanoman "lää iläähä illä Allah" (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah).

Allah, Ylhäinen, on sanonut Profeetalleen (Muhammadille (SAAS)) (merkityksen selitys): "Emmekä Me lähettäneet yhtään lähettilästä ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) kuin ilmoitimme hänelle (sanoen): Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Minulla (Allah), joten palvokaa Minua." (Koraani 21:25)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me olemme lähettäneet jokaisen ummän (yhteisön, kansan) keskuuteen lähettilään (julistaen): 'Palvokaa Allahia (Yksin) ja välttäkää (tai pysykää poissa) taaghooteja (kaikkia vääriä jumalolentoja, eli älkää palvoko taaghooteja Allahin rinnalla).' Sitten niistä joitakin Allah johdatti, ja toisten kohdalla eksytys oli oikeutettua. Joten kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli (totuuden) kieltäjien loppu." (Koraani 16:36)

Allah on lähettänyt kaikki lähettiläät kertomaan hyviä uutisia (Paratiisista) tottelevaisille ihmisille sekä varoituksia (Helvetin tulesta) tottelemattomille ihmisille. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Lähettiläät, jotka toivat ilosanoman ja varoituksen, niin ettei ihmisillä näiden lähettiläiden jälkeen olisi mitään veruketta Allahia vastaan. Allah on Mahtava, Viisas." (Koraani 4:165)

Ihminen on luotu palvomaan Luojaansa, mutta samalla hänelle on annettu vapaa tahto valita, haluaako hän palvoa Luojaansa tai jotain muuta. Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei uskontoon pakoteta, totisesti oikea tie on pidetty erillisenä väärästä. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut luotettavimpaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä." (Koraani 2:256)

Joku saattaa kysyä, mitä tapahtuu esimerkiksi esi-isillemme tai muille, jotka eivät saaneet islamin viestiä elinaikanaan. Lähettiläs (SAAS) on ilmoittanut meille, että Tuomiopäivänä neljänlaisia ihmisiä tullaan koettelemaan: kuuroa, mielenvikaista tai yksinkertaista henkilöä, vanhusta sekä henkilöä, jota islamin viesti ei saavuttanut. Heille tullaan sanomaan, menkää Helvettiin. Mikäli he tottelevat, he tulevat huomaamaan, että se on viileä ja turvallinen heille. Mutta jos he kieltäytyvät, heidät tullaan heittämään sinne. Allah haluaa vain koetella näiden ihmisten tottelevaisuutta, joten henkilö, joka on tottelevainen, tulee lopulta pääsemään Paratiisiin, ja tottelematon henkilö heitetään Helvettiin. Tämä kertomus on mainittu imaami Ahmadin rahimähullaah kirjassa Musnäd.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle