Voiko ihminen olla vapaa palvonnasta?

Kuvitellaan, että on olemassa mies, joka on fyysisesti ja psyykkisesti voimakas, ja hänellä on kaikkea, mitä hän tarvitsee tässä elämässä. Koska hän on itseriittoinen ja itsekäs, hän kieltää Luojansa ja hän luulee, että kaikki se, mitä hän omistaa, on hänen oman tietonsa, ahkeruutensa ja voimansa tulosta.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun vahinko kohtaa ihmistä, hän huutaa Meitä (avukseen); sitten kun Me olemme (pelastaneet hänet tuolta vahingolta ja) vaihdoimme sen Meidän suosioomme, hän sanoo: 'Vain tiedon vuoksi minä sain sen (mitä omistan).' Ei, se on vain koettelemus, mutta useimmat heistä eivät tiedä! Totisesti ne, jotka olivat ennen heitä, sanoivat sen, silti (kaikki) mitä he olivat ansainneet, ei auttanut heitä. Joten heidän ansioittensa pahat seuraukset saavuttivat heidät. Niille, jotka näistä [ihmisistä, joille sinut (Muhammad (SAAS)) on lähetetty] tekivät väärin, heidän ansioittensa pahat seuraukset (kärsimys) tulevat myös saavuttamaan heidät; eivätkä he koskaan tule olemaan kykeneviä pakenemaan." (Koraani 39:49-51)

Kuitenkin tämä sama mies on kuin sulaa vahaa hennon naisen edessä. Tämä siksi että hän pitää halujaan herranaan ja henkilö, joka voi täyttää nuo tarpeet, on hänen palvontansa kohde (vaikkei hän sitä itse tunnustaisikaan), koska mikä tahansa asia, jota kohtaan henkilö ylittää rajansa, muuttuu palvonnan kohteeksi.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oletko sinä (oi Muhammad (SAAS)) nähnyt hänet, joka on ottanut oman turhan mielitekonsa iläähikseen (jumalakseen)?" (Koraani 25:43)

Jos tämänkaltaiset ihmiset katsoisivat hieman taaksepäin, he huomaisivat, että ennen kuin heidän äitinsä tuli raskaaksi ja alkoi kantaa heitä kohdussaan, he eivät olleet olemassa. Heidän olemassaolonsa jälkeen tulee jälleen olemaan aika elämässä, jolloin he eivät ole olemassa, koska kuolema on korjannut heidät pois. Joten muille on sama, kuin jos he eivät koskaan olisi astelleet maan päällä. Ainoat asiat, jotka heistä jäävät jäljelle, ovat heidän tekonsa.

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Eikö ollutkin aika, jolloin ihminen ei ollut mitään mainitsemisen arvoista? Totisesti Me olemme luoneet ihmisen (pisaroista) sekoitettua siemennestettä (miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä) koetellaksemme häntä. Joten teimme hänestä kuulevan, näkevän. Todellakin Me näytimme hänelle tien, olkoonpa hän kiitollinen tai kiittämätön. Todellakin, uskottomille olemme valmistaneet rautaketjut, rautavaljaat ja liekehtivän Tulen." (Koraani 76:1-4)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Onko sitten hän, joka on uskova, kuten hän, joka on fääsiq (uskoton ja tottelematon Allahille)? Eivät he ole samanarvoisia. Mitä tulee niihin, jotka uskovat (Allahin ykseyteen – islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä töitä, heitä varten ovat Puutarhat (Paratiisi) huvitukseksi, sen takia, mitä heillä oli tapana tehdä. Mitä taas tulee niihin, jotka ovat fääsiqooneja (uskottomia ja tottelemattomia Allahille), heidän olinpaikkansa tulee olemaan Tuli. Aina kun he haluavat päästä sieltä pois, heidät palautetaan sinne takaisin ja heille tullaan sanomaan: 'Maistakaa Tulen kärsimystä, joka teillä oli tapana kieltää.'" (Koraani 32:18-20)

Sitten tulee aika, jolloin he tulevat seisomaan Luojansa edessä, ja millainen yllätys heitä silloin odottaakaan!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todella, olette tulleet Meidän luoksemme yksin (ilman vaurautta, kumppaneita tai mitään muuta) kuten Me loimme teidät ensimmäisen kerran. Olette jättäneet taaksenne kaiken sen, mitä Me olimme antaneet teille. Me emme näe teidän kanssanne välittäjiänne, joiden väititte olevan Allahin kumppaneita. Nyt kaikki suhteet teidän ja heidän välillä ovat katkenneet, ja kaikki, mitä teillä oli tapana väittää, on kadonnut teiltä." (Koraani 6:94)

Mikäli ihminen käyttää hieman järkeään, hän voi huomata, että tässä on aivan selvä kiertokulku, jonka jokainen voi ymmärtää:

Aika, jolloin henkilö ei ole olemassa olemassaolo (syy: syntymä) olemassaolo lakkaa (syy: kuolema) olemassaolo (syy: henkiin herättäminen)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oletko nähnyt hänet, joka ottaa omat halunsa (turhat mielitekonsa) iläähikseen (jumalakseen)? Allah tietäen (hänet sellaiseksi) jätti hänet harhaan, ja sinetöi hänen kuulonsa ja sydämensä ja laittoi peitteen hänen näkönsä päälle. Kuka sitten tulee johdattamaan häntä Allahin jälkeen? Ettekö sitten muista? He sanovat: 'Ei ole mitään paitsi elämämme tässä maailmassa, me kuolemme ja elämme, eikä mikään tuhoa meitä paitsi äd-dähr (aika).' Heillä ei ole tietoa siitä: he vain arvailevat. Kun Meidän Selkeitä Jakeitamme lausutaan heille, heidän vastaväitteensä ei ole muu kuin, että he sanovat: 'Tuokaa meidän (kuolleet) isämme takaisin, jos olette totuudellisia!' Sano (heille): 'Allah antaa teille elämän, sitten aiheuttaa teidän kuolemanne, sitten Hän tulee kokoamaan teidät Ylösnousemuksen päivänä, mistä ei ole mitään epäilystä. Mutta suurin osa ihmiskunnasta ei tiedä.' Allahille kuuluu taivaiden ja maan valtakunta. Päivänä kun Hetki pannaan toimeen – sinä Päivänä vääryyden seuraajat (monijumalaiset, epäuskovat, väärien jumalolentojen palvojat) tulevat menettämään (kaiken)." (Koraani 45:23-27)

Kaikki luodut asiat ovat 'ibäädullaah (Allahin orjia), mutta 'ibäädullaah on jaettu kahteen ryhmään:

  1. vapaaehtoiset orjat

  2. tahdosta riippumattomat orjat

Luonnollisestikin enkelit, eläimet, kasvit ja kivet ynnä muut vastaavat kuuluvat tahdosta riippumattomiin orjiin, kun taas ihmisillä ja ginneillä on valinnan vapaus.

Henkilöstä, joka vapaaehtoisesti hyväksyy Allahin (SWT) lainsäädännön ja auliisti pyrkii rakastamaan ja tottelemaan Allahia (SWT), Hänen profeettaansa Muhammadia (SAAS) ja islamin viestiä, tulee valintansa vuoksi Allahin palvelija (Allahin palvoja). Mutta henkilö, joka kieltäytyy palvelemasta Allahia (SWT), on kuitenkin tahdostaan riippumatta Hänen orjansa.

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "He sanovat: 'Armollinen on siittänyt pojan.' Todellakin olette tuoneet esiin kamalan pahan asian. Jolla taivaat melkein repeävät, ja maa halkeaa, ja vuoret kaatuvat raunioiksi, koska he liittävät pojan Armolliselle. Mutta ei Armollisen sovi hankkia poikaa. Taivaissa ja maassa ei ole ketään, joka ei tulisi Armollisen luo orjana. Totisesti Hän tuntee heistä jokaisen ja Hän on laskenut heidät täyden laskemisen. Jokainen heistä tulee Hänen luokseen yksin Ylösnousemuksen päivänä (ilman ketään auttajaa tai suojelijaa tai puolustajaa). Totisesti ne, jotka uskovat [Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä (Muhammadiin (SAAS))] ja työskentelevät oikeamielisyyden tekoja, Armollinen (Allah) tulee suomaan heille (uskovien sydämiin) rakkauden. Joten Me olemme tehneet tämän (Koraanin) helpoksi sinun omalla kielelläsi (oi Muhammad (SAAS)), vain että sinä voisit antaa hyvän uutisen muttäqooneille (hurskaille), ja varoittaa sillä luddeja (riitaisimpia) ihmisiä. Kuinka monta sukupolvea Me olemme tuhonneet ennen heitä! Voitko sinä (oi Muhammad (SAAS)) löytää heistä yhtäkään tai kuulla edes kuiskauksen heiltä?" (Koraani 19:88-98)

Tämä tarkoittaa, että olipa luotu enkeli tai ihminen, sillä ei ole sen suurempaa asemaa kuin olla orja Allahin edessä. Orja on Allahin ehdottoman johtajuuden alainen ja on siten täysin avuton ja voimaton. Kaikki on Allahin hallinnan alaista. Hän ei anna ketään kenenkään muun hallinnan alaisuuteen. Jokaisen täytyy saapua Hänen eteensä tilittämään tekojaan. Kukaan ei tule olemaan toisen puolestapuhuja eikä kukaan voi antaa tukeaan kenellekään toiselle (ilman Allahin lupaa).

Nämä jakeet kumoavat panettelijoiden ja valehtelijoiden väitteet, koska kaikki luodut, olivatpa ne isoja tai pieniä, eivät ole mitään sen enempää kuin Allahin avuttomia orjia. Ne kumoavat myös juutalaisten väitteen siitä, että Esra olisi Jumalan poika! Samoin kuin kristittyjen väitteen siitä, että Jeesus olisi Jumalan poika! Nämä juutalaisten ja kristittyjen väitteet ovat kaiken loogisen ajattelukyvyn vastaisia. Sillä Allah sanoo, ettei taivaissa ja maassa ole ketään, joka ei tulisi Hänen luokseen orjana. Kuinka kukaan isä voisi ottaa oman poikansa orjakseen. Jos ihmiset eivät voisi tehdä tätä, kuinka sitten Jumala, joka on meidän kaikkien yläpuolella joka suhteessa. Ylhäinen on Hän ja kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi Hänelle!


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle