Allahin muistutus ja varoitus ihmiskunnalle

Allah, Armelias, on kaiken meidän ylläpitomme Lähde, ja Hän antaa meille kaiken, mikä on tarpeellista meidän elämiseemme ja kehitykseemme kaikissa elämämme vaiheissa.

Allahin Suunnitelma ja Viisaus luonnon suhteen voidaan nähdä jokapäiväisessä elämässä. Kun me näemme kaikki nämä tunnusmerkit luonnossa, meidän tulee kääntyä Allahin puoleen ja käyttäytyä Hänen Tahtonsa mukaan.

Varmastikin Allahin Voiman ja Hyvyyden, josta merkkinä on Hänen antamansa Ilmoitus, tulisi johtaa siihen, että järkevä ja järkeilevä ihminen ottaisi vastaan Hänen Viestinsä ja ylistäisi Häntä. Kuinka kukaan voi jättää sen huomiotta tai kohdella sitä halveksuvasti sen sijaan, että antaisi sen parantaa elämäänsä!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kertokaa minulle! Jos Allah tekisi yöstä jatkuvan teille aina Ylösnousemuksen päivään saakka, mikä ilääh (jumala) Allahin lisäksi voisi tuoda teille valoa? Ettekö sitten kuule?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kertokaa minulle! Jos Allah tekisi päivästä jatkuvan teille aina Ylösnousemuksen päivään saakka, mikä ilääh (jumala) Allahin lisäksi voisi tuoda teille yön, missä te lepäätte? Ettekö sitten näe?' Se on Hänen Armostaan, että Hän on tehnyt teille yön ja päivän, että te voisitte levätä siinä (yön aikana) ja että voisitte etsiä Hänen Anteliaisuuttaan (päivän aikana) – ja jotta voisitte olla kiitollisia." (Koraani 28:71-73)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Tunnetteko olevanne turvassa, että Hän, joka on taivaan yläpuolella (Allah), ei anna maan vajota teidän kanssanne, ja sitten se huojuisi? Tai tunnetteko olevanne turvassa että Hän, joka on taivaan yläpuolella (Allah), ei tule lähettämään teitä vastaan ankaraa pyörremyrskyä? Sitten te tulette tuntemaan kuinka (kamala) Minun Varoitukseni on ollut. Todellakin ne ennen heitä pettivät (Allahin lähettiläät), sitten kuinka kamala Minun kieltoni (rangaistukseni) oli? Eivätkö he näe lintuja, jotka levittävät ja kokoavat siipensä, heidän yläpuolellaan? Kukaan ei pidä niitä ylhäällä paitsi Armollinen (Allah). Totisesti Hän näkee kaiken. Kuka on hän, joka voi olla armeijana teille auttaakseen teitä, Armollisen lisäksi? Epäuskovat eivät ole kuin harhaluulossa. Kuka on hän, joka voisi elättää teitä, jos Hän kieltäytyisi antamasta Hänen Elatustaan? Ei, mutta he jatkavat ylpeinä olemista, ja (he) pakenevat (totuudesta). Onko hän, joka kulkee pitkänään kasvoillaan (näkemättä) oikeammin johdatettu, vai hän, joka (näkee ja) kulkee pystyssä Oikealla Tiellä (islamilaisessa yksijumalaisuudessa)? Sano, se on Hän, joka on luonut teidät ja varustanut teidät kuulolla (korvilla) ja näöllä (silmillä) ja sydämillä. Vähänpä kiitosta te annatte. Sano: 'Se on Hän, joka on luonut teidät maasta ja Hänen luokseen teidät tullaan kokoamaan (Tuonpuoleisessa).'" (Koraani 67:16-24)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (epäuskoville): 'Kertokaa minulle, jos Allah ottaisi pois teidän kuulonne ja näkönne ja sinetöisi sydämenne, kuka on olemassa – ilääh (jumala) paitsi Allah, joka voisi palauttaa ne teille?' Katso kuinka moninaisesti Me selitämme ääjäät (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen), silti he kääntyvät pois. Sano: 'Kertokaa minulle, jos Allahin rangaistus tulee luoksenne yllättäen (yöllä), tai avoimesti (päivällä), tulevatko ketkään tuhotuiksi paitsi dhaalimuun (monijumalaiset ja vääryyttä tekevät ihmiset)?' Emmekä Me lähetä Lähettiläitä paitsi hyvän uutisen tuojiksi ja varoittajiksi. Joten jokainen, joka uskoo ja tekee oikeamielisiä hyviä tekoja, sellaisilla ei tule olemaan pelkoa eivätkä he tule suremaan. Mutta ne, jotka hylkäävät Meidän ääjäätimme (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen), kärsimys tulee koskemaan heihin heidän epäuskonsa vuoksi (ja koska he pettivät Muhammadin (SAAS) Viestin)." (Koraani 6:46-49)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka ovat vasemmalla (Helvetin ihmiset) – kuinka (onnettomia) tulevat olemaan ne, jotka ovat vasemmalla? Raivoisassa kuumassa tuulessa ja kiehuvassa vedessä, ja mustan savun varjossa, (tuo varjo) ei ole viileä eikä (edes) miellyttävä. Totisesti ennen sitä he hemmottelivat ylellisyydessä, ja olivat itsepintaisia suuressa synnissä (liittäen Allahille kumppaneita palvonnassa, syyllistyivät murhiin ja muihin rikoksiin). Heillä oli tapana sanoa: 'Kun me kuolemme ja muutumme pölyksi ja luiksi, tullaanko meidät todellakin herättämään henkiin? (Herätetäänkö) myös esi-isämme?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): '(Kyllä) totisesti, ne vanhoista ja ne myöhemmistä ajoista, kaikki tullaan varmasti kokoamaan yhteen sovittuun Tapaamiseen tiettynä Päivänä. Sitten sitä paitsi, totisesti te erehtyjät, (Ylösnousemuksen) kieltäjät! Te totisesti tulette syömään zäqqoomin puista. Sitten te tulette täyttämään vatsanne sillä, ja juomaan kiehuvaa vettä sen päälle. Te tulette juomaan (sitä) kuin janoiset kamelit!' Se tulee olemaan heidän kestitsemisensä Palkkion päivänä! Me loimme teidät: sitten miksi te ette usko? Sitten kerro Minulle (ihmisen) siemennesteestä, jonka te eritätte. Oletteko te se, joka loi sen (teki tästä siemennesteestä täydellisen ihmisen), vai olemmeko Me Luoja? Me olemme säätäneet kuoleman teille kaikille, eikä Meitä voiteta, muutamme teidät ja luomme teidät (muotoihin), joita te ette tunne. Todellakin te olette jo tienneet ensimmäisen luomisen muodon (Aadamin luomisen); miksi ette sitten muista (tai ota vaarin)? Sitten kertokaa Minulle siemenestä, jonka kylvitte maahan. Oletteko te se, joka saa sen kasvamaan, vai olemmeko Me Kasvattaja? Jos se olisi Meidän Tahtomme, Me voisimme murentaa sen kuiviksi palasiksi, ja te olisitte murheellisia (tai jäisitte ihmetykseen). (Sanoen): 'Me olemme tosiaankin mughramuun (olemme hukassa tai olemme menettäneet kaiken rahan saamatta mitään hyötyä, tai meitä rangaistaan kaiken sen menetyksellä, mitä kulutimme viljelemiseen)! Ei, me olemme jääneet osattomiksi!' Kertokaa sitten Minulle vedestä, jota te juotte. Oletteko te se, joka aiheuttaa sen alastulon sadepilvistä, vai olemmeko Me sen alastulon Aiheuttaja? Jos Me tahtoisimme, Me totisesti voisimme tehdä siitä suolaista (ja juomakelvotonta): miksi sitten ette anna kiitoksia (Allahille)? Sitten kertokaa Minulle tulesta, jonka te sytytätte. Oletteko te se, joka kasvatti puun, joka ruokkii tulta, vai olemmeko Me Kasvattaja? Me teemme siitä Muistuttajan (Helvetin tulesta Tuonpuoleisessa), ja käyttötavaran matkustaville (ja kaikille muille tässä maailmassa). Sitten ylistä kiitoksin Herrasi, Suurimman, nimeä. Niin Minä vannon tähtien laskun kautta. Totisesti se on tosiaankin suuri vala, jos te vain tietäisitte. Tuo (tämä) on todellakin kunniakas lausuminen (Jalo Koraani). Hyvin vartioidussa Kirjassa (Allahin luona taivaassa, äl-Läuh-ul-Mähfuudh), johon (tuohon Allahin luona olevaan Kirjaan) kukaan ei voi koskea, paitsi puhdistetut (enkelit). Ilmoitus (tämä Koraani) 'äälämiinin (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralta. Onko se sellainen puhe (tämä Koraani), jonka te (epäuskovat) kiellätte? Sen sijaan (että kiittäisitte Allahia) elatuksestanne, jonka Hän antaa teille, te kiellätte (Hänet epäuskolla)! Sitten miksi te ette (tule väliin) kun (kuolevan ihmisen sielu) saavuttaa kurkun? Sillä hetkellä te katsotte toimettomana, mutta Me (Meidän enkelimme, jotka ottavat sielun) ovat lähempänä häntä kuin te, mutta te ette näe, sitten miksi te ette – jos teidät on vapautettu tilinteosta ja palkkiosta (rangaistuksesta) – tuo takaisin sielua (sen ruumiiseen), jos olette totuudellisia? Sitten, jos hän (kuoleva henkilö) on muqarrabbuuneista (niistä, jotka tuodaan Allahin lähelle, hänelle on) lepo ja huolenpito, ja Ilojen Puutarha (Paratiisi). Jos hän (kuoleva henkilö) on niistä, jotka ovat oikealla (Paratiisin ihmiset), sitten niille, jotka ovat oikealla, on turva ja rauha (Allahin rangaistukselta). Mutta jos hän (kuoleva henkilö) on (Ylösnousemuksen) kieltäjistä, erehtyjistä (poissa Oikealta islamilaisen yksijumalaisuuden Tieltä), sitten hänelle on kestitseminen kiehuvalla vedellä ja palaminen Helvetin tulessa. Totisesti tämä! Tämä on ehdoton totuus varmuudella. Joten ylistä kiitoksin Herrasi, Suurimman, nimeä." (Koraani 56:41-96)

Henkilölle, joka kieltää Luojansa, tulee aika, jolloin hänen viimeinen hetkensä koittaa ja hänen sielunsa poistuu hänen ruumiistaan. Jos tämä kieltäjä ei usko Ilmoitukseen ja tulevaan Tuomioon, ja julistaa tekevänsä, mitä itse tahtoo ja olevansa täysin riippumaton Allahista, kuinka on mahdollista, ettei hän kykene tuomaan sieluaan takaisin ruumiiseensa? Todellisuudessa tuo kieltäjä ei kuitenkaan ole riippumaton Tuomiosta. Häntä odottaa Tilinteon päivä, jolloin hänet tullaan tuomitsemaan hänen tekojensa mukaan.

Varmuus Tuonpuoleisesta on eräs voimakkaimmista uskon ominaisuuksista. Muuten tässä elämässä olevia selkeitä epätasa-arvoisuuksia eikä epäoikeudenmukaisuuksia voisi tyydyttävästi selittää. Kun ihminen uskoo, että jokainen tulee saamaan ansionsa mukaan Tuonpuoleisessa, ei tarvitse enää päivitellä, miksi jotkut ihmiset tuntuvat pääsevän kuin koira veräjästä kaikista tekemistään vääryyksistä.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle