Allah on valinnut islamin uskonnon ihmiskunnalle

Islam ei ole uusi uskonto, jonka Muhammad (SAAS) on perustanut, vaan se on alkuperäinen ilmoitus, jonka Allah (SWT) on lähettänyt ja jonka kaikki profeetat ja lähettiläät ovat välittäneet ihmiskunnalle. Lähettiläs Muhammad (SAAS) toi ilmoituksen sen lopullisessa muodossa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Allah, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "Todella, uskonto Allahille on islam. Ne, joille oli annettu Kirjoitus, eivät olleet eri mieltä paitsi keskinäisestä kateudesta, sen jälkeen kun tieto oli tullut heille. Jokainen, joka ei usko Allahin ääjäätiin (todisteisiin, merkkeihin, jakeisiin, tunnusmerkkeihin, ilmoituksiin ja niin edelleen), silloin varmastikin Allah on nopea pitämään tiliä." (Koraani 3:19)

Koska Koraani on viimeinen ilmoitus ja Muhammad (SAAS) on viimeinen profeetta, koko ihmiskunnan tulee uskoa tähän ilmoitukseen. Allah sanoo Kirjassaan (merkityksen selitys): "Hän, joka havittelee muuta uskontoa kuin islamia, sitä ei koskaan tulla hyväksymään häneltä, ja Tuonpuoleisessa hän tulee olemaan yksi häviäjistä." (Koraani 3:85)

Islam ei siis ole uusi uskonto, vaan se on Allahin alkuperäinen uskonto, joka on ilmaistu uudelleen sen puhtaimmassa muodossa ja se on tarkoitettu tarjoamaan ihmiskunnalle Allahin lähettämä viesti turmeltumattomana, koska edellisten lähettiläiden jälkeen tulleet ihmiset olivat turmelleet ja vääristäneet lähettiläiden tuoman viestin.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka on lähettänyt Hänen lähettiläänsä (Muhammadin (SAAS)) johdatuksen ja toden uskonnon (islamin) kanssa, tehdäkseen siitä kaikkia muita uskontoja ylemmän, vaikka äl-mushrikuun (monijumalaiset, pakanat, epäjumalankuvien palvojat, ihmiset, jotka eivät usko Allahin ykseyteen) vihaavat (sitä)." (Koraani 9:33)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Allahin, Me todellakin lähetimme (Lähettiläitä) kansoille ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)), mutta Shäitaan (Saatana) sai heille heidän tekonsa näyttämään kauniilta. Joten hän (Saatana) on heidän wäliinsä (auttajansa) tänään (tässä maailmassa), ja tuskallinen kärsimys tulee olemaan heidän. Emmekä Me ole lähettäneet alas Kirjaa (Koraania) sinulle (oi Muhammad (SAAS)), kuin että voisit selittää selkeästi heille ne asiat, joista he ovat eri mieltä, ja johdatukseksi ja armoksi kansalle, joka uskoo." (Koraani 16:63-64)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset)! Nyt teille on tullut Meidän lähettiläämme (Muhammad (SAAS)) selittäen paljon siitä, mikä teillä oli tapana piilottaa Kirjoituksesta ja sivuuttaa (jättää ilman selitystä) usein. Todellakin teille on tullut valo (profeetta Muhammad (SAAS)) Allahilta ja selkeä Kirja (tämä Koraani)." (Koraani 5:15)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti ne, jotka salaavat, mitä Allah on lähettänyt alas Kirjasta, ja ostavat sillä vähäisen hyödyn (maallisista asioista), eivät tule syömään vatsoihinsa kuin tulta. Allah ei tule puhumaan heille Ylösnousemuksen päivänä, eikä puhdistamaan heitä, ja tuskallinen kärsimys tulee olemaan heidän." (Koraani 2:174)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset): Miksi sekoitatte totuuden valheen kanssa ja salaatte totuuden, vaikka tiedätte?" (Koraani 3:71)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Niin koska he rikkoivat heidän liittonsa, Me kirosimme heidät ja saimme heidän sydämensä kovettumaan. He muuttavat sanat niiden (oikeista) paikoistaan ja ovat hylänneet suuren osan Viestistä, joka oli lähetetty heille. Etkä tule lakkaamaan huomaamasta petosta heissä, paitsi muutamista heistä. Mutta anna heille anteeksi ja katso (heidän rikoksiaan) läpi sormien. Totisesti, Allah rakastaa äl-muhsinuuneja (hyväntekijöitä)." (Koraani 5:13)

Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta Allahille. Se tarkoittaa myös rauhaa, koska se tuo henkilölle mielenrauhan, samoin kuin se tuo rauhan niin yksilö- kuin sosiaalisellakin tasolla. Koraanissa mainitaan, että kaikki ihmiset ovat velvollisia etsimään tietoa Allahista, samoin kuin heidän tulee alistua Hänelle ja elää Hänen tahtonsa mukaisesti. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten tiedä (oi Muhammad (SAAS)), ettei kenelläkään ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla, ja pyydä anteeksi syntejäsi, ja myös uskovien miesten ja uskovien naisten syntejä. Allah tietää hyvin, missä te kuljette, ja missä te lepäätte (kodeissanne)." (Koraani 47:19)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei uskovien ole (sopivaa) mennä taistelemaan (gihääd) kaikkien yhdessä. Jokaisesta heidän joukostaan, tulisi vain ryhmän mennä eteenpäin, että ne (jotka jäävät jälkeen) saattaisivat saada ohjeita (islamilaiseen) uskontoon, ja että he voisivat varoittaa kansaansa, kun he palaavat heidän luokseen, niin että he voisivat varoa (pahaa)." (Koraani 9:122)

Koska tämän tiedon etsiminen olisi vaikeaa ilman ohjausta, Allah on lähettänyt lähettiläitä ja profeettoja johdattamaan ihmisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Samoin (jotta täydellistäisin Minun Siunaukseni teille) olemme lähettäneet teille omasta keskuudestanne Lähettilään (Muhammad (SAAS)), joka lausuu teille Meidän Jakeitamme (Koraania) ja puhdistaa teidät, ja opettaa teille Kirjaa (Koraani) ja Hikmää (Sunnaa, islamilaisia lakeja ja fiqhiä – oikeustiedettä), ja opettaa teille mitä te ette tienneet." (Koraani 2:151)

Ensimmäinen lähettiläistä oli Nooa (AS) ja viimeinen oli Muhammad (SAAS), joka lähetettiin koko ihmiskunnalle. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Me olemme innoittaneet sinua (oi Muhammad (SAAS)) niin kuin Me innoitimme Nooaa ja profeettoja hänen jälkeensä..." (Koraani 4:163)

Todiste siitä, että Muhammad (SAAS) on viimeinen profeetta, on seuraavassa jakeessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Muhammad (SAAS) ei ole kenenkään miestenne isä, mutta hän on Allahin lähettiläs ja viimeinen profeetoista. Allah on aina Kaikkitietävä kaikesta." (Koraani 33:40)

Todiste siitä, että Muhammad (SAAS) lähetettiin koko ihmiskunnalle, on seuraavassa jakeessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Oi ihmiskunta! Totisesti, minut on lähetetty teille kaikille Allahin - jolle kuuluu taivaiden ja maan valtius - lähettiläänä. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä. Se on Hän, joka antaa elämän ja aiheuttaa kuoleman. Joten uskokaa Allahiin ja Hänen lähettilääseensä (Muhammad (SAAS)), profeettaan, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, joka uskoo Allahiin ja Hänen Sanoihinsa (Koraani, Toora ja Evankeliumi ja myös Allahin Sanaan: 'Ole' ja hän oli, eli Jeesus, Marian poika), ja seuratkaa häntä, jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 7:158)

Valitettavasti suurin osa ihmisistä ei tiedä yhtään mitään islamista! Jos he luulevat tietävänsä jotain, voimme vastata, että heidän tietonsa perustuvat siihen, mitä länsimaiset tiedotusvälineet ovat kertoneet, ja lopulta heidän mielensä on niin pyörryksissä, etteivät he kykene enää erottamaan edes oikeaa vasemmasta.

Siksi totuutta etsivän henkilön tulee tietää, mistä hän hankkii tietonsa. Hänen tulee varoa uudistajia ja keksijöitä ja aina kysyä: "Mikä on todisteesi?" Tämä pätee jopa muslimeihin, joilta tulee aina tiedustella todiste Koraanista (mitä Allah sanoo) ja Sunnasta (profeetta Muhammadin (SAAS) perimätiedosta) oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla. Tämä on siksi, että kuka tahansa voi pukea päälleen islamilaisen puvun ja alkaa selittää Koraania ja Sunnaa omien mielihalujensa mukaan tai saadakseen maallista hyötyä tai pelkästään miellyttääkseen muita.

Henkilön, joka haluaa olla oikeudenmukainen ja haluaa saada oikean käsityksen asioista, tulee pitää mielessään seuraava ajatus: älä koskaan muodosta mielipidettäsi uskonnosta sen ihmisten perusteella, vaan muodosta se sen kirjoitusten perusteella.

Samoin pelastusta etsivän henkilön tulee pitää kiinni totuudesta eikä ihmisistä. Sillä ihminen voi olla tänään oikeassa, mutta huomenna hän saattaa olla väärässä, tänään hän saattaa olla uskova, mutta huomenna epäuskova ja tänään hän on elossa, mutta saattaa olla huomenna jo kuollut. Ainoa, joka pysyy aina samana, on totuus, ja tiedä, ettei ihmisiä voi koskaan miellyttää eikä heitä voi tehdä tyytyväisiksi. Mutta jos haluat miellyttää jotakuta, miellytä Herraasi ja sovella totuutta itseesi niin suuressa määrin kuin kykenet. Meidän Herramme on jopa opettanut meille hyödyllisen pyyntörukouksen, jonka voimme sanoa. Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei kuormita henkilöä yli hänen rajojensa. Hän saa palkkion siitä (hyvästä), jonka hän on ansainnut, ja häntä rangaistaan siitä (pahasta), jonka hän on ansainnut. 'Herramme! Älä rankaise meitä, jos unohdamme tai teemme virheen, Herramme! Älä aseta meille sellaista taakkaa, jonka Sinä asetit niille, (jotka olivat) ennen meitä; Herramme! Älä laita meille suurempaa taakkaa, kuin mitä meillä on voimia kestää. Armahda meitä ja anna meille anteeksiantamus. Ole armollinen meille. Sinä olet meidän Elättäjämme ja anna meidän saada voitto uskottomista ihmisistä.'" (Koraani 2:286)

Koraaniin ja Sunnaan turvautuminen on islamin perusvaatimus. Tosiasiassa tätä tarkoitetaan julistuksessa, jonka henkilö sanoo tullessaan muslimiksi, ja joka on: "Äsh-hädu ällää iläähä illä Allah, wä äsh-hädu ännä Muhammadän rasuulu Allah", mikä tarkoittaa: "Todistan, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, ja todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs." Tämä julistus äsh-shähäädätäin (uskontunnustus) muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen painottaa Allahin ykseyttä maailmankaikkeuden ainoana Jumalana ja Luojana, ja se painottaa myös sitä, ettei ole muuta jumalaa, jota voisi palvoa, kuin Allah. Tämä tarkoittaa, että vain Hänellä yksin on oikeus laatia lakeja. Minkä tahansa lain Hän säätää, kaikkien luotujen on pakko totella sitä. Toinen osa tekee täysin selväksi sen, että me saamme Allahin määräykset, ohjeet ja lainsäädännön ainoastaan Allahin lähettilään kautta. Ei ole mitään muuta tapaa, jolla ne välittyisivät meille. Jos joku muu kuin profeetta Muhammad (SAAS) väittää välittävänsä lainsäädäntöä meille, hän on huijari. Se tarkoittaa myös, että Muhammad (SAAS) on Allahin palvelija ja valittu lähettiläs, jonka sanoihin meidän tulee uskoa ja jonka käskyjä meidän tulee totella, ja meidän tulee seurata hänen opetuksiaan; meidän tulee välttää niitä asioita, jotka hän on kieltänyt, ja meidän tulee palvoa Allahia hänelle ilmoitetun viestin mukaisesti.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle