Loppusanat

Hyvät veljemme ja siskomme, koska vielä elätte tässä maailmassa, te olette täysin vapaita valitsemaan, haluatteko uskoa Luojaanne vai ette. Tämä vapaa tahto, joka teille on annettu, on eräänlainen koe, jonka Luojanne on asettanut teille, jotta Hän näkisi, käytättekö tilaisuutenne hyvin vai huonosti, ja lopuksi kukin tulee saamaan palkkion tekojensa mukaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Totuus on Herraltanne.' Sitten jokainen, joka haluaa, antakoon hänen uskoa; ja jokainen, joka haluaa, antakoon hänen olla uskomatta. Totisesti, Me olemme valmistaneet dhaalimuuneille (monijumalaisille ja väärintekijöille) Tulen, jonka seinät tulevat ympäröimään heitä (niitä, jotka eivät usko Allahin ykseyteen). Jos he pyytävät apua (helpotusta, vettä), heille annetaan vettä, joka on kuin kiehuva öljy, joka tulee polttamaan heidän kasvonsa. Kamala on juoma ja paha murtäfäq (asumis-, lepopaikka)! Totisesti mitä tulee niihin, jotka uskoivat ja tekivät oikeamielisiä tekoja, epäilemättä Me emme tule hukkaamaan palkkiota keneltäkään, joka tekee (oikeamielisiä) tekojaan kaikkein täydellisimmällä tavalla. Nämä! Heille tulee olemaan 'Ädn (Eeden) Paratiisi (ikuiset Puutarhat), jossa joet virtaavat heidän allaan; siellä heidät koristellaan kultaisilla rannekoruilla, ja he tulevat pukeutumaan vihreisiin vaatteisiin, jotka ovat hienoa ja paksua silkkiä. He tulevat lepäämään siellä korotetuilla valtaistuimilla. Kuinka hyvä on palkkio, ja mikä erinomainen murtäfäq (asumis-, lepopaikka)!" (Koraani 18:29-31)

On omaksi parhaaksenne, että palaatte Herranne luo ja osoitatte katumusta ennen kuin on liian myöhäistä ja teille tullaan sanomaan (merkityksen selitys): "Todella, olette tulleet Meidän luoksemme yksin (ilman vaurautta, kumppaneita tai mitään muuta) kuten Me loimme teidät ensimmäisen kerran. Olette jättäneet taaksenne kaiken sen, mitä Me olimme antaneet teille. Me emme näe teidän kanssanne välittäjiänne, joiden väititte olevan Allahin kumppaneita. Nyt kaikki suhteet teidän ja heidän välillä ovat katkenneet, ja kaikki mitä teillä oli tapana väittää, on kadonnut teiltä." (Koraani 6:94)

Neuvomme teitä varomaan saatanoita (niin ihmisten kuin ginnienkin joukosta), sillä he tulevat johdattamaan teitä harhaan saaden teidät näkemään oikean vääränä ja väärän oikeana ja he saavat teidät pitämään väärää uskoanne ja pahoja tekojanne oikeina. Ainoa tapa, jolla voi suojautua näitä saatanoita vastaan, on palata takaisin Herranne luokse. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jokainen, joka sokeasti kääntyy pois Armollisen (Allahin) muistutuksesta (tästä Koraanista ja Allahin palvomisesta), Me nimitämme hänelle shäitaanin (saatanan – paholaisen) hänen qariinikseen (kumppanikseen). Totisesti he (saatanat/paholaiset) estävät heitä (Allahin) Tieltä, mutta he luulevat olevansa oikein johdatettuja!" (Koraani 43:36-37)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kerrommeko teille suurimmat häviäjät (heidän) tekojensa suhteen? Ne, joiden vaivannäkö on mennyt hukkaan tässä elämässä, kun he luulivat hankkivansa hyvää teoillaan. He ovat niitä, jotka kieltävät heidän Herransa jakeet ja tunnusmerkit sekä Hänen tapaamisensa (Tuonpuoleisessa). Joten heidän työnsä ovat turhia, ja Ylösnousemuksen päivänä Me emme anna heille mitään painoa. Se tulee olemaan heidän palkkionsa, Helvetti; koska he eivät uskoneet ja ottivat Minun jakeeni ja tunnusmerkkini sekä Minun Lähettilääni pilana ja pilkkana." (Koraani 18:103-106)

Huomio! Se, että olemme antaneet tälle artikkelille numeron 0, ei tarkoita, että se on muodostunut tyhjästä (kuten jotkut uskovat, että maailmankaikkeus olisi muodostunut tyhjästä alkuräjähdyksen seurauksena). Se on viitteiden, ajatusten ja artikkeleiden etsinnän, kääntämisen ja yhdistämisen tulos. Lisäksi se on pitänyt kirjoittaa puhtaaksi tietokoneella, ja sen tekivät ihan oikeat kädet; kirjaimet eivät mystisesti löytäneet tietään näille papereille. Lopuksi se vielä tarvitsi tulostimen, joka tulosti artikkelin ulos. Joten jos yksinkertaisen artikkelin tekeminen vaatii kaikki nämä eri työvaiheet, ihmettelemme vain tätä maailmankaikkeutta ja sen erinomaista järjestelmällisyyttä!

Niin ettemme rasittaisi lukijoitamme liiallisesti, olemme jättäneet tämän aiheen jatkon seuraavaan artikkeliimme, jonka otsikko on "Pilaajien ja väärentelijöiden temput sekä sivistyneiden logiikka". Se ilmestyy piakkoin in shää' Allah (jos Allah tahtoo).

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me tulemme näyttämään heille Meidän tunnusmerkkimme maailmankaikkeudessa ja heissä itsessään, kunnes se tulee heille ilmeiseksi, että tämä (Koraani) on totuus. Eikö Herrasi suhteen ole riittävää, että Hän on kaikkien asioiden Todistaja? Totisesti epäröivätkö he tapaamistaan Herransa kanssa (ylösnousemusta kuolemansa jälkeen ja paluutaan heidän Herransa luokse)? Totisesti se on Hän, joka ympäröi kaikki asiat!" (Koraani 41:53-54)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano [(oi Muhammad (SAAS)) näille monijumalaisille ja pakanoille]: 'Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. Hän tulee näyttämään teille Hänen ääjäätinsä (tunnusmerkit teissä itsessänne ja maailmankaikkeudessa tai rangaistukset), ja te tulette tunnistamaan ne. Eikä sinun Herrasi ole tietämätön siitä, mitä te teette.'" (Koraani 27:93)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkö uskottomat näe, että taivaat ja maa olivat yhteen liitettyinä yhtenä kappaleena, sitten Me erotimme ne toisistaan? Me olemme tehneet vedestä kaiken elollisen. Eivätkö he sitten usko? Me olemme asettaneet maahan vankkoja vuoria, ettei se huojuisi heidän allaan, ja Me asetimme sinne leveitä väyliä heille kulkea läpi, jotta he tulisivat johdatetuiksi. Taivaan Me olemme tehneet turvalliseksi ja varjelluksi katoksi. Silti he kääntyvät pois sen merkeistä (esimerkiksi aurinko, kuu, tähdet, pilvet). Se on Hän, joka on luonut yön ja päivän sekä auringon ja kuun, kunkin kiertäessä omaa rataansa. Emmekä Me ole ennen sinuakaan (oi Muhammad (SAAS)) suoneet yhdellekään ihmiselle kuolemattomuutta: sitten jos sinä kuolet, eläisivätkö he ikuisesti? Jokainen tulee maistamaan kuoleman, ja Me koettelemme teitä pahalla ja hyvällä, ja Meidän luoksemme te tulette palaamaan." (Koraani 21:30-35)

Abu Huraira (RAA) kertoi, että he (jalon Profeetan kumppanit) sanoivat: "Allahin lähettiläs (SAAS), pystymmekö me näkemään Herramme Tuomiopäivänä?" Hän sanoi: "Onko teillä vaikeutta nähdä aurinko keskipäivällä, kun sen päällä ei ole yhtään pilveä?" He sanoivat: "Ei." Hän sanoi jälleen: "Onko teillä vaikeutta nähdä kuu 14. yönä, kun sen päällä ei ole yhtään pilveä?" He sanoivat: "Ei." Sen johdosta hän sanoi: "Kautta Allahin, joka on Yksi, jonka Kädessä minun elämäni on, te ette tule kohtaamaan yhtään enempää vaikeutta katsoessanne Herraanne kuin te kohtaatte katsoessanne yhtä niistä." Sitten Allah tulee istumaan tuomarina palvelijalle ja tulee sanomaan: "Oi se ja se, enkö Minä kunnioittanut sinua, tehnyt sinusta johtajan, antanut sinulle puolison ja kesyjä hevosia ja kameleita ja antanut sinulle mahdollisuuden määrätä alamaisiasi?" Hän tulee sanomaan: "Kyllä." Sitten tullaan sanomaan: "Etkö uskonut tapaavasi Meitä?" Hän tulee sanomaan: "En." Sen johdosta Hän (Allah) tulee sanomaan: "No, Me unohdamme sinut, kuten sinä unohdit Meidät…" (Muslim)


Artikkeleita muslimeille