Johdanto

[Äl-'ibäädä (palvonta) on termi, joka edustaa sekä sisäisiä että ulkoisia tekoja, ja sisältää tottelevaisuuden, kunnioituksen, omistautumisen, kiitollisuuden ja monien muiden kunnioitettavien ominaisuuksien käsitteet.

Allah (TWT) loi ginn ja ihmiset palvomaan Häntä Yksin, ja tästä syystä Hän (SWT) lähetti lähettiläitään ja ilmoitti Kirjojaan, jotta ihmiskunta vapautuisi ihmisten ja muiden luotujen olentojen palvomisesta ja jotta he palvoisivat maailmojen Herraa.

Palvontaa ei hyväksytä, ellei siihen liity täuhiidiä, aivan kuten rukousta ei hyväksytä, ellei siihen liity puhdistautumista (tahääraa). Joten kun shirk liitetään palvontaan, se turmelee sen, aivan kuten epäpuhtaus mitätöi puhdistautumisen.

Allah (TWT) lähetti lähettiläänsä ja ilmoitti Kirjojaan, että ihmiset tietäisivät, mitä täuhiid on, ja että he käsittäisivät sen. Hän (SWT) varoitti ihmisiä myös shirkistä ja selitti sen vaarat ja vahingon niin tässä elämässä kuin Tuonpuoleisessakin. Nämä kaksi käsitettä ovat erittäin tärkeitä; tieto niistä on välttämättömämpää meille kuin rukouksen ja almuveron sekä muiden palvonnan muotojen säännöt ja kaikki muut asiat tässä elämässä. Tämä johtuu siitä, että ne ovat ensimmäisiä asioita ja kaiken perusta. Tästä johtuen rukous, almuvero ja muut palvonnan muodot eivät ole oikeita, jos ne eivät perustu oikealle uskolle ('äqiidä), mikä on puhdas ja vilpitön täuhiid Allahille, Mahtavalle ja Majesteettiselle.

Täten tämä sheikki Muhammad at-Tamimin rahimähullaah kirjoittama kirjanen tekee lukijalle helpoksi saada tietoa ja käsitys täuhiidistä ja shirkistä, ja tämä tieto ja sen mukaan toimiminen tulee johtamaan hänet Paratiisiin ja tulee suojelemaan häntä Helvetiltä.

Sheikki Muhammad Munir ad-Dimashqi on lisännyt kommentteja tähän kirjaseen; hänen kommenttinsa on merkitty aaltoviivoilla {}.

Englanninkielisen käännöksen tästä kirjasesta on tehnyt Mahmoud ibn Ridha Murad ja hänen kommenttinsa on merkitty hakasulkeilla [].] Tämä hakasuluissa oleva teksti on meidän lisäyksemme.

 

 

Pyydän Allahia, Armollista, Suuren Valtaistuimen Herraa, pitämään huolta sinusta tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa, ja siunaamaan sinua missä tahansa satut olemaan. Pyydän Häntä myös tekemään meistä niitä, jotka kun heille annetaan, ovat kiitollisia, ja kun heitä koetellaan, he kestävät kärsivällisesti, ja kun he tekevät syntiä, he anovat anteeksiantamusta. Nämä ominaisuudet ovat onnellisuuden todellisia keinoja.

Ole tietoinen, varustakoon Allah sinut tottelevaisuudella Häntä kohtaan, siitä tosiasiasta, että häniifijjä, Abrahamin (AS) uskonto, on Allahin palvomista yksin ja vilpittömyyttä Allahille uskonnossa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin)." (Koraani 51:56)

{Ibn Kathiir rahimähulllaah selitti tämän jakeen Täfsiirissään seuraavasti: "Minä olen luonut heidät vain määrätäkseni heitä palvomaan Minua, en koska tarvitsen heitä." Minä (sheikki Muhammad Munir ad-Dimashqi) sanon: Ei ole epäilystä, että ihminen on luotu selväjärkiseksi ollakseen sopiva suorittamaan palvonnan teot ja hänet on valmistettu siihen, koska Allah on antanut ihmisille järjen ja varustanut heidät aisteilla, näkyvillä ja kätketyillä, muiden valmiuksien ohella.}

Koska tiedät, että Allah on luonut sinut palvomaan Häntä, sinun tulisi oivaltaa, ettei palvonta ole aitoa ilman uskoa Allahin ykseyteen. Aivan kuten rukous ei ole pätevä ilman rukouspesua. Heti kun shirk tai monijumalainen tapa tahraa palvonnan teon, se mitätöi sen, samoin kuin epäpuhtaus mitätöi rukouspesun.

{Tai kuten etikka turmelee hunajan, kun sitä sekoitetaan siihen, tai kun myrkky menee elimistön sisään, mitä vastaan etsimme Allahin suojelusta.}

[Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei mushrikuunien (monijumalaisten, epäjumalien palvojien, pakanoiden, niiden, jotka eivät usko Allahin ykseyteen) ole soveliasta käydä Allahin moskeijoissa (rukoilla ja palvoa Allahia siellä, pitää huolta niiden puhtaudesta ja niiden rakentamisesta), kun he todistavat itseään vastaan epäuskolla. Sellaisten työt ovat turhia ja Tulessa he tulevat asumaan." (Koraani 9:17)]

Heti kun käsität shirkin saastuttavan ja mitätöivän palvonnan teot, ja sen, että shirkiin syyllistyvä henkilö muuttuu yhdeksi niistä, jotka tulevat menemään Helvettiin, silloin tulet ymmärtämään, että tämän asian tietämisestä tulee kaikkein tärkeimpiä tehtäviäsi. Suojelkoon Allah sinua liittämästä kumppaneita Hänelle. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Allah ei anna anteeksi kumppaneiden liittämistä Hänelle, mutta Hän antaa anteeksi kenelle Hän haluaa muita syntejä kuin sen, ja jokainen, joka asettaa kumppaneita Allahin rinnalle palvottavaksi, on todellakin harhautunut kauas pois." (Koraani 4:116)

Helvetin tulesta vapautuminen voidaan varmistaa olemalla tietoisia neljästä säännöstä, jotka Allah on maininnut Kirjassaan.


Seuraavalle sivulle