Ensimmäinen sääntö

Ensimmäinen sääntö on sen tietäminen, että uskottomat, joita vastaan Allahin lähettiläs (SAAS) taisteli, tunnustivat, että Allah tä'äälää on ainoa Luoja, Elättäjä ja Yksi, jonka Kädessä on kaikkien asioiden määräämisvalta. Kuitenkaan uskottomia ei pidetty muslimeina. [Tämä tarkoittaa, että pelkkä Allahin Herruuden tunnustaminen ei riittänyt siihen, että he olisivat täyttäneet muslimina olon vaatimukset. Heidän olisi pitänyt omistaa kaikki palvonnan teot Allahille yksin.] Tämä on todistettu Allahin sanoilla (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Kuka antaa teille elatusta taivaasta ja maasta? Tai kuka omistaa kuulon ja näön? Kuka tuo kuolleesta esiin elävän ja elävästä kuolleen? Kuka päättää asioista? He tulevat vastaamaan: 'Allah'. Sano: Ettekö te sitten osoita hurskautta (Hänelle)?" (Koraani 10:31)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle