Toinen sääntö

Monijumalaiset väittävät: "Me emme kutsuneet heitä (epäjumalia). Me lähestyimme niitä vain etsiäksemme Allahin läheisyyttä ja että ne välittäisivät meille." [Todiste, että epäjumalien kuvien palvominen on monijumalaisuutta] on annettu seuraavassa jakeessa (merkityksen selitys): "Varmasti, uskonto (palvonta ja kuuliaisuus) kuuluu Allahille ainoastaan. Ne, jotka ottavat Hänen lisäkseen äulijää‘ (suojelijoita, auttajia, herroja, jumalia) (sanovat): 'Mehän palvomme heitä vain, jotta he toisivat meidät lähemmäksi Allahia.' Totisesti, Allah tulee tuomitsemaan heidän välillään siitä, mistä he kiistelevät. Todella, Allah ei johdata häntä, joka on valehtelija ja uskoton." (Koraani 39:3)

Todiste välittämisestä [tarkoittaa, että epäjumalien kuvien palvonta, helpotuksen ja tarpeiden täyttämisen anominen niiltä, ja niiden ottaminen välittäjiksi Allahille, on shirk] on annettu seuraavassa jakeessa (merkityksen selitys): "He palvovat Allahin lisäksi asioita, jotka eivät vahingoita eivätkä hyödytä heitä, ja he sanovat: 'Nämä puhuvat meidän puolestamme Allahin luona.' Sano: 'Ilmoitatteko te Allahille sellaista, mitä Hän ei tiedä taivaissa ja maassa?' Ylistetty ja Ylhäinen on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi (Hänelle)!" (Koraani 10:18)

Välittämistä on kahdenlaista; kumottua ja vahvistettua. Kumottu välitys on se, jota etsitään muulta kuin Allahilta tarpeisiin, jotka vain Allah voi täyttää. Todiste on Allahin sanoissa (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Kuluttakaa siitä, mitä Me olemme antaneet teille elatukseksi ennen kuin Päivä tulee, jolloin ei tule olemaan mitään kaupantekoa, eikä ystävyyttä, eikä välitystä. Ne ovat uskottomat, jotka ovat dhaalimuuneja (vääryyden tekijöitä)." (Koraani 2:254)

{Kommentoidessaan tätä jaetta ibn Kathiir rahimähullaah sanoi: Allah käskee Hänen palvelijoitaan kuluttamaan siitä, mitä Hän on antanut heille elatukseksi Hänen tielleen, hyväntekeväisyyteen, että he saattaisivat kasata palkkiotaan Herransa ja Omistajansa luona. Tästä syystä heidän tulisi kiirehtiä tekemään niin tässä maailmassa, ennen kuin Päivä – Ylösnousemuksen päivä – tulee, jolloin ei kaupanteosta, eikä ystävyydestä, eikä välityksestä tule olemaan hyötyä. Kukaan ei voi lunastaa itseään vapaaksi, eikä voi antaa lunnaita itsestään, vaikka hän olisi kuluttanut siihen tarkoitukseen maapallon kokoisen kasan kultaa. Eikä sukulaisuussuhde tule hyödyttämään häntä, sillä Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sitten kun trumpettiin puhalletaan, heidän joukossaan ei tule olemaan yhtään sukulaisuussuhdetta tuona Päivänä, eivätkä he tule kyselemään toinen toiseltaan." (Koraani 23:101). Eikä niiden välittämistä, joille välityksen oikeutus on annettu.

Allahin, Ylhäisen, sanat (merkityksen selitys): "…Ne ovat uskottomat, jotka ovat dhaalimuuneja (vääryyden tekijöitä)." (Koraani 2:254), on, kieliopillisesti puhuttaessa, symbolisen lausekkeen subjekti, joka on sisällytetty saman lausekkeen predikaattiin tarkoittamaan, ettei ole ketään, joka on epäoikeudenmukaisempi tai pahempi vääryyden tekijä, kuin hän, joka tulee Allahin luokse uskottomana tuona päivänä. 'Ata‘ ibn Dinarin on kerrottu sanoneen: Ylistys olkoon Allahille, joka sanoo (merkityksen selitys): "…Ne ovat uskottomat, jotka ovat dhaalimuuneja (vääryyden tekijöitä).", eikä sanonut: "Vääryyden tekijät ovat uskottomia." Allah tietää parhaiten.}

[Allah tietää parhaiten. Syy 'Ata‘ ibn Dinarin lausumaan on se tosiasia, että jokainen uskoton on vääryyden tekijä, mutta jokainen vääryyden tekijä ei ole uskoton. Jotkut uskovat saattavat tehdä vääryyttä itselleen syyllistymällä isoihin tai pieniin synteihin, mutta he olisivat silti uskovia ja usko pysyy heidän kanssaan. Allah tietää parhaiten.]

Vahvistettu välitys on se, mitä etsitään Allahilta. Allahin hyväksymä välittäjä on välittämisen etuoikeudella kunnioitettu henkilö, kun taas hän, jolle välitetään, on henkilö, jonka sanat ja teot ovat Allahille mieluisia. Sellaisille välittäminen suodaan vain Allahin luvalla. [Välittämistä etsitään Allahilta yksin, koska se on rajoitettu Hänelle; jokainen, joka etsii sitä muulta kuin Allahilta, syyllistyy shirkiin, ja hän täten tekee mitättömäksi oman tarkoituksensa ja tekee itsensä riistetyksi. Allah hyväksyy ainoastaan puhtaan uskon Hänen ykseyteensä, ja sallii välityksen vain niille, jotka pitävät yllä yksijumalaisuutta uskonaan.] Hän, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Kuka on hän, joka voi välittää Hänelle paitsi Hänen Luvallaan?…" (Koraani 2:255)

{Kukaan ei uskaltaisi välittää Allahille ilman Hänen lupaansa Allahin suuruuden, suurenmoisuuden ja ylpeyden vuoksi. Välityksen hädiithissä Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Minä etenen (Tuomiopäivänä) ja menen suulleni makaamaan Valtaistuimen alapuolelle. Allah pitää minut tässä asennossa niin kauan kuin Hän tahtoo, sitten tullaan sanomaan: 'Nosta pääsi ja sano, sinua tullaan kuulemaan, välitä ja välityksesi tullaan hyväksymään.'" Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi edelleen: "Sitten minun annetaan välittää tietylle määrälle ihmisiä ja annetaan päästää heidät sisään Gännään."}

[Hän sanoo myös (merkityksen selitys): "…Eivätkä he voi välittää paitsi hänelle, johon Hän on tyytyväinen…" (Koraani 21:28)

Hän sanoo myös (merkityksen selitys): "Sano: 'Allahille kuuluu kaikki välitys'…" (Koraani 39:44)]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle