Kolmas sääntö

Profeetta (SAAS) ilmestyi (lähetettiin) ihmisten keskelle, jotka olivat jakautuneita uskonnossaan. Jotkut heistä palvoivat profeettoja ja hurskaita ihmisiä, ja jotkut palvoivat puita ja kiviä, kun taas toiset palvoivat aurinkoa ja kuuta. Allahin lähettiläs (SAAS) taisteli heitä kaikkia vastaan tekemättä eroa yhden ja toisen ryhmän välillä. Tämä oli Allahin sanojen soveltamista (merkityksen selitys): "Taistele heitä vastaan kunnes ei ole enää fitnää (epäuskoa ja monijumalaisuutta, eli muiden palvomista Allahin rinnalla) ja uskonto (palvonta) tulee kaikki olemaan Allahille Yksin (koko maailmassa)…" (Koraani 8:39)

Todiste auringosta ja kuusta [eli todiste, että auringon, kuun, muiden tähtien ja planeettojen palvominen, ja uskominen, että ne vaikuttavat tämän maailman tapahtumiin, on shirk] on ilmoitettu Allahin sanoissa (merkityksen selitys): "Hänen tunnusmerkkiensä joukossa ovat yö ja päivä, ja aurinko ja kuu. Älkää kumartako aurinkoa älkääkä kuuta, mutta kumartakaa Allahia, joka on ne luonut, jos (todella) palvotte Häntä." (Koraani 41:37)

Koskien enkeleitä [eli todiste tosiasiasta, että enkeleiden palvominen on shirk] on annettu seuraavassa jakeessa (merkityksen selitys): "Eikä Hän käskisi teitä ottamaan enkeleitä ja profeettoja herroiksi (jumaliksi)…" (Koraani 3:80)

{Ibn Kathiir rahimähullaah käsitteli laajemmin tätä jaetta Täfsiirissään: "Allah ei velvoita teitä palvomaan muita kuin Allahia, olipa hän valtuutettu profeetta tai enkeli, joka on Allahia lähellä. Velvoittaisiko Allah epäuskon teille, kun te olette alistuneet Hänelle? (Tämä tarkoittaa) kukaan ei tee tätä paitsi hän, joka edistää muiden kuin Allahin palvomista; ja hän, joka tekee niin, edistää epäuskoa. Profeettojen tapauksessa, he saarnasivat Allahin, jolla ei ole kumppaneita, ykseyteen uskomista. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Emmekä Me lähettäneet yhtään lähettilästä ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) kuin ilmoitimme hänelle (sanoen): Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Minulla (Allah), joten palvokaa Minua." (Koraani 21:25). Edellisessä jakeessa (3:80) oleva sana "herroiksi" tarkoittaa jumalia Allahin rinnalla. Allah tietää parhaiten.}

Todiste profeetoista [eli heidän palvomisensa ja kutsumisensa on shirk] on annettu seuraavassa jakeessa (merkityksen selitys): "(Muista) kun Allah sanoo (Ylösnousemuksen Päivänä): 'Oi Jeesus, Marian poika! Sinäkö sanoit ihmisille: 'Palvokaa minua ja äitiäni kahtena jumalana Allahin rinnalla'?' Hän sanoo: 'Ylistys Sinulle! En minä voisi sanoa sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos olisin sanonut niin, Sinä varmasti olisit tiennyt sen. Sinä tiedät, mitä minun sisälläni on, vaikka minä en tiedä, mitä Sinun sisälläsi on; todella, Sinä, vain Sinä, tiedät kaiken, joka on salattua.'" (Koraani 5:116)

Todiste hurskaista ihmisistä; se tarkoittaa, että heidän palvomisensa, kutsumisensa avuksi ja helpotukseksi, on shirkiä. [Allah on kaukana sen yläpuolella, mitä he liittävät Hänelle.] (Todiste) on seuraavassa jakeessa (merkityksen selitys): "Ne, joita he kutsuvat [kuten 'Iisaata (Jeesusta) – Maryamin (Marian) poikaa, 'Uzairia (Esraa), enkeleitä ja muita], haluavat (itselleen) tapoja Herransa (Allahin) luokse pääsyyn, mitä tulee, kenen heistä tulisi olla lähin; ja he ['Iisaa (Jeesus), 'Uzair (Esra), enkelit ja muut] toivovat Hänen Armoaan ja pelkäävät Hänen Rangaistustaan. Totisesti sinun Herrasi Rangaistus on (jotain) pelättävää!" (Koraani 17:57)

{Imaami al-Bukhari kertoi, että 'Abdullah kommentoi yllä olevaa jaetta sanoen: "Ne olivat ginnien ryhmä, joita oli palvottu, ja sitten heistä tuli muslimeja." 'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) meni yksityiskohtiin: "Tämä jae viittaa ryhmään arabeja, joilla oli tapana palvoa ginnejä, mutta jälkimmäiset ottivat islamin vastaan, kun taas edelliset eivät olleet tietoisia siitä." Allah tietää parhaiten.}

Todiste puista ja kivistä [eli siunausten etsiminen sellaisista kohteista kuten hurskaiden ihmisten haudat, eläinten uhraaminen tarpeiden täyttämiseksi ja helpotuksen saaminen hautojen kangaspäällysteitä tai sen rakenteita koskettamalla, tuomitaan kaikki shirkinä] on Allahin sanoissa (merkityksen selitys): "Oletteko sitten miettineet äl-Läätiä, ja äl-'Uzzää (kahta arabipakanoiden epäjumalista) ja Mänäätiä (arabipakanoiden toista epäjumalaa), kolmatta?" (Koraani 53:19-20)

{Allah, Ylhäinen moittii pakanoita epäjumalien kuvien ja muiden palvonnan kohteiden palvomisesta, ja niille temppeleiden rakentamisesta, jotka muistuttavat Kä'bää, jonka khaliil-ur-Rahmään (Armeliaalle kaikkein rakastetuin) Abraham (AS) rakensi. Äl-Läät oli valkoinen kivi, jossa oli piirustuksia. Se oli suljettu verhottuun taloon, jonka ympärillä oli piha, jota Ta‘ifin ihmiset, thaqiifin heimo ja sen liittolaiset kunnioittivat syvästi, ja heillä oli tapana kerskailla sillä muille arabi heimoille (paitsi) qoraishille. Kun taas äl-'Uzzää oli puu, joka oli suljettu verhottuun rakennelmaan, Näkhläksi kutsutussa paikassa Mekan ja Ta‘ifin välissä, ja jolle oli määrätty palvelijoita. Myös qoraishilaiset kunnioittivat sitä syvästi. Abu Sufyan, joka oli (tuohon aikaan) pakana, sitten sanoi muslimeille Uhudin taistelussa: "Meillä on äl-'Uzzää, mutta teillä ei ole 'Uzzää." Allahin lähettiläs opasti kumppaneitaan: "Sano, Allah on meidän Tukijamme, eikä teillä ole tukijaa." Qadid löysi Mänäätin paikasta nimeltä Mushällel Mekan ja Medinan välistä. Khoza'an, al-awsin ja al-khazragin heimot kunnioittivat sitä syvästi äl-gäähilijjän eli ennen islamia olleena aikana, ja heillä oli tapana aloittaa häggin rituaalinsa tulemalla ensin sen luokse. Sitten Profeetta (SAAS) lähetti joitain kumppaneistaan hävittämään ne maan tasalle. Hän lähetti Khalid ibn al-Walidin, "Allahin esiin vedetyn miekan" pakanoita vastaan, hävittämään äl-'Uzzään maan tasalle. Hän teki niin ja sanoi: "'Uzzää, minä en usko sinuun. (Kukaan) ei ole velvollinen osoittamaan sinulle mitään ylistystä. Olen todistanut, kuinka Allah on häpäissyt sinut." Allahin lähettiläs lähetti myös al-Mughira ibn Shu'aban ja Abu Sufyanin hävittämään äl-Läätin maan tasalle. He tekivät niin ja rakensivat moskeijan sen paikalle Ta‘ifiin. Mänäätille Allahin lähettiläs lähetti Abu Sufyanin, joka hävitti sen maan tasalle. On myös sanottu, että se oli 'Ali, joka hävitti sen maan tasalle. Profeetta (SAAS) tuli totuuden uskonnon kanssa, ja vilpittömällä omistautumisella Allahille, erottaen Allahin joukosta olemaan ainoa palvottu Jumala totuudessa, kumoten kaikki huonot tavat ja jokaisen monijumalaisen käytännön, joka saattoi tahrata täuhiidin eli yksijumalaisuuden puhdasta periaatetta. Hänen suurenmoiset kumppaninsa seurasivat esimerkkiä, ja niin tekivät heidän seuraajansa aina siihen aikaan saakka, jolle on tunnusomaista kaaos ja hämmennys, kun Saatana ja harhautuneet ihmiset valloittivat monien muslimien mielen, sitten epäjumalien palveleminen herätettiin henkiin, varsinkin nykyaikana, tietämättömyyden ja koristeellisten kuvien yhdistelmän aikana. Tukala tilanne on ollut ja on vallalla, kun oppineet ovat pysyneet vaiti, paitsi ne heistä, joiden Allah tahtoo puhuvan suoraan. Allahille me kaikki kuulumme ja Hänen luokseen me tulemme palaamaan.}

Todiste yllä olevasta on annettu myös seuraavassa perimätiedon kertomuksessa: Abu Waqid al-Laithi (RAA) kertoi: "Me menimme Allahin lähettilään (SAAS) kanssa Hunäinin taisteluun. Me olimme vasta äskettäin tulleet epäuskosta islamiin. Pakanoilla oli lootuspuu nimeltään Dhäät Änwäät, jota heillä oli tapana palvoa ja johon he sitoivat aseensa. Kun me ohitimme sen, me sanoimme: 'Allahin lähettiläs! Tee meille dhäät änwäät kuten heillä on.' Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Allah on Suurin, nämä ovat käytäntöjä ja tapoja. Kautta Hänen, jonka Kädessä minun elämäni on, te olette juuri sanoneet, mitä Israelin lapset sanoivat Moosekselle (AS): 'Tee meille jumala, kuten heillä on jumalia.'' Hän (SAAS) sanoi: 'Varmasti te olette tietämättömiä ihmisiä.' Profeetta (SAAS) sanoi edelleen: 'Te tulette seuraamaan niiden tapoja, jotka olivat ennen teitä, se tarkoittaa juutalaisia ja nasaretilaisia.'" (At-Tirmidhi)

{Kumppanit, jotka tekivät pyynnön Profeetalle (SAAS), olivat ottaneet islamin vastaan vasta äskettäin. He ajattelivat, että puun osoittaminen, johon he voisivat ripustaa aseensa, on asia, joka saattaisi miellyttää Allahia. He ainoastaan aikoivat etsiä Allahin mielihyvää tekemällä niin. He olivat liian uskollisia ja jaloja aikoakseen kapinoida Profeettaa (SAAS) vastaan, kuten Israelin lapset kapinoivat Moosesta (AS) vastaan. Kertomuksen loppu selitysten kanssa on mainittu kirjassa Täuhiid, joka on velvollisuus, jonka orjat ovat Allahille velkaa. Katso sitä, tulet löytämään siitä sen, mikä miellyttää sinua. Allah tietää parhaiten.}


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle