Neljäs sääntö

Tämän päivän monijumalaiset ovat pahempia kuin islamin aikaisen vaiheen monijumalaiset; sillä niillä (monijumalaisilla), jotka elivät Allahin lähettilään (SAAS) aikana, oli tapana liittää Allahille kumppaneita helppouden aikoina, mutta heillä oli tapana olla vilpittömiä (palvonnassaan Allahille) vaikeuksien aikoina. Kun taas tämän päivän monijumalaiset liittävät kumppaneita Allahille sekä helppouden että vaikeuksien aikoina. Allah viittaa tähän sanoen (merkityksen selitys): "Kun he astuvat laivaan, he kutsuvat Allahia avuksi tehden uskonsa puhtaaksi ainoastaan Hänelle; mutta kun Hän tuo heidät turvallisesti maihin, katso, he antavat osan palvonnastaan muille." (Koraani 29:65)

[Täten näemme useiden niiden, jotka palvovat hurskaita ihmisiä sekä sheikkien ja mestareiden hautoja, olevan vilpittömiä heidän kutsumisessaan Allahin rinnalla ja heiltä avun pyytämisessä sekä helppouden että vaikeuksien aikoina. Jotkut heistä muuttuvat vilpittömämmiksi monijumalaisuudessaan, kun he kokevat vaikeampia aikoja. Päinvastoin kuin aikaiset pakanat, joilla oli tapana liittää kumppaneita Allahille ainoastaan helppouden aikoina, ja heillä oli tapana kääntyä vilpittömin pyynnöin ainoastaan Allahin puoleen ahdingon aikoina, tämän päivän pakanat ovat itsepintaisia monijumalaisissa tavoissaan anoen ja rukoillen kuolleita hurskaita ihmisiä. Valitettavasti! Ei ole kykyä eikä voimaa (muuttaa vallitsevaa tilannetta) paitsi Allahin, Korkean, Suuren avun kautta. Tätä rukousta kutsutaan "häwqaläksi", ja se sanotaan aikoina, jolloin ollaan heikkoja ja kykenemättömiä muuttamaan pahaa tilannetta. Allah tietää parhaiten.

Allah puhuu totta, ja Hän on Yksi, joka johdattaa oikeaan suuntaan. Allah, ylistys olkoon Hänelle, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti jos kysyt heiltä: 'Kuka loi taivaat ja maan?' Varmasti he tulevat sanomaan: 'Allah (on luonut ne).' Sano: 'Sanokaa minulle sitten, asiat, joita te kutsutte avuksi Allahin lisäksi – jos Allah aikoisi jotain vahinkoa minulle, voisivatko ne poistaa Hänen vahinkonsa? Tai jos Hän (Allah) aikoisi jotain armoa minulle, voisivatko ne estää Hänen armonsa?' Sano: 'Allah on riittävä minulle; Häneen niiden, jotka luottavat (uskovat), tulee laittaa luottamuksensa.'" (Koraani 39:38)

Hän sanoo myös (merkityksen selitys): "Eikö Hän, joka vastaa hädässä olevalle, kun hän kutsuu Häntä, ja joka poistaa pahan, ja tekee teistä maan perijöitä sukupolvi toisensa jälkeen, ole (parempi kuin teidän jumalanne)? Onko Allahin kanssa mitään iläähiä (jumalaa)? Vähänpä te muistatte!" (Koraani 27:62)

Hän sanoo myös (merkityksen selitys): "Hän liittää yön päivään (yön tuntien väheneminen lisätään päivän tunteihin), ja Hän liittää päivän yöhön (päivän tuntien väheneminen lisätään yön tunteihin). Hän on alistanut auringon ja kuun: kukin kulkee radallaan määrätyn ajan. Sellainen on Allah, teidän Herranne; Hänen on valtakunta. Ne, joita te rukoilette tai kutsutte Hänen sijaansa, eivät omista edes qitmiiriä (taatelinkiven päällä olevaa ohutta kalvoa). Jos te kutsutte (tai huudatte) niitä avuksi, he eivät kuule teidän huutoanne; ja jos (mikäli) he kuulisivat, he eivät voisi suoda teille sitä (teidän pyyntöänne). Ylösnousemuksen päivänä he tulevat kieltämään sen, että te palvoitte heitä. Eikä kukaan voi ilmoittaa sinulle (oi Muhammad (SAAS)) kuten Hän, joka on Kaikkitietävä (kaikesta)." (Koraani 35:13-14)

Hän sanoo myös (merkityksen selitys): "Kuka on enemmän harhautunut kuin hän, joka huutaa (kutsuu avuksi) Allahin lisäksi niitä, jotka eivät tule vastaamaan hänelle Ylösnousemuksen päivään saakka, ja jotka ovat (jopa) tietämättömiä hänen huudoistaan (avuksi kutsumisestaan) heille? Kun ihmiskunta kootaan (Ylösnousemuksen päivänä), he (väärät jumalolennot) muuttuvat heidän vihollisikseen ja tulevat kieltämään palvomisensa." (Koraani 46:5-6)

Allah on Yksi, joka johdattaa suoralle tielle, eikä ole mitään voimaa tai kykyä, paitsi Allahin kautta.

Allah tietää parhaiten.]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle