Kyseenalaisia motiiveja ja yleistä tietämättömyyttä

Minusta hieno tiivistelmä lännen tietämättömyydestä ja orientalismin motiiveista islamia koskien ovat seuraavat sanat sveitsiläiseltä journalistilta ja kirjailijalta Roger Du Pasquierilta:

"Länsi, olipa kristitty tai ei-kristitty, ei ole koskaan todella tuntenut islamia. Aina siitä asti kun kristityt näkivät sen ilmaantuvan maailman näyttämölle, he eivät koskaan lakanneet loukkaamasta ja parjaamasta sitä löytääkseen oikeutuksen sodanjulistukselle sitä vastaan. Se on alistettu irvokkaille vääristyksille, joiden jäljet vieläkin pysyvät eurooppalaisten mielissä. Jopa nykypäivinä on länsimaisia ihmisiä, joille islam voidaan typistää kolmeen ajatukseen: fanatismiin, fatalismiin (kohtalouskoon) ja moniavioisuuteen. Tietysti on olemassa sivistyneempi yleisö, jonka ajatukset islamista ovat vähemmän epämuodostuneita; ja sitten on vielä muutamia ihmisiä, jotka tietävät, ettei sana islam tarkoita mitään muuta kuin "alistumista Jumalalle". Yksi tämän tietämättömyyden merkki on se tosiasia, että useiden eurooppalaisten mielikuvituksessa Allah viittaa muslimien jumaluuteen, ei kristittyjen ja juutalaisten Jumalaan. Kun joku vaivautuu selittämään asiat heille, he ovat aivan yllättyneitä kuullessaan, että "Allah" tarkoittaa "Jumalaa", ja että jopa arabikristityt tuntevat Hänet vain sillä nimellä.

Islam on tietysti ollut läntisten orientalistien tutkimuksen kohteena, ja he ovat viimeisten kahden vuosisadan aikana julkaisseet laajan oppineen kirjallisuuden aiheesta. Siitä huolimatta kuinka kunnioittavaa heidän työnsä on saattanut olla, erityisesti historiallisilla ja filologisilla aloilla, he ovat myötävaikuttaneet vähän muslimien uskonnon parempaan ymmärtämiseen kristityssä tai kristinuskon jälkeisessä miljöössä, yksinkertaisesti siitä syystä, etteivät he ole onnistuneet herättämään kiinnostusta erikoistuneiden akateemisten ympyröittensä ulkopuolella. On pakko myöntää, että orientalistisia tutkimuksia lännessä ei ole aina innoittanut puhtain tutkijan puolueeton mieli, ja on vaikea kieltää, että jotkut islamistit (islamin tutkijat) ja arabistit ovat työskennelleet selkeällä aikomuksella halveksia ja väheksyä islamia ja siihen kuuluvia asioita. Tämä taipumus oli erityisen ilmeinen – itsestään selvistä syistä – koloniaalisten valtakuntien kukoistusaikana, mutta olisi liioittelua väittää, että se on hävinnyt jälkiä jättämättä.

Nämä ovat joitakin syitä, joiden vuoksi islam pysyy jopa nykyään niin väärin arvioituna lännessä, missä melko odottamattomasti aasialaiset uskot, kuten buddhalaisuus ja hindulaisuus, ovat yli sadan vuoden ajan synnyttäneet paljon enemmän näkyvää ymmärtämystä ja kiinnostusta, vaikka islam on niin lähellä juutalaisuutta ja kristinuskoa ollen peräisin samasta Abrahamista lähtevästä lähteestä.*) Tästä huolimatta useiden vuosien ajan on vaikuttanut siltä, että ulkoiset olosuhteet, varsinkin arabialais-islamilaisten maitten kasvava tärkeys maailman suurissa poliittisissa ja taloudellisissa asioissa, ovat avustaneet herättämään lännessä kasvavaa kiinnostusta islamia kohtaan johtaen siihen, että jotkut ovat löytäneet uusia ja tähän asti odottamattomia horisontteja." [Unveiling Islam (Islamin paljastus), Roger Du Pasquier, s. 5-7]

*) Seuraavassa artikkelissamme (Todellinen pelastus, koonnut Ummu Maryam) tulemme käsittelemään uskontoja, jotka väittävät olevansa lähtöisin Abrahamista, ja osoittamaan Kaikkivaltiaan Jumalan todellisen uskonnon, joka ilmoitettiin Nooalle ja profeetoille hänen jälkeensä, mukaan lukien Abraham (olkoon rauha heidän päällään).

Ranskalainen lääkäri Maurice Bucaille jakaa tuntemuksen, että lännessä ollaan yleisen tietämättömiä islamista. Hän kirjoittaa:

"Kun henkilö mainitsee islamin materialistiselle ateistille, tämä hymyilee omahyväisyydellä, joka on ainoastaan yhtä suuri kuin hänen tietämättömyytensä aiheesta. Samoin kuin niin monilla muilla läntisten älykköjen enemmistössä, olipa heidän uskonnollinen vakaumuksensa mikä tahansa, hänellä on vaikuttava kokoelma vääriä käsityksiä islamista. Henkilön täytyy tässä vaiheessa sallia hänelle yksi tai kaksi tekosyytä. Ensiksi, lukuun ottamatta hiljattain omaksuttuja asenteita, jotka ovat vallalla korkeimpien katolisten auktoriteettien keskuudessa, lännessä islam on aina ollut niin sanotun "maallisen herjauksen" kohteena. Lännessä jokainen, joka on hankkinut perusteellista tietoa islamista, tietää tarkkaan missä laajuudessa sen historiaa, oppeja ja päämääriä on vääristelty. Henkilön täytyy myös ottaa huomioon se tosiasia, että eurooppalaisilla kielillä julkaistut dokumentit tästä aiheesta (jättäen sivuun erityisen erikoistuneet tutkimukset) eivät tee sellaisen henkilön työtä, joka haluaa oppia, yhtään helpommaksi." [Bible, Qur‘an and Science (Raamattu, Koraani ja tiede), Maurice Bucaille, s. 118]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle