Orientalismi: yleinen määritelmä

Orientalismina yleisesti tunnettu ilmiö ei ole muuta kuin yksi näkökulma lännen antamasta väärästä islamkuvasta. Nykyään useimmat muslimit lännessä todennäköisesti olisivat samaa mieltä siitä, että suurin määrä islamia koskevasta vääristetystä tiedosta on peräisin tiedotusvälineistä: sanomalehdistä, aikakauslehdistä tai televisiosta. Mitä tulee ihmisten määrään, jotka sellainen tieto saavuttaa, joukkotiedotusvälineillä on epäilemättä laajempi vaikutus lännen näkökulmaan islamista kuin "orientalistien", "arabistien" ja "islamistien" (islamin tutkijoiden) akateemisilla julkaisuilla. Puhuttaessa leimoista viime vuosina akateeminen ala, jota ennen kutsuttiin "orientalismiksi", on uudelleennimetty "aluetutkimukseksi" useimmissa lännen korkeakouluissa ja yliopistoissa. Tämä poliittisesti moitteeton termi on ottanut paikan sanalta "orientalismi" tutkijoitten piirissä, koska jälkimmäinen sana on nykyään tahraantunut kielteisellä imperialistisella lisämerkityksellä, mikä suurelta osin johtuu orientalisteista itsestään. Kuitenkin vaikka näitä aloja harjoittavien tutkijoiden julkaisut eivät saavuta suurta yleisöä, ne usein päätyvät opiskelijoiden ja niiden käsiin, jotka ovat henkilökohtaisesti kiinnostuneet oppimaan lisää islamista. Tämän vuoksi jokaisen islamia opiskelevan, varsinkin lännessä, tulee olla tietoinen orientalismin historiallisesta ilmiöstä, sekä akateemisena toimintona että tapana riistää kulttuuria. Muslimien käyttämänä termi "orientalisti" yleensä viittaa keneen tahansa länsimaiseen islamin tutkijaan, joka riippumatta motiiveistaan väistämättä vääristää sitä. Kuten tulemme näkemään, orientalismin ilmiö on kuitenkin paljon enemmän kuin akateeminen toiminto. Edward Said, kuuluisa arabikristitty tutkija ja useiden orientalimin lähestymistapojen puutteita paljastavien kirjojen kirjoittaja, määrittelee "orientalismin" seuraavasti:

"…Orientalismilla tarkoitan useita asioita, joista kaikki mielestäni ovat toisistaan riippuvaisia. Halukkaimmin hyväksytty tarkoitus orientalismille on akateeminen merkitys, ja tosiaan leima vieläkin soveltuu joukkoon akateemisia laitoksia. Jokainen, joka opettaa, kirjoittaa tai tutkii Itää, ja tämä pätee henkilöön, olipa hän sitten antropologi, sosiologi, historioitsija tai filologi, joko sen tarkassa tai yleisessä merkityksessä, on orientalisti, ja se, mitä hän tekee, on orientalismia." [Orientalism (Orientalismi), Edward W. Said, s. 2]

"Täten orientalismista puhuminen on pääasiassa, vaikkei yksinomaan, brittiläisistä ja ranskalaisista kulttuurihankkeista puhumista, projekti, jonka mittasuhteet pitävät sisällään sellaisia erilaisia aloja kuin mielikuvitus itse, koko Intian ja Levantin, raamatulliset tekstit ja raamatulliset maat, maustekaupan, koloniaaliset armeijat ja koloniaalisten johtajien pitkän perinteen, suunnattoman tutkijoiden rungon, lukemattoman orientaalisten "asiantuntijoiden" ja "käsien" joukon, orientaalisen professuurin, moninaisen "orientaalisten" ajatusten suuren joukon (orientaalinen tyrannimaisuus, orientaalinen loistokkuus, julmuus, lihallisuus), monien itäisten lahkojen, filosofioiden ja viisauksien kesyttämisen paikalliseen eurooppalaiseen käyttöön, listaa voisi jatkaa lähes loputtomasti." [Orientalism (Orientalismi), Edward W. Said, s. 4]

Kuten monissa tapauksissa tietoisuus ongelmasta on puoli voittoa. Kun totuuden vilpitön etsijä on tietoinen pitkäaikaisesta väärinkäsityksestä ja vihamielisyydestä islamin ja lännen välillä, ja oppii olemaan luottamatta kaikkeen, minkä hän näkee painettuna, luotettavaa tietoa voidaan saada nopeammin. Epäilemättä kaikilla islamia koskevilla läntisillä kirjoituksilla ei ole samaa yksipuolisen suhtautumisen tasoa – ne vaihtelevat tahallisesta vääristelystä yksinkertaiseen tietämättömyyteen – ja saattaa olla myös muutamia, jotka voitaisiin luokitella ei-muslimien vilpittömiin yrityksiin kuvata islamia myönteisessä valossa. Kuitenkin, jopa useimpia näistä teoksista vaivaavat näennäisesti tahattomat virheet, olivatpa ne miten pieniä tahansa, johtuen kirjailijan tietämättömyydestä koskien islamilaista tietoa. Kohtuullisuuden hengessä tulee sanoa, että jopa jotkut muslimikirjailijoiden nykyajan kirjat islamista kärsivät näistä samoista puutteista yleensä tiedonpuutteen, harhaoppien ja ei-muslimien lähteisiin nojautumisen vuoksi.

Tämän jälkeen ei pitäisi olla yllätys, että islamin opiskeleminen lännessä, varsinkin turvauduttaessa eurooppalaisilla kielillä kirjoitettuihin teoksiin, ei ole koskaan ollut helppo tehtävä. Vain muutama kymmenen vuotta sitten englantia puhuvan henkilön, joka oli kiinnostunut islamista ja halusi rajoittaa lukemisensa muslimikirjoittajien teoksiin, lukeminen saattoi rajoittua Koraanin käännökseen, muutamiin käännettyihin hädiith-kirjoihin ja muutamaan kymmeneen vihkosen kokoiseen kirjoitelmaan. Kuitenkin viimeisten vuosien aikana uskovien ja sitoutuneiden muslimien kirjoittamien islamilaisten kirjojen laajalle levinnyt saatavuus ja internetin tulo ovat tehneet luotettavan tiedon saamisen lähes jokaisesta islamin näkökannasta paljon helpommaksi. Näinä päivinä tuskin kuluu viikko ilman että klassisen islamilaisen teoksen englanninkielinen käännös julkaistaan. Tämän tietäen rohkaisisin lukijaa kääntymään muslimikirjailijoiden kirjoittamien kirjojen puoleen yrittäessään oppia islamista. Internetissä on laaja valikoima islamilaisten kirjojen "kirjakauppoja", joihin voi ottaa yhteyttä internetin välityksellä [esimerkiksi Dar-us-Salam publications osoitteessa www.dar-us-salam.com].


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle