Jumalan profeetat ovat erehtymättömiä, eikä heillä ole puutteita luonteessaan!

Allahin profeetat eivät voi käyttäytyä kiittämättömästi, petollisesti tai muilla vastaavilla tavoilla. Koraanissa kerrotaan tarina Allahin profeetta Joonasta (AS), joka lähetettiin kansalle Niniveen (nykyään Mosul Irakissa), kutsumaan heitä palvomaan Allahia, Yhtä, mutta he kieltäytyivät. Kun Allahin profeetta Joona (AS) oli tullut hylätyksi, hän ilmoitti heille Allahin rangaistuksen ja lähti heidän luotaan. Profeetta Joonan (AS) olisi pitänyt pysyä paikallaan ja odottaa Allahin käskyä, mutta hän oli hätäinen ja lähti tiehensä matkustaakseen laivalla.

Rangaistukseksi teostaan hän joutui myrskyyn, ja kun arpa oli osunut hänen kohdalleen, hänet heitettiin mereen muiden matkustajien pelastamiseksi. Kala nielaisi hänet, ja hän katui elävässä vankilassaan ja sai anteeksi huudettuaan pimeyden syvyyksissä: "Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Sinulla, oi Allah. Ylistetty ja Ylhäinen olet Sinä, kaiken sen pahan yläpuolella, mitä he liittävät Sinuun. Todella olen ollut väärintekijä." Jos hän ei olisi katunut, hän ei olisi päässyt pois hänet nielaisseen olennon vatsasta ennen kuin Ylösnousemuksen päivänä, jolloin kaikki kuolleet herätetään henkiin. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten Me vastasimme hänen kutsuunsa ja vapautimme hänet ahdingosta. Täten Me vapautamme uskovat (jotka uskovat Allahin ykseyteen, pidättäytyvät pahasta ja toimivat oikeamielisesti)." (Koraani 21:88)

Allah valitsi Joonan suosionsa ja armonsa vuoksi profeetakseen Niniven kansalle, mutta hän kärsi rangaistuksensa, koska menetti hieman kärsivällisyyttään ja poistui kansansa luota ilman Allahin lupaa! Entäpä jos hän olisi tehnyt sellaisia vakavia syntejä, joista Jumalan valittuja ihmisiä syytetään Raamatussa! Millainen hänen kohtalonsa olisi ollut siinä tapauksessa!

Niniven kansalle annettiin myös anteeksi, sillä myös he olivat katuneet. Tämä on Allahin hyvyys ja armo Hänen palvelijoilleen, jotka osoittavat katumusta Hänelle aidosti ja vilpittömästi.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Yuunus (Joona) oli yksi lähettiläistä. Kun hän juoksi lastattuun laivaan: hän (suostui) heittämään arpaa, ja hän oli häviäjien joukossa. Sitten (iso) kala nielaisi hänet, koska hän oli tehnyt moitteen arvoisen teon. Jos hän ei olisi ollut niistä, jotka ylistävät Allahia, hän olisi todellakin pysynyt sen (kalan) vatsan sisällä aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Mutta Me heitimme hänet ulos paljaalle rannalle, kun hän oli sairas, ja Me saimme kurpitsakasvin kasvamaan hänen päälleen. Me lähetimme hänet sadalletuhannelle (ihmiselle) tai jopa enemmälle. He uskoivat; joten Me annoimme heille nautinnon hetkeksi." (Koraani 37:139–148)

Lisäksi Allah ilmoittaa meille Koraanissa, että jos profeetta keksisi asioita, jotka eivät ole hänen saamaansa todellista ilmoituksen sanaa, tai käyttäytyisi halujensa mukaan, Allah rankaisisi häntä ankarasti, eikä kenelläkään olisi voimaa torjua rangaistusta tai pelastaa häntä siltä! Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Vai sanovatko he: 'Hän [Muhammad (SAAS)] on sepittänyt sen (Koraanin).' Sano: 'Jos olen sepittänyt sen, teillä ei ole mitään voimaa puolustaa minua Allahia vastaan. Hän tietää parhaiten mitä sanotte itseksenne sitä (tätä Koraania) koskien! Hän on riittävä todistajana minun ja teidän välillä! Hän on Anteeksiantava, Armahtava.'" (Koraani 46:8)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Joten Minä vannon kaiken sen kautta, mitä te näette, ja kaiken sen kautta, mitä te ette näe, että tämä on totisesti jalon Lähettilään [eli Jibriilin (Gabrielin) tai Muhammadin (SAAS)] sana (jonka hän on tuonut Allahilta). Se ei ole runoilijan sana: vähänpä te uskotte! Eikä se ole selvännäkijän (tai ennustajan) sana: vähänpä te muistatte! Tämä on Ilmoitus, jonka 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herra on lähettänyt alas. Jos hän (Muhammad (SAAS)) olisi väärentänyt valheellisen sanomisen Meitä (Allahia, Ylhäistä) koskien, Me varmasti olisimme tarttuneet häneen hänen oikeasta kädestään (tai voimalla ja mahdilla), ja sitten Me epäilemättä olisimme katkaisseet hänen elämän valtimonsa (aortan). Eikä kukaan teistä olisi voinut estää Meitä hänen (rankaisemisessaan). Totisesti tämä (Koraani) on Muistutus muttäqooneille (hurskaille). Totisesti Me tiedämme, että teidän joukossanne on joitakin, jotka pettävät (tämän Koraanin). Todellakin se (tämä Koraani) tulee olemaan ahdistus uskottomille (Ylösnousemuksen päivänä). Totisesti se (tämä Koraani) on ehdoton totuus varmuudella. Joten ylistä Herrasi, Kaikkein Suurimman, nimeä." (Koraani 69:38–52)

Islamin mukaan kaikki Allahin profeetat ovat erehtymättömiä uskon asioissa ja yksi profeetta on parempi kuin kaikki oikeamieliset ihmiset yhteensä. Eikä profeetoilla ole sellaisia puutteita luonteessaan kuten moraalittomuus, valheellisuus, petollisuus, tiedon kätkeminen tai tietämättömyys. He välittivät viestin ihmiskunnalle Allahin määräämällä tavalla, ja selittivät sen tavalla, joka ei jättänyt kenellekään mitään epäilyksiä. Muslimit todistavat sen, samoin kuin he tulevat todistamaan Ylösnousemuksen päivänä, että Allahin lähettiläs Nooa (AS) oli välittänyt Allahin hänelle ilmoittaman viestin. Tämä johtuu siitä, että Muhammadin (SAAS) kansa on oikeudenmukainen kansa, joka ei koskaan käänny pois totuudesta ja seuraa sitä aina sanoin tai teoin. Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Nooa ja hänen kansansa tulevat (Ylösnousemuksen päivänä) ja Allah tulee kysymään (Nooalta): 'Välititkö (Viestin)?' Tämä tulee vastaamaan: 'Kyllä, oi Herrani!' Sitten Allah tulee kysymään Nooan kansalta: 'Välittikö Nooa Minun Viestini teille?' He tulevat vastaamaan: 'Ei, meille ei tullut yhtään profeettaa.' Sitten Allah tulee kysymään Nooalta: 'Kuka tulee todistamaan sinun puolestasi?' Tämä tulee vastaamaan: 'Muhammad ja hänen kansansa (tulevat todistamaan puolestani).' Joten minä ja kansani tulemme todistamaan hänen puolestaan (että hän välitti Allahin Viestin)." Se on Allahin lausuman (merkityksen selitys): "Täten Me olemme tehneet teistä [aidot muslimit - todelliset uskovat, profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen Sunnansa (lailliset tavat) todelliset seuraajat] oikeamielisen (ja parhaan) kansakunnan, jotta te olisitte todistajia ihmiskunnalle…" (Koraani 2:143) (Al-Bukhari)

Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) seuraajien luonteenpiirteisiin kuuluu velvoittaminen hyvään ja kaikkeen siihen, mitä Allah, Kaikkivaltias, rakastaa ja hyväksyy, ja pahasta kieltäminen samoin kuin kaiken sen kieltäminen, minkä Hän tuomitsee ja mitä Hän vihaa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Te (islamilaiseen yksijumalaisuuteen todellisesti uskovat ja profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen Sunnansa oikeat seuraajat) olette paras kansakunta, joka koskaan on noussut ihmiskunnasta; te velvoitatte äl-mä'roofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, minkä islam on määrännyt) ja kiellätte äl-munkärin (monijumalaisuuden, epäuskon ja kaiken, minkä islam on kieltänyt), ja te uskotte Allahiin. Jos Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset) olisivat uskoneet, olisi se ollut parempi heille; heidän joukossaan on joitakin, joilla on usko, mutta useimmat heistä ovat äl-fääsiqooneja (tottelemattomia Allahille ja kapinallisia Allahin Käskyä vastaan)." (Koraani 3:110)

Sen lisäksi että Raamatussa on mainittu loukkauksia ja vääriä väitteitä Jumalan valituista ihmisistä (profeetoista), Kirjan ihmiset eivät tunnusta osaa Allahin profeetoista lainkaan. Lisäksi he uskovat, että enkeleiden joukossa on langenneita enkeleitä! "Paholaisesta tulee Jumalan vastustaja vasta Raamatun jälkeisessä juutalaisuudessa. (Paholainen, joka on) enkeleiden prinssi, jonka Jumala on luonut ja asettanut enkelien joukon johtajaksi, viekoittelee joitain enkeleistä kapinaan Jumalaa vastaan. Rangaistuksena kapinastaan hänet ja hänen kapinnallinen seurueensa heitetään pois taivaasta, ja heidät muutettiin paholaisiksi. Langenneiden enkeleiden hallitsijana hän tästedes jatkaa kamppailua Jumalan valtakuntaa vastaan kolmella tavalla: hän pyrkii viettelemään ihmistä syntiin; hän yrittää katkaista Jumalan pelastussuunnitelman; ja hän esiintyy Jumalan edessä pyhimysten solvaajana ja syyttäjänä vähentääkseen niiden lukumäärää, jotka on valittu Jumalan valtakuntaan. Täten Saatanalla on kolmeosainen tarkoitus: hän on Jumalan luotu, jonka olemus on Jumalalta; hän on Jumalan kumppani pelastushistorian draamassa; hän on Jumalan kilpailija, joka taistelee Jumalan pelastussuunnitelmaa vastaan. Zarathustralaisuuden dualistisen ajattelun vaikutuksen kautta Babylonian vankeuden aikana (586–538 e.a.a.) Persiassa, Saatana sai vastajumalan ominaisuuksia myöhäisjuutalaisuudessa." (Encyclopaedia Britannica 2000)

"Myöhemmin jotkut muut enkelit muuttuivat pahoiksi. Nämä enkelit huomasivat maan päällä kauniita naisia ja halusivat sukupuolisuhteisiin heidän kanssaan. Niinpä he tulivat maan päälle ja pukeutuivat ihmisruumiiseen, miehiksi. Sitten he ottivat nuo naiset itselleen. Tämä oli vastoin Jumalan tarkoitusta. – 1. Mooseksen kirja 6:1, 2; Juudas 6. Se aiheutti myös paljon vaikeuksia ihmiskunnalle. Näiden enkelien vaimot synnyttivät lapsia, jotka eivät kuitenkaan olleet tavallisia lapsia. Heistä kasvoi väkivaltaisia ja julmia jättiläisiä. Lopulta maa tuli niin täyteen väkivaltaa, että Jehova päätti tuhota jumalattomat ihmiset suurella tulvalla. Ainoat vedenpaisumuksessa säilyneet ihmiset olivat vanhurskas Nooa ja hänen perheensä. – 1. Mooseksen kirja 6:4, 11; 7:23. Jumalattomat enkelit kuitenkin palasivat henkimaailmaan, he eivät kuolleet. Mutta heitä rangaistiin. Heidän ei sallittu palata Jumalan vanhurskaiden enkelien perheeseen. Jehova ei myöskään enää antanut heidän pukea ylleen ihmisruumista. Ja lopulta he kuolevat suuressa tuomiossa. – 2. Pietari 2:4; Juudas 6." (Kuolleiden henget, Jehovan todistajat)

"Joidenkin enkeleiden uskotaan pudonneen Jumalalle läheisestä asemasta--kuten Lusifer (aikaiset kirkkoisät kutsuivat häntä Saatanaksi hänen putoamisensa jälkeen) juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa--ylpeyden vuoksi tai yrityksistä kaapata Kaikkivaltiaan asema. Langenneessa asemassaan he sitten yrittävät estää ihmistä saavuttamasta oikeaa suhdetta Jumalan kanssa yllyttämällä ihmisiä syntiin. Jotkut keskiaikaiset demonologian (oppi pahoista hengistä) oppineet liittivät seitsemän arkkipaholaisen hierarkiaan seitsemän kuolemansyntiä: Lusifer (ylpeys); Mammon (saituus); Asmodeus (irstailu); Saatana (viha); Belsebul (ahnaus); Leviatan (kateus) ja Belphegor (laiskuus). Sen lisäksi että langenneet enkelit, tai paholaiset, houkuttelevat ihmisiä syntiin, heidän uskottiin aiheuttavan erityyppisiä onnettomuuksia, sekä luonnollisia että satunnaisia. Kuten alkeellisten uskontojen paholaiset ja luonnon pahat henget, langenneiden enkeleiden katsottiin olevan nälänhädän, sairauden, sodan, maanjäristysten, satunnaisten kuolemien ja erilaisten mielisairauksien ja tunnetilojen häiriöiden syitä. Ihmisiä, joita vaivasi mielisairaus, pidettiin "paholaisen riivaamina"." (Encyclopaedia Britannica 2000)

Toisin kuin yllämainitussa lainauksessa sanotaan, islamissa ei ole langenneita enkeleitä. Saatana ei ole langennut enkeli, kuten jotkut ihmiset voivat luulla tietämättömyyden vuoksi, vaan hän on ginni, kuten Koraanissa ja Sunnassa ilmoitetaan. Allah on luonut ginn (monikkomuoto sanasta ginni) palvomaan Häntä, aivan kuten Hän on luonut ihmiset palvomaan Häntä. Heille molemmille on annettu vapaa tahto ja valinnan vapaus; he voivat joko totella tai olla tottelematta Allahia. Sen sijaan enkelit on luotu tottelemaan ja palvelemaan Allahia, eikä heillä ole kykyä olla tottelemattomia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Totuus on Herraltanne.' Sitten jokainen, joka haluaa, antakoon hänen uskoa; ja jokainen, joka haluaa, antakoon hänen olla uskomatta…" (Koraani 18:29)

Lisäksi ginn on luotu tulesta, kun taas enkelit on luotu valosta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me loimme ihmisen kuivatusta savesta, muotoon muotoillusta mudasta. Ginn Me loimme ennen muinoin savuttomasta tulen liekistä." (Koraani 15:26–27)

'Aisha (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Enkelit luotiin valosta, ginn luotiin tulen liekistä, ja Aadam luotiin siitä, mikä on kuvattu teille (Koraanissa, eli hänet on muotoiltu savesta)." (Muslim)

Lisäksi Saatanalla on jälkeläisiä, kun taas enkeleillä ei ole jälkeläisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) kun Me sanoimme enkeleille: 'Kumartakaa Aadamia.' Joten he kumarsivat paitsi Ibliis. Hän oli yksi ginneistä; hän rikkoi Herransa käskyä. Otatteko sitten hänet ja hänen jälkeläisensä suojelijoiksenne ja auttajiksenne mieluummin kuin Minut, vaikka he ovat teidän vihollisianne? Onpa huono vaihtokauppa pahantekijöille." (Koraani 18:50)

Kuten ihmiset ja eläimet myös ginn ovat Allahin (SWT) luomia olentoja. He syövät, juovat ja menevät naimisiin. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Missä (Puutarhoissa) molemmat tulevat olemaan qaaseraat-ut-tarf [siveät naiset (vaimot) pidättäen katsahduksensa kaivaten vain aviomiestään], joiden kanssa yksikään mies tai ginni ei ole ollut tamth (avannut heidän immenkalvoaan seksuaalisella kanssakäymisellä) ennen heitä." (Koraani 55:56)

Ginnien joukossa on muslimeja ja ei-muslimeja. "'Jotkut meistä (ginneistä) ovat muslimeja, ja jotkut meistä ovat äl-qaasitooneja (uskottomia - niitä, jotka ovat poikenneet Oikealta tieltä).' Jokainen, joka on ottanut islamin vastaan (on tullut muslimiksi alistumalla Allahille), sitten sellaiset ovat pyrkineet Oikealle tielle. Mitä tulee äl-qaasitooneihin (uskottomiin, jotka poikkesivat Oikealta tieltä), he tulevat olemaan Helvetin polttopuita." (Koraanin jakeiden 72:14–15 merkityksen selitys)

Ihmiset eivät pysty näkemään ginnejä, vaikka ginn näkevät ihmiset. Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Aadamin lapset! Älkää antako Saatanan pettää teitä, kuten hän sai vanhempanne (Aadamin ja Eevan) pois Paratiisista riisuen heidät puvuistaan, näyttäen heille heidän yksityiset osansa. Totisesti hän ja qabiiluhu (hänen sotilaansa ginneistä tai hänen heimonsa) näkevät teidät, mistä te ette pysty heitä näkemään. Totisesti, Me teimme saatanoista äulijää‘ (suojelijoita ja auttajia) niille, jotka eivät usko." (Koraani 7:27)

Joillakin ginneistä on suuria voimia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "'Ifriit (voimakas) ginneistä sanoi: 'Minä tulen tuomaan sen (Bilqiisin, Jemenin kuningattaren valtaistuimen) sinulle ennen kuin nouset paikaltasi. Totisesti, olen tosiaankin vahva ja luotettava sellaiseen tehtävään.'" (Koraani 27:39)

Ginn voivat tehdä palveluksia joillekin ihmisille, ja vastapalvelukseksi näiden ihmisten tulee tyydyttää heidän (ginnien) pöyhkeyttään ja kohdella heitä jumalan kaltaisina. Epäuskovat ginneistä haluavat johtaa ihmisiä harhaan Herransa tieltä yrittäen saada heidät syyllistymään epäuskoon. Ginn tekevät tämän kuiskuttamalla heille jotain, joka vaikuttaa jumalallisilta viesteiltä, ja auttavat heitä tekemään asioita, jotka näyttävät ihmeiltä, niin että nämä ihmiset olisivat kiitollisia näille väärille jumalille ja olisivat heidän sotilaitaan johdattamassa muita ihmisiä harhaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Päivänä, jona Hän tulee kokoamaan heidät (kaikki) yhteen (ja sanoo): 'Oi te, ginnien joukot! Monia ihmisiä te johdatitte harhaan', ja heidän äulijää‘nsä (ystävänsä ja auttajansa) ihmisten keskuudesta tulevat sanomaan: 'Herramme! Me hyödyimme toinen toisistamme, mutta nyt olemme saavuttaneet määräaikamme, jonka Sinä olit meille asettanut.' Hän tulee sanomaan: 'Olkoon Tuli teidän asuinpaikkanne, tulette asumaan siellä ikuisesti, paitsi kuten Allah saattaa tahtoa. Varmasti Herrasi on Viisas, Tietävä.'" (Koraani 6:128)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Silti he liittävät ginnejä kumppaneiksi Allahille palvonnassa, vaikka Hän on heidät (ginn) luonut; ja he valheellisesti liittävät ilman tietoa poikia ja tyttäriä Hänelle. Hän on Ylistetty ja Korkea, kaiken sen (pahan) yläpuolella, jota he liittävät Häneen." (Koraani 6:100)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He (enkelit) tulevat sanomaan: 'Ylistetty olet Sinä! Sinä olet meidän Wäliimme (Suojelijamme ja Hyväntekijämme) heidän sijaansa. Ei, mutta heillä oli tapana palvoa ginnejä; useimmat uskoivat niihin.'" (Koraani 34:41)

Kaikesta tästä huolimatta ginneillä ei ole voimaa vahingoittaa tai johtaa harhaan Allahin ykseyteen uskovia ihmisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten kun haluat lausua Koraania, etsi turvaa Allahilta Saatanaa, hyljeksittyä (kirottua), vastaan. Totisesti, hänellä ei ole valtaa niihin, jotka uskovat ja luottavat vain Herraansa (Allah). Hänen valtansa ulottuu vain niihin, jotka tottelevat ja seuraavat häntä (Saatanaa), ja niihin, jotka liittävät kumppaneita Hänelle (Allahille, niihin, jotka ovat mushrikuuneja, monijumalaisia)." (Koraani 16:98–100)

Tarinat aaveista ja hengistä ovat tyypillisiä ginnien tekoja. Satanismilla, taikuudella samoin kuin ihmis- ja eläinuhreilla on voimakas yhteys ginnien vaatimuksiin niin muinaisissa kulttuureissa kuin nykyaikanakin.

Kristittyjen uskonkappaleissa olevat väärät väitteet enkeleistä ovat todennäköisesti Israelin lasten muodostamia. "Kristinusko, joka luultavasti sai vaikutteita enkeleitä käsittelevästä opista juutalaisilta lahkoilta, kuten farisealaisilta ja essealaisilta, samoin kuin hellenistisestä kulttuurista, lisäsi ja kehitti edelleen teorioita ja uskoja enkeleihin ja paholaisiin." (Encyclopaedia Britannica 2000)

Epäuskovien väärät väitteet ja loukkaukset koskien enkeleitä, profeettoja, Kirjoituksia ja Luojaa, osoittavat vain heidän epäuskonsa niitä kohtaan! Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Emme Me luoneet taivaita ja maata ja kaikkea niiden välissä olevaa leikillämme. Jos olisimme aikoneet ottaa huvituksen (vaimon tai pojan), olisimme varmasti voineet ottaa sen Meistä, jos olisimme aikoneet tehdä (sen). Ei, Me heitämme (lähetämme alas) totuuden (tämän Koraanin) valheellisuutta (epäuskoa) vastaan, joten se tuhoaa sen ja katso, se (valheellisuus) katoaa. Voi teille sen (valheen) vuoksi, jonka te liitätte (Allahiin sanomalla, että Allahilla on vaimo ja poika). Hänelle kuuluu jokainen, joka on taivaissa ja maassa. Ne, jotka ovat Hänen lähellään (enkelit), eivät ole liian ylpeitä palvoakseen Häntä, eivätkä he uuvu (Hänen palvomisestaan). He (enkelit) ylistävät Hänen Kunniaansa öin ja päivin, eivätkä he koskaan hiljenny (tekemästä sitä). Vai ovatko he ottaneet maasta (palvottavaksi) äälihä (jumalia), jotka herättävät kuolleita? Jos siellä (taivaissa ja maassa) olisi ollut äälihä (jumalia) Allahin lisäksi, sitten totisesti molemmat (taivaat ja maa) olisivat joutuneet epäjärjestykseen. Ylistetty on Allah, Valtaistuimen Herra, (korkealla on Hän) kaiken sen (pahan) yläpuolella, mitä he liittävät Häneen!" (Koraani 21:16–22)

Kerrottiin, että ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Juutalaiset tulivat Profeetan (SAAS) luokse ja sanoivat: Oi Abu al-Qasem [Muhammad (SAAS)], kysymme sinulta tietyistä asioista; jos vastaat meille, me tulemme seuraamaan sinua. Kerro meille kuka enkeleiden joukosta tulee luoksesi, sillä hän ei ole Profeetta, jonka luona ei käy enkeli, jonka hänen Herransa, Kaikkivaltias, on lähettänyt viestin ja ilmoituksen kanssa. Sitten kuka on kumppanisi? Hän (SAAS) vastasi: Gabriel. He sanoivat: Hän on se, joka lähetetään sodan ja taistelun kanssa; hän on meidän vihollisemme; jos olisit sanonut: "Mikael", joka lähetetään sateen ja armon kanssa, olisimme voineet seurata sinua. Sitten Allah, Ylhäinen, ilmoitti (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Jokainen, joka on Jibriilin (Gabrielin) vihollinen (antakoon hänen kuolla raivoonsa), sillä todellakin hän on tuonut sen (tämän Koraanin) alas sinun sydämeesi Allahin Luvalla vahvistaen sen, mitä tuli sitä ennen [ät-Täuraatin (Tooran) ja äl-Ingiilin (Evankeliumin)], ja johdatukseksi ja hyväksi uutiseksi uskoville. Jokainen, joka on Allahin, Hänen enkeleittensä, Hänen lähettiläittensä, Jibriilin (Gabrielin) ja Mikaelin vihollinen, silloin totisesti, Allah on uskottomien vihollinen.'" (Koraani 2:97–98)" [Reasons and occasions of revelation of the Qur‘aan (Koraanin ilmoittamisen syyt ja tilanteet)]

Allah on luonut enkelit (AS) valosta ja he ovat olentoja, jotka eivät tarvitse ruokaa, juomaa tai lepoa. He ovat kunnioitettuja palvelijoita, joille on annettu tiettyjä tehtäviä. He eivät puhu ennen kuin Allah antaa heille luvan; he toimivat vain Hänen käskystään. Enkelit palvovat Allahia (SWT) päivin ja öin, ja he kuuluvat meille näkymättömään maailmaan. Vaikka he ovatkin meille näkymättömiä, järki ei kuitenkaan voi kieltää heidän olemassaoloaan. Lisäksi ainoa luotettava tiedonlähde heistä on Allahin viesti (Koraani ja Sunna). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allahille kumartavat kaikki, jotka ovat taivaissa ja maassa, liikkuvista (elävistä) olennoista ja enkelit, eivätkä he ole ylpeitä [he palvovat Herraansa (Allahia) nöyryydellä]. He pelkäävät Herraansa heidän yläpuolellaan, ja he tekevät, mitä heidän on käsketty tehdä." (Koraani 16:49–50)

Joten asiat koskien Luojaa, Hänen enkeleitään, Kirjoituksiaan, profeettojaan ja muita asioita Allahin uskonnosta, eivät ole kuten epäuskovat saattavat kuvitella! Heidän väitteensä ovat vääriä, eikä heillä ole mitään tietoa niistä. He vain arvailevat ja seuraavat omia halujaan, ja totisesti arvaus ei pysty korvaamaan totuutta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Suurin osa heistä seuraa vain arvausta. Epäilemättä arvaus ei voi hyödyttää totuutta vastaan. Varmasti Allah on Tietoinen siitä, mitä he tekevät. Tämä Koraani ei ole sellainen, jonka joku muu kuin Allah (taivaiden ja maan Herra) voisi saada aikaan. Mutta se on vahvistus sitä ennen olleelle (Ilmoitukselle eli Tooralle ja Evankeliumille), ja täysi Kirjan (ihmiskunnalle säädetyt lait) selitys – missä ei ole mitään epäilystä – 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralta." (Koraani 10:36–37)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle