Ihmiset ovat luonnostaan taipuvaisia palvomaan Jumalaa

Ihmiskunta oli alussa yksi kansa palvoen yhtä Jumalaa. Sitten Saatana käänsi heidät pois oikeasta uskonnosta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ihmiskunta oli yhtä kansakuntaa, ja Allah lähetti profeettoja ilosanoman ja varoitusten kanssa, ja Hän lähetti alas heidän mukanaan Kirjoituksen totuudessa, jotta se tuomitsisi ihmisten välillä asioissa, joissa he olivat eri mieltä..." (Koraani 2:213)

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Aadamin ja Nooan välillä oli kymmenen sukupolvea, jotka kaikki elivät islamin mukaan (islamilainen yksijumalaisuus). Sitten he alkoivat olla eri mieltä. Joten Allah lähetti profeettoja hyvän uutisen tuojaksi ja varoittajiksi." (At-Tabaree Täfsiirissään)

Islamin mukaan Allah loi ihmiset, antaa heille elatusta, johdattaa heitä palvomaan Häntä, eikä hylkää heitä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah, se on Hän, joka on tehnyt teille maan asunnoksi ja taivaan katokseksi, ja on antanut teille muodon ja tehnyt muodoistanne hyvän(näköisiä) ja on antanut teille hyviä asioita. Se on Allah, teidän Herranne, joten siunattu olkoon Allah, 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mitä on olemassa) Herra. Hän on Ikuisesti Elävä, lää iläähä illää Huwä (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Hänellä); joten kutsukaa Häntä avuksi tehden palvontanne puhtaaksi Hänelle Yksin (palvomalla Häntä Yksin, eikä ketään muuta, ja tekemällä oikeamielisiä tekoja vilpittömästi vain Allahin vuoksi, eikä leveilyn vuoksi, eikä tule asettaa Allahille kilpailijoita palvonnassa). Kaikki ylistykset ja kiitokset ovat Allahille, 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mitä on olemassa) Herralle." (Koraani 40:64–65)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän (Allah) loi ihmisen. Hän opetti hänet puhumaan selkeästi." (Koraani 55:3–4)

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Lue! Herrasi nimeen, joka on luonut (kaiken, mikä on olemassa). Hän on luonut ihmisen verihyytymästä (paksun hyytyneen veren palasta). Lue! Herrasi on kaikkien Anteliain. Joka on opettanut (kirjoittamisen) kynällä. Hän on opettanut ihmiselle sen, mitä hän ei tiennyt. Ei! Totisesti, ihminen tekee syntiä (epäuskossa ja pahalla teolla), koska hän pitää itseään muista riippumattomana. Varmasti, paluu on Herranne luo." (Koraani 96:1-8)

Jälleen kerran, jokainen luotu syntyy tilassa, jossa sillä on luonnollinen taipumus alistua Luojalleen, Allahille. Kuitenkin ne, jotka harhautuvat tästä alkuperäisestä luonnostaan, tekevät niin, koska he seuraavat sokeasti ilkeitä viettelijöitä ihmisten ja ginnien keskuudesta, joiden johtaja on Saatana (kirotkoon Allah hänet). "[Ibliis (Saatana)] sanoi: 'Koska Sinä olet lähettänyt minut harhaan, varmasti väijyn heitä (ihmisiä) Sinun Suoralla tielläsi. Sitten tulen heidän luokseen heidän edestään ja takaansa, heidän oikealta ja vasemmalta puoleltaan, etkä tule huomaamaan useimpien heistä olevan kiitollisia.' (Allah) sanoi (Ibliisikselle): 'Mene alas tästä (Paratiisista) häpäistynä ja karkotettuna. Jokainen, joka heistä (ihmiskunnasta) seuraa sinua, sitten varmasti, tulen täyttämään Helvetin teillä kaikilla.'" (Koraanin jakeiden 7:16–18 merkityksen selitys)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah kirosi hänet. Hän (Saatana) sanoi: 'Otan määrätyn määrän palvelijoistasi. Totisesti, minä johdatan heidät harhaan ja varmasti herätän heissä vääriä haluja; ja varmasti käsken heitä leikkaamaan karjan korvat, ja todellakin käsken heitä muuttamaan Allahin luomaa luontoa.' Hän, joka ottaa Saatanan suojelijaksi Allahin sijaan, on varmastikin kärsinyt ilmeisen tappion. Hän (Saatana) tekee heille lupauksia, ja herättää heissä vääriä haluja; eivätkä Saatanan lupaukset ole muuta kuin petosta. Sellaisten (ihmisten) asuinpaikka on Helvetissä, eivätkä he tule löytämään mitään keinoa paeta sieltä. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä tekoja, Me päästämme Puutarhoihin (Paratiisi), joiden alla joet virtaavat, asumaan siellä ikuisesti. Allahin lupaus on tosi; ja kenen sanat ovat todempia kuin Allahin sanat? (Ei kenenkään, tietenkään)." (Koraani 4:118–122)

'Iyaad (RAA) kertoi, että pitäessään saarnaa yhtenä päivänä Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Katso Herrani on määrännyt minua, että minun tulisi opettaa teille, mitä te ette tiedä ja mitä Hän on opettanut minulle tänään. (Hän on opettanut täten): Omaisuus, jonka olen antanut heille, on heille laillista. Olen luonut orjani luonnollisella taipumuksella Allahin palvomiseen, mutta se on Saatana, joka kääntää heidät pois oikeasta uskonnosta. Hän tekee laittomaksi sen, mikä on julistettu lailliseksi heille, ja hän käskee heitä liittämään kumppaneita Minulle, vaikka hänellä ei ole mitään oikeutusta siihen. Totisesti Allah katsoi maailman ihmisiin päin ja osoitti vihaa arabeja ja ei-arabeja kohtaan, joista poikkeuksena oli joitakin jäänteitä Kirjan ihmisistä (juutalaisista ja nasaretilaisista). Hän sanoi (edelleen): Olen lähettänyt sinut [profeetta Muhammadin (SAAS)] laittaakseni sinut kokeeseen ja laittaakseni (nuo kokeeseen) sinun kauttasi…" (Muslim)

Muuttamalla mitä tahansa ihmishahmoa ja ulkomuotoa, jonka Allah on muotoillut, joko liittämällä tai poistamalla kaunistamisen tai vastakkaisen sukupuolen jäljittelemisen vuoksi, on henkilön omanarvontunnon hukkaamista ja tottelemattomuutta Luojalleen. Täten kummankin sukupuolen on kiellettyä käyttäytyä vastakkaisen sukupuolen kaltaisesti liikkumisessa, puheessa, pukeutumisessa, koristuksissa tai missään tahansa muussa asiassa, jota pidetään luonteenomaisena tuolle sukupuolelle. Käyttäytyminen vastakkaisen sukupuolen kaltaisesti on yksi vakavista synneistä, ja jokainen, joka tekee niin, on kirottu (jää ilman Allahin armoa), koska hän kapinoi Maailmojen Herran luomia luonnonlakeja vastaan.

'Alqama kertoi 'Abdullah ibn Mas'udin (RAA) sanoneen: "Allah kiroaa ne naiset, jotka tekevät tatuointeja, ne, jotka ottavat tatuointeja, ne naiset, jotka poistavat karvoja kasvoistaan, ja ne, jotka tekevät keinotekoisia rakoja hampaittensa väliin näyttääkseen kauniimmalta, millä he muuttavat Allahin luomaa…" (Al-Bukhari)

'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) kironneen ne miehet, jotka omaksuvat naisten tapoja, ja ne naiset, jotka omaksuvat miesten tapoja, ja hän (SAAS) sanoi: "Ajakaa heidät ulos taloistanne." Profeetta (SAAS) ajoi tietyn miehen pois, ja 'Umar ajoi tietyn naisen pois. (Al-Bukhari)

Abu Huraira (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah on kironnut naisen, joka keinotekoisesti pidentää (omia tai jonkun toisen) hiuksia, hänet, joka pidennyttää hiuksiaan, hänet, joka tatuoi (itsensä tai jonkun muun), ja hänet, joka ottaa tatuoinnin." (Al-Bukhari)

'Aun ibn Abi Juhaifa (RAA) kertoi: "Isäni osti orjan, joka harjoitti ammatikseen kuppausta. (Isäni rikkoi orjan kuppausvälineet.) Kysyin isältäni, miksi hän oli tehnyt niin. Hän vastasi: 'Profeetta kielsi ottamasta rahaa koirasta tai verestä, ja kielsi myös tatuoinnin harjoittamisen, tatuoinnin ottamisen, sekä är-ribää‘n (koronkiskonnan) vastaanottamisen ja antamisen, ja kirosi kuvantekijät (jotka tekevät kuvia ihmisistä tai eläimistä).'" (Al-Bukhari)

Kuten mainitsimme johdannossamme viattomuus viittaa siihen tilaan, jossa kaikki Allahin orjat on luotu; vapaana epäuskosta sekä omaten luonnollisen taipumuksen ainoastaan Allahin palvontaan. Lisäksi jokaisen, joka alistuu Allahille, mikä tarkoittaa Hänen ykseytensä tunnustamista ja Hänen tottelemistaan, tulisi myös tuomita monijumalaisuus ja sen ihmiset. Tätä tarkoitusta voidaan selventää edelleen seuraavalla jakeella Koraanista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) kun Abraham sanoi isälleen ja kansalleen: 'Totisesti, olen viaton siitä, mitä te palvotte, palvon vain Häntä (Allahia Yksin), joka on minut luonut; ja totisesti, Hän tulee johdattamaan minua.' Hän teki siitä [eli lää iläähä illä Allah (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla)] sanan, joka kesti hänen jälkeläistensä joukossa, jotta he voisivat kääntyä takaisin (katua Allahille tai saada muistutuksen)." (Koraani 43:26–28)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle