Loppusanat





Joukkotuhoideologiat esiteltiin muslimeille, että he kääntäisivät huomionsa pois ensisijaisista asioistaan, ja sekasorron luomiseksi heidän yhteiskuntiinsa yrittämällä erottaa uskonto maallisista asioista. Lisäksi maallinen väite, jonka mukaan uskon ja järkevän ajattelun välillä on ristiriita, muodostettiin ihmisten hämmentämiseksi! On toki mahdollista, että tämä ristiriita oli todella olemassa lännessä, missä kristitty papisto piti valtaa sillä tekosyyllä, että he olivat saaneet valtuutuksensa Jumalalta. Täten maallisuus nousi vastavaikuttajaksi tälle hallinnolle.

Ihmisten on hyvä tietää, ettei islamin tapaus ole sama kuin muiden uskontojen tapaukset. Kautta islamilaisen historian, joka on yli 14 vuosisataa vanha, uskonnon ja maallisten asioiden välillä ei ole koskaan ollut jakoa. Sen sijaan islam on uskonto, joka hallitsee ihmisten asioita kohdusta hautaan; se turvaa syntymättömän lapsen oikeudet samoin kuin se turvaa kaikkien muiden ihmisten oikeudet, jopa heidän kuolemansa jälkeen.

Sekularistit väittävät hoitavansa ihmisten asioita antamalla heille oikeuksia. Kuitenkin tehdessään tätä he kohtelevat ihmisiä stereotyyppeinä. Yhdenmukaistaessaan ihmisiä he tuhoavat heidän identiteettinsä, tapansa ja uskonsa. Kun uskonnossa ei ole pakkoa, sekularismi taas on järjestelmä, joka pakottaa kaikki seuraamaan sitä! Näin ollen ihmiset saadaan alistumaan näille uudenaikaisille "reformisteille", jotka antavat omia päätöksiään; antavat tai ottavat pois vapauksia, ainoastaan uudella tavalla!

Islam on Allahin uskonto, joka vapauttaa ihmiskunnan harhakuvista, moraalisesta turmeltumisesta ja ihmisten palvonnasta. Islam kutsuu ihmisiä yhdistymään totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa kutsuen kaikkeen, mikä on hyvää, kieltäen kaiken, mikä on pahaa, ja tottelemaan Allahin sääntöjä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me olemme lähettäneet lähettiläämme selkeiden todisteiden kanssa, ja ilmoitimme heidän kanssaan Kirjoituksen ja Vaa'an (oikeuden), että ihmiskunta voi pitää yllä oikeudenmukaisuutta. Me annoimme raudan, jossa on mahtava voima, samoin kuin useita etuja ihmiskunnalle, että Allah saattaisi koetella, kuka tulee auttamaan Häntä (Hänen uskontoaan) ja Hänen lähettiläitään näkymättömässä. Totisesti Allah on Voimakas, Mahtava." (Koraani 57:25)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Allah määrää äl-'ädliin (oikeudenmukaisuuteen, eikä tule palvoa ketään paitsi Allahia Yksin – islamilainen yksijumalaisuus), äl-ihsääniin [tulisi olla kärsivällinen tehdessään velvollisuuksiaan Allahille, täysin Allahin vuoksi ja Profeetan (SAAS) Sunnan (laillisten tapojen) mukaisesti täydellisellä tavalla] ja antamaan (apua) sukulaisille (kaikille, joille Allah on määrännyt teitä antamaan esimerkiksi vaurautta, vierailuja, huolenpitoa tai muunlaista apua), ja kieltää äl-fähshää‘n (kaikki pahat teot esimerkiksi laittomat seksuaaliset teot, vanhemmille tottelemattomuuden, monijumalaisuuden, valheiden kertomisen, väärän todistuksen antamisen, elämän tappamisen ilman oikeutusta), äl-munkärin (kaiken, minkä islamilainen laki on kieltänyt: kaikenlainen monijumalaisuus, epäusko ja kaikenlaiset pahat teot) ja äl-bäghjin (kaikenlaisen sorron). Hän kehottaa teitä, että te saattaisitte ottaa vaarin." (Koraani 16:90)

Lopuksi etsimme turvaa Allahilta, ihmiskunnan Herralta, paholaisten, ginneistä ja ihmisistä, pahaa vastaan. Pyydämme Häntä (SWT) laittamaan meidät oikeamielisten joukkoon, jotka kiiruhtavat tekemään hyviä töitä, eikä niiden joukkoon, joille tämän maailman elämä on tullut kauniiksi ja joiden pahat teot on saatu näyttämään heistä kauniilta.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Onko hän, joka oli kuollut (ilman uskoa tietämättömyydessä ja epäuskossa), ja Me annoimme hänelle elämän (tiedon ja uskon kautta) ja asetimme hänelle (uskon) valon, jonka avulla hän voi kulkea ihmisten keskuudessa, kuten hän, joka on (epäuskon, monijumalaisuuden ja tekopyhyyden) pimeydessä, josta hän ei koskaan voi tulla ulos? Täten uskottomille on tehty kauniinnäköiseksi se, mitä heillä oli tapana tehdä. Täten Me olemme asettaneet joka kaupunkiin suuria sen ilkeistä ihmisistä juonittelemaan siellä. Mutta he juonittelevat ainoastaan itseään vastaan, eivätkä he huomaa (sitä)." (Koraani 6:122–123)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Niin Me olemme nimittäneet joka profeetalle vihollisia - saatanoita ihmiskunnasta ja ginneistä, innoittaen toinen toistaan kauniilla puheilla harhautukseksi. Jos sinun Herrasi olisi niin halunnut, he eivät olisi tehneet sitä; joten jättäkää heidät rauhaan sepitelmiensä pariin. (Tämä on siksi), että niiden sydämet, jotka eivät usko Tuonpuoleiseen, kääntyisivät sellaiseen (petokseen), ja että he pysyisivät tyytyväisinä siinä, ja että he voisivat tehdä sitä, mitä ovat tekemässä (kaikenlaisia syntejä ja pahoja tekoja). [Sano oi Muhammad (SAAS):] 'Etsisinkö muuta tuomaria kuin Allahia, kun se on Hän, joka on lähettänyt alas teille Kirjan (Koraanin) yksityiskohtaisesti selitettynä.' Ne, joille Me annoimme Kirjoituksen [ät-Täuraat (Toora) ja äl-Ingiil (Evankeliumi)], tietävät, että se on ilmoitettu Herraltasi totuudessa. Joten älä ole niistä, jotka epäilevät. Sinun Herrasi Sana on toteutunut totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Kukaan ei voi muuttaa Hänen Sanojaan. Hän on Kuuleva, Kaikkitietävä. Jos sinä tottelet useimpia niitä, jotka ovat maassa, he tulevat johdattamaan sinut kauas pois Allahin tieltä. He eivät seuraa muuta kuin arvauksia, eivätkä he tee muuta kuin valehtelevat. Totisesti sinun Herrasi tietää parhaiten kuka kulkee harhaan Hänen tieltään, ja Hän tietää parhaiten oikein johdatetut." (Koraani 6:112–117)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älkää ajatelko, että Allah on tietämätön siitä, mitä ädh-dhaalimuun (monijumalaiset, vääryyden tekijät) tekevät, mutta Hän antaa heille armonaikaa Päivään saakka, jolloin silmät tulevat tuijottamaan kauhuissaan. (He tulevat) kiirehtimään eteenpäin kaulat ojentuneina, heidän päänsä ylösnostettuina (taivasta kohti), heidän katseensa ei palaa heitä kohti ja heidän sydämensä ovat tyhjiä (ajattelusta äärimmäisen pelon vuoksi). Varoita [oi Muhammad (SAAS)] ihmiskuntaa päivästä, jolloin kärsimys tulee heidän luokseen; sitten vääryyden tekijät sanovat: 'Herramme! Anna meille pieni hetki, me tulemme vastaamaan kutsuusi ja seuraamaan lähettiläitä!' (Tullaan sanomaan): 'Ellette olisi vannoneet ennen muinoin, ettette jätä (maailmaa Tuonpuoleisen vuoksi). Te asuitte itselleen vääryyttä tehneiden ihmisten asumuksissa, ja teille oli selvää, kuinka Me olimme kohdelleet heitä. Me myös esitimme teille (monia) vertauksia.' Todellakin he suunnittelivat juontaan, ja heidän juonensa oli Allahin vallassa, vaikka heidän juonensa ei ollut vuoria (oikeita vuoria tai islamilainen laki) paikoiltaan siirtävä (sillä se on merkityksetön). Joten älkää ajatelko, ettei Allah pysty pitämään lupaustaan lähettiläilleen. Epäilemättä Allah on Kaikkivaltias, Kostoon Kykenevä. Päivänä, jolloin maa muutetaan toiseksi maaksi ja niin myös taivaat, ja he (kaikki luodut) tulevat esiintymään Allahin, Yhden, Vastustamattoman, edessä. Tulet näkemään äl-mugrimuun (rikolliset, ihmiset, jotka eivät usko Allahin ykseyteen – islamilainen yksijumalaisuus, monijumalaiset) tuona Päivänä muqarranuuneina (sidottuina yhteen) kahleissa (heidän kätensä ja jalkansa sidottuina heidän niskaansa ketjuilla). Heidän vaatteensa tulevat olemaan piestä ja tuli tulee peittämään heidän kasvonsa. Niin että Allah saattaa palkita jokaisen henkilön sen mukaan, mitä hän on ansainnut. Todella Allah on nopea tilinteossa. Tämä (Koraani) on Viesti ihmiskunnalle (ja selkeä todiste heitä vastaan) heidän varoittamisekseen siten, ja että he saattavat tietää, että Hän on ainoa Yksi Ilääh (Jumala – Allah)(kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla) – ja että ihmiset, joilla on ymmärrystä, saattavat ottaa vaarin." (Koraani 14:42–52)






Artikkeleita muslimeille