Johdanto

Aihetta naisten oikeuksista ja velvollisuuksista islamissa on usein varjostanut ristiriitaisuus, henkilökohtaiset mielipiteet ja silkka tietämättömyys. Vaikka monet oppineet ovat käsitelleet tätä aihetta, silti on jäänyt tarve keskustella aiheesta laajemmin kuin usein käsitellään. Maulana 'Abd al-Graffar Hasan, hädiithin oppinut ja Pakistanin Islamic Ideological Councilin (islamilaisen ideologisen neuvoston) jäsen, esitti tämän aiheen alun perin neuvostolle lyhyenä urdunkielisenä esseenä keskustelua varten. Koska pidin sitä lyhyenä mutta kuitenkin hyödyllisenä kirjoituksena aiheesta, käänsin sen englanninkielelle. Olen hyvin kiitollinen tyttärelleni Khola Hasanille, joka ei ainoastaan muokannut englanninkielistä versiota, mutta myös edisti osaltaan sitä ajatuksillaan, täten antaen kauniin lisän sen materiaaliin.

Toivon, että tämä kirjanen auttaa poistamaan joitakin niistä väärinkäsityksistä, ennakkoluuloisista mielipiteistä ja valheellisuuksista, jotka ympäröivät aihetta naisten oikeuksista ja velvollisuuksista islamissa.

Naiset islamissa on aihe, joka on ollut kaikenlaisten kiistojen, väärinymmärrysten ja etenkin väärän tiedon kohteena. Tämä teos tulee keskustelemaan ja selittämään tätä aihetta Koraanin ja Allahin lähettilään (SAAS) Sunnan (sanat, teot eli perimätieto) täsmällisten opetusten mukaan.

Aluksi koko aiheen tärkein näkökulma on hengellinen näkökulma. Muslimi hyväksyy, että ginnien ja ihmisten luomisen tärkein tarkoitus oli, että heidän tulisi palvoa Allahia, kamppailla Saatanan voimia vastaan ja elää elämänsä Allahin käskyjen mukaan saavuttaakseen ikuisen onnen Paratiisissa.

Tohtori Suhaib Hasan


Seuraavalle sivulle