Miesten ja naisten luomisen tarkoitus

Muslimi hyväksyy, että ginnien ja ihmisten luomisen tärkein tarkoitus oli, että heidän tulisi palvoa Allahia, kamppailla Saatanan voimia vastaan ja elää elämänsä Allahin käskyjen mukaan saavuttaakseen ikuisen onnen Paratiisissa.

"Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin)." (Koraanin jakeen 51:56 merkityksen selitys)

Allah sanoo myös (merkityksen selitys): "…Palvo Allahia (Yksin, eikä ketään muuta), ja ole kiitollisten joukossa." (Koraani 39:66)

Toisessa kohtaa Hän sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Totisesti minua on käsketty palvomaan Allahia (Yksin) tottelemalla Häntä ja tekemällä uskonnollisia tekoja vilpittömästi vain Hänen vuokseen.'" (Koraani 39:11)

 

Miesten ja naisten yhdenvertaisuus koskien uskonnollisia velvollisuuksia ja palkkiota

Hengellisessä mielessä islam ei tee eroa miesten ja naisten välille. Molemmilla on sielu, molemmat luotiin samaa elämän tarkoitusta varten, molemmilla on velvollisuus täyttää uskonnolliset velvollisuutensa, Kaikkivaltias tulee tuomitsemaan molemmat ja molempia tullaan joko palkitsemaan tai rankaisemaan heidän henkilökohtaisten tekojensa mukaan. Aina kun Koraanissa mainitaan ne onnekkaat olennot, jotka tulevat pääsemään sisään Onnen puutarhoihin hurskautensa ja hyvien tekojensa vuoksi, siinä mainitaan miehet ja naiset yhdessä.

"Jokainen, joka tekee oikeamielisiä hyviä tekoja, mies tai nainen, ja on (oikea) uskova [Allahin ykseyteen (muslimi)], sellainen tulee käymään sisään Paratiisiin eikä pienintäkään epäoikeudenmukaisuutta, edes näqiiran kokoista (täplä taatelin kiven selässä), tule tapahtumaan hänelle." (Koraanin jakeen 4:124 merkityksen selitys)

"Jokainen, joka tekee oikeamielisiä tekoja - mies tai nainen - niin kauan kuin hän on tosi uskova, totisesti, hänelle Me annamme hyvän elämän, ja Me maksamme hänelle varmasti palkkion suhteessa parhaimpiin tekoihin, mitä hänellä oli tapana tehdä." (Koraanin jakeen 16:97 merkityksen selitys)

"Uskovat, miehet ja naiset, ovat äulijää‘ (auttajia, tukijoita, ystäviä, suojelijoita) toinen toisilleen; he velvoittavat (ihmisiä) äl-mä'roofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, mitä islam käskee tekemään) ja kieltävät (ihmisiä) äl-munkäristä (monijumalaisuudesta ja kaikenlaisesta epäuskosta, ja kaikesta, minkä islam on kieltänyt); he tekevät äs-saläätin (viisi pakollista rukousta) ja antavat äz-zäkäätiä ja tottelevat Allahia ja Hänen lähettilästään. Allah tulee antamaan Armonsa heille. Varmasti Allah on Mahtava, Viisas." (Koraanin jakeen 9:71 merkityksen selitys)

"Totisesti muslimit (ne, jotka alistuvat Allahille islamissa), miehet ja naiset, uskovat miehet ja naiset (jotka uskovat islamilaiseen yksijumalaisuuteen), miehet ja naiset, jotka ovat tottelevaisia (Allahille), miehet ja naiset, jotka ovat totuudellisia (puheessaan ja teoissaan), miehet ja naiset, jotka ovat kärsivällisiä (tehdessään kaikkia niitä velvollisuuksia, joita Allah on määrännyt tekemään, ja pidättäytyessään kaikesta siitä, minkä Allah on kieltänyt), miehet ja naiset, jotka ovat nöyriä (Herransa, Allahin, edessä), miehet ja naiset, jotka antavat sadäqaa (zäkäätiä ja almuja), miehet ja naiset, jotka paastoavat (pakollisen paaston ramädaan-kuukauden aikana ja vapaaehtoista näwääfil paastoamista), miehet ja naiset, jotka varjelevat siveyttään (laittomilta seksuaalisilta teoilta), sekä miehet ja naiset, jotka muistavat Allahia paljon sydämissään ja kielillään. Allah on valmistanut heille anteeksiannon ja suuren palkkion (Paratiisin)." (Koraanin jakeen 33:35 merkityksen selitys)

Täten ei voi olla mitään epäilystä, että Tuonpuoleisessa sekä miehet että naiset tullaan tuomitsemaan. Jokainen yksilö kantaa omien tekojensa taakan, jokaista sielua tullaan rankaisemaan sen synneistä ja palkitsemaan sen tottelevaisuudesta Allahille.

 

Biologisesti miehet ja naiset ovat kaksi erilaista mutta toisiaan täydentävää sukupuolta:

Joku saattaa kysyä, jos sukupuolten välillä on sellainen täydellinen ja kaiken kattava henkinen tasavertaisuus, miksi tätä samanlaista kohtelua ei ole muissa oikeuksissa, velvollisuuksissa ja etuoikeuksissa. Muslimit ja etenkin ei-muslimit kysyvät, miksi miehet työskentelevät kodin ulkopuolella, kun taas naisia kannustetaan pysymään kotona, miksi naisten pitää käyttää higääbiä (huntua), miksi veli saa suuremman osan perinnöstä kuin hänen sisarensa, miksi mies voi olla hallitsija mutta nainen ei voi ja niin edelleen, ja sitten he tekevät johtopäätöksen, että islam kohtelee naisia alempina olentoina. Laeista ei voi koskaan keskustella selittämättä niitä ensin. Joten meidän tulee ensin tarkastella islamille luonteenomaisia perusperiaatteita, joiden mukaan miehet ja naiset ovat kaksi erilaista mutta kuitenkin toisiaan täydentävää sukupuolta. Lääketieteessä on todistettu, että miehillä ja naisilla on erilaiset biologiset rakenteet ja luonteet. Allah, Kaikkivaltias, loi tämän biologisen eron ja tietää sen meitä paremmin. Täten Hän on antanut miehille ja naisille roolit, joissa kumpikin on toista etevämpi luonteensa mukaan. Kumpikaan sukupuoli ei ole alempi- tai ylempiarvoinen toiseen verrattuna; sen sijaan he täydentävät toisiaan kuten kokonaisen kaksi puolikasta. Jokapäiväisessä elämässä näemme yhteiskunnan koostuvan monista erilaisista ihmisistä, joista jokainen toimii tietyssä roolissaan pitämässä yhteiskuntaa koossa. Maanviljelijä ja lääkäri myötävaikuttavat eri tavalla yhteiskuntaan, mutta molemmat ovat yhtä tärkeitä. Kumpikin on toista etevämpi omalla alallaan, ja kumpikin tarjoaa palveluksia toiselle. Samalla tavoin miehet ja naiset ovat eri sukupuolia ja toimivat elintärkeissä rooleissa omilla erinomaisuuden aloillaan.

 

Naisten arvo islamissa:

Profeetan kertomukset puhuvat naisista ylistyksellä ja kunnioituksella. Kerran hän (SAAS) sanoi: "Maailma ja kaikki asiat siinä ovat arvokkaita, ja kaikkein arvokkain asia maailmassa on oikeamielinen nainen." (Ahmad ja Muslim)

Hän (SAAS) sanoi myös: "Enkö kertoisi teille miehen parhaasta aarteesta? Se on oikeamielinen nainen, joka miellyttää miestä, kun tämä katsoo häntä, joka tottelee, kun häntä käsketään, ja joka varjelee itseään, kun tämä on poissa."

Profeetta (SAAS) sanoi: "Naiset ja parfyymi on tehty minulle rakkaaksi teidän maailmastanne, ja silmieni viileys on rukouksessa." (Ahmad ja an-Nasaa‘ee)

 

Äidin kunnia islamissa:

Kuuluisassa tapauksessa mies tuli Profeetan (SAAS) luokse ja kysyi: "Oi Allahin lähettiläs, kenellä on suurin oikeus ystävällisyyteeni ja huolenpitooni?" Hän (SAAS) vastasi: "Äidilläsi." "Sitten kenellä?" Hän (SAAS) vastasi: "Äidilläsi." "Sitten kenellä?" Hän (SAAS) vastasi: "Äidilläsi." "Sitten kenellä?" Hän (SAAS) vastasi: "Isälläsi." (Ahmad ja Abu Dawud)

Myös Koraanissa käsitellään molemmille vanhemmille, ja erityisesti äidille, kuuluvaa suunnatonta kunniaa ja kunnioitusta: "Me olemme määränneet ihmistä (olemaan kuuliainen ja hyvä) vanhemmilleen. Hänen äitinsä kantoi häntä heikkoudessa ja vaivalla heikkouden ja vaivan jälkeen, ja hänen vieroittamisensa on kahden vuoden iässä - antakaa kiitos Minulle ja vanhemmillenne. Minun luonani on viimeinen määränpää." (Koraanin jakeen 31:14 merkityksen selitys)

 

Tyttöjen kasvattamisen palkkio:

Aikana, jolloin poikalasten syntymää pidettiin arvossa ja tyttölapsia haudattiin elävältä häpeän ja köyhyyden vuoksi, Profeetta (SAAS) on sanonut: "Jokainen, joka huolehtii kahdesta tytöstä, kunnes he saavuttavat täysi-ikäisyyden, hän ja minä tulemme menemään sisään Paratiisiin yhdessä kuten nämä kaksi (sormea)." (Muslim ja at-Tirmidhi)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle